Temperamenttityyppien tunnistaminen: kohtaa asiakkaasi oikein ja tehosta myyntityötä

Mika Pesonen

Blogi > Temperamenttityyppien tunnistaminen: kohtaa asiakkaasi oikein ja tehosta myyntityötä

Myyjät kohtaavat työssään useita erilaisia henkilöitä, joilla on hyvin erilaiset temperamenttityypit. Näiden tyyppien tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa kohtaamaan asiakkaat oikein, joka puolestaan auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.

Näyttelijä-laulaja Maria Ylipää kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa elokuussa, kuinka hän on löytänyt itsestään oman introverttipuolensa. Hän toteaa sen olleen tärkeää työn tekemisen helpottamiseksi ja oman itsetuntemuksen vahvistamiseksi. Oman temperamentin tunnistamisen riemu ei koske pelkästään näyttelijöitä. Se koskee meitä kaikkia, myös myyjiä.

Meillä jokaisella on temperamentti. Se on synnynnäinen osa persoonallisuuttamme eikä se juurikaan muutu elämämme aikana. On tärkeää huomata, että vaikka temperamentti on hyvin näkyvä, se on kuitenkin vain osa persoonallisuuttamme.

Seurallisesta ja voimakkaalla äänellä puhuvasta henkilöstä ajatellaan helposti, että hänellä on vahva temperamentti. Tämä on väärinkäsitys. Myös sillä hiljaisella ja syrjäänvetäytyvällä tyypillä on vahva temperamentti, heidän temperamenttinsa ovat vain hyvin erilaisia.

Ekstrovertti, introvertti vai jotain siitä väliltä?

Ekstrovertiksi kutsutaan henkilöä, joka saa voimaa muista ihmisistä. Hän on seurallinen ja kaipaa ihmiskontakteja. Usein ekstroverteistä käytetään termiä ulospäinsuuntautunut.

Temperamenttijanan toisessa päässä on introvertti, joka viihtyy erinomaisesti omassa seurassaan. Introverttius ei välttämättä tarkoita, että ihminen ei pitäisi toisista ihmisestä. Se kertoo ennemmin siitä, että hän rasittuu toisten ihmisten seurasta ja esimerkiksi pitkäaikainen ihmisten keskellä työskentely edellyttää, että hän saa sen jälkeen latautua omassa rauhassaan.

Ambivertiksi kutsutaan puolestaan ihmistä, jolla on piirteitä molemmilta laidoilta. On helppo ymmärtää, että heitä on väestössä eniten.

Värit auttavat kuvaamaan erilaisia ihmistyyppejä

Temperamenttia voidaan kuvata myös värien avulla. Värit eivät ole diagnoosi eivätkä analyysi, mutta ne ovat erinomainen työkalu, kun mietitään erilaisia ihmistyyppejä. Harva meistä on vain yhtä väriä ja myös roolimme vaikuttaa, mikä väri vaikuttaa käyttäytymiseemme eniten.

Keltaisella värillä kuvataan tunnelmakeskeistä ekstroverttiä. Myyntityössä hän kaipaa ihmiskontakteja ja on aina valmis kevyeen jutusteluun. Hän on mielellään valokeilassa.

Vihreäksi tyypiksi kuvataan hieman rauhallisempaa tunnelmakeskeistä tyyppiä, sillä nyt mennään temperamenttijanalla introverttipuolelle. Jos keltainen on mielellään huomion keskipisteenä, vihreä käyttäytyy hieman hillitymmin, mutta hänelle tunnelma on keltaisen tavoin hyvin tärkeä.

Sininen tyyppi on asiakeskeinen introvertti. Nyt faktat ratkaisevat. Sinisille tunnelma ei ole niinkään tärkeä, kunhan asiat menevät oikein. Hän on kiinnostunut yksityiskohdista ja haluaa mennä suoraan asiaan.

Punainen väri kuvaa tehokasta ja tarmokasta tyyppiä, joka on hyvin tuloshakuinen. Hän saattaa olla hyvin kulmikas, sillä sinisen tavoin hänelle tunnelma ei ole ensisijainen tavoite työpaikalla, vaan tulokset ratkaisevat. Punainen tietää mitä haluaa, ja hänen voi olla hyvin vaikea tunnustaa olevansa vähän väärässä.

Myyntityössä myyjien ja asiakkaiden temperamentin tunnistaminen johtaa parempaan tulokseen. Kun ymmärtää, kuinka vastapuoli haluaa tulla kohdatuksi, on omaa käytöstään helppo peilata tämän mukaan. Esimerkiksi puheen tahtisuus ja asioissa etenemiseen vauhti riippuu ihmisten temperamenteista.

Asiakeskeistä introverttia ei ehkä kannata laittaa messukäytäville tekemään uusasiakashankintaa. Tunnelmakeskeinen ekstrovertti ei ehkä ole puolestaan parhaimmillaan tehdessään tarkkuutta ja pitkäjänteistä tutkimustyötä yksin.

Temperamenteissa ei ole olemassa oikeaa eikä väärää tyyppiä, eikä myöskään hyvää tai huonoa. Ihmiset vain ovat erilaisia. Jokainen hallitsee omaa käyttäytymistään, ja jokaisen pitää myös osata käyttäytyä. Parhaimmillaan erilaiset tyypit täydentävät toisiaan ja tuovat rikkautta sekä tiimeihin että myyntityöhön.

Käy tekemässä maksuton testi www.tunnistatyyppisi.fi Emme kerää tietojasi. Emme lähetä sähköpostia perään.

Alma Talent Seduon myynnin sertifikaatit ja koulutukset antavat työkaluja tuloksia tuovaan, nykyaikaiseen myyntityöhön. Haluatko kuulla tarkemmin Seduosta ja tiimin kouluttamisesta digitaalisesti? Varaa oma esittelyaikasi ja olemme sinuun yhteydessä sinulle sopivana ajankohtana!

Pesonen Mika

Mika Pesonen

yritysvalmentaja

Valmennus Mika Pesonen Oy

Työn merkitys tekee myyjästä menestyjän

Työn merkityksestä on puhuttu viime vuosina paljon ja se on isossa roolissa myös myyntityössä. Merkityksen löytäminen ...

Lue lisää

Social sellingiä ei voi sivuuttaa myynnin tapana, jos haluaa kasvua

Sosiaaliset kanavat ovat luoneet myyjille uusia keinoja löytää, tavoittaa ja voittaa asiakas puolelleen, ja niistä on tul...

Lue lisää

Temperamenttityyppien tunnistaminen: kohtaa asiakkaasi oikein ja tehosta myyntityötä

Myyjät kohtaavat työssään useita erilaisia henkilöitä, joilla on hyvin erilaiset temperamenttityypit. Näiden tyyppien ...

Lue lisää

Hyvä koulutus saa aikaan muutoksia ajattelussa, työtavoissa tai molemmissa

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Mia Sundström haluaa saada koulutettavat oivaltamaan itse asioita, koska silloi...

Lue lisää

Osaamisen ennakointi yhdistää tiimin ja rakentaa tulevaisuudenkestävyyttä

Osaamisen ennakointi sekä laaja-alainen, eri osaamisalueiden tunnistaminen puhuttavat tällä hetkellä HR-kenttää, esihen...

Lue lisää