Alma Talent tuottaa vuosittain yli 100 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 2: Oikeudenkäyntikirjelmät ja työoikeusriidan valmisteluvaihe tuomioistuimessa

26.1.2021, Etäosallistuminen

Oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen, riita-asian käytännön valmistelut, asian käsittely ja eteneminen tuomioistuimessa sekä vakuuttavan ja oikeakielisen juridisen tekstin kirjoittaminen.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

27.1.2021-28.1.2021, Etäosallistuminen

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä vuoden 2020 alusta voimaan tulleen työaikalain näkökulmasta.

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2021

28.1.2021, Etäosallistuminen

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä!

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa II

3.2.2021, Helsinki

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

4.2.2021-5.2.2021, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Privacy Pro (CIPP/E ja CIPM)

4.2.2021-12.3.2021, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Yritystaloutta juristeille I-III seminaarisarja

9.2.2021-25.3.2021

Tunnetko yritystalouden tunnusluvut? Ymmärrätkö, mitä luvut kertovat toiminnan kannattavuudesta? Entä yrityksen vakavaraisuudesta tai maksuvalmiudesta?

Lue lisää

Yritystaloutta juristeille I

9.2.2021, Helsinki

Opi lukemaan yrityksen taloudellisesta informaatiosta olennaiset asiat ja tulkitsemaan niitä.

Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla

11.2.2021, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Rahoitusjuristi -sarja

12.2.2021-23.4.2021, Helsinki

Tunnetko joukkolainojen esitevaatimukset ja laatimiskäytännöt? Entä rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot ja niihin liittyvät takaisinsaantiriskit?

Lue lisää

Bondipäivä

12.2.2021, Helsinki

Bondipäivä vastaa monipuolisesti kysymyksiin joukkolainojen käyttämisestä aina liikeellelaskuprosessista lainaehtojen muutostilanteisiin. 

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 3: Työoikeusriidan pääkäsittely ja oikeussalikäyttäytyminen

16.2.2021, Helsinki

Työriita-asian pääkäsittelyn kulku käytännössä sekä loppupuheenvuoroihin liittyvät haasteet ja oikeudenkäyntikululaskujen käsittely.

Lue lisää

Individuaaliperusteinen irtisanominen

18.2.2021, Helsinki

Miten lain säännöksiä ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan käytännössä silloin, kun työsopimus päättyy työntekijän henkilöstä tai hänen käyttäytymisestään aiheutunein perustein?

Lue lisää

Riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

18.2.2021-19.2.2021, Helsinki

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2021

18.2.2021-27.8.2021, Helsinki

Suosittu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

2.3.2021-3.3.2021, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Yritystaloutta juristeille II

2.3.2021, Helsinki

Seminaarissa keskitytään tilinpäätösanalyysiin, ja saat työkaluja tilinpäätöksen lukemiseen eri tilanteissa.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja online ja offline

4.3.2021, Helsinki

Minkälaisia tietosuojahaasteita kohdataan, kun työnteko monimuotoistuu ja työympäristö digitalisoituu? Miten haasteet ratkaistaan?

Lue lisää

Uudistuva yhteistoimintalaki

4.3.2021, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi uudistuvan yhteistoimintalain sisältö - mikä muuttuu ja mikä pysyy ennallaan?

Lue lisää

Sopimusriitapäivä

5.3.2021, Helsinki

Lue lisää

Teknologiajuristi-seminaarisarja

9.3.2021-27.5.2021, Helsinki

Lue lisää

Teknologiajuristi - Tekoäly 2021

9.3.2021, Helsinki

Mitkä ovat automaattisen päätöksenteon reunaehdot?

