Alma Talent tuottaa vuosittain lähes 120 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Rakentamisvaiheen kauppa ja RS-järjestelmä

6.10.2022, Helsinki

Päivän aikana käydään läpi asuntokauppalain määritelmät, asunnon ostajien oikeuksia asunnon rakentamisvaiheessa suojaava RS-järjestelmä ja muut keskeiset asiakirjat.

Lue lisää

Asuntokaupan juridiikkaa I-III

6.10.2022-23.11.2022, Helsinki

Tunnetko asuntokauppalain säännökset? Mitä RS-vakuudet kattavat? Mikä on virhe uuden asunnon kaupassa?

Lue lisää

Kiinteistökehitys ja kaavoitus

6.10.2022, Helsinki

Seimaarissa käydään läpi uudiskohteiden ja olemassa olevien kiinteistöjen kehittämistä, asemakaavamääräyksiä sekä käyttötarkoitusmuutoksia käytännönläheisellä otteella.

Lue lisää

Yritysjohdon sopimukset ja kannustinjärjestelmät

11.10.2022, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan johtajasopimuksia ja kannustinjärjestelmiä työ-, sopimus- ja vero-oikeudellisista näkökulmista.

Lue lisää

Vahingonkorvauspäivä

11.10.2022, Helsinki

Miten vahingonkorvausvaatimus kannattaa rakentaa? Miten voit hallita sopimusriskejä ennakoivasti?

Lue lisää

Sopimustekniikka II

12.10.2022, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää

Onnistunut sukupolvenvaihdos

12.10.2022, Helsinki

Seminaarissa perehdytään osakeyhtiöiden sukupolvenvaihdoksiin tuloverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen näkökulmasta.

Lue lisää

Insolvenssipäivä

12.10.2022

Tässä seminaarissa saat itsellesi uusimman tiedon insolvenssioikeuden ajankohtaisista kysymyksistä yhdessä tehopäivässä.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja online ja offline

13.10.2022, Helsinki

Minkälaisia tietosuojahaasteita kohdataan, kun työnteko monimuotoistuu ja työympäristö digitalisoituu? Miten haasteet ratkaistaan?

Lue lisää

Asunto-osakeyhtiöpäivä

25.10.2022, Helsinki

Seminaarissa perehdytään asunto-osakeyhtiöiden ajankohtaisiin kysymyksiin ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Lue lisää

Projektirahoitus

26.10.2022, Helsinki

Projektirahoitus-seminaari vastaa monipuolisesti kysymyksiin projektirahoituksesta eri sidosryhmien näkökulmasta.

Lue lisää

Virkasuhdepäivä 2022

26.10.2022

Päivässä aiheina ajankohtaiset julkishallintoa koskevat työ- ja virkamiesoikeudelliset kysymykset ja oikeuskäytäntö.

Lue lisää

Competition Law 2022

27.10.2022, Helsinki

The annual Competition Law 2022 Conference is designed to help you gain insight of the key changes and developments in competition law over the past year.

Lue lisää

Kilpailuoikeus 2022

27.10.2022-28.10.2022, Helsinki

Kilpailuoikeus 2022-seminaari tarjoaa korkeatasoisia kotimaisia ja kansainvälisiä puheenvuoroja kilpailuoikeuden ajankohtaisimmista aiheista ja ilmiöistä.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osat I-II

28.10.2022-13.12.2022, Helsinki

Miten tietosuojakysymykset on huomioitava julkisissa hankinnoissa? Miksi riitoja syntyy ja miten tulee toimia, jos toimitusprojekti alkaa käydä riitaisaksi?

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa I

28.10.2022, Helsinki

Millainen on hyvä hankintasopimus? Miten tietosuojakysymykset on huomioitava julkisissa hankinnoissa?

Lue lisää

Contract Drafting in English I-II

1.11.2022-1.12.2022, Helsinki

Lue lisää

Todistelupäivä

1.11.2022

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja oppimaan todisteluun liittyvistä keskeisistä käytännön kysymyksistä prosessioikeuden kokeneiden ammattilaisten johdolla!

Lue lisää

Contract Drafting in English I

1.11.2022, Helsinki

The course will be ”hands on”.  Delegates will be invited to undertake practical exercises eg analysing and improving poor drafting, suggesting changes to clauses presented by ”the other side”.

Lue lisää

Osakassopimuspäivä

2.11.2022

Seminaarin ohjelmassa: Osakassopimukset sijoittajan suojana ja riitatilanteissa.

Lue lisää

Teknologian kaupallistaminen ja sopimustekniikka

2.11.2022, Helsinki

Teknologioiden ja IP-oikeuksien lisensointi muuttuu yhä monimutkaisemmaksi. Päivän aikana saat käytännönläheisiä sopimusteknisiä ja neuvottelutaktisia ratkaisuja riitaherkkien ongelmakohtien tunnistamiseen ja välttämiseen.

Lue lisää

Uuden asunnon kauppa

3.11.2022, Helsinki

Seminaarissa perehdytään asunnon vuositarkastukseen, perustajaosakkaan 10-vuotisvastuuseen ja uuden asunnon kaupan virhetilanteisiin, joita sääntelee asuntokauppalain 4 luku.

Lue lisää

ESG-päivä

3.11.2022

Viimeistään nyt tulisi yrityksen toiminnassa huomioida yhteiskuntavastuun näkökulmat. Seminaarissa kuulet kokeneilta alan asiantuntijoilta ESG:n ajankohtaisimmista aiheista.

Lue lisää

Whistleblowing

4.11.2022

Hallituksen esitys whistleblowing-lainsäädännöksi on julkaistu. Uudella lainsäädännöllä pyritään tehostamaan petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista.

Lue lisää

Liiketoiminnan luovutus ja sen vaikutukset työ- ja virkasuhteisiin

7.11.2022, Helsinki

Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?

Lue lisää

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

8.11.2022, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

Häirintäpäivä − näin puutut häirintään ja hoidat selvitysprosessin työpaikalla

10.11.2022, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan häirintätilanteen selvittämiseen työpaikalla Suomen johtavien työoikeusammattilaisten johdolla.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2022-2023

10.11.2022-24.8.2023, Helsinki

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon tehostuessa osaava tietosuojavastaava on yhä kriittisempi tekijä organisaatiossa. Osaamaton tietosuojavastaava on huomattava tietosuojariski.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan tehtävät ja osoitusvelvollisuus

10.11.2022

Seminaarin jälkeen ymmärrät tietosuojasääntelyn tarkoituksen, tulkintaperiaatteet ja systematiikan sekä viranomaisen roolin tietojen käsittelyssä.

Lue lisää

Rakennusriitapäivä 2022

10.11.2022, Helsinki

Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä.

Lue lisää

Investigaatiopäivä − sisäiset selvitykset yhdessä päivässä

15.11.2022, Helsinki

Sisäisten selvitysprosessien käytännön toteutus

Lue lisää

Varainhoitaja

16.11.2022, Helsinki

Varainhoitaja 2022 kokoaa jälleen yhteen varainhoidon parissa työskentelevät ammattilaiset päivittämään tietonsa ajan tasalle alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla!

Lue lisää

Arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä

17.11.2022, Helsinki

Markkinatilannekatsauksen lisäksi seminaarissa käydään kattavasti läpi ajankohtaisia aiheita alan parhaiden osaajien johdolla.

Lue lisää

Valtiontuet ja kilpailuoikeus

22.11.2022, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan valtiontukien ja kilpailuoikeuden ajankohtaisimpiin kysymyksiin sekä sääntelyyn ja ratkaisukäytäntöön.

Lue lisää

Työoikeuden ajankohtaispäivä 2022

22.11.2022, Helsinki

Marraskuulle vakiintuneessa ajankohtaispäivässä käsitellään kiinnostavia ja ajankohtaisia työoikeuden teemoja.

Lue lisää

ICT-sopimukset II - ICT -riitapäivä

22.11.2022

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Asuntokauppariidat ja oikeuskäytäntö

23.11.2022

Seminaarissa tarkastellaan asunto- ja kiinteistökaupoissa esiintyviä virheitä ja riidanaiheita.

Lue lisää

IPR-riitapäivä

30.11.2022, Helsinki

Käytännönläheisessä IPR-riitapäivässä käsitellään IP-oikeuksia koskevia sopimuksia sekä mm. riitoihin varautumista sopimuksissa.

Lue lisää

Muutoksenhaku − valituksen kohdentaminen ja rajaaminen

1.12.2022, Helsinki

Päivän aikana saat johdonmukaisen kuvan muutoksenhakujärjestelmästä ja muutoksenhakuprosessin etenemisestä oikeusastejärjestyksessä – käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus.

Lue lisää

Kollektiivi-irtisanominen – yleisiä ja erityiskysymyksiä

1.12.2022, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi kollektiivi-irtisanomiseen liittyviä yleisiä ja erityiskysymyksiä sekä lainsäädännön että oikeustapausten avulla.

Lue lisää

Contract Drafting in English II

1.12.2022, Helsinki

This seminar will look at specific contracts and will focus on the most common company and commercial contracts dealt with by Finnish lawyers in English.

Lue lisää

Hallitustyöskentely ja vastuu

1.12.2022, Helsinki

Seminaarissa keskitytään osakeyhtiön hallitustyöskentelyn ja vastuun sekä vahingonkorvauksen ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin.

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukieltosopimukset

8.12.2022

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

8.12.2022-9.12.2022, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Oikeudenkäyntipäivä - siviiliprosessit

9.12.2022, Helsinki

Oikeudenkäyntipäivä -seminaarissa pureudutaan siviiliprosessien oikeudenkäynteihin kattavasti ja käytännönläheisellä otteella.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa II

13.12.2022, Helsinki

Miksi riitoja syntyy ja miten tulee toimia, jos toimitusprojekti alkaa käydä riitaisaksi? Mitkä ovat kiellettyjä sopimusmuutoksia?

Lue lisää

Suuri säätiöpäivä

15.12.2022

Suuri säätiöpäivä 2022 kokoaa jälleen säätiöiden ammattilaiset päivittämään tietonsa ajan tasalle alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Urakka- ja hankintasopimusten laatiminen ja kirjaukset

15.12.2022, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan urakkasopimusten solmimista, urakkasopimuksista neuvottelemista ja YSE 1998 -rakennusehtojen riitaherkkiä kohtia, kun urakka toteutetaan.

Lue lisää

Tietopyynnöt

20.1.2023, Helsinki

Mitä viranomaisen tulee ottaa huomioon käsitellessään julkisuuslain mukaisia asiakirjapyyntöjä? Miten julkisuuslain uudistaminen vaikuttaa tietopyyntöihin?

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

25.1.2023-26.1.2023

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä

Lue lisää

Julkiset rakennusurakat

15.2.2023, Helsinki

Seminaarissa perehdytään kattavasti rakennushankkeiden julkisten hankintojen käytännön kysymyksiin.

Lue lisää

Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

16.2.2023-17.2.2023, Helsinki

Seminaarissa opit, miten riskejä tunnistetaan, miten tiedot luokitellaan ja suojataan, ja miten tietosuojaa hallitaan koko tietojen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

7.3.2023-8.3.2023, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

18.4.2023-19.4.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää