IT-projektin lopullisen läpimenoajan ja kokonaiskustannuksen kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä on vaatimusmäärittelyn laatu. Tutkimuksissa on arvioitu, että määrittelyvirheen korjaaminen maksaa ohjelmistokehitysvaiheessa 5-kertaisesti ja testausvaiheessa jopa 50-kertaisesti verrattuna määrittelyvaiheen laadunvarmistukseen.

 

Tässä koulutuksessa käydään kattavasti läpi IT-ratkaisuiden vaatimusten hallinnan periaatteet ja määrittelytyön organisointi. Koulutuksen käynyt hahmottaa vaatimusmäärittelyn tärkeimmät tekijät IT-projektin onnistumisen kannalta ja osaa tilannekohtaisesti soveltaa parhaiten määrittelytyöhön soveltuvia työskentelytapoja. Koulutuksen käynyt oppii itse tekemään ja ohjaamaan tietojärjestelmän eri osien toiminnallista ja ei-toiminnallista määrittelyä sisältäen käyttöliittymän, tietomallin ja integraatiot. Koulutettava saa käyttöönsä määrittelydokumentit, joita hän voi jatkossa soveltaa suoraan omaan työhönsä.

 

Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vaatimusmäärittelyn laadunvarmistukseen, jolla vältetään sudenkuopat ja varmistetaan, että vaatimusmäärittelyn tuotoksien hyödyntämiselle IT-projektijohtamiseen, tietojärjestelmähankintaan, ohjelmistokehitystyöhön, testaustyöhön, prosessikehitykseen ja IT-palvelujohtamiseen on määrittelyn tuloksena riittävät edellytykset.

 

Osallistujien tarpeista riippuen kurssilla käydään läpi vaatimusmäärittelyn tämän hetken trendejä sekä syvennytään eri prosessialueiden tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyn erityispiirteisiin, kuten web-palvelut, mobiilisovellukset, toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), liiketoimintaprosessijärjestelmät (BPM), asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM) sekä analytiikka- ja tekoälyratkaisut (BI/APS/AI).

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 IT-vaatimusmäärittelyn tavoite ja organisointi

 • Mihin vaatimusmäärittelyä tarvitaan?
 • Vaatimusten hallinta (kartoittaminen, muodostaminen, arviointi)
 • Määrittelyn työskentelytapojen soveltuvuus erilaisiin organisaatioihin ja projekteihin

 

Harjoitus: IT-projektin vaatimusmäärittelyvaiheen suunnittelu

10.15 Kahvitauko
10.30 IT-vaatimusmäärittelyn muoto ja sisältö

 • Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset
 • IT-ratkaisun eri osien määrittely (käyttöliittymä, tietomalli, integraatiot, automatiikka)
 • Vaatimusmäärittelyn tuotokset (esimerkkidokumentit koulutettavien käyttöön)

 

Harjoitus: Erityyppisten vaatimusten määrittely ja dokumentointi

12.00 Lounas
13.00 IT-vaatimusmäärittelyn avainasiat eri käyttötarkoitusten kannalta

 • IT-projektijohtaminen
 • Tietojärjestelmähankinta
 • Ohjelmistokehitys
 • Testaus
 • Liiketoiminta ja prosessikehitys
 • Tietohallinto ja IT-palvelujohtaminen

 

Ryhmätyö: Vaatimusmäärittelyn laadun ja riskien arviointi valitusta näkökulmasta

14.15 Kahvitauko
14.30 IT-vaatimusmäärittelyn nostaminen seuraavalle tasolle

 • Laadunvarmistus ja sudenkuoppien välttäminen
 • Trendit ja tulevaisuus
 • Erilaisten IT-ratkaisuiden vaatimusmäärittelyn menestystekijät

 

Ryhmätyö/keskustelu: Vaatimusmäärittelyn menestystekijät omassa työssä/projektissa

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1 295 €
Julkinen sektori895 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Kallion kortteli- Kokous- ja kongressikeskus

Toinen linja 14

00530 Helsinki

Koulutus järjestetään Kallion kortteli- Kokous- ja kongressikeskuksessa, osoitteessa Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta