Mitä tarkoittaa olla entistä inhimillisempi siinä, mitä robotit eivät korvaa?

Paula Kilpinen

Blogi > Mitä tarkoittaa olla entistä inhimillisempi siinä, mitä robotit eivät korvaa?

Osallistuin viime lokakuussa heti RoboHR-seminaarin jälkeen Millennial Boardin Meet-up:iin, jonka aiheena oli tulevaisuuden työelämä ja tarkemmin kysymys ”What robots cannot replace, what does it mean to be more human?”.

Mitä tarkoittaa olla entistä inhimillisempi, mitä robotit eivät korvaa? Milleniaaleilla eli tällä hetkellä 20–30 -vuotiailla on aiheeseen pragmaattinen lähestymistapa. Kysymys ei ole joko-tai, vaan sekä-että.  On selvää, että tulevaisuudessa työtehtävät jaetaan uudestaan ihmisten, robottien ja algoritmien välillä, ja että ihmisten tehtäväksi jää se, minkä he taitavat parhaiten. Tätä yhtälöä ei ratkaista sillä, että ihmiset pyrkivät suoriutumaan tehtävistä robotteja paremmin – se peli on jo menetetty – vaan sillä, että ihmiset tekevät sitä mitä parhaiten osaavat, ja ovat entistä enemmän ihmisiä.

Mitä sitten robotit tai tekoäly eivät korvaa, ainakaan vielä? Tähän saamme vastauksen uusimmasta aivotutkimuksesta.  Ihminen on vielä ylivoimainen empatiassa, oppimiskyvyssä, luovassa ajattelussa sekä joustavassa, kontekstuaalisessa ajattelussa. Ja lopuksi, robotti ei korvaa ihmistä siinä, mikä tulee ehkä olemaan tärkeintä tulevaisuuden työelämässä: merkityksen luonti. Tulevaisuudessa johtajan tehtävä on enenevässä määrin luoda yritykselleen tai organisaatiolleen sellainen tarkoitus, joka sytyttää sekä aivot että sydämen, ja jonka yrityksen työntekijät ja asiakkaat kokevat merkitykselliseksi.

Lokakuussa Alma Talentin RoboHR- seminaarin osallistujat pohtivat, mikä milleniaaleille on merkityksellistä. Milleniaalit sanoivat kokevansa työnsä merkitykselliseksi silloin, kun he voivat kontribuoida johonkin itseään suurempaan tavoitteeseen. Lukuvinkiksi sain Emily Esfahani Smithin The Power of Meaning. Luettuani sen ymmärsin, että uusi milleniaalien sukupolvi ei ehkä tavoittelekaan hedonistista mielihyvää, vaan toimintaa ohjaa halu olla hyvä ja tehdä hyvää, halu liittyä johonkin itseään suurempaan, johon antaa oman panoksensa. Eikä tämä varmaan ole vain milleniaalien tahtotila, vaan meistä monen muunkin.

Minulla on ilo toimia RoboHR – Älykkäät ja tehokkaat prosessit -seminaarin puheenjohtajana jo kolmatta kertaa toukokuussa. Joka kerran osallistujille on tarjottu mahtava kattaus alan ajatusjohtajien puheenvuoroja. RoboHR-seminaarissa saamme kuulla konkreettisia esimerkkejä mahdollisuuksista, joita robotiikka ja tekoäly tarjoavat työtehtävien uudelleenjakoon. Koko ohjelman näet tästä.

 

Paula Kilpinen

strateginen neuvonantaja, coach

Uusi Agenda

Työn merkitys tekee myyjästä menestyjän

Työn merkityksestä on puhuttu viime vuosina paljon ja se on isossa roolissa myös myyntityössä. Merkityksen löytäminen ...

Lue lisää

Social sellingiä ei voi sivuuttaa myynnin tapana, jos haluaa kasvua

Sosiaaliset kanavat ovat luoneet myyjille uusia keinoja löytää, tavoittaa ja voittaa asiakas puolelleen, ja niistä on tul...

Lue lisää

Temperamenttityyppien tunnistaminen: kohtaa asiakkaasi oikein ja tehosta myyntityötä

Myyjät kohtaavat työssään useita erilaisia henkilöitä, joilla on hyvin erilaiset temperamenttityypit. Näiden tyyppien ...

Lue lisää

Hyvä koulutus saa aikaan muutoksia ajattelussa, työtavoissa tai molemmissa

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Mia Sundström haluaa saada koulutettavat oivaltamaan itse asioita, koska silloi...

Lue lisää

Osaamisen ennakointi yhdistää tiimin ja rakentaa tulevaisuudenkestävyyttä

Osaamisen ennakointi sekä laaja-alainen, eri osaamisalueiden tunnistaminen puhuttavat tällä hetkellä HR-kenttää, esihen...

Lue lisää