Erottuvaa ja vetovoimaista kunnan brändiä rakentamassa – miten se tehdään nyt ja tulevaisuudessa?

Kunnan brändi ja siitä syntyvät mielikuvat ovat äärimmäisen tärkeitä kuntien kilpaillessa investoinneista, työvoimasta, uusista yrityksistä ja asukkaista. Jotta tässä kilpailussa pärjäisi, on kuntien erotuttava edukseen muista kunnista. Yhtenä keskeisimmistä erottautumiskeinoista voidaan käyttää kunnan brändityön tuloksena syntyvää brändi-identiteettiä. Se on ainoa osatekijä paikan markkinoinnissa, johon kunnat pystyvät itse vaikuttamaan välittömillä toimillaan. Kunnan brändi on sen asukkaiden ja koko kunnan arvokkain omaisuus. Avainkysymyksiä onkin muun muassa, miten kunnalle rakennetaan brändi, joka tuntuu omalta ja johon kuntalaiset itse uskovat? Entä miten markkinoinnista tehdään kuntalaisia, yhteisöjä ja sidosryhmiä osallistavaa, jotta saadaan kaikki mukaan tekemään vetovoimaista kuntabrändiä? Ja kuinka autenttisia ja omasta paikasta nousevia sisältöjä pysytään hyödyntämään tehokkaasti markkinoinnissa?  

 

Kuinka sosiaalista mediaa käytetään onnistuneesti kuntamarkkinoinnin työvälineenä ja miten kunnan palveluista tulisi viestiä? Millaista sisältöä eri kohderyhmille pitäisi tuottaa ja mitä kanavia käyttää? Entä kuinka somekanavien tarjoamaa dataa pystytään hyödyntämään? Mitä saavutettavuusdirektiivi tarkoittaa ja ketä se koskee? Entä mitä pitäisi ottaa huomioon saavutettavuuden kannalta jo nyt kun suunnitellaan kunnan verkkosivu-uudistusta? 

 

Saat vastauksia ja tulevaisuuden visioita näihin kysymyksiin kesäkuussa Tulevaisuuden kuntamarkkinointi – seminaarissa!  

 

Nähdään kesäkuussa! 

Ohjelma

Tiistai 11.6.2019
8.30   Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
9.00   Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus 
9.10   Brändi vetovoimatekijänä – onnistuneen kuntabrändin resepti

 • Brändi-identiteetin muodostuksen avaintekijät
 • Kuntabrändin tavoitteellinen johtaminen – miten? 
 • Miten kunta erottuu ja profiloituu omilla vahvuuksillaan niin, että se lisää vetovoimaa eri sidosryhmien näkökulmasta? 
 • Miten valitaan markkinoinnin kärjet?

Timo Muhonen, brändiasiantuntija, Creatures Corporation

10.00   Mikä on IN brändin rakentamisessa juuri NYT? 

 • Mitä kunnan brändissä tulisi näkyä? 
 • Katsaus tämän hetken kuumimpiin trendeihin ja tulevaisuuden visioihin! 

Teemu Moilanen, paikan brändin rakentamisen asiantuntija ja palvelumuotoilija, tutkimusjohtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

10.50  Kahvitauko 
11.10  Maine ja brändityön vuorovaikutus 

 • Kenelle brändiviestintää tehdään ja miksi?
 • Kunnan ja kuntalaisen välisen vuorovaikutuksellisuuden lisääminen eri kanavia hyödyntäen -miten? 
 • Keinoja kuntalaisten ja eri toimijoiden sitouttamiseen yhteisen brändin alle: miten luodaan identiteetti jonka kaikki tuntevat omakseen ja miten eri toimijoita osallistetaan ja saadaan heidät mukaan viestimään kunnasta niin että into välittyy?
 • Miten tehdyn brändityön tuloksia seurataan ja kuinka niitä mitataan? 

Salla Rajala, viestintäyksikön päällikkö, Porin kaupunki

12.00  Lounas 
13.00  Mediasuhteiden hallinta ja julkisuus  – kunnat brändinrakentajina median silmin

 • Miten kunta näkyy eri medioissa?
 • Ansaittu media, sisältömarkkinointi ja  journalismi – miten rakennetaan yhteistyötä median kanssa?
 • Ei vain klikkiotsikoita ja kriisiviestintää – miten tunnistaa ja hyödyntää erilaisia ilmiöitä kunnan viestinnässä?

Marja Honkakorpi, toimitusjohtaja, KL-Kustannus Oy, päätoimittaja, Kuntalehti

13.50   Kahvitauko 
14.10   Kulttuuri ja vapaa-ajan tapahtumien rooli ja merkitys kuntien ja kaupunkien brändäyksessä 

 • Kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumien tehokas hyödyntäminen osana kunnan markkinointistrategiaa, vetovoimaisuuden kohotustyötä sekä brändin luomistyötä

Puhuja varmistuu myöhemmin

15.00  

 

Liikkuvan kuvan käyttö sisällöntuotannon välineenä 

 • Milloin kannattaa käyttää videota? 
 • Videoiden suunnittelu ja käsikirjoitus -mistä lähteä liikkeelle? 
 • Kuvasuunnittelu eri tilanteissa 
 • Organisaation videoiden konseptointi

 

Sasu Sorkio, videostrategi, toimitusjohtaja, Smile Audiovisual Oy

15.50  Puheenjohtajan yhteenveto 
16.00  Seminaaripäivä päättyy 

 

Keskiviikko 12.6.2019
8.30   Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
9.00   Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus 
9.10   Kunnan verkkosivuston uudistusprosessi – näkökulmia tulevaisuuden verkkoviestintään 

 • Käyttäjälähtöisen sivuston suunnittelu – parhaat niksit jakoon! 
 • Verkkosivuston kohderyhmien ja tavoitteiden määrittely 
 • Saavutettavuusdirektiivi – mitä kannattaa huomioida jo nyt 

 

Virpi Blomweb concept & project expert, North Patrol Oy 

10.00   Sosiaalinen media kuntamarkkinoinnin työvälineenä – Miten onnistutaan? 

 • Miten kunnan tulisi näkyä sosiaalisessa mediassa? Entä missä kanavissa?
 • Toimivat sisällöt sosiaalisessa mediassa – hyvät käytännöt jakoon!
 • Eri somekanavien tarjoaman datan hyödyntäminen – miten?
 • Kohdennettujen sisältöjen suunnittelu eri kanavia käyttäen
 • Kunnan työntekijä työroolissa somessa aktiivisena viestijänä ja vaikuttajana

Teija Leino, viestinnän asiantuntija, iTello

10.50  Kahvitauko 
11.10  WORKSHOP: Suunnitelmallista sisällöntuotantoa käytännössä 

Oman organisaation sisältöstrategian suunnittelu ja sisältöideointi, hyvän sisällön peruselementit – mikä toimii? mikä ei?, sekä sisältöjen testaamista käytännössä, kohderyhmien tunnistamisen ja määrittelyn keinot, tavoitteiden asettaminen ja niiden mittaaminen, sisällön toimivuuden arvioiminen

Teija Leino, viestinnän asiantuntija, iTello

12.00  Lounas 
13.00  Yhteistyökumppanuuden mahdollisuudet – Yksin saamme paljon aikaan, mutta uutta luodaan aina yhdessä

 • Miten ja keiden kanssa kumppanuuksia kannattaisi rakentaa?

Salla Saarinen, kouluttaja, konsulttiRadical Soul Oy

13.50   Kahvitauko 
14.10   SYVENNÄ OSAAMISTASI: Katsaus tärkeimpiin lakeihin – miten teen oikein sisällöntuotantoa ja sisällön hankintaa

 Käsittelyssä mm:

 • Sosiaalinen media ja tekijänoikeudet
 • Oma ja muiden tuottama sisältö – saako verkossa olevaa materiaalia hyödyntää vapaasti?
 • Tietosuojalain vaikutukset julkisella paikalla kuvaamiseen ja kuvien käyttöön
 • Tärkeimmät sopimusehdot sisällönhankinnassa
 • Mitä henkilöstön someohjeistuksessa olisi hyvä huomioida?

Nea Welling, senior legal counsel,  Fondia

Silja Järvinen, senior legal counsel, Fondia

15.30   Puheenjohtajan yhteenveto  
15.45  Seminaaripäivä päättyy  

 

Puhujat

Virpi Blom

Web Concept & Project Expert, Partner

North Patrol Oy

FM Virpi Blom, North Patrol Oy, on verkkopalvelustrategioiden, käyttökokemuksen ja palvelukonseptien asiantuntija. Hän on toiminut jo 20 vuoden ajan digitaalisten...

Lue lisää

Sasu Sorkio

toimitusjohtaja / videostrategi

Smile Audiovisual Oy

Sasu Sorkio on koulutukseltaan insinööri ja taiteen maisteri. Hänellä on vuosien kokemus videoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä niiden käyttämisestä organisaatioiden...

Lue lisää

Nea Welling

Senior Legal Counsel

Fondia

VT Nea Welling toimii tällä hetkellä Senior Legal Counselina Fondia Oyj:ssä. Welling on erikoistunut markkinointi- ja somejuridiikkaan, ja hän myös...

Lue lisää

Silja Järvinen

Senior Legal Counsel

Fondia Oyj

Silja Järvinen toimii Senior Legal Counselina Fondia Oyj:ssä ja työskentelee erityisesti immateriaalioikeuksiin ja markkinointijuridiikkaan liittyvien tehtävien parissa. Silja konsultoi asiakkaitaan...

Lue lisää

Teija Leino

yrittäjä, viestinnän asiantuntija, MAT, Mti

Teija on markkinoinnin, viestinnän ja myynnin ammattilainen sekä kokenut kouluttaja. Hän on tehnyt pitkän, yli 20 vuoden työuran, media-alalla ja käytännössä elänyt median...

Lue lisää

Salla Rajala

viestintäyksikön päällikkö

Porin kaupunki

Salla Rajala on Porin kaupungin viestintäyksikön päällikkö, jonka intohimona on tehdä palvelumuotoiluajatteluun pohjaavaa, merkityksellisesti erilaista viestintää ja markkinointia. Salla uskoo...

Lue lisää

Timo Muhonen

Toimitusjohtaja

Creatures Corporation

FM, EMBA, Timo on liikkeenjohdon konsultti ja johdon valmentaja, jonka erityisosaaminen löytyy liiketoimintastrategian ja brändin rakennuksen rajapinnasta. Timolla on reilun...

Lue lisää

Salla Saarinen

kouluttaja ja konsultti

Radical Soul Oy

Salla Saarinen on mukaansatempaava kouluttaja ja päätoiminen yrittäjä Radical Soul Oy:ssa, yhdistelmä businessnaista ja maailmanparantajaa, joka tuntee niin yksityisen kuin...

Lue lisää

Marja Honkakorpi

toimitusjohtaja, KL-Kustannus Oypäätoimittaja

Kuntalehti

Marja Honkakorpi on yli 20 vuoden kokemuksen omaava median moniottelija. Kunta-alalle sisältöjä ja tapahtumia tuottavan KL-Kustannus Oy:n johdossa sekä Kuntalehden...

Lue lisää

Teemu Moilanen

tutkimusjohtaja, paikan brändin rakentamisen asiantuntija ja palvelumuotoilija

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kauppatieteiden tohtori Teemu Moilanen työskentelee palveluliiketoiminnan yliopettajana ja tutkimusjohtajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hän on kokenut paikan brändin rakentamisen asiantuntija ja palvelumuotoilija,...

Lue lisää

Hinnat

Etuhinta 10.5 asti (norm. hinta 895€)845 €
Striimi etuhinta 10.5. asti (norm.hinta 795€)745 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Haluatko ottaa mukaan kollegasi? Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: events.oulu@almamedia.fi

Yhteyshenkilöt

Kristiina Lintula

Sisällöntuottaja

kristiina.lintula@almamedia.fi

050 4380923

Paikka

Radisson Blu Seaside

Ruoholahdenranta 3

00180 Helsinki

Tapahtuma järjestetään Radisson Blu Seaside hotellilla Helsingissä, Hietalahdenrannassa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääoven kautta, josta opasteet ohjaavat edelleen kokoustiloihin. Suosittelemme käyttämään julkisia liikennevälineitä mahdollisuuksien mukaan!

Julkiset kulkuvälineet

Raitiovaunut 6 ja 9 pysähtyvät hotellin edessä (Kalevankadun pysäkki ja Länsilinkki). Katso lisätietoja reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla

Radisson Blu Seaside sijaitsee osoitteessa Ruoholahdenranta 3, Hietalahden pienvenesataman vieressä. Hotellissa on maksullinen pysäköintihalli. Katso lisätietoja »

Majoitus

Olemme neuvotelleet erikoishinnat  useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan, niin etuhinta tulee huomioitua. Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.

 

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta