Julkishallinnon koulutuksissa paneudutaan mm. taloushallinnon, HR:n, markkinoinnin ja ict -alan ajankohtaisiin ilmiöihin julkishallinnon näkökulmasta. Koulutuksissa tarkastellaan, mitä erityispiirteitä ja painotuksia julkishallinto tuo osaamiseen ja toimintoihin sekä käydään läpi julkishallinnon ja sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia ilmiöitä ja trendejä. Tutustu alla oleviin julkishallinnon koulutuksiin ja valitse sinua kiinnostavat.

Kuntien kiinteistö- ja toimitilat haltuun – työkaluja kiinteistöjohtamisen haasteisiin

22.1.2020, Helsinki

Määrätietoisella työllä kuntien tila-asiat kuntoon! Perehdymme kunnan strategisen kiinteistöjohtamisen työkaluihin ja tarkastelujen hyödyntämiseen kunnan kiinteistöomaisuuden hallinnassa.

Lue lisää

Näin menestyt kilpailutuksessa - kaikki mitä yrityksen tarvitsee tietää julkisista hankinnoista

28.1.2020, Helsinki

Käytännön läheisessä koulutuksessa kuulet yhdessä päivässä kaiken tarjoajan kannalta olennaisen julkisista hankinnoista.

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2020

28.1.2020, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä!

Lue lisää

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 2020

29.1.2020-30.1.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään suunnittelun ja kaavoituksen tämän hetken haasteita ja ratkaisuja sekä tulevaisuuden teemoja. Seminaari tarjoaa tietoa ja näkökulmia kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta koskeviin ajankohtaiskysymyksiin ja tulevaisuuteen trendeihin

Lue lisää

RoboJulkishallinto

29.1.2020-30.1.2020, Helsinki

Seminaari tarjoaa katsauksen robotiikan, automaation ja tekoälyn ajankohtaissisältöihin ja tulevaisuuden kysymyksiin erityisesti julkisen sektorin näkökulmasta.

Lue lisää

Potilasturvallisuuspäivät

4.2.2020-5.2.2020

Potilasturvallisuuspäivillä käsitellään potilas- ja asiakasturvallisuuden haasteita ja ratkaisuja tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Asiakaskokemuksen kehittäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

5.2.2020-6.2.2020, Helsinki

Seminaari koostuu useista case-puheenvuoroista ja asiantuntijapuheenvuoroista. Saat vastauksia siihen, kuinka voit omassa organisaatiossa edistää siirtymistä kohti asiakaskeskeisempää tulevaisuutta

Lue lisää

Privacy Pro

10.2.2020-13.2.2020, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

12.2.2020-13.2.2020, Helsinki

Valmennuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman perustamiseksi, ylläpitämiseksi ja hallitsemiseksi koko sen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Sujuvuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin

18.2.2020-19.2.2020, Oulu

Lue lisää

Vetovoimainen työyhteisö ja työnantajabrändi julkisella sektorilla

26.2.2020-12.3.2020, Helsinki

Lue lisää

DataHoitaja

26.2.2020-27.2.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään data-analytiikkaa hoidontarpeen arvioinnissa. Ohjelmassa tarkastellaan hoitotyön ajankohtaiskysymyksiä ja tulevaisuuden näkymiä tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen näkökulmista

Lue lisää

Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelu ja viranomaisvaatimukset

26.2.2020-27.2.2020

Osallistumalla syvennät ymmärrystäsi terveysteknologian käytettävyyden vaatimuksista, tärkeistä asiaa koskettavista tiedonlähteistä, yhteistyön merkityksestä sekä toimialan käytettävyyssuunnitteluprosessista.

Lue lisää

Tivi Sisällön- & dokumenttienhallinta 2020

26.2.2020-27.2.2020, Helsinki

Kohti menestyksekästä sisällön- ja dokumenttienhallintaa - askeleet onnistumiseen!

Lue lisää

Kunnan omistajaohjaus ja kuntayhtiön hallitustyöskentely – oikeudellisia kipukohtia

27.2.2020, Helsinki

Lue lisää

Apuvälinepäivät

4.3.2020-5.3.2020, Helsinki

Seminaari tarjoaa tietoa ja näkökulmia apuvälineitä koskeviin haasteisin ja ratkaisuihin, tulevaisuuden teemoihin sekä teknologian ja digitalisaation hyödyntämiseen.

Lue lisää

Kaupunkisuunnitteluohjelmistojen vertailu

10.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Lean Terveyskeskus

18.3.2020-19.3.2020

Lean on mainio menetelmä prosessien uudistamiseen - opi lean ajattelun kulmakivet!

Lue lisää

Perhekuntoutus intervallihoitona

24.3.2020-25.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Osaava ostaja julkisella sektorilla

24.3.2020-25.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Tulevaisuuden saattohoito

24.3.2020-25.3.2020, Helsinki

Seminaari tarjoaa tietoa ja näkökulmia saattohoidon kehittämiseen. Ohjelmassa tarkastellaan mm. kotona ja laitoksessa tapahtuvaa saattohoitoa, omaisten ja läheisten osallistumista, lääkehoitoa koskevia kysymyksiä ja kivun helpottamista.

Lue lisää

Uusi lääkinnällisten laitteiden asetus MDR 2017/745 tutuksi

25.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Järjestelmäintegraatioiden toteutus julkisella sektorilla

28.4.2020-29.4.2020, Helsinki

Koulutuksen tavoitteena on luoda osallistujille hyvä teoreettinen pohja integraatioihin organisaatioiden järjestelmien välillä.

Lue lisää

Privacy Pro

25.5.2020-28.5.2020

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

27.5.2020-28.5.2020

Valmennuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman perustamiseksi, ylläpitämiseksi ja hallitsemiseksi koko sen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Julkisen sektorin ICT-hankinnat

2.6.2020-3.6.2020, Helsinki

Lue lisää