Alma Talent tuottaa vuosittain yli 100 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Aviovarallisuuspäivä

28.10.2020, Helsinki

Aviovarallisuuspäivässä tarkastellaan puolisoiden välisiä varallisuussuhteita, niistä sopimista ja varallisuussuhteiden purkamista

Lue lisää

Kilpailuoikeus

29.10.2020-30.10.2020, Helsinki

Kilpailuoikeus 2020 -seminaari tarjoaa korkeatasoisia kotimaisia ja ulkomaisia puheenvuoroja kilpailuoikeuden ajankohtaisimmista aiheista ja ilmiöistä.

Lue lisää

Hallitustyöskentely ja vastuu

29.10.2020, Helsinki

Seminaarissa keskitytään osakeyhtiön hallitustyöskentelyn ja vastuun sekä vahingonkorvauksen ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin.

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmiin

29.10.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää

Competition Law 2020

30.10.2020

Lue lisää

Työelämän tietosuoja

3.11.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi työelämän tietosuojavaatimukset konkreettisten esimerkkien kautta ja jaetaan parhaat käytännön vinkit henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

Lue lisää

Insolvenssipäivä

3.11.2020, Helsinki

Mitä voit oppia pesän päätöksentekokäytännöistä? Miten yhtiön etu konkretisoituu velkojansuojan ja osakkeenomistajien edun ristivedossa? Mitä tase kertoo yrityksen tilasta ja mitä se ei kerro?

Lue lisää

Tavaramerkkipäivä

5.11.2020, Helsinki

Käsittelyssä on korkeimman hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden sekä EU:n tuomioistuinten ja EUIPO:n viimeaikaista tavaramerkkioikeudellista oikeuskäytäntöä.

Lue lisää

Arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä

5.11.2020, Helsinki

Markkinatilannekatsauksen lisäksi seminaarissa käydään kattavasti läpi ajankohtaisia aiheita alan parhaiden osaajien johdolla.

Lue lisää

Tietosuojasääntelyn tarkoitus ja tietosuojavastaavan rooli

6.11.2020, Helsinki

Seminaarin jälkeen ymmärrät tietosuojasääntelyn tarkoituksen, tulkintaperiaatteet ja systematiikan sekä viranomaisen roolin tietojen käsittelyssä.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2020-2021

6.11.2020-27.8.2021, Helsinki

Suosittu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Lue lisää

Todistelupäivä

9.11.2020, Helsinki

Tunnetko todistelusäännökset? Osaatko hyödyntää todistelussa käytettäviä tekniikoita optimaalisella tavalla?

Lue lisää

Valtiontuet ja kilpailuoikeus

10.11.2020, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan alan ajankohtaisiin kysymyksiin ja käsitellään rahoitusta monipuolisesti.

Lue lisää

Rakennusriitapäivä

11.11.2020

Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä.

Lue lisää

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

11.11.2020-12.11.2020, Helsinki

Lue lisää

Työrikospäivä 2020

12.11.2020, Helsinki

Työrikoksiin liittyy monenlaisia erityiskysymyksiä, joista työpaikoilla on tärkeää tietää.

Lue lisää

Vahingonkorvaus ja sopimukset

18.11.2020, Helsinki

Lue lisää

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

18.11.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

Osakeyhtiön varojen käyttö ja jako

19.11.2020, Helsinki

Seminaarissa ratkotaan yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. varojenjaosta ja käytöstä sekä johdon vastuista että eri toimielinten kelpoisuudesta ja toimivallasta.

Lue lisää

Työoikeuden ajankohtaispäivä 2020

19.11.2020, Helsinki

Marraskuulle vakiintuneessa ajankohtaispäivässä käsitellään kiinnostavia ja ajankohtaisia työoikeuden teemoja.

Lue lisää

ICT -riitapäivä (ICT-sopimukset II)

20.11.2020, Helsinki

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Verorikospäivä

20.11.2020, Helsinki

Millaisia oikeuksia verotarkastuksen kohteeksi valikoituneella yrityksellä on? Miten verotarkastukseen kannattaa valmistautua?

