Alma Talent tuottaa vuosittain lähes 120 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Tietopyynnöt

25.1.2022, Etäosallistuminen

Mitä viranomaisen tulee ottaa huomioon käsitellessään julkisuuslain mukaisia asiakirjapyyntöjä? Mitä tietoja asiakirjapyyntö voi koskea?

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

26.1.2022-27.1.2022, Etäosallistuminen

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2022

28.1.2022, Etäosallistuminen

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä.

Lue lisää

Privacy Pro

3.2.2022-11.3.2022, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

3.2.2022-4.2.2022, Etäkoulutus

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

ESG-päivä

7.2.2022, Etäosallistuminen

Yhteiskuntavastuusta huolehtiva yhtiö on tulevaisuuden menestyjä!

Lue lisää

Oikeuskäytäntöä kiinteistönvälittäjän vastuusta

10.2.2022, Etäosallistuminen

Kolmen tunnin koulutuksessa käydään läpi asunto- ja kiinteistökauppaan liittyviä ongelmakohtia kiinteistönvälittäjän näkökulmasta oikeuskäytännön kautta.

Lue lisää

Sopimusriitapäivä

11.2.2022, Etäosallistuminen

Sopimusriitapäivässä pureudutaan kokeneiden ammattilaisten johdolla yleisimpien sopimusriitatyyppien substanssiin ja riitaprosessissa toimimiseen.

Lue lisää

Yhteisomistus – sääntely, sopimukset ja verotus

15.2.2022, Etäosallistuminen

Seminaarissa käydään läpi yhteisomistuksen syntymiseen ja yhteisomistajan oikeusasemaan sekä yhteisomistuslain mukaisesti määrätyn uskotun miehen toimivaltaan liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää

Työrikospäivä 2022

16.2.2022, Etäosallistuminen

Työrikoksiin liittyy monenlaisia erityiskysymyksiä, joista työpaikoilla on tärkeää tietää.

Lue lisää

Alisuoriutuminen ja aikaansaamattomuus työssä

17.2.2022, Etäosallistuminen

Työntekijän alisuoriutumiseen puuttuminen on työnantajan velvollisuus. Miten työnantaja voi ja miten hänen pitää puuttua alisuoriutumiseen?

Lue lisää

Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

17.2.2022-18.2.2022, Etäosallistuminen

Seminaarissa opit, miten riskejä tunnistetaan, miten tiedot luokitellaan ja suojataan, ja miten tietosuojaa hallitaan koko tietojen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2022

17.2.2022-26.8.2022, Helsinki

Huippusuosittu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Lue lisää

Työaikalaki – vastauksia käytännön kysymyksiin

1.3.2022, Helsinki

Uusi työaikalaki on ollut voimassa pian kaksi vuotta. Erityisesti uudet työaikajärjestelmät ja enimmäistyöaika ovat herättäneet työpaikoilla paljon kysymyksiä.

Lue lisää

Bondipäivä (Rahoitusjuristi seminaarisarja osa 1)

2.3.2022, Helsinki

Bondipäivä vastaa monipuolisesti kysymyksiin yritysjoukkolainojen käyttämisestä aina liikkeellelaskuprosessista lainaehtojen muutostilanteisiin käytännön esimerkkien kautta.

Lue lisää

Rahoitusjuristi -sarja

2.3.2022-5.4.2022, Helsinki

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

8.3.2022-9.3.2022

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Vahingonkorvaus ja sopimukset

8.3.2022, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi sopimusvastuun rajoja ja vanhentumista, riskienhallintaa sopimuksissa sekä mitä arvonlisäveronäkökohtia tulee sopimuksissa huomioida.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

10.3.2022-11.3.2022, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Rakennusjuridiikka 2022

15.3.2022, Helsinki

Seminaarissa käsitellään uusinta oikeuskäytäntöä ja ajankohtaisimpia rakennushankkeisiin liittyviä kysymyksiä sekä rakennuttajan että urakoitsijan näkökulmasta.

Lue lisää

Contract Drafting in English II

17.3.2022, Helsinki

This seminar will look at specific contracts and will focus on the most common company and commercial contracts dealt with by Finnish lawyers in English.

Lue lisää

Verorikospäivä

18.3.2022, Helsinki

Veropetos on yleisin talousrikos Suomessa. Kansainvälinen sääntely kiristyy, yksityishenkilöiden maastamuuttovero on tulossa voimaan ja virheiden tekemisen mahdollisuus on entistä suurempi.

Lue lisää

Työoikeuden oikeustapauspäivä

22.3.2022

Mistä tapauksessa oli kysymys? Mihin ratkaisu perustui? KKO:n, TT:n ja EUT:n työoikeudelliset ratkaisut asiantuntijoiden analysoimina.

