Sammio

Tuotko töihin tullessasi mukanasi upeutta vai apeutta?

Paula Naumanen

Blogi > Tuotko töihin tullessasi mukanasi upeutta vai apeutta?

Työelämän asiantuntija ja työhyvinvoinnin dosentti Paula Naumanen tarkastelee vastuuta työhyvinvoinnista työntekijän näkökulmasta. Mistä siis työntekijän tulee huolehtia itse?

Vastuu työhyvinvoinnista liittyy lähinnä terveyteen, ammattitaitoon, työyhteisöön ja itsensä johtamiseen. Tosin työnantajallakin on niihin osuutensa, mutta tarkastelen tässä kirjoituksessa vastuuta työntekijän näkökulmasta.

Työntekijän terveyteen vaikuttavat eniten elintapamme: ruuan terveellisyys, alkoholin käyttö, tupakointi, liikunta ja uni. Näistä kaikista me vastaamme viime kädessä itse. Työterveyslaki velvoittaa työnantajaa järjestämään henkilöstölleen työterveyspalvelut, jota kautta henkilöstö saa tarvittaessa terveyteen ja elintapoihin liittyen tukea ja apua. Työnantaja voi halutessaan vaikuttaa työpaikkaruokailuun ja sen terveellisyyteen sekä tukea liikunnan lisäämistä ja tupakoinnin vähentämistä. Alkoholin ja päihteiden käyttäjiä varten työnantajalla on ohjeet hoitoon ohjaukseen.

Ammattitaidon hankkiminen on omalla vastuullamme ja sen ylläpitäminenkin on siirtynyt yhä enemmän yksilölle pätkätöiden myötä. Perusasenteemme ja motivaatiomme niin ikään lähtevät meistä itsestämme – toki työnantaja voi niihin vaikuttaa porkkanoilla ja kepeillä.

Työyhteisön ilmapiiri muodostuu jokaisen henkilön asenteista, motivaatiosta, osaamisesta, toiminnasta, tavoista ja työpaikkakulttuurista. Esimiehet ja johdon edustajat näyttävät sille suunnan, mutta jokainen henkilö tuo töihin tullessaan siihen myös oman osuutensa. Tuoko töihin tullessaan mukanaan upeutta vai apeutta, tarttuu muihinkin. Työilmapiiri on siis hyvin paljon itsestä kiinni ja kunkin omalla vastuulla. Kiusaamis-, syrjintä- ja häirintätilanteiden esille tuominen on jokaisen velvollisuus ja esimiehen on siihen puututtava.

Etä- ja matkatyö on lisännyt työntekijälle vastuuta työn tekemisestä ja itsensä johtamisesta. Esimiehen velvollisuus on selvittää kunkin työntekijän etä- ja matkatyötä tekevän työolot, mutta käytännössä näin ei ole, vaan vastuu onkin siirtynyt työntekijälle. Mutta: tiedostaako hän sen ja osaako hän hallita etä- ja matkatyöstä aiheutuvia terveyshaittoja?

Tutustu Alma Talentin HR- ja johtamiskoulutuksiin tästä!

Kirjoittaja on monessa liemessä keitetty työhyvinvoinnin dosentti ja asiantuntija, joka toimii organisaatioiden kehittäjänä ja opettaa työhyvinvointiasioita eri yliopistoissa. Hän toimii myös kansainvälisen työterveyskomission (ICOH) tieteellisen komitean Small-scale Enterprises and Informal Sector (SCOHHSEIS) presidenttinä.

Paula Naumanen

Työhyvinvoinnin dosentti,

Turun yliopisto, WbW

Mikä näitä ihmisiä oikein vaivaa?  

Monet työyhteisöt muistuttavat enemmän kolmevuotiaiden hiekkalaatikkoa kuin työpaikkaa. Useissa firmoissa tunnutaan unoh...

Lue lisää

Ohjelmistorobotiikasta seuraavalle tasolle

Suomalaisia esimerkkejä tekoälyn ja ihmisen yhteistyöstä Edelläkävijäyrityksissä ihmisen ja tekoälyn välisen yhtei...

Lue lisää

Etätyö yleistyy – miten hyvin työkulttuurin muutos on teillä onnistunut?

Etätyö on yleistynyt nopeasti viime vuosina. Edelleen on kuitenkin runsaasti organisaatioita, joissa on vasta vähän aik...

Lue lisää

Taloushallintopalveluiden ulkoistaminen – milloin se kannattaa ja miten se onnistuu?

Onnistuminen riippuu itse asiassa täysin ulkoistajasta. Selvää on, että ulkoistamalla voidaan saavuttaa suuria hyötyjä....

Lue lisää

Milleniaalit Liikkuu, Ainakin Töissä

Milleniaalien tuomasta muutoksesta on puhuttu ja paasattu viimeinen vuosikymmen. Milleniaalisen ajan jättiläiset, kuten ...

Lue lisää