Päivien aikana pureudutaan julkisten ICT-hankintojen menestystekijöihin monipuolisesti alan eturivin asiantuntijoiden johdolla. Seminaarit on suunniteltu hankintayksiköiden sopimus- ja hankinta-asiantuntijoille, julkisiin hankintoihin osallistuville tarjoajille sekä lakimiehille.

Seminaarisarjan puheenjohtajana toimii Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy.

Julkiset ICT hankinnat osa I 13.3.2024

Seminaarin I-osassa pureudutaan käytännön tasolla kilpailutusprosessin haastavimpiin ongelmakohtiin ja niiden ratkaisuihin. Saat muun muassa konkreettisia vinkkejä niin vaatimusmäärittelyjen laadintaan, hyvän tarjouspyynnön laatimiseen kuin sopimuslausekkeisiinkin. Opit tietosuojavaatimusten jalkauttamisen sopimuksissa ja yhteishankintatilanteissa, sekä vaatimukset liittyen tietojen siirtoon kolmansiin maihin.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • toimivan vaatimusmäärittelyn laatiminen
 • Miten tekoälyn lisääntyminen vaikuttaa vaatimuksiin ja kilpailutuksiin?
 • Millainen on hyvä tarjouspyyntö?
 • Projektisopimusten keskeisimpiä ehtoja esimerkkien valossa
 • Vinkkejä ICT-hankinnan hinnoitteluun

Julkiset ICT-hankinnat osa II 25.3.2024

Seminaarin II-osassa saat käytännöllisen katsauksen kilpailutusprosessin jälkeisiin onnistumisen edellytyksiin ja konkreettisia neuvoja, joilla ennaltaehkäistä riitojen syntymistä. Hankinta voi mennä pieleen monessa kohdassa kilpailutusprosessin jälkeen. Miten varmistat hankinnan viemisen maaliin onnistuneesti?

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Onnistuneen hankinnan edellytykset hankintasopimusten valossa
 • Olennaisten sopimusmuutosten kielto esimerkkien valossa
 • Sopimuksen ja projektin hallinta, riitojen ennaltaehkäisy
 • Ketterät projektimenetelmät ICT-hankinnoissa
 • ICT-hankinnan vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen

Osat toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Lämpimästi tervetuloa seminaariin!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #julkisetICThankinnat #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Kaisa Fahllund

Kaisa Fahllund,

Partner, Berggren Oy (pj.)

”Pidin esityksestä erityisen paljon! Hyviä käytännön vinkkejä ja sopimuslausekkeita.Todella asiantunteva ja hyvä esiintyjä.”

Kaisalla on mittava kokemus sopimusten laatimisesta ja neuvottelemisesta ja niihin liittyvien riitojen hoitamisesta. Käytännön työssään hän on keskittynyt erityisesti IT- ja IPR-liitännäisiin sopimus- ja riita-asioihin sekä markkinointioikeuteen. Nykyisin Kaisa vastaa sopimustoiminnasta Berggren Oy:llä, joka on immateriaalioikeuksiin (IPR) erikoistunut täyden palvelun yritys.

Niko Sipilä

Senior Managing Consultant

Midagon Oy

Niko Sipilä on kokenut tietojärjestelmiin liittyvän kokonaisarkkitehtuurityön, esitutkimuksen, vaatimusmäärittelyn, määrittelyn, kustannusarvioiden, hyötyarvioiden, hankintojen ja käyttöönoton asiantuntija. Erityisosaamista Sipilällä on talous-...

Lue lisää

Tommi Nurmi

johtava konsultti

Hansel Oy

 

Tommilla on 25 vuoden kokemus ICT-palveluiden myynnistä ja ostamisesta. Viimeiset 9 vuotta hän on toiminut julkisten hankintojen parissa tukemalla organisaatioita...

Lue lisää

Anna Kuusniemi-Laine

Head of Sustainability, Partner

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

 

Anna Kuusniemi-Laine auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa EU:n yritysvastuusääntelyn edellyttämällä tavalla. Anna on toiminut liikejuridiikan ja eurooppaoikeuden parissa 1990-luvun puolivälistä lähtien...

Lue lisää

Jukka Lång

Partner, asianajaja, CIPP/E, Head of Data Protection

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Jukka Lång johtaa Dittmar & Indreniuksen Data Protection, Marketing & Consumers praktiikkaa. Hän toimii suomalaisten ja ulkomaisten yritysten neuvonantajana tietosuojaan...

Lue lisää

Mika Pohjonen

osakas, asianajaja, VT, KTM

Frontia Asianajotoimisto Oy

Mika Pohjonen on työskennellyt yli 20 vuotta julkisten hankintojen ja hankintalainsäädännön parissa asianajajana ja tuomioistuimen lakimiehenä. Pohjonen neuvoo päivittäin asiakkaita...

Lue lisää

Eija Kontuniemi

lakiasiainjohtaja,

Hansel Oy

Eija Kontuniemi työskentelee Hansel Oy:ssä vastuualueenaan valtion yhteishankintojen kilpailuttamiseen ja sopimuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Kontuniemellä on vahva kokemus tavara- ja...