Lue lisää

Vakuusoikeuspäivä

10.3.2021, Helsinki

Tule kuulemaan ajankohtaista tietoa huoneistotietojärjestelmästä ja osakehuoneistorekisteristä.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

11.3.2021-12.3.2021, Etäosallistuminen

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Osakeyhtiö-iltapäivät

12.3.2021-21.5.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Allianssi - uudet vakiosopimusehdot

17.3.2021, Helsinki

Lue lisää

Rakennusjuridiikka 2021

18.3.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään uusinta oikeuskäytäntöä ja ajankohtaisimpia rakennushankkeisiin liittyviä kysymyksiä sekä rakennuttajan että urakoitsijan näkökulmasta.

Lue lisää

Työoikeuden oikeustapauspäivä

23.3.2021

Mistä tapauksessa oli kysymys? Mihin ratkaisu perustui? KKO:n, TT:n ja EUT:n työoikeudelliset ratkaisut asiantuntijoiden analysoimina.

Lue lisää

Yritystaloutta juristeille III

25.3.2021, Helsinki

Opi lukemaan tuloslaskelmasta ja taseesta kohdat, jotka ovat kaikkein oleellisimpia talouden kehittämisen ja liiketoiminnan arvonnousun kannalta

Lue lisää

Alisuoriutuminen työssä

25.3.2021, Helsinki

Työntekijän alisuoriutumiseen puuttuminen on työnantajan velvollisuus. Miten työnantaja voi ja miten hänen pitää puuttua alisuoriutumiseen?

Lue lisää

Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen ja tietovarantojen kartoitus

25.3.2021-26.3.2021, Helsinki

Lue lisää

Vahingonkorvaus ja sopimukset

25.3.2021, Helsinki

Lue lisää

Osakeyhtiön rahoitus ja varojen käyttö (Osakeyhtiö-ltapäivät osa 2)

26.3.2021

Mihin osakeyhtiölain keinovalikoima taipuu pääomanhankinnassa? Miten osakeyhtiön varojenkäytön lainmukaisuutta arvioidaan käytännön valossa?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

13.4.2021-14.4.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Urakan sisältö ja urakka-aika

13.4.2021, Helsinki

Seminaarin aiheina mm. urakoitsijan suoritusvelvollisuus, urakoitsijan ja tilaajan viivästysvastuut sekä osapuolten vahingonkorvausvastuu.

Lue lisää

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot - YSE 1998 -seminaarisarja

13.4.2021-25.5.2021, Helsinki

Seminaarisarjassa käydään alan kokeneiden asiantuntijoiden toimesta kolmen päivän aikana YSE 1998 läpi kannesta kanteen.

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin

15.4.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää

Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi

23.4.2021, Helsinki

Päivän aikana käydään käytännönläheisesti läpi rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot sekä niihin liittyvät takaisinsaantiriskit ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset

Lue lisää

Urakoitsijan virhevastuu ja lisä- ja muutosyöt

4.5.2021, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi erityisesti urakoitsijan laatuvastuuta sekä taloudellisesti usein erittäin merkityksellisiä sekä ristiriita-alttiita lisä- ja muutostöitä.

Lue lisää

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

6.5.2021-7.5.2021, Helsinki

Lue lisää

Ositus, perinnönjako ja leski

11.5.2021, Helsinki

Lue lisää

Vastuullisuus yhtiön näkökulmasta (Osakeyhtiö-iltapäivät osa 5)

21.5.2021

Mitä yrityksen vahva ja heikko yhteiskuntavastuu tarkoittavat käytännössä? Miten ohjausta edellyttävät teemat saadaan nousemaan hallituksen pöydälle?

Lue lisää

Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen

25.5.2021, Helsinki

Miten ennakoida, estää ja ratkaista urakkaan liittyviä häiriötilanteita ja riitoja?

Lue lisää

Teknologia ja sopimukset

27.5.2021, Helsinki

Miten selvität monitoimittajaympäristön haasteet? Miten ratkaiset t&k -projektien keskeisimmät rahoitus- ja sopimuskysymykset?

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

27.8.2021, Helsinki

Lue lisää