Hallitse käyttäjän- ja pääsynhallinnan kompleksisuutta

Käyttäjän- ja pääsynhallinta (Identity and Access Management, IAM) kuuluu oleellisena osana lähestulkoon jokaisen organisaation toimintaan. Aihe ei ole perusluonteeltaan erityisen vaikea, ja pienemmissä yhteisöissä pääsyn järjestäminen tarvittaviin resursseihin hoituukin käsityönä ilman suurempia ongelmia.

Vaikeudet alkavat, kun

 • organisaation koko kasvaa tarpeeksi suureksi
 • organisaation täytyy järjestää pääsy suurelle joukolla asiakkaita tai yhteistyökumppaneita
 • käsiteltävät aineistot ovat arkaluontoista ja edellyttävät käyttöoikeuksien käsittelyn todistettavuutta.
 • henkilö toimii useammassa tehtävässä samanaikaisesti

Tällöin käyttöoikeuspäätösten ja niiden toteutuksen kompleksisuus kasvaa, eikä enää ole helposti hallittavissa. Yksittäisten kipukohtien paikkailu ei vastaa kokonaisuuden ongelmiin, ja ilman sopivaa viitekehystä IAM-toimintoja ei voida kehittää järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Puutteista kärsivät niin käyttäjät kuin kaikki IAM:stä riippuvaiset liiketoiminnan osa-alueet.

IAM-perusteet-koulutus kuvaa IAM-peruskäsitteet ja -tekniikat helposti ymmärrettävässä muodossa ja esittää, miten ne nivoutuvat organisaation muihin prosesseihin ja toimintoihin. Koulutuksessa esitellään keinoja hallita käyttäjän- ja pääsynhallinnan kompleksisuutta ja annetaan eväät jatkuvan IAM-kehityksen toteuttamiseen.

Koulutus ei edellytä pohjatietoja IAM:stä. Erilaisten IT-teknologioiden tuntemus on eduksi, ja aiheen sisäistämistä auttaa, jos kurssilainen on tutustunut oman organisaationsa käyttäjänhallinnan käytäntöihin.

Ohjelma

8.45 Etäyhteys avautuu
9.00 IAM pähkinänkuoressa

 • Mitä IAM on?
 • Miksi IAM?
 • Milloin IAM on paikallaan
10.15 Kahvitauko
10.30 Lyhyt IAM-historiikki

 • IAM taustat ja menneisyys
 • Uusia vaatimuksia ja tulevaisuuden näkymiä

Identiteetinhallinnan käsitteitä ja tekniikoita

 • Käyttäjätilit ja roolit
 • Elinkaaren hallinta
 • Provisiointi ja robotiikka
12.00 Lounas
13.00 Pääsynhallinnan käsitteitä ja tekniikoita

 • Tunnistautumisen tekniikoita
 • Valtuutuksen menetelmiä

IAM:n vaikutus organisaatiossa

 • Uudet tekniikat ja teknologiat
 • Prosessit ja roolit
 • Vaikutus tukitoimintoihin
 • Loppukäyttäjän kokemus
14.15 Kahvitauko
14.30 IAM-toteutuksen perusteita

 • Vaatimusten keruu ja mallinnus
 • IAM-hankkeen projektointi
 • SaaS vai paikallinen palvelu?
 • Hankkeen ohjaaminen
 • IAM-palvelun jatkuvuus

Keskustelua: käsitellään osallistujien tosielämän IAM-haasteita?

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Etuhinta 4.2. asti (norm. 1095 €)995 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit..

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.