Alma Talent tuottaa vuosittain yli 100 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

25.8.2021-26.8.2021, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

27.8.2021, Helsinki

Lue lisää

Whistleblowing

16.9.2021, Helsinki

Epäiltyjen väärinkäytösten whistleblower-kanavan toteuttaminen ja ilmoitusten käsittely edellyttää organisaatioilta uudistumista ja sisäisten prosessien uudelleenarviointia !

Lue lisää

Osakassopimuspäivä

17.9.2021, Helsinki

Päivässä syvennytään osakassopimusten problematiikkaan yrityskaupoissa, perheyrityksissä, startupeissa ja oikeudenkäyntiuhkien varalta käytännönläheisten esimerkkien avulla.

Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla

22.9.2021, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Sopimustekniikka I

23.9.2021, Helsinki

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka I & II

23.9.2021-28.10.2021, Helsinki

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Testamentin erityiskysymyksiä

23.9.2021, Helsinki

Tärkeimmät testamenttioikeudelliset kysymykset

Lue lisää

Tavaramerkkipäivä

28.9.2021, Helsinki

Käsittelyssä on korkeimman hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden sekä EU:n tuomioistuinten ja EUIPO:n viimeaikaista tavaramerkkioikeudellista oikeuskäytäntöä.

Lue lisää

ICT-sopimukset I – ICT sopimukset käytännössä

28.9.2021

Projekti elää, miten hallitset muutokset? Miten ratkaiset rajapintoihin liittyvät tietoriskit? Mistä löydät neuvotteluvaraa pilvipalvelusopimuksissa?

Lue lisää

ICT-sopimukset I–II

28.9.2021-29.10.2021

Miten hallitset riskejä sopimuksilla? Miten ennaltaehkäiset riitoja? Valmistaudu sopimusneuvotteluihin ja ilmoittaudu koulutukseen.

Lue lisää

Rakennusurakan toteutusmuodot

28.9.2021

Seminaarissa käsitellään toteutusmuotojen valintaan liittyviä käytännön kysymyksiä, kuten eri toteutusmuodon hyötyjä ja haasteita, sekä soveltuvuutta ja mahdollisuuksia erilaisissa rakennushankkeissa.

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

30.9.2021-1.10.2021, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Rakentamisvaiheen asuntokauppa ja RS-järjestelmä (Asuntokaupan juridiikkaa I)

5.10.2021, Helsinki

Päivän aikana käydään läpi asuntokauppalain määritelmät, asunnon ostajien oikeuksia asunnon rakentamisvaiheessa suojaava RS-järjestelmä ja muut keskeiset asiakirjat.

Lue lisää

Asuntokaupan juridiikkaa I-III

5.10.2021-8.12.2021, Helsinki

Tunnetko asuntokauppalain säännökset? Mitä RS-vakuudet kattavat? Mikä on virhe uuden asunnon kaupassa?

Lue lisää

Liiketoiminnan luovutus ja sen vaikutukset työ- ja virkasuhteisiin

12.10.2021, Helsinki

Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?

Lue lisää

Aviovarallisuuspäivä

26.10.2021, Helsinki

Aviovarallisuuspäivässä tarkastellaan puolisoiden välisiä varallisuussuhteita, niistä sopimista ja varallisuussuhteiden purkamista

Lue lisää

Sopimustekniikka II

28.10.2021, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää

ICT -riitapäivä (ICT-sopimukset II)

29.10.2021, Helsinki

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Individuaaliperusteinen irtisanominen

2.11.2021

Miten lain säännöksiä ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan käytännössä silloin, kun työsopimus päättyy työntekijän henkilöstä tai hänen käyttäytymisestään aiheutunein perustein?

Lue lisää

Kansainvälinen aviovarallisuus- ja perintöoikeus

9.11.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään kansainvälistä aviovarallisuus- ja jäämistöoikeutta.

Lue lisää

Valmiin uuden asunnon kauppa (Asuntokaupan juridiikkaa II)

11.11.2021, Helsinki

Seminaarissa perehdytään asunnon vuositarkastukseen, perustajaosakkaan 10-vuotisvastuuseen ja uuden asunnon kaupan virhetilanteisiin, joita sääntelee asuntokauppalain 4 luku.

Lue lisää

Asuntokauppariidat ja oikeuskäytäntö (Asuntokaupan juridiikkaa III)

8.12.2021, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan asunto- ja kiinteistökaupoissa esiintyviä virheitä ja riidanaiheita.

Lue lisää