EU-tasoinen saavutettavuusdirektiivi edellyttää sitä, että digitaaliset palvelut ovat kaikille kansalaisille tasa-arvoisesti käytettävissä ja ymmärrettävissä. Tämän toteutumiseksi vaaditaan verkkosisällön WCAG-saavutettavuuskriteeristön (Web Content Accessibility Guidelines) noudattamista. Miten tämä vaikuttaa verkkosivujen suunnitteluun, luomiseen ja sisällöntuotantoon?

 

Tässä koulutuksessa avataan kriteerit käytännönläheisesti, pohditaan niiden noudattamisen eri tasojen reunaehtoja ja esitellään keinoja määritellä, vaatia ja testata verkkopalvelun saavutettavuutta kriteerien täyttämiseksi.

 

Koulutuksessa käsitellään selainpohjaisten digitaalisten palvelujen saavutettavuuden varmistamista käyttöliittymäratkaisujentoiminnallisten ominaisuuksien ja sisältösuunnittelun tasolla. Koulutus ei syvenny teknologioihin eikä sovellustason ohjelmallisiin ratkaisuihin, vaan niihin sisällön, esitystapojen, merkintäkielen (HTML) ja käyttöliittymien tavallisimpiin valintoihin, jotka vaikuttavat siihen, kuinka saavutettava verkkopalvelusta onnistutaan saamaan.

 

Tule oppimaan, kuinka kaikille saavutettavia digitaalisia palveluja suunnitellaan

Ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Lähtökohtien kirkastaminen

Yhteinen ymmärrys käsitteistä

 • Mistä puhumme, kun puhumme esteettömyydestä, saavutettavuudesta, käytettävyydestä, responsiivisuudesta, mukautuvuudesta, merkintäkielestä, skriptiratkaisuista tai avustavista teknologioista?

 

Saavutettava kenelle?

 • Kohderyhmien erityisrajoitteet: Näkökyvyltään rajoittuneet, kuuloltaan rajoittuneet, motorisesti rajoittuneet, kognitiivisilta kyvyiltään rajoittuneet, eksoottisia päätelaitteita käyttävät.
 • Avustavat teknologiat: verkkopalvelujen käyttämisen apuvälineet ja sisältöjen näyttämisen vaihtoehdot.
10.15 Saavutettavuusratkaisujen osa-alueet ja tekijät:

 • Järjestelmäalustat, ohjelmistot ja työkalut, toiminnallisuudet, käyttöliittymäratkaisut, sisältöinformaatio, ulkoasut: mihin valintamme vaikuttavat? Kuka tuottaa ”saavutettavuuden” kuhunkin osa-alueeseen?
 • Selkeä kieli ei ole sama kuin selkokieli. Tekstityön merkitys saavutettavuuden luomisessa.
 • Voiko sisällöntuottaja pelastaa tai pilata saavutettavuuden?

 

Lait ja standardit

 • Lakien kirjaimen vai hengen noudattaminen? WCAG-kriteeristön historia ja soveltamisohjeet – mitä saavutettavuuskriteerien noudattaminen ”soveltuvin osin” voi tarkoittaa?
 • Kuinka valita tai asettaa saavutettavuustavoitteet omalle verkkopalvelulle?
11.30 Yhteenveto aamupäivästä

 • Mitä verkkopalvelun saavutettavuudesta voidaan vaatia?
 • Kuinka itse määrittelen tavoitteet tai ”saavutettavuusselosteen”?
 • Mitä vaadin, testaan tai seuraan?
12.00 Lounas
13.00 Asiakasanalytiikan työkalut ja menetelmät

 • Web Content Accessibility Guidelines -kriteeristö käydään läpi havainnollisesti esimerkkien kautta.

Kriteeristön esittämät vaatimukset käsitellään konkreettisesti nostamalla esiin niitä tyypillisiä markkinointiviestinnällisen verkkosivuston esitystapoja, jotka aiheuttavat saavutettavuusongelmia. Esimerkeillä tarjotaan hyviä käytäntöjä, joita julkaisujärjestelmällä tuotettavilla verkkosivuilla tulisi noudattaa.

 

Havaittavuuden vaatimukset

 • Tekstivastineiden luominen ja tarjoaminen kuville, videoille, graafeille, kuvina näytettäville teksteille ja koristeille; tekstitykset ja ääniselitteet.
 • Sisällön ymmärrettävyys eri päätelaitteilla: oikeanlaiset HTML-rakenteet, taulukot, lomakkeiden merkitseminen, visuaalisesta taitosta riippumaton sisältörakenne.
 • Sisällön näkeminen ja kuuleminen: värien käyttö, kontrastit, tekstikoon muuttaminen, äänet.

 

Hallittavuuden vaatimukset

 • Sivuston selailtavuus näppäimistön avulla.
 • Automaattisesti käynnistyvän liikkeen tai päivittyvän sisällön pysäyttäminen, määritellyn aikarajan hallinta, välkkyvät sisällöt.
 • Navigoitavuus kaikilla päätelaitteilla: valikoiden ohittaminen, kehysten ongelmat, yksilöivät sivuotsikot, linkkien tulkittavuus, otsikkotasot, selainfokuksen osoittaminen.

 

Ymmärrettävyyden vaatimukset

 • Käytetyn kielen merkitseminen, epätavallisten sanojen käyttö, lyhenteiden käyttö.
 • Ennakoitavuus, loogisuus ja johdonmukaisuus termien, elementtien, toimintojen ja rakenteiden käytössä.
 • Lomakkeiden syötteiden ymmärrettävyys: syöttötavat, ohjeistus, virheilmoitukset, korjausmahdollisuudet.

 

Lujatekoisuuden vaatimukset

 • Lähdekoodin yhteensopivuus eri päätelaitteisiin, selaimiin ja avustaviin teknologioihin.
 • Käyttöliittymäkomponenttien tunnistettavuus ohjelmallisesti: WAI-ARIA -spesifikaatio toiminnallisuuksille.

 

Yhteenveto ja keskustelua WCAG-kriteeristöstä

 • Millainen saavutettavuuden taso on realistinen? Mitä sisällöntuottajilta voidaan edellyttää?
 • Mitä voidaan testata? Kuka testaa? Mikä on vaikeaa testata?
15.30 Verkkopalveluvastaavan muistilistat

 • Tärkeimmät periaatteet, joita ainakin on syytä noudattaa.
 • Sisällöntuottajien ohjeet: muistilista arkityöhön.
 • Mistä apua saavutettavuuden varmistamiseen?
15.45 Loppukeskustelu ja osallistujien palautteet

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1 295 €
Julkinen sektori895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Kallion kortteli, Kuntatalo

Toinen linja 14

00530 Helsinki

Koulutus järjestetään Kallion kortteli- Kokous- ja kongressikeskuksessa, Kuntatalo, osoitteessa Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta