Sammio

Työnantajan vastuu työelämässä – Missä kulkee raja?

Paula Naumanen

Blogi > Työnantajan vastuu työelämässä – Missä kulkee raja?

Työelämän asiantuntija ja työhyvinvoinnin dosentti Paula Naumanen tarkastelee vastuuta työhyvinvoinnista työnantajan näkökulmasta. Mitkä työhyvinvointiin liittyvät asiat kuuluvat työnantajan vastuulle?

Tässä blogissa tarkastelen työnantajan vastuuta työntekijän hyvinvoinnista lähinnä työhön, työympäristöön, esimiestyöhön ja johtamiseen liittyen, joskin työntekijälläkin niihin on osavastuunsa.

Työnantajan vastuulla on huolehtia siitä, että työ ja työympäristö ovat turvalliset eikä niistä aiheudu uhkaa työntekijän terveydelle. Työturvallisuuslaki velvoittaa jokaista työnantajaa tunnistamaan ja arvioimaan työympäristön riskit ja vaarat sekä minimoimaan ne. Työterveyshuolto tukee ja auttaa tässäkin työnantajaa. Sekä työnantajan että työterveyshuollon velvollisuus on antaa työntekijöille ohjeita terveyshaittojen ja vaarojen välttämiseksi ja työntekijän velvollisuus on noudattaa annettuja ohjeita. Jokaisen työntekijän velvollisuus on myös tuoda työnantajan tietoon terveyttä uhkaavia vaaroja ja haittoja. Luonnollisesti työnantaja määrittää työn ja sen tekemisen tavan. Monia töitä on mahdollisuus muokata työntekijälle sopivaksi. Työnantaja odottaa, että työntekijä tuo esille työhön liittyviä kehittämis- ja ratkaisuehdotuksia, koska hän on työnsä paras asiantuntija.

Työnantajan vastuulla on myös työntekijöiden esimiestyö ja työpaikan johtaminen. Kuten, kohtelevatko ja arvostavatko johto ja esimiehet henkilöstöä, puuttuvatko he ongelmatilanteisiin heti niiden ilmaannuttua, palkitsevatko, , tukevatko ja auttavatko he henkilöstöä. Työntekijät voivat toki halutessaan esittää näihin liittyviä toiveita. Esimiehillä ja johtajilla on samanlainen vastuu kuin työntekijöilläkin omasta työhyvinvoinnistaan, terveydestään, elintavoistaan, osaamisestaan ja asenteistaan. Toiminnallaan he ovat monissa asioissa esimerkkinä muille ja näyttävät suuntaa työilmapiirille. Esimiestyö ja johtaminen on henkilöstön palvelemista ja esimiesten ja johtajien tulee antaa tukensa henkilöstön työlle. Esimiehetkin tarvitsevat tukea ja mikä parasta, jos työntekijätkin voisivat tukea heitä vastavuoroisesti.

Tutustu Alma Talentin HR- ja johtamiskoulutuksiin tästä!

Paula Naumanen

Työhyvinvoinnin dosentti,

Turun yliopisto, WbW

Taloushallintopalveluiden ulkoistaminen – milloin se kannattaa ja miten se onnistuu?

Onnistuminen riippuu itse asiassa täysin ulkoistajasta. Selvää on, että ulkoistamalla on mahdollista saavuttaa suuria hy...

Lue lisää

Milleniaalit Liikkuu, Ainakin Töissä

Milleniaalien tuomasta muutoksesta on puhuttu ja paasattu viimeinen vuosikymmen. Milleniaalisen ajan jättiläiset, kuten ...

Lue lisää

Mitä supervoimia assistenttityön asiantuntija tarvitsee tulevaisuudessa?

Monessa organisaatiossa assistentti on merkittävässä roolissa strategisena toimijana, sillä ”assistentin osaaminen on j...

Lue lisää

Hajoaako pää stressin keskellä? – Hyödynnä nämä 8 hyvinvointirutiinia arjessasi!

Tuntuuko, että pää hajoaa? Ei ole koskaan omaa aikaa? Todo-lista ei vaan koskaan lopu? Ota tilanteet rauhallisesti vastaa...

Lue lisää

Tapa etsiä töitä ja työntekijöitä muuttuu

Nykypäivänä työnhakijan pitäisi löytää itselleen sopivat avoimet työpaikat lukuisien työnhakukanavien joukosta ja s...

Lue lisää