Alma Talent tuottaa vuosittain lähes 120 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Yrityssaneerauspäivä 2022

24.5.2022, Helsinki

Yrityssaneerauspäivässä pureudutaan alan ajankohtaisiin kysymyksiin ja käsitellään mm. ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevan direktiivin edellyttämiä muutoksia yrityssaneerauslainsäädäntöön.

Lue lisää

Oikeudenkäyntikirjelmät ja työoikeusriidan valmisteluvaihe tuomioistuimessa

24.5.2022

Oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen, riita-asian käytännön valmistelut, asian käsittely ja eteneminen tuomioistuimessa sekä vakuuttavan ja oikeakielisen juridisen tekstin kirjoittaminen.

Lue lisää

Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen (YSE 1998 -seminaarisarja 3.osa)

25.5.2022

Miten ennakoida, estää ja ratkaista urakkaan liittyviä häiriötilanteita ja riitoja?

Lue lisää

Teknologiajuristi - teknologia ja sopimukset

1.6.2022, Helsinki

Miten selvität monitoimittajaympäristön haasteet? Miten ratkaiset t&k -projektien keskeisimmät rahoitus- ja sopimuskysymykset?

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

2.6.2022-3.6.2022, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Työoikeuspäivä 2022

2.6.2022, Helsinki

Työoikeuspäivä - näin olet askeleen edellä! Ajankohtaisin tieto työoikeuden asiantuntijoille päivässä. Näkökulma käytännön työelämässä. Puhujina kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat.

Lue lisää

Privacy Pro

2.6.2022-9.9.2022, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Työoikeusriidan pääkäsittely ja oikeussalikäyttäytyminen

7.6.2022

Työriita-asian pääkäsittelyn kulku käytännössä sekä loppupuheenvuoroihin liittyvät haasteet ja oikeudenkäyntikululaskujen käsittely.

Lue lisää

Tietopyynnöt

7.6.2022, Helsinki

Mitä viranomaisen tulee ottaa huomioon käsitellessään julkisuuslain mukaisia asiakirjapyyntöjä? Mitä tietoja asiakirjapyyntö voi koskea?

Lue lisää

Julkiset hankinnat 2022

8.6.2022, Helsinki

Tässä ajankohtaispäivässä pureudutaan julkisten hankintojen kiinnostavimpiin teemoihin käytännönläheisesti.

Lue lisää

Reklamaatiot rakennusurakoissa

8.6.2022

Seminaarissa käydään kattavasti läpi reklamaatioihin ja huomautuksiin liittyviä määräyksiä.

Lue lisää

ICT-sopimusten perusteet -workshop

9.6.2022, Helsinki

ICT-sopimusten perusteet -workshop on kattava ja käytännönläheinen koulutus, joka vastaa ICT-sopimusten laatimisen ajankohtaisimpiin ja keskeisimpiin kysymyksiin ostajan näkökulmasta.

Lue lisää

Julkisuusperiaate

9.6.2022, Helsinki

Julkisuusperiaate on julkishallinnon avoimuutta määrittelevä perusoikeus, jolla on kiinteä yhteys sananvapauden toteuttamisessa.

Lue lisää

Venäjä-pakotteet - missä mennään juuri nyt?

15.6.2022, webinaari

Miten navigoida järkevästi ja vastuullisesti pakotteiden muovaamassa liiketoimintaympäristössä? Yritysten tulee pystyä mukautumaan näihin hyvinkin nopeasti ja asianmukaisella tavalla.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

26.8.2022, Helsinki

Lue lisää

Investigaatiopäivä − sisäiset selvitykset yhdessä päivässä

1.9.2022, Helsinki

Sisäisten selvitysprosessien käytännön toteutus

Lue lisää

Turvaamistoimet ja pakotteet

2.9.2022, Helsinki

Tiedätkö, miten käytät turvaamistoimia tehokkaasti? Entä ymmärrätkö pakotteiden oikeusvaikutukset ja niiden hyödyntämisvaihtoehdot?

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

8.9.2022-9.9.2022, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Whistleblowing

15.9.2022, Helsinki

Whistleblower-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistellaan paraikaa. Uudella lainsäädännöllä pyritään tehostamaan petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista.

Lue lisää

Työsuhde 2022 − eri työntekomuodot ja työsuhteen ehdot

20.9.2022, Helsinki

Työsuhde 2022 -seminaarissa käsitellään erilaisia työnteon muotoja sekä niihin liittyviä työsuhteen ehtoja ja ehtojen muuttamiseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä.

Lue lisää

Sopimustekniikka I & II

22.9.2022-12.10.2022, Helsinki

Seminaarisarjassa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka I

22.9.2022, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin.

Lue lisää

Osakeyhtiön varojen käyttö ja jako

27.9.2022, Helsinki

Seminaarissa ratkotaan yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. varojenjaosta ja käytöstä sekä johdon vastuista että eri toimielinten kelpoisuudesta ja toimivallasta.

Lue lisää

Sopimustekniikka II

12.10.2022, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää