Teams, intranet, Yammer, SharePoint…

Sisäisen viestinnän työkaluja kyllä on, ja usein niiden käyttö myös onnistuu. Digitaalisen työympäristön kokonaisuus on kuitenkin usein sekava ja päällekkäinen. Sujuva viestintä vaatii kuitenkin onnistuakseen selkeän perustan.

 

Kuulostavatko seuraavat kysymykset tutuilta:

 • Mitä työvälineitä digitaaliseen työympäristöön kuuluu ja vielä tärkeämpää, mitä kannattaa mihinkin tarkoitukseen käyttää?
 • Miten saadaan sisäisestä viestinnästä ja yhdessä tekemisestä sujuvaa?
 • Mitä pitäisi huomioida, kun suunnittelee intranetille konseptia ja tietorakennetta?

 

Digitaalisen työympäristön suunnittelu ja roolitus -koulutus käsittelee O365-ympäristön työkaluja konseptuaalisesta ja viestinnällisestä näkökulmasta. Koulutuksessa vertaillaan eri työkalujen soveltuvuutta eri sisäisen viestinnän ja yhteistyön tehtäviin ja käydään läpi eri tapoja, miten työvälineitä voi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi pureudutaan modernin O365 -intranetin suunnittelun periaatteisiin – mitä reunaehtoja teknologia asettaa ja miten sisältörakennetta tulisi miettiä, jotta voidaan ratkaista ikuinen löydettävyysongelma.

Ohjelma

8.45 Etäyhteys avautuu
9.00 Digitaalisen työympäristön trendit ja O365:n roolituksen kehittyminen

 • North Patrolin toteuttaman Intranet ja digitaaliset työympäristöt 2020 -selvityksen pohjalta käydään läpi yleisimmät työkalut sisäiseen viestintään ja yhteistyöhön eri organisaatioissa sekä miten eri työkaluja on roolitettu ja mitkä ovat niiden haasteet.
 • Katsaus Office 365:n eri työkalujen roolien kehitykseen ja tulevaisuuden suuntaan.
10.15 Kahvitauko
10.30 Office 365-työkalujen soveltuvuus eri tehtäviin

 • Mikä on intranetin rooli digitaalisessa työympäristössä, mihin kannattaa käyttää Yammeria, mihin SharePointia ja OneDrivea. Entä mitä tehtäviä kannattaa hoitaa Teamsillä?
 • Käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja, miten O365-työkalupakin välineitä voi roolittaa eri viestinnän ja yhteistyön tehtäviin.
 • Erityiskatsauksessa Teamsin erilaiset roolit ja käyttötarkoitukset erilaisissa organisaatioissa.
12.00 Lounas
13.00 Erilaiset O365-intranetit ja erilaiset tavat roolittaa työkaluja

 • O365:lla voidaan rakentaa konseptuaalisesti hyvinkin erilaisia intranettejä, joten tässä kohtaa tehdään esimerkkivetoinen katsaus erilaisiin malleihin.
 • Katsotaan esimerkkien kautta, minkälaisia sisältörakenteita voidaan O365 moderneilla sivustoilla luoda ja miten yhteistoiminta ja työn jako Yammerin ja Teamsin kanssa voidaan toteuttaa.
14.15 Kahvitauko
14.30 Modernien O365 intranetin sisällönsuunnittelun erityispiirteet

 • Käydään läpi ei-hierarkkisen intranetin suunnittelun sisältösuunnittelu sekä O365-intranetin muut, sisältörakenteeseen ja toimintoihin vaikuttavat erityispiirteet.
 • Annetaan käytännön vinkkejä siihen, miten intranetin sisältörakennetta voi suunnitella ja välttää sisällön rämettyminen pitkällä tähtäimellä.
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori, etuhinta 12.3. asti (norm. 1245 €)1195 €
Julkinen sektori, etuhinta 12.3. asti (norm. 845 €)795 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.