Compliance-ohjelmat ja eettiset toimintaohjelmat ovat lisääntyneet viime vuosina sekä yksityisellä että julkisella puolella. Näiden ohjelmien tavoitteena on varmistaa, että organisaatiossa toimitaan lainsäädännön vaatimusten sekä eettisesti kestävien käytäntöjen mukaisesti. Vuoden 2021 loppuun mennessä voimaan tuleva EU whistleblowing direktiivi asettaa jokaiselle yli 50 työntekijän yritykselle uusia vaatimuksia muun muassa eettisen ilmoituskanavan järjestämisestä.

 

Tässä koulutuksessa käydään konkreettisesti ja käytännönläheisesti, miten compliance-ohjelmaa tai eettistä toimintaohjelmaa voi lähteä rakentamaan tai kehittämään minkä tahansa kokoisessa organisaatiossa ja miten huomioida samalla EU direktiivin vaatimukset. Toimivaan ohjelmaan kuuluvat selkeät rakenteet, omien riskein ymmärtäminen, asianmukaisesti ohjeistukset ja kontrollit, ilmoituskanavat ja prosessit väärinkäytösten ja eettisten huoltenaiheiden ilmoittamiselle sekä näiden ilmoitusten asianmukainen käsittely. Kaiken perustana on kulttuuri, joka tukee oikein toimimista.

 

Vastuullinen toimija ei hae enää ohjenuoraa pelkästään lakipykälistä, vaan toiminnan tulee olla myös eettisen tarkastelun kestävää. Siksi yhä useammin compliance-ohjelmat kattavat lainsäädännön varmistamisen lisäksi myös sitoutumisen eettisesti kestävälle toiminnalle. Aina ei ole helppoa tehdä eroa laittoman ja eettisesti kyseenlaisen toiminnan välille – siksi paras tulokulma onkin puhua oikein toimimisen kulttuurista. Sen lisäksi, että noudatetaan sääntöjä, halutaan ihmisten myös huomioivan päätöksenteossa ja toiminnassaan kysymyksen siitä mikä on oikein, mikä on eettistä.

Epäeettinen toiminta altistaa maineen, työnantajabrändin ja kumppanuussuhteet vaakalaudalle. Kriisien selvittely voi viedä huomion ydinliiketoiminnasta ja syö luottamusta. Johdolla on sata asiaa agendalla, ja aina ei yksinkertaisesti ole aikaa pysähtyä miettimään toiminnan eettisyyttä. Siksi onkin erityisen tärkeää, että oikein toimimisen kulttuuri on vahvasti osana päivittäistä työskentelyä.

Tässä koulutuksessa pohditaan käytännönläheisesti ja konkreettisesti sitä, mistä eettisissä ja compliance-riskeissä on kyse ja miten niitä voidaan hallita eettisen ohjelman tai compliance-ohjelman avulla. Yrityksessä tehtävä eettinen kehitystyö ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen linkitetään myös kokonaisvaltaisen yritysvastuun käsitteeseen.

 

Koulutus on käytännönläheinen kokonaisuus, josta saat konkreettisia vinkkejä onnistuneen eettisen toimintaohjelman rakentamiseen. Koulutuksen pääteemoina ovat:

 • Compliance ohjelman tai eettisen toimintaohjelman tavoite, rakenne ja onnistumisen edellytykset
 • Compliance riskien ja eettisten riskien tunnistaminen
 • Eettisten periaatteiden ja muiden sisäisten ohjeistusten rakentaminen
 • Henkilöstön koulutus, viestintä ja sitouttaminen ja oikein toimimisen kulttuuriin
 • Eettiset ilmoituskanavat ja EU whistleblowing -direktiivin vaatimukset
 • Ethics & compliance -mittarit ja KPIt

 

Saat koulutuspaketin mukana Niina Ratsulan kirjoittaman teoksen ”Compliance – Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta”.

Ohjelma

8.45 Etäyhteys avautuu
9.00 Miksi eettisyydellä ja vaatimustenmukaisuudella on merkitystä?

 • Compliance, eettisyys, vaatimustenmukaisuus – mitä ja miksi
 • Miten rakentaa compliance / eettinen toimintaohjelma – kokonaiskuva
 • Kenen vastuulla? – Roolit, vastuut ja organisoituminen

 

Keskustelu: Se mikä on laillista ei välttämättä ole eettistä

10.15 Kahvitauko
10.30 Eettisyydestä ja vaatimustenmukaisuudesta kilpailuetua

 • Mitä hyötyä on compliance-ohjelmasta
 • Miltä suomalainen työelämä näyttää?
 • Miten rakentaa ohjelma, joka ei ole pakkopullaa vaan pohja vastuulliselle työntekijäkokemukselle
 • Mittareita onnistumisen seurantaan
12.00 Lounas
13.00 Compliance-ohjelman / eettisen toimintaohjelman keskeinen sisältö

 • Korruption torjunta
 • Reilu kilpailu
 • Eturistiriitojen välttäminen
 • Luottamuksellinen tieto ja tietosuoja
 • Syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen vastaisuus
 •  Eettinen toimintakulttuuri

 

Ryhmäkeskustelu: Compliance-ohjelman sisältö

14.15 Kahvitauko
14.30 Riskien arvionti

 • Eettistet ja compliance riskit
 • Integrointi muuhun riskienhallintatyöhön
 • Miten toteuttaa jatkuvaa riskiearviointia käytännössä

Harjoitus: Riskiarvion tekeminen

16.00 Koulutuspäivä päättyy
8.45 Etäyhteys avautuu
9.00 Eettisen periaatteiden (Code of Conduct) luominen ja jalkauttaminen – käytännön esimerkkejä

 • Laatimusprosessi
 • Henkilöstön koulutus
 • Viestintä

 

Keskustelu: Eettisten periaatteiden jalkauttaminen

10.15 Kahvitauko
10.30 Ilmoituskanavat – EU whistleblowing direktiivi

 • Direktiivin vaatimukset
 • Ilmoituskanavat valinta ja käyttöönotto

 

Ryhmäkeskustelu: Ilmoituskanavan viestintä henkilöstölle

12.00 Lounas
13.00 Väärinkäytösten ja muiden rikkomusten selvittäminen ja tutkinta

 • Direktiivin vaatimukset
 • Tutkintaprosessi
 • Roolit ja vastuut
 • Ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen näkökulmat

Harjoitus: Väärinkäytösilmoituksen tutkinta

14.15 Kahvitauko
14.30 Onnistumisen arviointi

 • Mittareita compliancen ja eettisten toimintaperiaatteiden toteutumiseen

Harjoitus: Väärinkäytösilmoituksen tutkinta

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1420 €
Julkinen sektori945 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.