Julkishallinnon koulutuksissa paneudutaan mm. taloushallinnon, HR:n, markkinoinnin ja ict -alan ajankohtaisiin ilmiöihin julkishallinnon näkökulmasta. Koulutuksissa tarkastellaan, mitä erityispiirteitä ja painotuksia julkishallinto tuo osaamiseen ja toimintoihin sekä käydään läpi julkishallinnon ja sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia ilmiöitä ja trendejä. Tutustu alla oleviin julkishallinnon koulutuksiin ja valitse sinua kiinnostavat.

Hyvinvointialueiden julkiset hankinnat

31.10.2022, Helsinki

Hyvinvointialueiden julkiset hankinnat -seminaarissa kuulet, miten uudistuksen mukaisia tavoitteita toteutetaan eturintamassa, tehdään säästöjä, varaudutaan tuleviin vaatimuksiin ja varmistetaan parhaat toimintatavat.

Lue lisää

Järjestelmäintegraatioiden toteutus julkisella sektorilla

2.11.2022-3.11.2022, Helsinki

Koulutuksen tavoitteena on luoda osallistujille hyvä teoreettinen pohja integraatioihin organisaatioiden järjestelmien välillä.

Lue lisää