Alma Talent tuottaa vuosittain yli 100 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville..

Vahinko ja vastuu 2020

23.4.2020-19.5.2020, Etäosallistuminen

Minkälaisia ratkaisuja viimeaikaisissa vastuuvakuutusriidoissa on annettu? Miten vahingon vanhentuminen lasketaan vastuuvakuutuksen näkökulmasta? Miten vahingonkorvausvaatimus kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Vastuuvahinkopäivä

23.4.2020, Etäosallistuminen

Minkälaisia ratkaisuja viimeaikaisissa vastuuvakuutusriidoissa on annettu? Miten vahingon vanhentuminen lasketaan vastuuvakuutuksen näkökulmasta?

Lue lisää

Pesänselvittäjä ja pesänjakaja: tehtävät ja toimivalta erityisesti valvontalautakunnan ratkaisujen valossa

28.4.2020, Etäosallistuminen

Koulutuksessa käydään läpi pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviä ja toimivaltaa erityisesti valvontalautakunnan ratkaisujen valossa.

Lue lisää

Urakoitsijan virhevastuu, lisä- ja muutostyöt sekä alistamissopimukset

29.4.2020, Etäosallistuminen

Seminaarissa käydään läpi erityisesti urakoitsijan laatuvastuuta sekä taloudellisesti usein erittäin merkityksellisiä sekä ristiriita-alttiita lisä- ja muutostöitä.

Lue lisää

Avoliiton ja sen purkautumisen oikeusvaikutukset

6.5.2020, Etäosallistuminen

Avoliittolain uudet tulkinnat ja tuore hovioikeuskäytäntö

Lue lisää

Teknologiajuristi – Sopimustekniikka ja riidat

7.5.2020, Etäosallistuminen

Mikä on suorituskykyvaatimusten suhde vahingonkorvaukseen ja vastuunrajoituksiin? Miten alustoihin liittyvät riskit sopimuksissa?

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja

7.5.2020-16.6.2020, Etäosallistuminen

Kun riita tulee pöydälle, työoikeuden substanssiosaaminen ei yksin riitä. Tule oppimaan käytännön prosessitaitoja kokeneilta työ- ja prosessioikeuden ammattilaisilta.

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 1: Työoikeusriitaan valmistautuminen ennen oikeudenkäyntiä

7.5.2020, Etäosallistuminen

Joudummeko oikeuteen vai harkitsemmeko sovintoa? Mitä tapahtuu ennen kuin asia etenee oikeudenkäyntiin asti? Miten yhteydenpito asianosaisiin hoituu prosessin alkuvaiheessa?

Lue lisää

Julkiset hankinnat 2020

7.5.2020, Etäosallistuminen

Seminaari tarjoaa käytännön työkaluja hankintojen toteuttamiseen ja sekä oikeudellisten sudenkuoppien välttämiseen.

Lue lisää

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvontakeinot – yksilön oikeuksien käyttäminen, viranomaisvalvonta, seuraamukset

12.5.2020-13.5.2020, Etäosallistuminen

Milloin ja miten ilmoitat tietoturvaloukkauksesta? Miten vastaat henkilötietojen tarkastuspyyntöön? Mikä rooli viranomaisella on tietojen käsittelyssä?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen henkilökohtaisilla perusteilla – irtisanominen vai purku?

12.5.2020, Etäosallistuminen

Miten lain säännöksiä ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan käytännössä silloin, kun työsopimus päättyy työntekijän henkilöstä tai hänen käyttäytymisestään aiheutunein perustein?

Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla

13.5.2020, Etäosallistuminen

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Julkisuusperiaate

18.5.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Vahingonkorvauspäivä

19.5.2020, Etäosallistuminen

Miten vahingonkorvausvaatimus kannattaa rakentaa? Miten voit hallita sopimusriskejä ennakoivasti?

Lue lisää

YT-neuvotteluiden nuotittaminen ja työsuhteen päättämissopimukset

19.5.2020, Etäosallistuminen

Älä hosu – hyvä valmistautuminen ehkäisee virheitä. Kaksi työoikeuden kysytyintä aihetta yhdessä päivässä: yhteistoimintaneuvotteluiden nuotitus ja työsuhteen päättämissopimukset.

Lue lisää

Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen

19.5.2020, Etäosallistuminen

Miten ennakoida, estää ja ratkaista urakkaan liittyviä häiriötilanteita ja riitoja?

Lue lisää

Yrityskaupat, verosuunnittelu ja yrityksen arvonmääritys

19.5.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

25.5.2020-26.5.2020, Etäosallistuminen

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Privacy Pro

25.5.2020-28.5.2020, Etäosallistuminen

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat OSA 2

26.5.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 2: Oikeudenkäyntikirjelmät ja työoikeusriidan valmisteluvaihe tuomioistuimessa

26.5.2020, Etäosallistuminen

Oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen, riita-asian käytännön valmistelut, asian käsittely ja eteneminen tuomioistuimessa sekä vakuuttavan ja oikeakielisen juridisen tekstin kirjoittaminen.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

27.5.2020-28.5.2020, Etäosallistuminen

Valmennuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman perustamiseksi, ylläpitämiseksi ja hallitsemiseksi koko sen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Työoikeuspäivä 2020

3.6.2020, Etäosallistuminen

Työoikeuspäivä - näin olet askeleen edellä! Ajankohtaisin tieto työoikeuden asiantuntijoille päivässä. Näkökulma käytännön työelämässä.

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 3: Työoikeusriidan pääkäsittely ja oikeussalikäyttäytyminen

16.6.2020, Etäosallistuminen

Työriita-asian pääkäsittelyn kulku käytännössä sekä loppupuheenvuoroihin liittyvät haasteet ja oikeudenkäyntikululaskujen käsittely.

Lue lisää

Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja sisäinen raportointi

25.8.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi henkilötietojen käsittelyn ohjeistusta, omavalvontaa, raportointia ja tietotilinpäätöksen laatimista.

Lue lisää