Digitalisaatio on asettanut merkittävän haasteen IT-osaamisen laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Tutkimusten mukaan Suomeen tarvittaisiin heti jopa 10 000 uutta IT-ammattilaista ja tarve kasvaa tulevaisuudessa tuhansilla vuodessa. Käytännön IT-arjessa kamppaillaan monesti taivaita hipovien tavoitteiden, rajallisten resurssien ja tiukkojen aikataulujen ristipaineessa. IT-asiantuntijoiden osaamistakin keskeisempään rooliin onkin nousemassa sisäiseen organisaatioon, ulkoiseen ympäristöön ja IT-projektin tavoitteisiin parhaiten soveltuvien IT-projektien johtamismenetelmien ja -työkalujen valinta sekä soveltaminen IT-projektien onnistumisen ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

 

”Johda IT-projektia tehokkaasti” -koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti IT-projektien tyypillisiä haasteita sekä arvioidaan eri johtamismenetelmien ja työkalujen soveltuvuutta erilaisiin IT-projekteihin. Koulutuksessa vertaillaan kattavasti esimerkkien kautta eri menetelmien ja työkalujen hyödyntämistä IT-projektin osa-alueilla, kuten projektin laajuuden, kustannusten, aikataulun, laadun ja riskien parempaan hallintaan.  Osallistujien tarpeiden mukaan kurssilla syvennytään johtamisen vaatimuksiin painotuksiltaan erilaisissa IT-projekteissa, kuten toimintatapoja/organisaatiota kehittävät muutosprojektit, valmisohjelmiston käyttöönottoprojektit, tietojärjestelmäintegraatioprojektit, monitoimittajaympäristössä toteutettavat projektit, sidosryhmiltään erityisen vaativat projektit ja ulkoisilta riippuvuuksilta monimutkaiset projektit.

 

Koulutus ei keskity mihinkään tiettyyn IT-projektin johtamismenetelmään tai -työkaluun, eikä yleisiin esimiestaitoihin. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa osallistujien ymmärrystä erilaisista menetelmistä ja työkaluista sekä osallistujan tukea oman osaamisen kehitysalueiden tunnistamista.

Ohjelma

8.30

 

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 IT-projektijohtamisen haasteet, menetelmät ja työkalut

 • IT-projektipäällikön mahdoton tehtävä
 • Useita menetelmiä samojen IT-projektihaasteiden ratkaisemiseen:
  • Vesiputousmalli
  • Iteratiivinen kehitys
  • Ketterä agile-kehitys (Scrum, Kanban, Scrumban ym)
  • Jatkuva integraatio/toimitus (DevOps)
 • Käytännön työkalujen rooli menetelmien jalkauttamisessa:
  • Tehtävähallinta
  • Projektinhallintaohjelmistot
  • Projektidokumentaation hallinta
  • Pikaviestimet
  • Excel (koulutettavat saavat pohjat omaan käyttöönsä)

 

Harjoitus: Oman menetelmä- ja työkaluosaamisen laajuuden ja syvyyden arviointi

10.15 Kahvitauko
10.30 IT-projektien johtamismenetelmien ja -työkalujen mahdollisuudet

 • Menetelmien ja työkalujen hyötyjen rajallisuus
 • Menetelmien vahvuuksien ja haasteiden vertailua
 • Menetelmien ja työkalujen valinta tiettyyn IT-projektiin
 • Hybridimalli: useamman menetelmän soveltaminen samassa projektissa
 • Menetelmien soveltamisen onnistuminen vs projektin onnistuminen

 

Harjoitus: Eri menetelmien soveltuvuuden arviointi omiin projekteihin

12.00 Lounas
13.00 Menetelmien ja työkalujen hyödyntäminen IT-projektin eri osa-alueilla

 • Projektin laajuus
 • Kustannukset
 • Aikataulu
 • Laatu
 • Riskit

 

Harjoitus: Itselle uuden menetelmän hyödyntäminen valitulla oman projektin osa-alueella

14.15 Kahvitauko
14.30 Erilaisten IT-projektien vaatimukset johtamismenetelmiltä ja työkaluilta

 • Toimintatapoja/organisaatiota kehittävät muutosprojektit
 • Valmisohjelmiston käyttöönottoprojektit
 • Tietojärjestelmäintegraatioprojektit
 • Monitoimittajaympäristössä toteutettavat projektit
 • Ulkoisilta riippuvuuksilta monimutkaiset projektit
 • Sidosryhmiltään erityisen vaativat projektit

 

Harjoitus: Oman IT-projektin tai organisaation menetelmätarpeiden tunnistaminen

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori, etuhinta 5.3. asti (norm. 1245 €)1195 €
Julkinen sektori, etuhinta 5.3. asti (norm. 845 €)795 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.