Alma Talent tuottaa vuosittain yli 100 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

ICT -riitapäivä (ICT-sopimukset II)

29.10.2021, Helsinki

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Competition Law 2021

29.10.2021, Helsinki

Lue lisää

Individuaaliperusteinen irtisanominen

2.11.2021

Miten lain säännöksiä ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan käytännössä silloin, kun työsopimus päättyy työntekijän henkilöstä tai hänen käyttäytymisestään aiheutunein perustein?

Lue lisää

Rakennusriitapäivä 2021

4.11.2021, Helsinki

Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2021-2022

4.11.2021-26.8.2022, Helsinki

tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Lue lisää

Tietosuojavastaavan tehtävät ja osoitusvelvollisuus

4.11.2021

Seminaarin jälkeen ymmärrät tietosuojasääntelyn tarkoituksen, tulkintaperiaatteet ja systematiikan sekä viranomaisen roolin tietojen käsittelyssä.

Lue lisää

Vahingonkorvauspäivä

9.11.2021, Helsinki

Miten vahingonkorvausvaatimus kannattaa rakentaa? Miten voit hallita sopimusriskejä ennakoivasti?

Lue lisää

Kansainvälinen aviovarallisuus- ja perintöoikeus

9.11.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään kansainvälistä aviovarallisuus- ja jäämistöoikeutta.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja online ja offline

10.11.2021, Helsinki

Minkälaisia tietosuojahaasteita kohdataan, kun työnteko monimuotoistuu ja työympäristö digitalisoituu? Miten haasteet ratkaistaan?

Lue lisää

Valmiin uuden asunnon kauppa (Asuntokaupan juridiikkaa II)

11.11.2021, Helsinki

Seminaarissa perehdytään asunnon vuositarkastukseen, perustajaosakkaan 10-vuotisvastuuseen ja uuden asunnon kaupan virhetilanteisiin, joita sääntelee asuntokauppalain 4 luku.

Lue lisää

Todistelupäivä

16.11.2021

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja oppimaan todisteluun liittyvistä keskeisistä käytännön kysymyksistä prosessioikeuden kokeneiden ammattilaisten johdolla!

Lue lisää

Insolvenssipäivä

17.11.2021, Helsinki

Missä mennään yrityssaneerauslain muuttamisen ja maksukyvyttömyysdirektiivin implementoinnin suhteen? Miten insolvenssiasiat näyttäytyvät tällä hetkellä käräjätuomarin pöydällä?

Lue lisää

Työoikeuden ajankohtaispäivä 2021

17.11.2021

Marraskuulle vakiintuneessa ajankohtaispäivässä käsitellään kiinnostavia ja ajankohtaisia työoikeuden teemoja.

Lue lisää

Tietosuojariskien hallinta ja sopimusvastuut

18.11.2021

Seminaarissa kuulet, kuinka saat sovitetuksi yhteen liiketoiminnalliset tavoitteet ja realiteetit sekä tietosuojasääntelyn asettamat vastuut, velvoitteet ja rajat sopimusvapaudelle.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osat I-II

18.11.2021-15.12.2021, Helsinki

Miten onnistut pilvipalveluiden kilpailutuksessa ja hankinnassa? Mitkä ovat onnistuneen hankinnan edellytykset hankintasopimuksen valossa?

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa I

18.11.2021, Helsinki

Mitkä ovat hankintasopimuksen keskeiset ehdot sopimushallinnan näkökulmasta? Miten onnistut pilvipalveluiden kilpailutuksessa ja hankinnassa?

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

24.11.2021-25.11.2021, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Hallintoprosessipäivä

26.11.2021, Helsinki

Uuden lain voimaantulon myötä oikeudenkäynti hallintoasioissa on uudistunut. Seminaarissa kuulet keskeisimmät uudistukset sekä viimeisimmät kokemukset lain toimivuudesta.

Lue lisää

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

30.11.2021

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

IPR-riidat ja sopimustekniikka

30.11.2021, Helsinki

Käytännönläheisessä seminaarissa käsitellään IP-oikeuksia koskevia sopimuksia sekä riitoihin varautumista sopimuksissa ja patenttien merkitystä yrityksissä.

Lue lisää

Julkisuusperiaate

1.12.2021

Miten julkisuuslaki on uudistumassa? Mitä julkisuus ja tietosuoja merkitsee avoimen datan näkökulmasta?

Lue lisää

Varainhoitaja

2.12.2021, Helsinki

Varainhoitaja 2021 kokoaa jälleen yhteen varainhoidon parissa työskentelevät ammattilaiset päivittämään tietonsa ajan tasalle alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen rakentamiseen liittyvät muutokset

2.12.2021

Kokosimme kolmen tunnin kohdennetun koulutuksen rakentamiseen liittyvistä lakimuutoksista ja käytännön kysymyksistä.

Lue lisää

Contract Drafting in English I

3.12.2021, Helsinki

The course will be ”hands on”.  Delegates will be invited to undertake practical exercises eg analysing and improving poor drafting, suggesting changes to clauses presented by ”the other side”.

Lue lisää

Contract Drafting in English I-II

3.12.2021-17.3.2022, Helsinki

Lue lisää

Asuntokauppariidat ja oikeuskäytäntö (Asuntokaupan juridiikkaa III)

8.12.2021, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan asunto- ja kiinteistökaupoissa esiintyviä virheitä ja riidanaiheita.

Lue lisää

Suuri säätiöpäivä

8.12.2021, Helsinki

Suuri säätiöpäivä 2021 kokoaa jälleen säätiöiden ammattilaiset päivittämään tietonsa ajan tasalle alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä

10.12.2021, Helsinki

Markkinatilannekatsauksen lisäksi seminaarissa käydään kattavasti läpi ajankohtaisia aiheita alan parhaiden osaajien johdolla.

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukieltosopimukset

14.12.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa II

15.12.2021, Helsinki

Mitkä ovat kiellettyjä sopimusmuutoksia? Mitkä ovat onnistuneen hankinnan edellytykset hankintasopimuksen valossa?

Lue lisää

Valtiontuet ja kilpailuoikeus

15.12.2021

Seminaarissa pureudutaan valtiontukien ja kilpailuoikeuden ajankohtaisimpaan sääntelyyn ja ratkaisukäytäntöön sekä nostetaan käsittelyyn hankalimpia rajanvetotilanteita sekä tulevia painopisteitä.

Lue lisää

Urakkasopimuksen laatiminen ja erimielisyyksien välttäminen

16.12.2021, Helsinki

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

26.1.2022-27.1.2022, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä vuoden 2020 alusta voimaan tulleen työaikalain näkökulmasta.

Lue lisää

Riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

17.2.2022-18.2.2022, Helsinki

Seminaarissa opit, miten riskejä tunnistetaan, miten tiedot luokitellaan ja suojataan, ja miten tietosuojaa hallitaan koko tietojen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

8.3.2022-9.3.2022, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Contract Drafting in English II

17.3.2022, Helsinki

This seminar will look at specific contracts and will focus on the most common company and commercial contracts dealt with by Finnish lawyers in English.

Lue lisää

Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen ja tietovarantojen kartoitus

24.3.2022-25.3.2022, Helsinki

Seminaarissa opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti, ja kuinka käsittelyperusteen virheellinen valinta vaikuttaa myöhempään käsittelyyn ja datan hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

12.4.2022-13.4.2022, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

5.5.2022-6.5.2022, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

26.8.2022, Helsinki

Lue lisää