Opi palvelumuotoilun hyödyntämistä kaupunkisuunnittelussa käytännössä!

Kaupunkisuunnitteluun vaikuttaa valtava määrä ihmisiä; poliitikot, virkamiehet, monien alojen suunnittelijat, yrittäjät, kaupunkilaiset ja vierailijat, matkailun suunnittelijat ja paikallisten luontoarvojen sekä kulttuuri- ja historiaperinnön asiantuntijat. Palvelumuotoilun vahvuus on siinä, että sen ajatustapa, prosessi ja työkaluvalikoima pohjautuvat useisiin osaamisalueisiin muotoilusta insinööritieteisiin ja johtamisesta yhteiskunnallisiin tieteisiin.

 

Palvelumuotoilu poimii menetelmiä muilta aloilta ja tekee niistä helposti lähestyttäviä ja käytettäviä. Menetelmät ovat tuttuja monille; palvelumuotoilu toimii tällä tavoin yhteisenä kielenä osaamisalueiden kesken. Palvelumuotoilussa panostetaan yhdessä tekemiseen ja keskitytään käyttäjiin. Alkuvaiheessa haetaan laajasti käyttäjätietoa, kehitetään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja jalostetaan näiden pohjalta parhaat ratkaisut jatkokehitykseen.

 

Koulutuksessa opit, miten palvelumuotoilua hyödynnetään osana kaupunkisuunnittelua. Palvelumuotoilun tehtävä on:

 1. Johdattaa suunnittelua määrätietoisesti kohti yhteisesti määritettyjen monialaisten tavoitteiden toteutumista.
 2. Saada osaajista ja vaikuttajista koostuva joukko ideoimaan yhdessä, nostamaan esiin tarpeita, toiveita ja uusia ideoita.
 3. Esittää yhteissuunnittelun ja käyttäjätutkimusten tulokset innostavassa, tiivistetyssä, visuaalisessa muodossa jatkosuunnittelun käyttöön.

 

Koulutuksessa saat käytännön esimerkkien kautta tietoa siitä, miten palvelumuotoilua on käytetty erilaisissa kaupunkiympäristön suunnitteluhankkeissa ja millaisia hyötyjä palvelumuotoilusta on saatu. Kuulet kaupunkisuunnitteluun hyviksi koetuista työpajamenetelmistä, opit käyttämään menetelmiä ja etsimään uusia menetelmiä. Opit suunnittelemaan työpajan toteutuksen.

 

Opit, miten palvelumuotoilu tuo hyötyä omaan työhösi ja miten voit ottaa palvelumuotoilua mukaan projektien eri vaiheisiin.

 

Kurssin harjoitustyöt tehdään ryhmätöinä. Työskentely on visuaalista ja keskustelevaa.

 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii kaupunkisuunnittelun ammattilaisille, jotka haluavat työhönsä uusia työkaluja ja työtapoja syventämään käyttäjälähtöistä suunnittelua sekä suunnittelualojen yhteistyötä. Käyttäjälähtöisten palvelumuotoilun menetelmien ja ideointimenetelmien käyttö luo positiivista keskustelua eri suunnittelualojen kesken. Menetelmät sopivat erittäin hyvin yhteen Lean-menetelmien kanssa esimerkiksi allianssityöskentelyssä.

 

Koulutus sopii myös palvelumuotoilun kurssin käyneille muotoilijoille ja palvelumuotoilijoille, jotka haluavat laajentaa tietämystään palvelumuotoilun hyödyntämismahdollisuuksista kaupunkisuunnittelussa.

 

Kaupunkisuunnittelun ja palvelumuotoilun ammattilaiset yhdistävässä koulutuksessa tehdään yhdessä, opitaan esimerkkien ja harjoitustöiden kautta. Harjoituksissa palvelumuotoilu ohjelmoidaan osaksi projektia, suunnitellaan työpajan toteutusta ja testataan muutamia työkaluja.

