Esihenkilö – tunnista työsi kuormitustekijät ja jaksa paremmin!

Mervi Lamminen

Blogi > Esihenkilö – tunnista työsi kuormitustekijät ja jaksa paremmin!

Mikä esihenkilöitä kuormittaa työssään? Työssämme me kaikki kohtaamme monenlaisia kuormittavia tekijöitä, joita ovat esimerkiksi työn keskeytykset, liian suuri työkuorma ja työpaikan sisäiset suhteet. Jos kuormitustekijöitä on liikaa tai ne pitkittyvät, riski uupumiselle kasvaa.

Esihenkilöt pitävät monesti huolta oman tiiminsä jaksamisesta ja työnkuormitustekijöiden säätelystä, mutta monesti omasta jaksamisesta huolehtiminen jää takasijalle. Esihenkilötyössä kannattaa kiinnittää huomiota ainakin näihin kolmeen kuormittavuustekijään:

1. Yksinäisyys. Monet saattavat kohdata enemmän yksinäisyyden tunnetta etenkin nyt etätyöaikoina, mutta esihenkilöillä tunne voi korostua, kun myös päätöksiä joutuu tekemään yksin. Jos esihenkilöpesti on uusi, voidaan lisäksi potea huijarisyndroomaa ja kyseenalaistaa omaa ammattitaitoa, jolloin tunne voimistuu entisestää.

2. Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ja ratkaiseminen. Suurin osa esihenkilöistä haluaa olla hyvissä väleissä tiimiläistensä kanssa ja ajattelee heidän parastaan. Aina tulee kuitenkin myös tilanteita, joissa esihenkilön pitää ottaa työnantajan puoli ja toimia eri tavoin, kuin mitä itse välttämättä haluaisi. Työntekijöitä voidaan ymmärtää, mutta silti tilanteet pitää ratkaista, ja tämä saattaa usein luoda ristipainetta esihenkilölle.Vaikeita tilanteita usein vältellään ja asioiden kohtaamista saatetaan viivyttää, jolloin stressi ja kuormittavuus kasvaa entisestään. Tilanteet eivät kuitenkaan ratkea itsestään, joten huolimatta siitä, kuinka vaikeilta ne tuntuvat pitää ne kohdata.

3. Työn ja muun elämän tasapaino. Esihenkilöt ovat monesti kunnianhimoisia ja tarkkoja työnsä laadun suhteen. Halutaan tehdä hyvää työtä, jolloin työ saatetaan priorisoida muuta vapaa-aikaa korkeammalle. Työn ja vapaa-ajan ero on ollut häilyvä jo aiemmin ja mahdollinen etätyön tekeminen on tehnyt siitä vielä isomman haasteen. Jos työ vaatii välillä pidempiä työpäivä, on sekin ok, kunhan itse tiedostaa uhraavansa silloin mahdollisesti vapaa-ajaltaan jotain muuta, eikä siitä tule sattumalta jatkuva tapa.

Kuormituksen välttämisessä oman itsensä ja tarpeiden tunnistaminen on avainsana. Kun työpäivän päättää, ei pidä olla aivan poikki, vaan energiaa pitäisi jäädä myös muihin itselle tärkeisiin asioihin. Omaa jaksamisen tasoaan voi analysoida esimerkiksi liikennevalomallin perusteella. (linkki blogiin.)

Hyvä tapa vahvistaa jaksamista on lisätä palauttavia hetkiä työpäivään. Toimistolla ne tulevat usein luonnostaan lounashetkinä ja kahvitaukoina, mutta ne voivat olla myös mindfulness hetkiä tai kävelytaukoja.

Tärkeää on priorisoida oma jaksaminen ja muistaa olla armollinen itsellensä!

Katso Mervi Lammisen koulutus Esimiesten jaksamisesta Seduosta. Alma Talent Seduo on digitaalinen koulutuspalvelu, joka tarjoaa jatkuvasti päivittyvän valikoiman ajankohtaisimpia koulutuksia, eturivin asiantuntijoiden vetäminä. Koulutusteemat käsittelevät monipuolisesti liiketoiminnan digitalisaatiota, johtamista, asiakaspalvelua, viestintää, markkinointia ja myyntiä.

Mervi Lamminen

Mervi Lamminen

CEO

Auntie Solutions Oy

Työn merkitys tekee myyjästä menestyjän

Työn merkityksestä on puhuttu viime vuosina paljon ja se on isossa roolissa myös myyntityössä. Merkityksen löytäminen ...

Lue lisää

Social sellingiä ei voi sivuuttaa myynnin tapana, jos haluaa kasvua

Sosiaaliset kanavat ovat luoneet myyjille uusia keinoja löytää, tavoittaa ja voittaa asiakas puolelleen, ja niistä on tul...

Lue lisää

Temperamenttityyppien tunnistaminen: kohtaa asiakkaasi oikein ja tehosta myyntityötä

Myyjät kohtaavat työssään useita erilaisia henkilöitä, joilla on hyvin erilaiset temperamenttityypit. Näiden tyyppien ...

Lue lisää

Hyvä koulutus saa aikaan muutoksia ajattelussa, työtavoissa tai molemmissa

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Mia Sundström haluaa saada koulutettavat oivaltamaan itse asioita, koska silloi...

Lue lisää

Osaamisen ennakointi yhdistää tiimin ja rakentaa tulevaisuudenkestävyyttä

Osaamisen ennakointi sekä laaja-alainen, eri osaamisalueiden tunnistaminen puhuttavat tällä hetkellä HR-kenttää, esihen...

Lue lisää