Tietosuojan vaikutuksenarviointi eli (D)PIA (data protection impact assessment, tai privacy impact assessment) on tietosuoja-asetuksen mukainen velvollisuus, mutta myös työkalu yritykselle kehittää toimintaansa vastaamaan oletusarvoisen tietosuojan periaatetta. Arkikielessä vaikutuksenarvoinnilla voidaan tarkoittaa useita eri asioita aina lakisääteisestä arvioinnista kevyeeseen riskiarvioon liiketoiminnan tueksi. Vaikutuksenarviointi on tietosuoja-asetuksen näkökulmasta pakollinen, kun henkilötietojen käsittelyyn kohdistuu korkea riski. Vaikutuksenarvioinnin kysymyksenasettelu ja metodologia on kuitenkin muokattavissa palvelemaan tuote- ja palvelukehitystä sekä tunnistamaan tietosuojariskejä ja -ratkaisuja organisaatiossa.

 

Vaikutustenarvioinnissa on tarkoitus kuvata henkilötietojen käsittelyä, arvioida käsittelyn tarpeellisuutta, oikeasuhteisuutta sekä arvioida henkilötietojen käsittelystä aiheutuvia riskejä ja tarvittavia toimenpiteitä, joilla riskeihin puututaan. Vaikka vaikutuksenarviointi ja sen metodologia on osittain uutta, löytyy vaikutuksenarvioinnin tekemiseksi paljon työkaluja. Tässä koulutuksessa opit tunnistamaan vaikutuksenarvioinnin työkalut ja mahdollisuudet organisaatiossasi.

Ohjelma

08.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
09.00 Mitä kaikkea vaikutuksenarviointi voi olla

 • Vaikutuksenarvoinnin eri käyttötapaukset ja määritelmät
 • Lakisääteinen vaikutuksenarviointi
 • Vaikutuksenarviointi vapaamuotoisena kehitystyökaluna
 • Vaikutuksenarviointitilanteiden tunnistaminen

 

Harjoitus

10.15 Kahvitauko
10.30 Vaikutuksenarviointimetodologiat ja kysymyksenasettelu

 • Esitellään keskeiset (D)PIA-metodologiat pääpiirteittäin
 • Metodologioiden laajuus ja soveltuminen eri käyttötapauksiin
 • Mitä kaikkea vaikutuksenarviointiin tulee tai kannattaa sisällyttää

 

Harjoitus

12.00 Lounas
13.00 Vaikutuksenarviointi käytännössä

 • Kuinka rakennetaan kysymyksenasettelu tietosuoja-asetusta vasten
 • Keskeisten rekisteröityjen oikeuksien huomiointi kysymyksenasettelussa
 • Keskeisten uhkien ja riskien tunnistaminen

 

Harjoitus

14.30 Kahvitauko
14.45 Privacy by design ja vaikutuksenarviointi

 • Vaikutuksenarivoinnin ottaminen systemaattiseksi työkaluksi organisaatiossa
 • Vaikutuksenarvioinnin kytkeminen oletusarvoiseen tietosuojaan
 • Tilaisuuden yhteenvetoa

 

Harjoitus

16.00 Päivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori, etuhinta 24.1. asti (norm. 1295 €)1 195 €
Julkinen sektori, etuhinta 24.1. asti (norm. 895 €)795 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Helsinki