Digitalisaatio on asettanut merkittävän haasteen IT-osaamisen laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Tutkimusten mukaan Suomeen tarvittaisiin heti jopa 10 000 uutta IT-ammattilaista ja tarve kasvaa tulevaisuudessa tuhansilla vuodessa. Käytännön IT-arjessa kamppaillaan monesti taivaita hipovien tavoitteiden, rajallisten resurssien ja tiukkojen aikataulujen ristipaineessa. IT-asiantuntijoiden osaamistakin keskeisempään rooliin onkin nousemassa sisäiseen organisaatioon, ulkoiseen ympäristöön ja IT-projektin tavoitteisiin parhaiten soveltuvien IT-projektien johtamismenetelmien ja -työkalujen valinta sekä soveltaminen IT-projektien onnistumisen ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

 

”Johda IT-projektia tehokkaasti” -koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti IT-projektien tyypillisiä haasteita sekä arvioidaan eri johtamismenetelmien ja työkalujen soveltuvuutta erilaisiin IT-projekteihin. Koulutuksessa vertaillaan kattavasti esimerkkien kautta eri menetelmien ja työkalujen hyödyntämistä IT-projektin osa-alueilla, kuten projektin laajuuden, kustannusten, aikataulun, laadun ja riskien parempaan hallintaan.  Osallistujien tarpeiden mukaan kurssilla syvennytään johtamisen vaatimuksiin painotuksiltaan erilaisissa IT-projekteissa, kuten toimintatapoja/organisaatiota kehittävät muutosprojektit, valmisohjelmiston käyttöönottoprojektit, tietojärjestelmäintegraatioprojektit, monitoimittajaympäristössä toteutettavat projektit, sidosryhmiltään erityisen vaativat projektit ja ulkoisilta riippuvuuksilta monimutkaiset projektit.

 

Koulutus ei keskity mihinkään tiettyyn IT-projektin johtamismenetelmään tai -työkaluun, eikä yleisiin esimiestaitoihin. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa osallistujien ymmärrystä erilaisista menetelmistä ja työkaluista sekä osallistujan tukea oman osaamisen kehitysalueiden tunnistamista.

Ohjelma

8.30

 

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 IT-projektijohtamisen haasteet, menetelmät ja työkalut

 • IT-projektipäällikön mahdoton tehtävä
 • Useita menetelmiä samojen IT-projektihaasteiden ratkaisemiseen:
  • Vesiputousmalli
  • Iteratiivinen kehitys
  • Ketterä agile-kehitys (Scrum, Kanban, Scrumban ym)
  • Jatkuva integraatio/toimitus (DevOps)
 • Käytännön työkalujen rooli menetelmien jalkauttamisessa:
  • Tehtävähallinta
  • Projektinhallintaohjelmistot
  • Projektidokumentaation hallinta
  • PikaviestimetExcel (koulutettavat saavat pohjat omaan käyttöönsä)

 

Harjoitus: Oman menetelmä- ja työkaluosaamisen laajuuden ja syvyyden arviointi

10.15 Kahvitauko
10.30 IT-projektien johtamismenetelmien ja -työkalujen mahdollisuudet

 • Menetelmien ja työkalujen hyötyjen rajallisuus
 • Menetelmien vahvuuksien ja haasteiden vertailua
 • Menetelmien ja työkalujen valinta tiettyyn IT-projektiin
 • Hybridimalli: useamman menetelmän soveltaminen samassa projektissa
 • Menetelmien soveltamisen onnistuminen vs projektin onnistuminen

 

Harjoitus: Eri menetelmien soveltuvuuden arviointi omiin projekteihin

12.00 Lounas
13.00 Menetelmien ja työkalujen hyödyntäminen IT-projektin eri osa-alueilla

 • Projektin laajuus
 • Kustannukset
 • Aikataulu
 • Laatu
 • Riskit

 

Harjoitus: Itselle uuden menetelmän hyödyntäminen valitulla oman projektin osa-alueella

14.15 Kahvitauko
14.30 Erilaisten IT-projektien vaatimukset johtamismenetelmiltä ja työkaluilta

 • Toimintatapoja/organisaatiota kehittävät muutosprojektit
 • Valmisohjelmiston käyttöönottoprojektit
 • Tietojärjestelmäintegraatioprojektit
 • Monitoimittajaympäristössä toteutettavat projektit
 • Ulkoisilta riippuvuuksilta monimutkaiset projektit
 • Sidosryhmiltään erityisen vaativat projektit

 

Harjoitus: Oman IT-projektin tai organisaation menetelmätarpeiden tunnistaminen

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori, etuhinta 5.2. asti (norm. 1245 €)1145 €
Julkinen sektori, etuhinta 5.2. asti (norm. 845 €)745 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäosallistuminen

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, vaan pelkkä internetyhteys riittää. Kaikille etäosallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livestriimaus. Koulutuksen striimauksesta ei tehdä tallennetta.