Sammio

Työnantajan vastuu työelämässä – Missä kulkee raja?

Paula Naumanen

Blogi > Työnantajan vastuu työelämässä – Missä kulkee raja?

Työelämän asiantuntija ja työhyvinvoinnin dosentti Paula Naumanen tarkastelee vastuuta työhyvinvoinnista työnantajan näkökulmasta. Mitkä työhyvinvointiin liittyvät asiat kuuluvat työnantajan vastuulle?

Tässä blogissa tarkastelen työnantajan vastuuta työntekijän hyvinvoinnista lähinnä työhön, työympäristöön, esimiestyöhön ja johtamiseen liittyen, joskin työntekijälläkin niihin on osavastuunsa.

Työnantajan vastuulla on huolehtia siitä, että työ ja työympäristö ovat turvalliset eikä niistä aiheudu uhkaa työntekijän terveydelle. Työturvallisuuslaki velvoittaa jokaista työnantajaa tunnistamaan ja arvioimaan työympäristön riskit ja vaarat sekä minimoimaan ne. Työterveyshuolto tukee ja auttaa tässäkin työnantajaa. Sekä työnantajan että työterveyshuollon velvollisuus on antaa työntekijöille ohjeita terveyshaittojen ja vaarojen välttämiseksi ja työntekijän velvollisuus on noudattaa annettuja ohjeita. Jokaisen työntekijän velvollisuus on myös tuoda työnantajan tietoon terveyttä uhkaavia vaaroja ja haittoja. Luonnollisesti työnantaja määrittää työn ja sen tekemisen tavan. Monia töitä on mahdollisuus muokata työntekijälle sopivaksi. Työnantaja odottaa, että työntekijä tuo esille työhön liittyviä kehittämis- ja ratkaisuehdotuksia, koska hän on työnsä paras asiantuntija.

Työnantajan vastuulla on myös työntekijöiden esimiestyö ja työpaikan johtaminen. Kuten, kohtelevatko ja arvostavatko johto ja esimiehet henkilöstöä, puuttuvatko he ongelmatilanteisiin heti niiden ilmaannuttua, palkitsevatko, , tukevatko ja auttavatko he henkilöstöä. Työntekijät voivat toki halutessaan esittää näihin liittyviä toiveita. Esimiehillä ja johtajilla on samanlainen vastuu kuin työntekijöilläkin omasta työhyvinvoinnistaan, terveydestään, elintavoistaan, osaamisestaan ja asenteistaan. Toiminnallaan he ovat monissa asioissa esimerkkinä muille ja näyttävät suuntaa työilmapiirille. Esimiestyö ja johtaminen on henkilöstön palvelemista ja esimiesten ja johtajien tulee antaa tukensa henkilöstön työlle. Esimiehetkin tarvitsevat tukea ja mikä parasta, jos työntekijätkin voisivat tukea heitä vastavuoroisesti.

Tutustu Alma Talentin HR- ja johtamiskoulutuksiin tästä!

Paula Naumanen

Työhyvinvoinnin dosentti,

Turun yliopisto, WbW

Jatkuva osaamisen kehittäminen vie eteenpäin – nyt kaikki koulutukset etänä!

\"Järjestelyt onnistuivat erittäin hyvin etäyhteydellä omista ennakkoepäluuloista huolimatta.”   Alma Talent ...

Lue lisää

Ota etäopiskelu haltuun – viisi vinkkiä joiden avulla onnistut varmasti

Luo itsellesi onnistunut etäopiskelukokemus Organisaatiot siirtyvät parhaillaan ryminällä verkkoon ja myös koulutuksiin...

Lue lisää

Median ja viestinnän murros

Miten sinä pärjäät mediassa? ”Mä en tajua, miksi ylipäänsä pitää enää olla olemassa joku media? Ihan kuin se p...

Lue lisää

Case-esimerkit valottivat bottien mahdollisuuksia Chatbot Day -seminaarissa

Väitöskirjatutkija Sami Koivunen Tampereen yliopistolta osallistui Alma Talentin Chatbot Day - Robotti asiakasviestijänä ...

Lue lisää

Webinaariosallistuja, keskitytkö olennaiseen?

Webinaarien suosio on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Suosiota selittää muun muassa osallistumisen helppous, jo...

Lue lisää