Lue lisää

Osakeyhtiöpäivä

23.3.2022

Yritysten toimintaympäristön muutos on tuonut esiin uudenlaisia yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta sekä johdon vastuista.

Lue lisää

Vakuusoikeuspäivä

23.3.2022, Helsinki

Miten vakuudensaaja voi ratkaista rakennuksen salaisen omistuksen ongelman? Onko kommandiittiyhtiön yhtiöosuus tai yhtiöpanossaatava pantattavissa?

Lue lisää

Teknologiajuristi - Tekoäly 2022

24.3.2022, Helsinki

Mikä muuttuu EU:n uuden tekoälyasetuksen myötä? Mitä tekoäly on ja mitä se ei ole? Millaisia haasteita tekoäly asettaa tietosuojalainsäädännölle? Miten tekoälyprojekti ja sopimukset hoidetaan käytännössä?

Lue lisää

Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen

24.3.2022-25.3.2022

Seminaarissa opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti, ja kuinka käsittelyperusteen virheellinen valinta vaikuttaa myöhempään käsittelyyn ja datan hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää

Asuntokaupan erityiskysymyksiä

30.3.2022, Helsinki

Seminaarissa perehdytään asuntokaupan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Lue lisää

Konkurssioikeuspäivä

31.3.2022

Tule hakemaan käytännön työkaluja työhösi konkurssiasioiden parissa. Päivän aikana käsiteltäviä aiheita tarkastellaan pesänhoitajan, velkojan ja tuomioistuimen näkökulmista.

Lue lisää

Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi (Rahoitusjuristi osa 2)

5.4.2022, Helsinki

Päivän aikana käydään käytännönläheisesti läpi rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot sekä niihin liittyvät takaisinsaantiriskit ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset.

Lue lisää

Kiinteistötransaktiot

5.4.2022, Helsinki

Seminaarissa keskitytään toimitila- ja sijoituskiinteistöjen transaktioihin liittyvien ajankohtaisten haasteiden ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen sekä järkevään riskien hallintaan.

Lue lisää

Urakan sisältö ja urakka-aika (YSE 1998 -seminaarisarja 1.osa)

6.4.2022

Seminaarin aiheina mm. urakoitsijan suoritusvelvollisuus, urakoitsijan ja tilaajan viivästysvastuut sekä osapuolten vahingonkorvausvastuu.

Lue lisää

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot - YSE 1998 -seminaarisarja

6.4.2022-25.5.2022

Seminaarisarjassa käydään alan kokeneiden asiantuntijoiden toimesta kolmen päivän aikana YSE 1998 läpi kannesta kanteen.

Lue lisää

Uusi yhteistoimintalaki

7.4.2022, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi uudistuvan yhteistoimintalain sisältö - mikä muuttuu ja mikä pysyy ennallaan?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

12.4.2022-13.4.2022, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Investigaatiopäivä − sisäiset selvitykset yhdessä päivässä

13.4.2022, Helsinki

Sisäisten selvitysprosessien käytännön toteutus

Lue lisää

Legal Design

21.4.2022, Helsinki

Tässä seminaarissa jokainen pääsee kokeilemaan, miten Legal Design -projekteja tehdään, toteutetaan ja myydään.

Lue lisää

Pesänselvityksen ja perinnönjaon tulkintatilanteita

27.4.2022

Koulutuksessa kokeneet asianajajat käsittelevät pesänselvitykseen ja perinnönjakoon liittyviä säännöksiä, tulkintoja ja käytäntöjä.

Lue lisää

Tekijänoikeuspäivä

28.4.2022, Helsinki

Tule kuulemaan viimeisin tieto lainsäädäntöuudistuksesta sekä tilannekatsaus kotimaisen IPR-strategian valmistelusta!

Lue lisää

Urakoitsijan virhevastuu ja lisä- ja muutostyöt (YSE 1998 -seminaarisarja 2.osa)

4.5.2022

Seminaarissa käydään läpi erityisesti urakoitsijan laatuvastuuta sekä taloudellisesti usein erittäin merkityksellisiä sekä ristiriita-alttiita lisä- ja muutostöitä.

Lue lisää

Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit

5.5.2022-6.5.2022, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää

Whistleblowing

10.5.2022, Helsinki

Whistleblower-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistellaan paraikaa. Uudella lainsäädännöllä pyritään tehostamaan petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista.

Lue lisää

Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen (YSE 1998 -seminaarisarja 3.osa)

25.5.2022

Miten ennakoida, estää ja ratkaista urakkaan liittyviä häiriötilanteita ja riitoja?

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

26.8.2022, Helsinki

Lue lisää