Alma Talent tuottaa vuosittain yli 100 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

13.4.2021-14.4.2021, Etäosallistuminen

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot - YSE 1998 -seminaarisarja

13.4.2021-25.5.2021, Helsinki

Seminaarisarjassa käydään alan kokeneiden asiantuntijoiden toimesta kolmen päivän aikana YSE 1998 läpi kannesta kanteen.

Lue lisää

Urakan sisältö ja urakka-aika

13.4.2021, Etäosallistuminen

Seminaarin aiheina mm. urakoitsijan suoritusvelvollisuus, urakoitsijan ja tilaajan viivästysvastuut sekä osapuolten vahingonkorvausvastuu.

Lue lisää

Edunvalvontaoikeuspäivä

22.4.2021, Etäosallistuminen

Edunvalvonnan tarpeen arviointiin liittyvät olennaiset kysymykset

Lue lisää

Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi

23.4.2021, Etäosallistuminen

Päivän aikana käydään käytännönläheisesti läpi rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot sekä niihin liittyvät takaisinsaantiriskit ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset

Lue lisää

Julkiset ostotarjoukset (Osakeyhtiö-iltapäivät osa 3)

23.4.2021

Ratkaisuja yksityiskohtaisesti säännellyn julkisen ostotarjousprosessin ongelmakohtiin tarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön näkökulmasta

Lue lisää

Uusi työaikalaki -webinaari

27.4.2021

Lue lisää

Urakoitsijan virhevastuu ja lisä- ja muutostyöt

4.5.2021, Etäosallistuminen

Seminaarissa käydään läpi erityisesti urakoitsijan laatuvastuuta sekä taloudellisesti usein erittäin merkityksellisiä sekä ristiriita-alttiita lisä- ja muutostöitä.

Lue lisää

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

6.5.2021-7.5.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Pörssiyhtiön sulautuminen ja jakautuminen (Osakeyhtiö-iltapäivät osa 4)

7.5.2021

Millaisia ratkaisuja pörssiyhtiön sulautumis- ja jakautumisprosessin juridisiin kysymyksiin on käytännössä löydetty?

Lue lisää

Talousrikospäivä

7.5.2021, Etäosallistuminen

Seminaarissa paneudutaan rikosprosessin ajankohtaisiin linjauksiin ja käytännön toimintaan esitutkinnassa ja tuomioistuimessa.

Lue lisää

Ositus, perinnönjako ja leski

11.5.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Privacy Pro

20.5.2021-9.6.2021, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

20.5.2021-21.5.2021, Etäkoulutus

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Vastuullisuus yhtiön näkökulmasta (Osakeyhtiö-iltapäivät osa 5)

21.5.2021

Mitä yrityksen vahva ja heikko yhteiskuntavastuu tarkoittavat käytännössä? Miten ohjausta edellyttävät teemat saadaan nousemaan hallituksen pöydälle?

Lue lisää

Kiinteistötransaktiot

25.5.2021, Etäosallistuminen

Toimitila- ja sijoituskiinteistöjen transaktioiden ajankohtaiset haasteet, ongelmatilanteiden ratkaiseminen sekä järkevä riskien hallinta.

Lue lisää

Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen

25.5.2021, Etäosallistuminen

Miten ennakoida, estää ja ratkaista urakkaan liittyviä häiriötilanteita ja riitoja?

Lue lisää

Teknologiajuristi – teknologia ja sopimukset

27.5.2021, Etäosallistuminen

Miten selvität monitoimittajaympäristön haasteet? Miten ratkaiset t&k -projektien keskeisimmät rahoitus- ja sopimuskysymykset?

Lue lisää

Julkiset hankinnat I-II

27.5.2021-9.6.2021, Etäosallistuminen

Koulutuksessa syvennytään käytännönläheisesti mm. tuoreimpaan oikeuskäytäntöön ja tarkastellaan mm. hankintayksiköiden yhteistyötä ja toimivallan siirtoa.

Lue lisää

Riitapäivä – prosessin vireillepano ja turvaamistoimet

27.5.2021, Etäosallistuminen

Miten riitaprosessin strategiset valinnat heijastuvat menettelyn myöhempiin vaiheisiin? Miten käytät turvaamistoimia tehokkaasti kotimaisissa ja kansainvälisissä riidoissa?

Lue lisää

Julkiset hankinnat I

27.5.2021, Etäosallistuminen

Seminaari tarjoaa käytännön työkaluja hankintojen toteuttamiseen ja sekä oikeudellisten sudenkuoppien välttämiseen.

Lue lisää

Työoikeuspäivä 2021

1.6.2021, Etäosallistuminen

Työoikeuspäivä - näin olet askeleen edellä! Ajankohtaisin tieto työoikeuden asiantuntijoille päivässä. Näkökulma käytännön työelämässä. Puhujina kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat.

Lue lisää

Julkisuusperiaate

2.6.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

IPR-strategia ja sopimustekniikka

2.6.2021, Etäosallistuminen

Käytännönläheisessä seminaarissa käsitellään IP-riskejä ja IP-strategiaa, lisäksi perehdytään muun muassa vastuu- ja vastuunrajoitusehtoihin IPR-sopimuksissa sekä sovintosopimuksiin ja IP-riitojen sovitteluun.

Lue lisää

ICT-sopimusten perusteet -workshop

3.6.2021, Etäosallistuminen

ICT-sopimusten perusteet -workshop on kattava ja käytännönläheinen koulutus, joka vastaa ICT-sopimusten laatimisen ajankohtaisimpiin ja keskeisimpiin kysymyksiin ostajan näkökulmasta.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja online ja offline

3.6.2021, Etäosallistuminen

Minkälaisia tietosuojahaasteita kohdataan, kun työnteko monimuotoistuu ja työympäristö digitalisoituu? Miten haasteet ratkaistaan?

Lue lisää

Konkurssioikeuspäivä

3.6.2021, Etäosallistuminen

Seminaarissa saat käytännön työkaluja työhösi konkurssiasioiden parissa. Kuulet konkurssiasiamiehen ajankohtaiskatsauksen mm. korona-ajan konkursseista sekä puheenvuoroja muun muassa konkurssipesän kanteista (EU) ja IPR:n erityispiirteistä konkurssissa.

Lue lisää

Pesänselvityksen ja perinnönjaon tulkintatilanteita

8.6.2021, Etäosallistuminen

Koulutuksessa kokeneet asianajajat käsittelevät pesänselvitykseen ja perinnönjakoon liittyviä säännöksiä, tulkintoja ja käytäntöjä.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

8.6.2021-9.6.2021, Etäosallistuminen

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Asuntokauppa

8.6.2021, Etäosallistuminen

Seminaarissa perehdytään asuntokaupan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Lue lisää

Julkiset hankinnat II

9.6.2021, Etäosallistuminen

Seminaari tarjoaa käytännön työkaluja hankintojen toteuttamiseen ja sekä oikeudellisten sudenkuoppien välttämiseen.

Lue lisää

Tekijänoikeuspäivä

10.6.2021, Etäosallistuminen

Päivän aikana perehdytään laajasti tekijänoikeuksien ajankohtaisiin kysymyksiin alan eturivin asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

27.8.2021, Helsinki

Lue lisää