Alma Talent tuottaa vuosittain yli 100 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla

22.9.2021, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Testamentin erityiskysymyksiä

23.9.2021

Tärkeimmät testamenttioikeudelliset kysymykset

Lue lisää

Sopimustekniikka I

23.9.2021, Helsinki

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka I & II

23.9.2021-28.10.2021, Helsinki

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Rakennusurakan toteutusmuodot

28.9.2021

Seminaarissa käsitellään toteutusmuotojen valintaan liittyviä käytännön kysymyksiä, kuten eri toteutusmuodon hyötyjä ja haasteita, sekä soveltuvuutta ja mahdollisuuksia erilaisissa rakennushankkeissa.

Lue lisää

ICT-sopimukset I – ICT sopimukset käytännössä

28.9.2021, Helsinki

Projekti elää, miten hallitset muutokset? Miten ratkaiset rajapintoihin liittyvät tietoriskit? Mistä löydät neuvotteluvaraa pilvipalvelusopimuksissa?

Lue lisää

ICT-sopimukset I–II

28.9.2021-29.10.2021

Miten hallitset riskejä sopimuksilla? Miten ennaltaehkäiset riitoja? Valmistaudu sopimusneuvotteluihin ja ilmoittaudu koulutukseen.

Lue lisää

Tavaramerkkipäivä

28.9.2021, Helsinki

Käsittelyssä on korkeimman hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden sekä EU:n tuomioistuinten ja EUIPO:n viimeaikaista tavaramerkkioikeudellista oikeuskäytäntöä.

Lue lisää

Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja yhteistoiminta yrityksissä

30.9.2021-1.10.2021, Helsinki

Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan? YT-laki ja yhteistoiminta yrityksissä – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?

Lue lisää

Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2021-2022

30.9.2021-13.4.2022

Saat syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka.

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

30.9.2021-1.10.2021, Etäkoulutus

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Privacy Pro

30.9.2021-25.11.2021, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Asuntokaupan juridiikkaa I-III

5.10.2021-8.12.2021, Helsinki

Tunnetko asuntokauppalain säännökset? Mitä RS-vakuudet kattavat? Mikä on virhe uuden asunnon kaupassa?

Lue lisää

Rakentamisvaiheen asuntokauppa ja RS-järjestelmä (Asuntokaupan juridiikkaa I)

5.10.2021, Helsinki

Päivän aikana käydään läpi asuntokauppalain määritelmät, asunnon ostajien oikeuksia asunnon rakentamisvaiheessa suojaava RS-järjestelmä ja muut keskeiset asiakirjat.

Lue lisää

Uudistuva yhteistoimintalaki

7.10.2021, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi uudistuvan yhteistoimintalain sisältö - mikä muuttuu ja mikä pysyy ennallaan?

Lue lisää

Hallitustyöskentely ja vastuu

8.10.2021, Helsinki

Seminaarissa keskitytään osakeyhtiön hallitustyöskentelyn ja vastuun sekä vahingonkorvauksen ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin.

Lue lisää

Liiketoiminnan luovutus ja sen vaikutukset työ- ja virkasuhteisiin

12.10.2021, Helsinki

Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?

Lue lisää

Osakeyhtiön varojen käyttö ja jako

14.10.2021, Helsinki

Seminaarissa ratkotaan yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. varojenjaosta ja käytöstä sekä johdon vastuista että eri toimielinten kelpoisuudesta ja toimivallasta.

Lue lisää

Rakentamisen konsulttisopimukset

14.10.2021

Seminaarissa käsitellään toteutusmuotojen valintaan liittyviä käytännön kysymyksiä, kuten eri toteutusmuodon hyötyjä ja haasteita, sekä soveltuvuutta ja mahdollisuuksia erilaisissa rakennushankkeissa.

Lue lisää

Aviovarallisuuspäivä

26.10.2021, Helsinki

Aviovarallisuuspäivässä tarkastellaan puolisoiden välisiä varallisuussuhteita, niistä sopimista ja varallisuussuhteiden purkamista

Lue lisää

Tietopyynnöt

27.10.2021, Helsinki

Mitä viranomaisen tulee ottaa huomioon käsitellessään julkisuuslain mukaisia asiakirjapyyntöjä? Mitä tietoja asiakirjapyyntö voi koskea?

Lue lisää

Investigaatiopäivä – sisäiset selvitysprosessit yhdessä päivässä

27.10.2021

Sisäisten selvitysprosessien käytännön toteutus

Lue lisää

Kilpailuoikeus 2021

28.10.2021-29.10.2021

Kilpailuoikeus 2021 -seminaari tarjoaa korkeatasoisia kotimaisia ja ulkomaisia puheenvuoroja kilpailuoikeuden ajankohtaisimmista aiheista ja ilmiöistä.

Lue lisää

Sopimustekniikka II

28.10.2021, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää

Competition Law 2021

29.10.2021, Helsinki 

Lue lisää

ICT -riitapäivä (ICT-sopimukset II)

29.10.2021, Helsinki

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Individuaaliperusteinen irtisanominen

2.11.2021

Miten lain säännöksiä ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan käytännössä silloin, kun työsopimus päättyy työntekijän henkilöstä tai hänen käyttäytymisestään aiheutunein perustein?

Lue lisää

Rakennusriitapäivä 2021

4.11.2021, Helsinki

Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2021-2022

4.11.2021-26.8.2022, Helsinki

tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Lue lisää

Tietosuojavastaavan tehtävät ja osoitusvelvollisuus

4.11.2021

Seminaarin jälkeen ymmärrät tietosuojasääntelyn tarkoituksen, tulkintaperiaatteet ja systematiikan sekä viranomaisen roolin tietojen käsittelyssä.

Lue lisää

Vahingonkorvauspäivä

9.11.2021, Helsinki

Miten vahingonkorvausvaatimus kannattaa rakentaa? Miten voit hallita sopimusriskejä ennakoivasti?

Lue lisää

Kansainvälinen aviovarallisuus- ja perintöoikeus

9.11.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään kansainvälistä aviovarallisuus- ja jäämistöoikeutta.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja online ja offline

10.11.2021, Helsinki

Minkälaisia tietosuojahaasteita kohdataan, kun työnteko monimuotoistuu ja työympäristö digitalisoituu? Miten haasteet ratkaistaan?

Lue lisää

Valmiin uuden asunnon kauppa (Asuntokaupan juridiikkaa II)

11.11.2021, Helsinki

Seminaarissa perehdytään asunnon vuositarkastukseen, perustajaosakkaan 10-vuotisvastuuseen ja uuden asunnon kaupan virhetilanteisiin, joita sääntelee asuntokauppalain 4 luku.

Lue lisää

Todistelupäivä

16.11.2021

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja oppimaan todisteluun liittyvistä keskeisistä käytännön kysymyksistä prosessioikeuden kokeneiden ammattilaisten johdolla!

Lue lisää

Insolvenssipäivä

17.11.2021, Helsinki

Missä mennään yrityssaneerauslain muuttamisen ja maksukyvyttömyysdirektiivin implementoinnin suhteen? Miten insolvenssiasiat näyttäytyvät tällä hetkellä käräjätuomarin pöydällä?

Lue lisää

Työoikeuden ajankohtaispäivä 2021

17.11.2021, Helsinki

Marraskuulle vakiintuneessa ajankohtaispäivässä käsitellään kiinnostavia ja ajankohtaisia työoikeuden teemoja.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osat I-II

18.11.2021-15.12.2021, Helsinki

Miten onnistut pilvipalveluiden kilpailutuksessa ja hankinnassa? Mitkä ovat onnistuneen hankinnan edellytykset hankintasopimuksen valossa?

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa I

18.11.2021, Helsinki

Mitkä ovat hankintasopimuksen keskeiset ehdot sopimushallinnan näkökulmasta? Miten onnistut pilvipalveluiden kilpailutuksessa ja hankinnassa?

Lue lisää

Tietosuojariskien hallinta ja sopimusvastuut

18.11.2021, Helsinki

Seminaarissa kuulet, kuinka saat sovitetuksi yhteen liiketoiminnalliset tavoitteet ja realiteetit sekä tietosuojasääntelyn asettamat vastuut, velvoitteet ja rajat sopimusvapaudelle.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

24.11.2021-25.11.2021, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

30.11.2021, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

Contract Drafting in English I

3.12.2021, Helsinki

The course will be ”hands on”.  Delegates will be invited to undertake practical exercises eg analysing and improving poor drafting, suggesting changes to clauses presented by ”the other side”.

Lue lisää

Suuri säätiöpäivä

8.12.2021, Helsinki

Suuri säätiöpäivä 2021 kokoaa jälleen säätiöiden ammattilaiset päivittämään tietonsa ajan tasalle alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Asuntokauppariidat ja oikeuskäytäntö (Asuntokaupan juridiikkaa III)

8.12.2021, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan asunto- ja kiinteistökaupoissa esiintyviä virheitä ja riidanaiheita.

Lue lisää

Arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä

10.12.2021, Helsinki

Markkinatilannekatsauksen lisäksi seminaarissa käydään kattavasti läpi ajankohtaisia aiheita alan parhaiden osaajien johdolla.

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukieltosopimukset

14.12.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa II

15.12.2021, Helsinki

Mitkä ovat kiellettyjä sopimusmuutoksia? Mitkä ovat onnistuneen hankinnan edellytykset hankintasopimuksen valossa?

Lue lisää

Urakkasopimuksen laatiminen ja erimielisyyksien välttäminen

16.12.2021, Helsinki

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

26.1.2022-27.1.2022, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä vuoden 2020 alusta voimaan tulleen työaikalain näkökulmasta.

Lue lisää

Riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

17.2.2022-18.2.2022, Helsinki

Seminaarissa opit, miten riskejä tunnistetaan, miten tiedot luokitellaan ja suojataan, ja miten tietosuojaa hallitaan koko tietojen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

8.3.2022-9.3.2022, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Contract Drafting in English II

17.3.2022, Helsinki

This seminar will look at specific contracts and will focus on the most common company and commercial contracts dealt with by Finnish lawyers in English.

Lue lisää

Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen ja tietovarantojen kartoitus

24.3.2022-25.3.2022, Helsinki

Seminaarissa opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti, ja kuinka käsittelyperusteen virheellinen valinta vaikuttaa myöhempään käsittelyyn ja datan hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

12.4.2022-13.4.2022, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

5.5.2022-6.5.2022, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

26.8.2022, Helsinki

Lue lisää