Alma Talent tuottaa vuosittain yli 100 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville..

Työoikeuspäivä 2020

3.6.2020, Etäosallistuminen

Työoikeuspäivä - näin olet askeleen edellä! Ajankohtaisin tieto työoikeuden asiantuntijoille päivässä. Näkökulma käytännön työelämässä.

Lue lisää

Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja sisäinen raportointi

25.8.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi henkilötietojen käsittelyn ohjeistusta, omavalvontaa, raportointia ja tietotilinpäätöksen laatimista.

Lue lisää

Osakeyhtiön kriisirahoitus

10.9.2020, Helsinki

Seminaarissa ratkotaan yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta sekä johdon vastuista.

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

17.9.2020-18.9.2020

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Privacy Pro

17.9.2020-25.9.2020

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Osakassopimuspäivä

18.9.2020, Helsinki

Lue lisää

Hallituskoodi

18.9.2020-29.10.2020, Helsinki

Miten voit varautua yhtiön sisäisiin riitoihin osakassopimuksessa? Miten hallituksen jäsenen korvausvastuu eroaa yhtiön tai muiden yhtiön toimijoiden vastuusta? Millä kriteereillä johdon toimintaa arvioidaan erilaisissa kriisitilanteissa?

Lue lisää

Sopimustekniikka I & II

24.9.2020-21.10.2020

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka I

24.9.2020, Helsinki

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

24.9.2020-25.9.2020

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

ICT-sopimukset 2020

30.9.2020-20.11.2020

Lue lisää

Rakennusurakan toteutusmuodot

30.9.2020, Helsinki

Lue lisää

ICT-sopimukset käytännössä (ICT-sopimukset I)

30.9.2020, Helsinki

Lue lisää

Konkurssioikeuspäivä 2020

30.9.2020, Helsinki

Takaisinsaanti- ja muut oikeudenkäynnit: kansallinen ja unionin lainsäädäntö & KKO:n ja EUT:n ratkaisuja. Entä mitkä ovat GDPR:n vaikutukset konkurssipesän hoitoon - Missä tilanteessa konkurssipesällä on rekisterinpitäjän vastuut?

Lue lisää

Testamentin erityiskysymyksiä

30.9.2020

Tärkeimmät testamenttioikeudelliset kysymykset

Lue lisää

Liiketoiminnan luovutus ja sen vaikutukset työ- ja virkasuhteisiin

6.10.2020, Helsinki

Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?

Lue lisää

Sopimustekniikka II

21.10.2020, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää

Hallitustyöskentely ja vastuu

29.10.2020, Helsinki

Seminaarissa keskitytään osakeyhtiön hallitustyöskentelyn ja vastuun sekä vahingonkorvauksen ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin.

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmiin

29.10.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2020-2021

6.11.2020-27.8.2021, Helsinki

Lue lisää

Tietosuojasääntelyn tarkoitus ja tietosuojavastaavan rooli

6.11.2020, Helsinki

Lue lisää

ICT -riitapäivä (ICT-sopimukset II)

20.11.2020

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Verorikospäivä

20.11.2020

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja

12.1.2021-16.2.2021, Helsinki

Kun riita tulee pöydälle, työoikeuden substanssiosaaminen ei yksin riitä. Tule oppimaan käytännön prosessitaitoja kokeneilta työ- ja prosessioikeuden ammattilaisilta.

Lue lisää

Työoikeusriitaan valmistautuminen ennen oikeudenkäyntiä: Työriitojen oikeudenkäyntitaidot, jakso 1:

12.1.2021, Helsinki

Joudummeko oikeuteen vai harkitsemmeko sovintoa? Mitä tapahtuu ennen kuin asia etenee oikeudenkäyntiin asti? Miten yhteydenpito asianosaisiin hoituu prosessin alkuvaiheessa?

Lue lisää

Oikeudenkäyntikirjelmät ja työoikeusriidan valmisteluvaihe tuomioistuimessa: Työriitojen oikeudenkäyntitaidot, jakso 2:

26.1.2021, Helsinki

Oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen, riita-asian käytännön valmistelut, asian käsittely ja eteneminen tuomioistuimessa sekä vakuuttavan ja oikeakielisen juridisen tekstin kirjoittaminen.

Lue lisää

Työoikeusriidan pääkäsittely ja oikeussalikäyttäytyminen: Työriitojen oikeudenkäyntitaidot, jakso 3:

16.2.2021, Helsinki

Työriita-asian pääkäsittelyn kulku käytännössä sekä loppupuheenvuoroihin liittyvät haasteet ja oikeudenkäyntikululaskujen käsittely.

Lue lisää

Riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

18.2.2021-19.2.2021, Helsinki

Lue lisää

Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen ja tietovarantojen kartoitus

25.3.2021-26.3.2021, Helsinki

Lue lisää

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

6.5.2021-7.5.2021, Helsinki

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

27.8.2021, Helsinki

Lue lisää