Vastuullinen yritystoiminta, kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) ja muutos kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa asettaa kasvavia vaatimuksia yritysten liiketoiminnan strategian, mittaamisen ja raportoinnin kehittämiselle. Tuleva EU:n kestävän rahoituksen lainsäädäntö koskettaa yhä useampaa suomalaisyritystä myös pk-sektorilla. Tässä koulutuksessa perehdytään yritysvastuuraportointiin ja -viestintään, ESG:n mittaamiseen ja EU:n kestävän rahoituksen (Sustainable Finance ja taksonomia) lakipaketin sisältöön ja sen vaikutuksiin yritysten näkökulmasta.

Ohjelma

8.45 Tervetuloa, etäyhteys avautuu
9.00 Yritysvastuun hyödyt ja strategisen kilpailuedun luominen

 • Koulutuksen sisältö ja tavoitteet
 • Yritysvastuun käsitteet ja kokonaiskuva (ESG; environmental, social, governance)
 • Eri sidosryhmien odotukset vastuullisuudesta
 • Tutkittua tietoa yritysvastuun hyödyistä ja tuottovaikutuksista
 • Yritysvastuun strateginen tavoite ja johdon rooli

Keskustelu: Vastuullisen yritystoiminnan motiivit

10.15 Kahvitauko
10.30 Kansainvälinen näkökulma kestävään kehitykseen ja -talouteen

 • Globaalit megatrendit
 • Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) yrityksen näkökulmasta
 • Hiilineutraali yhteiskunta: vaikutukset talousjärjestelmään
 • Yleisimmät vastuullisuusriskit

Keskustelu: Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen

12.00 Lounas
13.00 EU:n Kestävän rahoituksen ohjelma ja sen vaikutukset

 • Taksonomia EU:n vastuullisuusluokituksena
 • Kestävän rahoituksen toimenpideohjelman vaikutukset käytännössä
 • ESG:n vaikutukset rahoituksen saatavuuteen, vihreät lainat
 • Muutoksiin varautuminen

Keskustelu: Miten muutokset koskettavat omaa organisaatiotani?

14.15 Kahvitauko
14.30 Vastuullisuusraportointi

 • Hyvän vastuullisuusraportoinnin elementit
 • Raportointiviitekehykset (GRI, SASB)
 • Lakisääteinen ja vapaaehtoinen raportointi
 • Tulevaan EU-regulaatioon varautuminen raportoinnin osalta

Keskustelu: Ideoita vastuullisuusraportoinnin aloittamiseen tai kehittämiseen vastaamaan kasvavia vaatimuksia

16.00 Koulutuspäivä päättyy
8.45 Tervetuloa, etäyhteys avautuu
9.00 Raporttien varmennusprosessi

 • Varmennuksen ja tilintarkastuksen keskeisimmät erot
 • Miten yritysvastuuraportteja varmennetaan?

Keskustelu: Mitä asioita varmentajaa valitessa kannattaa huomioida?

10.15 Kahvitauko
10.30 ESG-luokitukset, vastuullisuuden arviointi ja viherpesu

 • ESG mittaamisen ongelmat
 • Ulkoiset ESG-luokitukset (esim. MSCI, Sustainalytics)


Keskustelu: Mistä tunnistan aidosti vastuullisen liiketoiminnan?

12.00 Lounas
13.00 Case harjoituksen purkaminen

 • Olennaisten ESG-riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen case-harjoituksen avulla
 • Vastuullisuus strategisena ohjauskeinona
 • ESG:n ja taloudellisen tuloksen yhteys case.yrityksessä
14.15 Kahvitauko
14.30 Johtopäätökset, oma kehittämissuunnitelma ja palaute

 • Markkinatilanne ja odotukset lähitulevaisuuteen
 • Kasvavat osaamisvaatimukset ja niihin varautuminen
 • Palaute
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Striimi, yksityinen sektori1420 €
Striimi, julkinen sektori945 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.