Miten voit kehittää osaamistasi IT-projektipäällikkönä?

Digitalisaatio on asettanut merkittävän haasteen IT-osaamisen laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Tutkimusten mukaan Suomeen tarvittaisiin heti jopa 10 000 uutta IT-ammattilaista ja tarve kasvaa tulevaisuudessa tuhansilla vuodessa. Käytännön IT-arjessa kamppaillaan monesti taivaita hipovien tavoitteiden, rajallisten resurssien ja tiukkojen aikataulujen ristipaineessa. IT-asiantuntijoitakin keskeisempään rooliin ovatkin nousemassa IT-projektipäälliköt, joiden osaaminen pitkälti määrittää IT-projektien laadun, ennustettavuuden ja kustannustehokkuuden.

 

Koulutuksessa käydään kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti läpi IT-projektipäällikön työn haasteita ja työssä vaadittavaa osaamista. IT-projekteihin liittyy useita epävarmuuksia, eikä edes osaava IT-projektipäällikkö voi estää kaikkia ongelmia. Projektipäällikön osaamisen merkitystä projektin onnistumiselle saatetaan aliarvioida. Koulutuksessa käydään läpi IT-projektipäällikön työn keskeiset osa-alueet ja annetaan käytännön vinkkejä liittyen IT-projektien laajuuden, kustannusten, aikataulun, laadun ja riskien parempaan hallintaan.

 

IT-projektipäällikön vastuut ovat laajat ja monipuoliset, eikä IT-projektipäällikkönä toimimiseen ole yhtä oikeaa tapaa, joten on jokaisen henkilökohtaisella vastuulla kehittää osaamistaan oman työskentelytyylinsä tueksi. Koulutuksessa opit tunnistamaan IT-projektipäällikön erilaisia työskentelytyylejä, arvioimaan omaa työskentelytyyliäsi sekä eri tyylien soveltuvuutta eri tilanteisiin. Koulutuksen käytyäsi ymmärrät kattavasti IT-projektipäällikön osaamisen laajuutta ja syvyyttä sekä pystyt arvioimaan oman osaamisesi tasoa. Koulutuksessa laaditaan oman IT-projektipäällikköosaamisen kehittämissuunnitelma.

 

Koulutus ei keskity mihinkään tiettyyn projektinhallintametodologiaan tai IT-ratkaisualueeseen, eikä yleisiin esimiestaitoihin. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa osallistujien ymmärrystä IT-projektipäällikön tarvitsemasta osaamisesta sekä tukea osallistujan omien projektipäällikköosaamisen kehitysalueiden tunnistamista.

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 IT-projektipäällikön osaamisen lähtökohdat

 • Projektipäällikön osaamisen kulmakivet
 • Projektihallinta (management) vs. projektijohtaminen (leadership)
 • Projektipäällikön sudenkuopat projektin eri vaiheissa
 • Projektipäällikön vs. projektin onnistuminen

 

Harjoitus: Oman IT-projektipäällikköosaamisen yleisarviointi ja kehitysalueiden tunnistaminen

10.15 Kahvitauko
10.30 IT-projektipäälliköltä vaadittava osaaminen käytännössä (vs. teoriassa)

 • Projektin laajuus (scope)
 • Kustannukset ja resurssit
 • Aikataulu ja vaiheet
 • Laatu
 • Sidosryhmät (stakeholders)
 • Riskit

 

Harjoitus: Oman IT-projektipäällikköosaamisen analysointi käytännön näkökulmasta

12.00 Lounas
13.00 IT-projektipäällikön erilaiset työskentelytyylit

 • IT-projektipäällikön karikatyyrejä
 • Tyylin henkilökohtaisuus
 • Tyylin tilannekohtaisuus
 • Projektin eri vaiheiden tarpeet
 • Erilaisten projektien tarpeet

 

Harjoitus: Oman IT-projektipäällikkötyylin tunnistaminen ja soveltuvuus eri tilanteisiin

14.15 Kahvitauko
14.30 IT-projektipäällikön osaamisen laajentaminen ja syventäminen

 • Perusosaaminen (työskentelytavat, viestintä, vuorovaikutus)
 • Tekninen osaaminen (työkalut, metodologiat, teknologiat)
 • Taktinen osaaminen (asiakaskeskeisyys, suunnitelmallisuus, analyyttisuus)
 • Tavoitteellinen osaaminen (motivaatio, tuottavuus, kurinalaisuus)
 • Henkinen osaaminen (suoraselkäisyys, nöyryys, paineensietokyky)

 

Harjoitus: Oman IT-projektipäällikköosaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori, etuhinta 3.4. asti (norm. 1195 €)1145 €
Julkinen sektori, etuhinta 3.4. asti (norm. 795 €)745 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäosallistuminen

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, vaan pelkkä internetyhteys riittää. Kaikille etäosallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livestriimaus, eikä striimauksesta tehdä tallennetta. Striimiosallistuminen on henkilökohtainen.