Osaamisen ennakointi yhdistää tiimin ja rakentaa tulevaisuudenkestävyyttä

Henna Ojala

Blogi > Osaamisen ennakointi yhdistää tiimin ja rakentaa tulevaisuudenkestävyyttä

Osaamisen ennakointi sekä laaja-alainen, eri osaamisalueiden tunnistaminen puhuttavat tällä hetkellä HR-kenttää, esihenkilöitä, tiiminvetäjiä sekä liiketoimintaa kehittäviä – eikä ihme. Oikeanlaiset osaajat, oikeissa rooleissa sekä oikea-aikaisesti saatavilla olevat osaamiset ovat elinehto jokaiselle kasvua, kilpailuetua tai tulevaisuudenkestävyyttä rakentavalle organisaatiolle. Suurin arkipäivän haaste monelle esihenkilölle ja tiiminvetäjälle on kuitenkin miten ennakoida millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Miten tunnistaa mitä osaamista meillä jo on?

 

Mitä osaamisen ennakoinnilla tarkoitetaan?

Osaamisen ennakoinnin tavoitteena on ymmärtää, millaista osaamisia, työelämätaitoja ja ominaisuuksia yksilöiltä, tiimeiltä ja organisaatioilta edellytetään tulevaisuudessa. Useimmiten osaamisen ennakoinnilla tarkoitetaan suhteellisen lyhyen tähtäimen taktista osaamisen varmistamista. Aikajänne saattaa olla kuukausia tai 1–2 vuotta. Taktinen taso on kuitenkin enemmänkin suunnittelua, ei ennakointia.

Tulevaisuudenkestävyyden, kilpailuedun ja sen kuuluisan resilienssin rakentamiseksi vähintäänkin yhtä tärkeää, jollei jopa tärkeämpää, on keskittyä myös keskipitkän ja erityisesti pitkän aikavälin osaamisen ennakointiin. Osaamisen ennakointi ei ota huomioon ainoastaan organisaation strategiasta kumpuavia tarpeita, vaan erityisesti työn tekemisen muutosten, toimintaympäristön, asiakkaiden ja toimialan muutosten kautta syntyviä osaamistarpeita. Osaamisen ennakoinnissa ei pidä keskittyä vain substanssiosaamisen tunnistamiseen – yhä tärkeämmäksi tulevaisuuden työyhteisöissä muodostuvat erilaisten metataitojen, sosiaalisten taitojen ja muiden kyvykkyyksien tunnistaminen.

Tulevaisuuden muutosten tutkiminen ja tiimissä tehtävä osaamisen ennakointi yhdistää, lisää merkityksellisyyttä sekä rakentaa tulevaisuudenkestävyyttä ja kilpailuetua. Lue käytännönvinkit osallistavaan osaamisen tunnistamiseen tiimissä.

 

Osaamisen ennakointi lisää työn imua, merkityksellisyyttä ja hyvinvointia

Mitä tapahtuu, jos yksilö ei pysty täysipainoisesti hyödyntämään osaamistaan työroolissa, osaaminen ja työrooli eivät kohtaa tai osaamista ei ole tunnistettu ja tunnustettu työyhteisössä?  Työ tylsistyttää, motivaatio laskee, työn merkityksellisyyttä on vaikea löytää ja moni kokee turhautumista. Nämä ovat tunteita ja hiljaisia signaaleja tilanteista, jotka lisäävät uupumisriskiä.

Työn imu puolestaan on tärkeä työhyvinvoinnin osa-alue. Työn imu lisää työn merkityksellisyyttä ja työkykyä – ja toisaalta ennaltaehkäisee työuupumusta. Työn imu liittyy vahvasti siihen, kokeeko yksilö pystyvänsä käyttämään vahvuuksiaan, kehittymään ja kehittämään osaamistaan. “Onko minusta hyötyä?” “Olenko tarpeellinen?” “Tuntuuko minusta, että voin hyödyntää osaamistani täysipainoisesti” “Tarvitaanko osaamistani myös tulevaisuudessa?”

Osaamisen ennakointi ja laaja-alainen osaamisen tunnistaminen on erittäin tärkeä yksilön, tiimin ja koko työyhteisön työhyvinvoinnin tukemisen, motivoinnin sekä merkityksellisyyden lisäämisen keino.

 

Milloin ja miten hyödyntää osaamisen ennakoinnin kautta saatuja havaintoja?

Osaamisen ennakointia kannattaa hyödyntää osana arjen tekemistä, kuten:

  • Strategian läpikäynti tiimin kanssa ja strategian todeksi eläminen “Mitä osaamista, taitoja ja ominaisuuksia strategia edellyttää tiimiltämme? Mitä meillä jo on, mitä pitää ottaa haltuun ja milloin?”
  • Tiimin tavoitteiden asettaminen ja läpikäynti
  • Tiimiyttäminen ja roolit tiimissä
  • Tiimin vahvuuksien tunnistaminen
  • Muutostilanteet
  • Kehityskeskustelut
  • Rekrytointi
  • Koulutukset ja kurssit

Osaamisen ennakointi osana organisaation ja tiimin arkea auttaa rakentamaan tulevaisuutta yhdessä sekä ottamaan askeleita jo nyt kohti haluttua tulevaisuuden maailmaa. Yksilön näkökulmasta osaamisen ennakointi vahvistaa ammatillista itsetuntoa ja työn imua. Liiketoiminnan näkökulmasta osaamisen ennakoinnin tarkoitus on varmistaa oikea-aikainen osaaminen, muutoksiin valmistautuminen ja etumatkan rakentaminen.

Katso Henna Ojalan koulutus osaamisen ennakoinnista Seduosta. Alma Talent Seduo on digitaalinen koulutuspalvelu, joka tarjoaa jatkuvasti päivittyvän valikoiman ajankohtaisimpia koulutuksia, eturivin asiantuntijoiden vetäminä. Koulutusteemat käsittelevät monipuolisesti liiketoiminnan digitalisaatiota, johtamista, asiakaspalvelua, viestintää, markkinointia ja myyntiä.

Henna Ojala

Henna Ojala

markkinointi- ja viestintäjohtaja

Heltti

Työn merkitys tekee myyjästä menestyjän

Työn merkityksestä on puhuttu viime vuosina paljon ja se on isossa roolissa myös myyntityössä. Merkityksen löytäminen ...

Lue lisää

Social sellingiä ei voi sivuuttaa myynnin tapana, jos haluaa kasvua

Sosiaaliset kanavat ovat luoneet myyjille uusia keinoja löytää, tavoittaa ja voittaa asiakas puolelleen, ja niistä on tul...

Lue lisää

Temperamenttityyppien tunnistaminen: kohtaa asiakkaasi oikein ja tehosta myyntityötä

Myyjät kohtaavat työssään useita erilaisia henkilöitä, joilla on hyvin erilaiset temperamenttityypit. Näiden tyyppien ...

Lue lisää

Hyvä koulutus saa aikaan muutoksia ajattelussa, työtavoissa tai molemmissa

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Mia Sundström haluaa saada koulutettavat oivaltamaan itse asioita, koska silloi...

Lue lisää

Osaamisen ennakointi yhdistää tiimin ja rakentaa tulevaisuudenkestävyyttä

Osaamisen ennakointi sekä laaja-alainen, eri osaamisalueiden tunnistaminen puhuttavat tällä hetkellä HR-kenttää, esihen...

Lue lisää