Lue lisää

Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi

25.11.2020, Helsinki

Päivän aikana käydään käytännönläheisesti läpi rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot sekä niihin liittyvät takaisinsaantiriskit ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset

Lue lisää

Rahoitusjuristi -sarja

25.11.2020-12.2.2021, Helsinki

Tunnetko joukkolainojen esitevaatimukset ja laatimiskäytännöt? Entä rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot ja niihin liittyvät takaisinsaantiriskit?

Lue lisää

Sopimusoikeuden ajankohtaiskysymyksiä -webinaari

25.11.2020

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

26.11.2020-27.11.2020, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Privacy Pro (CIPP/E ja CIPM)

26.11.2020-11.12.2020

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa I

2.12.2020, Helsinki

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat

2.12.2020-3.2.2021, Helsinki

Milloin sopimusmuutos on olennainen? Osaatko varautua sopimuksen muutostarpeisiin sopimusehdoissa?

Lue lisää

Suuri Säätiöpäivä

3.12.2020, Helsinki

Suuri säätiöpäivä 2020 kokoaa jälleen säätiöiden ammattilaiset päivittämään tietonsa ajan tasalle alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Julkisuusperiaate

8.12.2020, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan julkisuusperiaatetta koskeviin ajankohtaisiin soveltamistilanteisiin ja ratkaisujen löytämiseen käytännönläheisesti ja konkreettisesti.

Lue lisää

Työoikeusriitapäivä

8.12.2020, Helsinki

Työoikeusriitapäivässä asetutaan vastakkain ja argumentoidaan puolesta ja vastaan. Aiheissa on edustettuna sekä työnantaja-, työntekijä- että tuomioistuinnäkökulma.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

10.12.2020-11.12.2020, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa

15.12.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Maksukyvyttömyys ja sopimukset

15.12.2020, Helsinki

Lue lisää

Kiinteistötransaktiopäivä

16.12.2020, Helsinki

Toimitila- ja sijoituskiinteistöjen transaktioiden ajankohtaiset haasteet, ongelmatilanteiden ratkaiseminen sekä järkevä riskien hallinta.

Lue lisää

Urakkasopimuksen laatiminen ja erimielisyyksien välttäminen

17.12.2020, Helsinki

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 1: Työoikeusriitaan valmistautuminen ennen oikeudenkäyntiä

12.1.2021, Helsinki

Joudummeko oikeuteen vai harkitsemmeko sovintoa? Mitä tapahtuu ennen kuin asia etenee oikeudenkäyntiin asti? Miten yhteydenpito asianosaisiin hoituu prosessin alkuvaiheessa?

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja

12.1.2021-16.2.2021, Helsinki

Kun riita tulee pöydälle, työoikeuden substanssiosaaminen ei yksin riitä. Tule oppimaan käytännön prosessitaitoja kokeneilta työ- ja prosessioikeuden ammattilaisilta.

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 2: Oikeudenkäyntikirjelmät ja työoikeusriidan valmisteluvaihe tuomioistuimessa

26.1.2021, Helsinki

Oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen, riita-asian käytännön valmistelut, asian käsittely ja eteneminen tuomioistuimessa sekä vakuuttavan ja oikeakielisen juridisen tekstin kirjoittaminen.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

27.1.2021-28.1.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä vuoden 2020 alusta voimaan tulevan työaikalain näkökulmasta.

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2021

28.1.2021, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä!

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa II

3.2.2021, Helsinki

Lue lisää

Bondipäivä

12.2.2021, Helsinki

Bondipäivä vastaa monipuolisesti kysymyksiin joukkolainojen käyttämisestä aina liikeellelaskuprosessista lainaehtojen muutostilanteisiin. 

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 3: Työoikeusriidan pääkäsittely ja oikeussalikäyttäytyminen

16.2.2021, Helsinki

Työriita-asian pääkäsittelyn kulku käytännössä sekä loppupuheenvuoroihin liittyvät haasteet ja oikeudenkäyntikululaskujen käsittely.

Lue lisää

Riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

18.2.2021-19.2.2021, Helsinki

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

2.3.2021-3.3.2021, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen ja tietovarantojen kartoitus

25.3.2021-26.3.2021, Helsinki

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

13.4.2021-14.4.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

6.5.2021-7.5.2021, Helsinki

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

27.8.2021, Helsinki

Lue lisää