Digitalisaation avaamat mahdollisuudet ovat kasvattaneet organisaatioiden panostuksia toimintaa tehostavien ja uusia toimintamalleja mahdollistavien tietojärjestelmien kehittämiseen. Tietojärjestelmien keskeinen merkitys organisaatioiden toiminnassa on tuonut IT-projektien parissa työskenteleville haasteen laadukkaiden IT-ratkaisuiden toteuttamiseksi entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin. IT-projektin lopullisen läpimenoajan ja kokonaiskustannuksen kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä on vaatimusmäärittelyn laatu. Tutkimuksissa on arvioitu, että määrittelyvirheen korjaaminen maksaa ohjelmistokehitysvaiheessa 5-kertaisesti ja testausvaiheessa jopa 50-kertaisesti verrattuna määrittelyvaiheen laadunvarmistukseen.

 

”IT-vaatimusten määrittely” -koulutuksessa käydään kattavasti läpi IT-ratkaisuiden vaatimusten hallinnan periaatteet ja määrittelytyön organisointi. Koulutuksen käynyt hahmottaa vaatimusmäärittelyn tärkeimmät tekijät IT-projektin onnistumisen kannalta ja osaa tilannekohtaisesti soveltaa parhaiten määrittelytyöhön soveltuvia työskentelytapoja. Koulutuksen käynyt oppii itse tekemään ja ohjaamaan tietojärjestelmän eri osien toiminnallista ja ei-toiminnallista määrittelyä sisältäen käyttöliittymän, tietomallin ja integraatiot. Koulutettava saa käyttöönsä määrittelydokumentit, joita voi jatkossa käyttää tai soveltaa omassa työssä.

 

Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vaatimusmäärittelyn laadunvarmistukseen, jolla vältetään sudenkuopat ja varmistetaan, että vaatimusmäärittelyn tuotoksien hyödyntämiselle IT-projektijohtamiseen, tietojärjestelmähankintaan, ohjelmistokehitystyöhön, testaustyöhön, prosessikehitykseen ja IT-palvelujohtamiseen on määrittelyn tuloksena riittävät edellytykset. Osallistujien tarpeista riippuen kurssilla käydään läpi vaatimusmäärittelyn tämän hetken trendejä sekä syvennytään eri prosessialueiden tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyn erityispiirteisiin, kuten web-palvelut, mobiilisovellukset, kaupalliset ohjelmistotuotteet (ERP/CRM), liiketoimintaprosessijärjestelmät (BPM), tietojärjestelmäintegraatiot ja analytiikka- ja tekoälyratkaisut (BI/APS/AI).

Ohjelma

8.45 Etäyhteys avautuu
9.00 IT-vaatimusmäärittelyn tavoitteet ja lähtökohdat

 • Vaatimusmäärittelyn tavoitteet
 • Vaatimusmäärittelyn erityiset haasteet
 • Vaatimusmäärittelyn tarkkuus ja dokumentointi

 

Harjoitus: Vaatimusmäärittelyltä tarvittavan tarkkuuden tapauskohtainen arviointi

10.15 Kahvitauko
10.30 IT-vaatimusmäärittelyn organisointi ja työskentelytavat

 • Vaatimusten kartoittaminen
 • Vaatimusten arviointi
 • Vaatimusten muodostaminen
 • Vaatimusten hallinta
 • Erilaiset vaatimusmäärittelyn työskentelytavat

 

Harjoitus: IT-projektin vaatimusmäärittelyvaiheen suunnittelu

12.00 Lounas
13.00 IT-vaatimusmäärittelyn muoto ja erityyppiset vaatimukset

 • Mikä on vaatimus ja mikä ei ole vaatimus?
 • Vaatimusten ominaisuudet
 • Toiminnalliset vaatimukset
 • Ei-toiminnalliset vaatimukset

 

Harjoitus: Vaatimusten hyvyyden tai huonouden arviointi

14.15 Kahvitauko
14.30 IT-ratkaisun eri osien vaatimusten kuvaustavat ja tuotokset

 • Käyttäjätarinat ja käyttötapaukset
 • Käyttöliittymäkuvaukset
 • Liiketoimintaobjektit ja kaaviot
 • Automaatio- tai integraatiotapaukset
 • Laadulliset tekniset ominaisuudet
 • Käsitemalli (ER), tietomalli, luokkamalli (UML)
 • Integraatiot, rajapinta- ja API-kuvaukset
 • IT-ratkaisun arkkitehtuuri
 • Vaatimusmäärittelyn tuotokset (esimerkkidokumentit koulutettavien käyttöön)

 

Harjoitus: Erityyppisten vaatimusten määrittely ja dokumentointi

16.00 Koulutuspäivä päättyy
8.45 Etäyhteys avautuu
9.00 IT-ratkaisun eri osien vaatimusten kuvaustavat ja tuotokset

 • Kerrataan edellisen päivän asioita, jonka jälkeen jatketaan harjoitustyötä

 

Harjoitus: Erityyppisten vaatimusten määrittely ja dokumentointi

10.15 Kahvitauko
10.30 IT-vaatimusmäärittelyn avainasiat eri käyttötarkoitusten kannalta

 • Ohjelmistokehitys
 • Testaus
 • Projektinhallinta
 • Tietojärjestelmähankinta
 • Liiketoiminta ja prosessikehitys
 • Tietohallinto ja IT-palvelujohtaminen

 

Harjoitus: Vaatimusmäärittelyn laadun ja riskien arviointi valitusta näkökulmasta

12.00 Lounas
13.00 IT-vaatimusmäärittelyn nostaminen seuraavalle tasolle

 • Laadunvarmistus
 • Sudenkuoppien välttäminen
 • Trendejä
 • Tulevaisuus

 

Ryhmätyö/keskustelu: Vaatimusmäärittelyn työskentelytapojen kehittäminen omassa työssä

14.15 Kahvitauko
14.30 Erilaisten IT-ratkaisuiden vaatimusmäärittelyn menestystekijät

 • Web-palvelut
 • Mobiilisovellukset
 • Kaupalliset ohjelmistotuotteet (ERP/CRM)
 • Liiketoimintaprosessijärjestelmät (BPM)
 • Tietojärjestelmäintegraatiot
 • Analytiikka- ja tekoälyratkaisut (BI/APS/AI)

 

Ryhmätyö/keskustelu: Vaatimusmäärittelyn kriittiset tuotokset omissa projekteissa

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1420 €
Julkinen sektori945 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.