Sammio

Mitä supervoimia assistenttityön asiantuntija tarvitsee tulevaisuudessa?

Suvi Strack

Blogi > Mitä supervoimia assistenttityön asiantuntija tarvitsee tulevaisuudessa?

Monessa organisaatiossa assistentti on merkittävässä roolissa strategisena toimijana, sillä ”assistentin osaaminen on juuri sitä mitä strategiatyössä eniten tarvitaan: viestintää, organisointia, koordinointia, projektien hallintaa, aikatauluttamista ja tilaisuuksien järjestämistä,” paljastaa Eija Kärnän väitöskirjatutkimus (Kärnä ym. 2016). Toisaalta on sanomattakin selvää, että digitalisaation ja automaation myötä ohjelmistorobotit ja keinoälyassistentit, kuten Google Assistant, Watson, Siri, Cortana ja Alexa ottavat hoitaakseen assistentin rutiinitehtäviä entistä enemmän tulevaisuudessa. Tällaisia rutiinitehtäviä ovat esimerkiksi aikataulutuksiin liittyvät matka-, tapaamis- ja kokousjärjestelyt sekä talouden kirjanpitoon liittyvät tehtävät. Lehtikorven (2017) johtopäätelmien mukaan assistenttityön asiantuntijat voivatkin tulevaisuudessa keskittyä työyhteisön toimintatapojen kehittämiseen, läsnä olemiseen, ihmisten huomioimiseen, tunnelman luomiseen työyhteisöissä sekä kokonaisvaltaisempaan organisaation asioiden hallintaan. Vaikuttaisikin vahvasti siltä, että assistenttityön supersankarin rooli vaatii tulevaisuudessa ihmissuhde- ja vuorovaikutusosaamista, tunneälyä sekä luovuutta, kokonaiskuvan hallintaa, mutta myös teknologiatajua ja kykyä hyödyntää AI-assistentteja koko työyhteisön työtovereina.

Tulevaisuutta ennakoiden ja työelämän tarpeisiin vastaten, pitkän linjan johdon assistenttien kouluttaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (2019) päätti muuttaa Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman nimen Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutukseksi vuoden 2020 alusta alkaen. Koulutus lupaa antaa monipuolisen yhdistelmän kielten ja kulttuurien, liiketalouden, viestinnän ja digitaalisen toimintaympäristön osaamista, jonka kaiken keskiössä on palveluratkaisujen kehittäminen. Siitä valmistuneet ovat organisoinnin, projektinhallinnan ja viestinnän ammattilaisia. Tämänkaltainen muutos viestii siitä, että työelämän murros digitalisaation ja globalisaation vetämänä on alkanut jo muokata assistenttien työnkuvaa uuteen suuntaan.

Jos mietitään vielä astetta pidemmälle, liiketoiminnan palveluratkaisuihin keskittyminen tarkoittaa vahvempaa vuorovaikutusta asiakkaiden, kollegojen ja verkoston muiden toimijoiden kanssa – kotimaisessa tai kansainvälisessä ympäristössä ja erilaisin viestintäkanavin ja -välinein. Tällöin Lehtikorven mainitsemat sosiaaliset ja ihmisläheiset taidot nousevat ratkaisevaan rooliin – ja niihin kannattaa oman osaamisen kehittämisessä panostaa. Niiden lisäksi palveluratkaisujen kehittäminen vaatii ongelmanratkaisutaitoja, palveluasennetta ja muotoiluajattelua, jolloin huomio on vahvasti palvelun loppukäyttäjässä.

