Mitä tarkoittaa dataohjautuva organisaatio? Miten organisaationi voi kehittyä kohti parempaa tiedolla johtamista ja datan hyödyntämistä? Miten tiedän, kuinka dataohjautuva organisaationi on? Mitä kehitystä on tapahtunut suhteessa aiempaan? Käytetäänkö toteutettua analytiikkaratkaisuja ja jos käytetään, käytetäänkö niitä kuten on suunniteltu?

Jatkuvalla niin teknologisen osaamisen kuin dataosaamisen kehittämisellä ja parhaiden käytäntöjen jakamisella varmistetaan organisaation jatkuva analytiikkaosaamisen kehittyminen. Tämä koulutus pureutuu käytännön esimerkkien kautta juuri näihin teemoihin. Esimerkeissä otetaan erityisesti huomioon taloushallinnon näkökulma: miten analytiikka voitaisiin hyödyntää mahdollisimman paljon osana controller-tiimin työtä.

Tässä koulutuksessa opit:

 • mistä eri elementeistä analytiikkakulttuuri koostuu
 • mitkä ovat parhaita käytäntöjä analytiikkakulttuurin rakentamisessa
 • mikä on datastrategian rooli ja millä tasolla organisaation tavoitteet pitäisi olla määritetty, jotta ne tukevat analytiikkatekemistä ja sen suunnittelua
 • miten datastrategiasta johdetaan tavoitteet eri käyttötapausten määrittämiselle ja vertaamiselle, joiden pohjalta pystytään luomaan roadmap analytiikkakehitykselle
 • miten potentiaalisia analytiikan käyttötapauksia voidaan arvioida erityisesti niiden kautta saavutettavan liiketoimintahyödyn ja tavoiteltujen prosessimuutosten kautta
 • millaisia erilaisia tapoja on organisoida analytiikkakehitystä ja miten organisaation kannattaisi järjestyä, jotta itsepalveluanalytiikasta saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä eri funktioissa ja liiketoiminnoissa
 • miten datan ajantasaisuus, oikeellisuus, saatavuus, yhdisteltävyys ja riittävän selkeä kuvaaminen toteutetaan.

Ohjelma

8.45 Etäyhteys avautuu
9.00 Millä tasolla organisaationi on tiedon hyödyntämisessä ja mitkä ovat tavoitteemme?

 • Päivän sisältö ja tavoitteet
 • Datastrategia ohjaamassa mitä tiedolla johtamisella ja analytiikalla tavoitellaan.
 • Kypsyysanalyysin laatiminen – Millä tasolla organisaationi on tiedon hyödyntämisessä?
10.15 Kahvitauko
10.30 Mitkä käyttötapaukset tuovat eniten lisäarvoa organisaatiolle ja vievät kohti dataohjautuvampaa organisaatiota?

 • Eri käyttötapausten kerääminen ja vertaaminen niiden tuottaman hyödyn/kustannuksen perusteella
 • Esimerkkejä käyttötapausanalyysin toteuttamisesta
 • Esimerkkejä eri käyttötapauksista erityisesti taloushallinnon näkökulmasta
 • Harjoitus
12.00 Lounas
13.00 Analytiikkatekemisen eri roolit tukemassa muutosta

 • Käytännön esimerkkejä IT:n, liiketoiminnan ja taloushallinnon näkökulmista
 • Miten varmistaa eri roolien yhteispeli
14.15 Kahvitauko
14.30 Datalähteiden dokumentointi ja käytettävien mittareiden määrittäminen.

 

Jatkuva osaamisen kehittäminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen esimerkiksi controller-tiimissä ja laajemmin organisaatiossa. Itsepalveluanalytiikan hyödyntäminen tärkeänä osana toimintaa.

 • Harjoitus

 

Miten mitata, kuinka dataohjautuva organisaatio on?

 • Käytännön esimerkkejä mittaamisesta
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Hinta1095 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.