Organisaatioilta odotetaan lain vaatimukset täyttävää, eettistä ja vastuullista toimintaa. Kun näihin odotuksiin ei pystytä vastaamaan, altistutaan eettisille ja compliance -riskeille. Riskit koskevat yksityisiä ja julkisia organisaatioita niiden koosta ja toimialasta riippumatta.

 

Toteutuneiden compliance-riskien aiheuttamista seurauksista löytyy lukemattomia varoittavia esimerkkejä jopa globaalin yritysmaailman huipulta; Volkswagenin päästöhuijaus, Wells Fargon tili- ja korttiväärennökset, Telian Uzbekistan lahjukset, Facebookin tietosuojasotku. Myös suomalaisia esimerkkejä löytyy: Skanskan lahjusepäilyt, case Aarnio, ja lista jatkuu koko ajan.

 

Compliance-riskit realisoituvat yrityksille asiakkaiden ja yhteiskumppaneiden menettämisenä, sakkoina, liiketoimintakieltoina, yritysjohtoon kohdistuvina syytteinä, tuomioina, vahingonkorvausvaateina, sijoittajien vetäytymisenä, ammattilupien menetyksenä sekä yrityksen arvon laskuna – puhumattakaan vahingoista yrityksen ja sitä edustavien henkilöiden maineelle. Samanaikaisesti maineriskit ovat nousseet yritysjohdon esiin nostamien merkittävimpien riskien listalle.

 

Compliance-ohjelmat eivät ole ainoastaan pörssiyritysten vaatimus, vaan myös pienet yritykset tarvitsevat hyviä compliance-käytäntöjä ja toiminnan eettisiä periaatteita. Näiden tavoitteena on hallita edellä mainittuja riskejä, saattaa niihin liittyvät vaatimukset organisaatiossa ymmärrettävään muotoon ja varmistaa, että vaatimusten mukaan toimitaan käytännössä; vastuu kuuluu kaikille yrityksessä.

 

Tässä koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti hyviä käytäntöjä compliance-ohjelmien ja eettisten ohjeistusten rakentamiseksi. Koulutus sopii erinomaisesti pörssiyritysten edustajien lisäksi myös julkishallinnon sekä pienempien yritysten johtajille ja asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita eettisten toimintaperiaatteiden edistämistä organisaatoissaan. Kurssihintaan sisältyy Niina Ratsulan aihetta käsittelevä Compliance – Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta –kirja (Talentum 2016).

 

Ohjelma

Compliance-ohjelmat ja riskit
08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Tervetuloa
9.15 Compliance-ohjelmat ja toiminnot – mitä ja miksi?

 • Mitä on eettinen ja vaatimustenmukainen liiketoiminta?
 • Miksi eettisten ohjelmien ja compliance -toimintojen tärkeys organisaatioissa korostuu?
 • Mitä voimme oppia viimeaikaisista skandaaleista?
10.30 Kahvitauko
10.45 Ryhmäharjoitus: Eettisiä ja compliance-kysymyksiä päivittäisessä työssä
12.00 Lounas
13.00 Käytännön esimerkkejä ja keskustelua eettisistä ja compliance -riskeistä

 • Taloudelliset väärinkäytökset ja omaisuuden väärinkäyttö
 • Eturistiriitatilanteet ja hyvä veli -verkostot
 • Lahjonta, lahjat ja vieraanvaraisuus
 • Työpaikkakiusaaminen ja -häirintä
 • Tietosuoja
 • Työturvallisuus
 • Ympäristö
14.30 Kahvitauko
14.45 Parhaita käytäntöjä compliance-ohjelman rakentamiseen

 • Johdon sitoutuminen ja henkilöstön sitouttaminen
 • Eettisten riskien tunnistaminen ja arviointi
 • Code of Conduct ja muut ohjeistukset
 • Viestintä ja koulutus
 • Epäasiallisen toiminnan ja väärinkäytösten ilmoittaminen- ja käsittely
 • Seuraamukset epäasiallisesta toiminnasta
 • Eettisyyden mittaaminen ja auditointi
16.00 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

 

Väärinkäytösriskin hallinta ja eettiset ilmoituskanavat
08.30 Aamukahvi
09.00 Väärinkäytösriskien hallinta

 • Taustoja ja tilastoja väärinkäytöksille
 • Miten väärinkäytökset tulevat ilmi ja kuka niitä tekee?
 • Keinoja väärinkäytösriskin hallintaan – Ehkäise, tunnista ja reagoi
10.30 Kahvitauko
10.45 Yrityskulttuurin merkitys väärinkäytösriskin hallinnassa
12.00 Lounas
13.00 Eettiset ilmoituskanavat

 • Mikä on eettinen ilmoituskanava?
 • Vaihtoehtoisia malleja kanavan implementoimiseen
 • Mahdollisuuksia ja rajoitteita kanavan käyttöönotossa
14.15 Kahvitauko
14.30 Väärinkäytösten selvittäminen ja tutkinta

 • Väärinkäytöstutkinnan aloittaminen
 • suunnittelu
 • tiedon kerääminen ja faktojen arviointi
 • raportointi
 • seuraamukset ja korjaavat toimenpiteet
15.45 Kokoavia ajatuksia ja koulutuksen päätös

 

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1 645 €
Julkinen sektori1 045 €
Yksityinen sektori (etuhinta 4.1 asti)1 545 €
Julkinen sektori (etuhinta 4.1 asti)995 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuusvastaava

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Tapahtumatalo Bank sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Unioninkadulla. Sisäänkäynti on Unioninkadulta tapahtumatalon pääovista, josta opasteet ohjaavat edelleen portaita ylös kokoustiloihin. Kokoustilat sijaitsevat toisessa kerroksessa.