Lue lisää

Tiina Luoma

Customer Success Account Manager

Microsoft Oy

Lue lisää

Aapo Aaltio

Ekonomisti

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Lue lisää

Jussi Pyykkönen

Asiantuntija, VTM

PTCServices Oy

Lue lisää

Jan Jääskeläinen

tutkimusohjaaja

vaikutusarviointiyksikkö Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Lue lisää

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja puheenjohtajan johdatus päivän teemoihin

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

9.05 Toimivan vaatimusmäärittelyn laatiminen ja case: vaatimusmäärittelystä ketterään kehitykseen

 • Miten laadin toimivat vaatimusmäärittelyt?
 • Miten tekoälyn lisääntyminen vaikuttaa vaatimuksiin?
 • Case: vaatimusmäärittelystä ketterään kehitykseen

Senior Managing Consultant Niko Sipilä, Midagon Oy

9.55

 

ICT-hankinnan kilpailuttaminen

 • Millainen on hyvä tarjouspyyntö?
 • Soveltuvuusvaatimukset ja vertailuperusteet
 • Pakolliset vaatimukset ja pisteytettävät vaatimukset
 • Tarjousvertailun haasteet
 • Miten tekoälyn lisääntyminen vaikuttaa kipailutuksiin?
 • Vinkkejä ICT-hankinnan hinnoitteluun

johtava konsultti Tommi Nurmi, Hansel Oy

10.45 Kahvia ja keskustelua
11.05 Kestävyysnäkökulmien huomioiminen julkisissa ICT-hankinnoissa

 • Säädöstausta ja tavoitteet
 • Kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmat tarjouspyynnössä
 • Kestävyysnäkökulmat hankinnan eri vaiheissa

Partner Anna Kuusniemi-Laine, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

11.45 Lounas
12.35 Pilvipalveluiden kilpailutus ja hankinta

 • Vinkkejä onnistuneeseen pilvipalvelun hankintaan
 • Tarjouspyynnön laatiminen ja toimivia hinnoittelumalleja
 • Voinko mahdollistaa samassa tarjouspyynnössä pilvi- ja on premises-toteutukset?
 • Järjestelmä pilvessä
 • Huomioita pilvipalvelusopimuksista

johtava konsultti Tommi Nurmi, Hansel Oy

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

13.30 Kahvia ja keskustelua
13.50 ICT-hankintasopimusten keskeisiä sopimusehtoja

 • Projektisopimusten keskeisimpiä ehtoja esimerkkien valossa
 • Riskinhallinta ketterissä projekteissa

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

14.40 Henkilötiedot ja tietosuoja ICT-hankinnoissa

 • Henkilötietojen käsittely ICT-palveluissa
 • Henkilötietojen siirto ja käsittely ETA-alueen ulkopuolella: uudet lisävaatimukset
 • Tietosuojavaatimusten jalkauttaminen sopimuksissa ja yhteishankintatilanteissa
 • Tuoretta ohjeistusta ja ratkaisukäytäntöä henkilötietojen siirroista

Partner Jukka Lång, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy

15.40 Puheenjohtajan yhteenveto
16.00 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja puheenjohtajan johdatus päivän teemoihin

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

9.05 Ketterät projektimenetelmät ICT-hankinnoissa

 • Milloin ketteryys on etu julkisessa ICT-hankinnassa?
 • Onnistumisen eväät ketterissä projekteissa julkisissa ICT-hankkeissa
 • Ketterän projektin johtaminen: vinkkejä toimittajalle ja asiakkaalle

Customer Success Account Manager Tiina Luoma, Microsoft Oy

9.50

 

Sopimusmuutosten kielto

 • Kielletyt ja sallitut sopimusmuutokset
 • Sopimusmuutostilanteita ict-hankinnoissa
 • Oikeuskäytäntöä ja oikeussuojakeinoja

Lakiasiainjohtaja Eija Kontuniemi, Hansel Oy

10.40 Kahvia ja keskustelua
11.00 Sopimushallinta

 • Onnistuneen ICT-hankinnan edellytykset hankintasopimusten valossa
 • Miksi riitoja syntyy?
 • Sopimuksen ja projektin hallinta, riitojen ennaltaehkäisy
 • Miten toimia, kun toimitusprojekti alkaa käydä riitaisaksi?

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

12.00 Lounas
13.00 ICT-hankinnan vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen

 • Mitä on vaikuttavuuden hankinta?
 • Vaikuttavan hankinnan osa-alueet
 • Vaikuttavuuden mittaaminen

VTM, osakas, Jussi Pyykkönen, PTCServices Oy

13.45 Kilpailu- ja kuluttajaviraston ajankohtaisia näkökulmia julkisiin ICT-hankintoihin

 • Kilpailu ICT-hankinnoissa ja sidosyksiköiden käyttö
 • Hankintadatan käytöstä kartellien torjumisessa

Ekonomisti, Aapo Aaltio, kilpailuvastuualue, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Tutkimusohjaaja, Jan Jääskeläinen, vaikutusarviointiyksikkö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

14.35 Kahvia ja keskustelua
14.55 Hankintavalitus hankintayksikön näkökulmasta

 • Hankintaoikaisun ja valituksen suhde toisiinsa
 • Markkinaoikeuden väliaikaispäätökset valitusprosessin aikana
 • Seuraamukset ja kulukorvaukset

Partner Mika Pohjonen, Asianajotoimisto Frontia Oy

15.55 Puheenjohtajan yhteenveto
16.00 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Julkinen sektori1250 €
Lakimiesliiton jäsen1250 €
Striimaus, yksityinen sektori1350 €
Striimaus, julkinen sektori1250 €
Striimaus, Lakimiesliiton jäsen1250 €
Yksityinen sektori1350 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Tiia-Maria Rytsälä

Koulutuspäällikkö

tiia-maria.rytsala@almamedia.fi

040 764 0691

Paikka

Helsinki