Kuntayhtiöiden määrä jatkaa tasaista kasvuaan. Tällä hetkellä Suomessa on yli 2300 kuntayhtiötä. Kuntayhtiöitä on tarkasteltava yhtäältä omistajakunnan, ja toisaalta osakeyhtiön hallitustyöskentelyn näkökulmasta. Kuntayhtiöiden hallitustyöskentelyssä on pystyttävä ottamaan huomioon sekä julkisoikeudellinen että yksityisoikeudellinen sääntely. Kuntayhtiöitä koskee osakeyhtiölain säännökset, joita on luonnollisesti kuntayhtiöissäkin noudatettava. Lisäksi on otettava huomioon omistajatahto ja sen toteuttamiseen liittyen kuntalain omistajaohjaussäännökset. Oikeudellisen tiedon hallinnan merkitys lisääntyy kunnissa ja kuntayhtiöissä jatkuvasti. Uudessa kuntalaissa säädetään kuntayhtiöiden omistajaohjauksesta. Omistajaohjauksella kunnat ohjaavat kuntayhtiöitä. Omistajaohjausvälineitä ovat muun muassa yhtiöjärjestys, osakassopimus ja konserniohje.

Koulutuksessa perehdytään kunnan omistajaohjauksen ja kuntayhtiön hallitustyöskentelyn keskeisiin kysymyksiin ja ongelmakohtiin. Päivän aikana pureudutaan muun muassa toimielinten työnjakoon ja kuntalain uuteen asiantuntemusvaatimukseen, jonka mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksessa on oltava liiketoiminnan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Koulutuksessa opit tunnistamaan kuntayhtiöitä koskevia keskeisimmät oikeudelliset kipupisteet ja opit arvioimaan, mihin seikkoihin omistajaohjauksessa ja hallitustyöskentelyssä erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota.

Ohjelma

8.45 Etäyhteys avautuu
9.00 Kuntayhtiöt Suomessa ja juridinen ote

 • Kuntayhtiötutkimuksen ajankohtaiset teemat (2019)
 • Yhtiöittämiskehitys kuntasektorilla – kilpailu
 • Juridinen ote kuntayhtiön johtamiseen
10.15 Kahvitauko
10.30 Osakeyhtiölainsäädäntö

 • Osakeyhtiötä koskeva sääntely – kuntayhtiökonteksti
 • Päätöksenteko, työnjako
 • Milloin johdon on korvattava vahingot?
12.00 Lounas
13.00 Kunnan omistajaohjauskysymykset

 • Corporate Governance kuntayhtiöissä
 • Osakeyhtiö- ja kuntaoikeuden rajapintakysymyksiä
 • Omistajaohjauksen keinovalikoima
14.15 Kahvitauko
14.30 Kuntayhtiöt ja juridiikka

 • Eri oikeudellisten osa-alueiden huomioiminen hallitustyöskentelyssä
 • Soveltava osuus päivän teemoista – ryhmätyöskentelyä
15.30 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Hinta1095 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.