Alustatalous ja digitaalisuus vaativat API-rajapintoja ja uusia toimintamalleja

Digitalisaation myötä liiketoimintamallit muuttuvat ja organisaation palveluvalikoimaan tulee myös rajapintoja tietoon tai toimintalogiikkaan, API-rajapintoja.

 

Suurin este APIen kehittämiselle on yhteisen ymmärryksen kielen, työkalujen ja menetelmien puute. Ratkaisuja tarvitaan liiketoiminnan ja teknologian kehittäjien, ylläpitäjien sekä rajapintojen käyttäjien, myyjien, markkinoiden ja ostajien avuksi.  APIt ovat se silta joka yhdistää liiketoimintatarpeet ja mallit tekniseen kyvykkyyteen.

 

Kurssilla tehdään käytännön case-harjoituksia ja tutustutaan aitoihin esimerkkeihin API-rajapinnoista ja niiden kehityksestä ja hallinnasta. Opit miten Lean-menetelmät, Canvas-mallit ja Minimum Viable Architecture -menetelmä yhdistettynä API-hallinnan työkaluihin ja käytäntöihin parantavat yrityksen ketteryyttä ja tehokkuutta.

 

Voit jatkaa kurssilla mallintamiesi API-ratkaisujen työstämistä heti koulutuksen jälkeen. Saat luennoista, esimerkeistä ja harjoituksista myös vastauksia siihen miten API-kehityksessä huomioidaan tietoturva, tietosuoja, lainsäädäntö ja muut ei-toiminnalliset vaatimukset ja kuinka niiden selvittäminen onnistuu kivuttomasti. Vaatimusten avulla selviää myös mitä kannattaa API-hallinnan menetelmien ja -työkalujen valinnassa huomioida ja miksi niitä tarvitaan.

Ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Miksi API-rajapintoja tarvitaan ja miten ne liittyvät liiketoimintaan?

 • Mikä on API? Miten se eroaa perinteisestä integraatiosta tai käyttöliittymistä?
 • 4 A:ta: alustatalous, asiakaskokemus, arvoketjut ja API-rajapintojen rooli näiden tukena?
 • Miten API-kehitys nivoutuu palveluiden ja digitaalisten palveluiden kehitykseen?

 

Harjoitus: Palvelupolku omien, ostettujen ja lainattujen APIen avulla

10.15 Kahvitauko
10.30 API- ja mikropalvelukehityksen vaatimukset liiketoiminnan ja IT:n taholta

 • Kuinka liiketoiminnan tarpeet, tekniikan tuomat mahdollisuudet ja IT:n vaatimukset yhdistetään?
 • Miksi API-rajapintoihin liittyvät liiketoimintamallit ja liiketoimintatavoitteet on tärkeää ymmärtää ennen API-hallinnan prosessien ja työkalujen käyttöönottoa?

 

Harjoitus: API-rajapinnan ja sen toteuttavien palveluiden mallinnus API-käyttäjien tarpeista lähtien

12.00 Lounas
13.00 APIn anatomia: liiketoimintatarpeista teknisiin vaatimuksiin

 • API-käyttäjien tarpeet toteuttavien ominaisuuksien ideointi ja suunnittelu
 • Miten palvelupolku pilkotaan API-rajapinnoiksi ja mikropalveluiksi?
 • API-liiketoimintamallit, lisäarvo, liikevaihto ja kustannukset
14.15 Kahvitauko
14.30 API-rajapintaa käyttävien palveluiden tarpeet, APIen käyttöönotto ja kehittäjäkokemus

 • Miten huomioidaan API-rajapintoja käyttävien palveluiden ja kehitystiimien erityistarpeet riittävän ajoissa?
 • Miten arvotetaan eri käyttäjäryhmien erityistarpeiden ratkaiseminen? Ovatko ne API-tarjoajan ongelma?
 • Nopeus, rinnakkainen kehitys, laatu ja oikein kohdistetut resurssit eli miksi ja miten kannattaa organisoida vuorovaikutus sisäisten ja ulkoisten API-käyttäjien kanssa heti kehityksen alusta saakka?
 • API-hallinnan rooli API-käyttäjien ja -kehittäjien hallinnoinnissa ja kehittäjäkokemuksessa

 

Harjoitus: Kehittäjätarpeiden huomioiminen ja vaikutusten arviointi simulaatiopelin avulla

16.00 Päivä päättyy

 

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 API-hallinta: mikä se on ja mihin sitä tarvitaan?

 • API-hallintaprosessina ja palveluna, API-hallintatyökalujen tarpeellisuus?
 • API-hallintatyökalut eri pilvialustoissa: Azure, Bluemix, AWS
 • Erilliset API-hallintatyökalut mm. Mulesoft, Oracle, Tyk, Kong, Red Hat
 • Miten liiketoimintatarpeet ja pilvi-/hybridistrategiat ja ekosysteemistrategiat vaikuttavat API-hallintavälineen valintaan

 

Demo

10.15 Kahvitauko
10.30 API- ja mikropalveluarkkitehtuurin suunnittelu

 

Harjoitus: APIn prototyyppi, ensimmäisen vaiheen toteutus ja skaalautuminen

12.00 Lounas
13.00 API-rajapintojen ja mikropalveluiden tietoturva ja tietosuoja

 • Julkiset APIt, kumppani APIt ja sisäiset APIt
 • Kuluttajat vs. yritysasiakkaat vs. sisäiset käyttäjät
 • Erilaiset API-kuluttajasovellukset: web-sivustot, mobiiliapplikaatiot, IoT-laitteet, chatbotit, smart contractit, palvelinohjelmistot
 • Nykyiset käyttäjähallintaratkaisut, OpenID Connect ja JWT-tokenit yhdistettynä API-hallintaan
 • Tietoturvan ja tietosuojan suunnittelu, OWASP-suositukset ja eri maiden ja kohdealueiden lakisääteiset vaatimukset

 

Harjoitus: Tietoturva- ja tietosuojavaatimusten arviointi esimerkki-APIlle

14.15 Kahvitauko
14.30 API-kehittäminen jatkuvana toimintana

 • APIOPS -toimintamalli osana muita prosesseja ja DevOps-toimintaa
 • Versiointi, julkaiseminen, dokumentointi ja testaaminen
 • Häiriönhallinta ja käyttäjätuki
 • API-julkaisujen automatisointi
 • Mittaaminen ja jatkuva parantaminen

 

Harjoitus: Oman API-osaamisen ja oman organisaation API-toiminnan kehittämistarpeiden ja haasteiden arviointi

16.00 Päivä päättyy

 

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1 645 €
Julkinen sektori1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Kallion kortteli, Kuntatalo

Toinen linja 14

00530 Helsinki

Koulutus järjestetään Kallion kortteli- Kokous- ja kongressikeskuksessa, Kuntatalo, osoitteessa Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta