Hyvä koulutus saa aikaan muutoksia ajattelussa, työtavoissa tai molemmissa

Johanna Hirvi

Blogi > Hyvä koulutus saa aikaan muutoksia ajattelussa, työtavoissa tai molemmissa

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Mia Sundström haluaa saada koulutettavat oivaltamaan itse asioita, koska silloin oppiminen on tehokkainta.

Kouluttamisen parasta antia on osallistujien jakamat käytännön esimerkit, ja heidän kysymyksistään alkaneet keskustelut. Tärkeintä on saada koulutettavat itse oivaltamaan asioita, koska silloin oppiminen on tehokkaampaa. Toisen päähän ei voi kaataa tietoa pelkästään luennoimalla.

Koulutan mieluiten prosessioikeudesta, sen suuren merkityksen takia. Juridinen asiaosaaminen voi mennä hukkaan ilman hyvää prosessiosaamista. Koulutustavoista lähikoulutus on mieluisin, koska yleensä silloin kontakti ja vuorovaikutus kouluttajan ja koulutettavien välillä on parasta. Haasteellisinta on aiheen ja sisällön rajaaminen käytettävään aikaan nähden. Se on vaikeaa, mutta olennaisen tärkeää.

Kohdeyleisöllä on kouluttamisen kannalta merkitystä, koska eri ryhmät tarvitsevat samastakin aiheesta hieman erilaista tietoa. Esimerkiksi asiamiesten kouluttamisessa nousevat esille eri kysymykset ja ongelmatilanteet kuin tuomareiden kouluttamisessa. On tärkeää myös huomioida kohderyhmän aikaisempi tietämys ja osaaminen aiheesta, jotta aikaa ei kulu asioihin, jotka he jo osaavat.

Mieleen jäänein osallistujan palaute on se, kun samasta asiasta tuli eri osallistujilta keskenään aivan vastakkaista palautetta. Se, mikä toiselle oli ollut hyvä juttu, olikin toisen mielestä huonoa. Tilanne sai ymmärtämään, että oppiminen on yksilöllistä ja sama koulutus ei voi olla kaikille paras mahdollinen. Kriittinenkin palaute on hyvästä, koska se auttaa kehittymään. Mitä yksityiskohtaisempaa palaute on, sen parempi.

Substanssi vai esiintymistaito? Molemmat. Molempia tarvitaan, kumpikaan ei riitä kouluttamiseen yksinään. On toki tunnettava asia, jota kouluttaa, mutta osaaminen ei siirry koulutettaville itsestään, vaan vaatii sopivia koulutusmenetelmiä.

Koulutan koska se on kivaa ja paras tapa oppia itse asioita. Osallistuja saa koulutuksesta parhaan hyödyn, kun hän on aktiivinen, kysyy ja kommentoi. Hyvä koulutus saa aikaan muutoksia ajattelussa tai työtavoissa tai molemmissa.

Mia on kouluttamassa Lakimiesliiton Koulutuksen Todistelupäivässä 16.11.2021.

Mia Sundström

Mia Sundström

Käräjätuomari

Helsingin käräjäoikeus

Työn merkitys tekee myyjästä menestyjän

Työn merkityksestä on puhuttu viime vuosina paljon ja se on isossa roolissa myös myyntityössä. Merkityksen löytäminen ...

Lue lisää

Social sellingiä ei voi sivuuttaa myynnin tapana, jos haluaa kasvua

Sosiaaliset kanavat ovat luoneet myyjille uusia keinoja löytää, tavoittaa ja voittaa asiakas puolelleen, ja niistä on tul...

Lue lisää

Temperamenttityyppien tunnistaminen: kohtaa asiakkaasi oikein ja tehosta myyntityötä

Myyjät kohtaavat työssään useita erilaisia henkilöitä, joilla on hyvin erilaiset temperamenttityypit. Näiden tyyppien ...

Lue lisää

Hyvä koulutus saa aikaan muutoksia ajattelussa, työtavoissa tai molemmissa

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Mia Sundström haluaa saada koulutettavat oivaltamaan itse asioita, koska silloi...

Lue lisää

Osaamisen ennakointi yhdistää tiimin ja rakentaa tulevaisuudenkestävyyttä

Osaamisen ennakointi sekä laaja-alainen, eri osaamisalueiden tunnistaminen puhuttavat tällä hetkellä HR-kenttää, esihen...

Lue lisää

Koulutukset