Moni assistentti kehittää osaamistaan erilaisten kurssien ja koulutusten kautta. Mielenkiintoista onkin, että Lombardon ja Eichingerin (1996) 70-20-10 -mallin mukaan ihmiset kehittyvät lukemalla 10 %, muilta oppimalla 20 % ja työssä oppimalla 70 %. Osaamisen kehittämisen ratkaisut ovatkin tehokkaimpia silloin, kun niissä on mukana näitä kaikkia kolmea muotoa ja painotus on työhön liittyvissä kokemuksissa. Pelkkä itsenäinen opiskelu ei siis riitä, vaan tarvitaan sosiaalista vuorovaikutusta (esim. vertaismentoroinnin ja coachauksen muodossa) sekä opitun soveltamista ja kokemista oman työn kautta. Juuri kokemukset ja siitä saatavat oivallukset muuttavat ihmistä (Dispenza 2018), ja ovat siten avain supersankariuteen. Siksi erilaiset seminaarit ja konferenssit, kuten Alma Talentin Assistentti Forum, ovatkin mitä mainioin paikka aloittaa omien supervoimien hiominen. Joko sinä ilmoittauduit mukaan?

Kirjoittaja toimii puheenjohtajana Alma Talentin Assistentti Forum – Suorittajasta supersankariksi -seminaarissa Helsingissä 28. – 29.8.2019. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan >>

 

Itseopiskelun lähteitä

Dispenza, Joe. 2018. Yliluonnolliseksi – Tavallisesta tallaajasta ihmeiden tekijäksi. Viisas Elämä. (alkuperäisteos englanniksi: Becoming Supernatural – How common people do the uncommon?)

Haaga-Helia 2019. Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus, tradenomi (AMK), Helsinki. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Viitattu 1.8.2019. Saatavana: www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/amk-tutkinnot/liiketoiminnan-palveluratkaisujen-ja-kielten-koulutus-tradenomi-amk-helsinki

Andersson, C., Haavisto, I., Kangasniemi, M., Kauhanen, A. Tikka, T., Tähtinen L. & Törmänen A. 2016. Robotit töihin. Koneet tulivat – Mitä tapahtuu työpaikoilla? s. 8-33. EVA Raportti 2/2016. Taloustieto Oy. Helsinki. Viitattu 5.8.2019. Saatavissa: https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/09/Robotit-t%c3%b6ihin.pdf

Kärnä, Eija; Starast, Päivi; Reis, Päivi; Grönberg, Ulla; Lähdeaho, Kati & Lallukka, Katri. 2016. Assistentti on tärkeä strateginen toimija. Aito HSO ry:n jäsenlehti. No. 2-3/2016, Aito HSO ry, s. 20-21.

Lehterikorpi, Katja. 2017. Assistentin työn tulevaisuus digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Opinnäytetyö. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Viitattu 1.8.2019. Saatavana: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136376/ontKL.pdf

Lombardo, Michael & Eichinger, Robert. 1996. 70:20:10 Model. In The Career Architect Development Planner. 4th ed. Lominger International (1900).

Suvi Starck

koulutusasiantuntija, fasilitoija & coach, osaamisen kehittäjä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mikä näitä ihmisiä oikein vaivaa?  

Monet työyhteisöt muistuttavat enemmän kolmevuotiaiden hiekkalaatikkoa kuin työpaikkaa. Useissa firmoissa tunnutaan unoh...

Lue lisää

Ohjelmistorobotiikasta seuraavalle tasolle

Suomalaisia esimerkkejä tekoälyn ja ihmisen yhteistyöstä Edelläkävijäyrityksissä ihmisen ja tekoälyn välisen yhtei...

Lue lisää

Etätyö yleistyy – miten hyvin työkulttuurin muutos on teillä onnistunut?

Etätyö on yleistynyt nopeasti viime vuosina. Edelleen on kuitenkin runsaasti organisaatioita, joissa on vasta vähän aik...

Lue lisää

Taloushallintopalveluiden ulkoistaminen – milloin se kannattaa ja miten se onnistuu?

Onnistuminen riippuu itse asiassa täysin ulkoistajasta. Selvää on, että ulkoistamalla voidaan saavuttaa suuria hyötyjä....

Lue lisää

Milleniaalit Liikkuu, Ainakin Töissä

Milleniaalien tuomasta muutoksesta on puhuttu ja paasattu viimeinen vuosikymmen. Milleniaalisen ajan jättiläiset, kuten ...

Lue lisää