Julkishallinnon koulutuksissa paneudutaan mm. taloushallinnon, HR:n, markkinoinnin ja ict -alan ajankohtaisiin ilmiöihin julkishallinnon näkökulmasta. Koulutuksissa tarkastellaan, mitä erityispiirteitä ja painotuksia julkishallinto tuo osaamiseen ja toimintoihin sekä käydään läpi julkishallinnon ja sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia ilmiöitä ja trendejä. Tutustu alla oleviin julkishallinnon koulutuksiin ja valitse sinua kiinnostavat.

Järjestelmäintegraatioiden toteutus julkisella sektorilla

28.4.2020-29.4.2020, Etäosallistuminen

Koulutuksen tavoitteena on luoda osallistujille hyvä teoreettinen pohja integraatioihin organisaatioiden järjestelmien välillä.

Lue lisää

Sujuvuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin

5.5.2020-6.5.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Julkiset hankinnat 2020

7.5.2020, Etäosallistuminen

Seminaari tarjoaa käytännön työkaluja hankintojen toteuttamiseen ja sekä oikeudellisten sudenkuoppien välttämiseen.

Lue lisää

Prosessien kehittäminen julkisella sektorilla

13.5.2020-14.5.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Privacy Pro

25.5.2020-28.5.2020, Etäosallistuminen

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat OSA 2

26.5.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

27.5.2020-28.5.2020, Etäosallistuminen

Valmennuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman perustamiseksi, ylläpitämiseksi ja hallitsemiseksi koko sen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Julkisen sektorin ICT-hankinnat

2.6.2020-3.6.2020, Etäosallistuminen

Julkiset ICT-hankinnat – näin onnistut on käytännön workshopkoulutus, joka syventää ymmärrystäsi ICT-hankintojen kilpailuttamisesta, ICT-sopimuksista ja sopimusneuvotteluista sekä toimitusprojektin aikaisista sopimuksiin ja toimitusriitoihin.

Lue lisää

Riskienhallinta julkisella sektorilla - ennakointi, tunnistaminen, analysointi ja hallinta

11.6.2020, Etäosallistuminen

Koulutus perehdyttää osallistujat riskienhallinnan toimintamalliin, jossa toimintaympäristöanalyysiin perustuva mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen muunnetaan organisaation riskiprofiiliksi, joka tukee toiminnan tuloksellisuuden kehittymistä.

Lue lisää

Uusi lääkinnällisten laitteiden asetus MDR 2017/745 tutuksi

16.6.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Näin menestyt kilpailutuksessa - kaikki mitä yrityksen tarvitsee tietää julkisista hankinnoista

20.8.2020, Helsinki

Käytännön läheisessä koulutuksessa kuulet yhdessä päivässä kaiken tarjoajan kannalta olennaisen julkisista hankinnoista.

Lue lisää