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Palvelumuotoilu sopii kaupunkisuunnittelun työkaluksi

 • Palvelumuotoilu pohjaa useisiin osaamisalueisiin.
 • Kaupunkisuunnitteluprojektin osaamisalueita ja vaikuttajia.
 • Mitä asiakaskokemuksia kaupunkisuunnittelussa muotoillaan?
10.15 Kahvitauko
10.30 Palvelumuotoilun hyötyjä toteutetuista projekteista

 • Missä kaupunkisuunnittelun projektin vaiheissa palvelumuotoilua on käytetty?

 

Esimerkkejä: Pyöräkeskuksen palvelumuotoilu ja muotoilu, kaupunkisuunnittelun ohjeiden saavutettavuus, toiminnan suunnittelun palvelumuotoilu ym.

 • Mitä hyötyjä palvelumuotoilusta on saatu kaupunkisuunnitteluun?
12.00 Lounas
13.00 Palvelumuotoilu tuo uutta erityisesti projektin alkuun ja lopputuloksen mittaukseen

 • Aloitusvaihe: Yhteisen näkemyksen luonti tehtävän sisällöstä, tarpeet ja toiveet suunnitteluun. Käyttäjätiedon hankinta. Tiedon jäsentäminen ja tiedon visualisointi.
 • Suunnitteluvaihe: Suunnittelutehtävien yhteensovitus, monialaisten suunnitteluratkaisujen pohdinta
 • Rakentamisvaihe: Rakentamisen seurannan, hallinnan ja viestinnän kehittäminen
 • Onnistumisen mittaus: Käyttäjäkyselyt ja -haastattelut, varjostus
14.15 Kahvitauko
14.30 Harjoitustehtävä, ryhmätyö: Palvelumuotoilun liittäminen osaksi projektia

 • Tehtävänanto
 • Ryhmätyön teko
 • Töiden esittelyt ja keskustelu
16.00 Koulutuspäivä päättyy
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Työpajamenetelmien esittely ja testaus käytännössä

 • Strategiseen suunnitteluun sopiva menetelmä
 • Kaupunkitilan visuaaliseen suunnitteluun sopiva menetelmä
 • Keskustaopastuksen suunnitteluun sopiva menetelmä
10.15 Kahvitauko
10.30 Yhteissuunnittelun työpaja tuo suunnitteluun paljon tietoa ja tuottaa yhteisen tahtotilan

 • Toimivia työpajamenetelmiä, esimerkkejä pienistä pikatehtävistä ja isoista ryhmätöistä.
 • Millä tiedoilla lähden liikkeelle työpajan suunnittelussa?
 • Fasilitaattorin tehtävät
 • Työpajan ohjelmarunko
 • Työpajan pääkysymysten määritys ja niihin sopivien menetelmien valinta
 • Yhteenvedon tekeminen
12.00 Lounas
13.00 Harjoitustehtävä, ryhmätyö: Työpajan suunnittelu; sisältö, menetelmien valinta ja toteutuksen ohjelmointi

 • Tehtävänanto
 •  Ryhmätyön teko
 • Töiden esittelyt ja keskustelu
14.15 Kahvitauko
14.30 Oman osaamisen kehittäminen ja yhdessä oppiminen

 • Palvelumuotoiluprojektin onnistumisen arviointi
 • Oman toiminnan reflektointi ja kehittyminen
 • 15:00 tehtävä: Oman toiminnan reflektointi ja kehittyminen palvelumuotoilijana / palvelumuotoilun tilaajana.
 • 15:15 loppukeskustelu
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Hinta1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Tapahtumatalo Bank sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Unioninkadulla. Sisäänkäynti on Unioninkadulta tapahtumatalon pääovista, josta opasteet ohjaavat edelleen portaita ylös kokoustiloihin. Kokoustilat sijaitsevat toisessa kerroksessa.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta