Alma Talent tuottaa vuosittain lähes 120 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Tietopyynnöt

24.8.2022, Helsinki

Mitä viranomaisen tulee ottaa huomioon käsitellessään julkisuuslain mukaisia asiakirjapyyntöjä? Mikä on terveystietojen asema?

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

26.8.2022, Helsinki

Lue lisää

Investigaatiopäivä − sisäiset selvitykset yhdessä päivässä

1.9.2022

Sisäisten selvitysprosessien käytännön toteutus

Lue lisää

Turvaamistoimet ja pakotteet

2.9.2022, Helsinki

Tiedätkö, miten käytät turvaamistoimia tehokkaasti? Entä ymmärrätkö pakotteiden oikeusvaikutukset ja niiden hyödyntämisvaihtoehdot?

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

8.9.2022-9.9.2022, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Työsuhteen ehtojen määräytyminen

15.9.2022, Helsinki

Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan?

Lue lisää

Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2022-2023

15.9.2022-19.4.2023, Helsinki

Saat syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka.

Lue lisää

Whistleblowing

15.9.2022

Whistleblower-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistellaan paraikaa. Uudella lainsäädännöllä pyritään tehostamaan petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista.

Lue lisää

Työsuhde 2022 − eri työntekomuodot ja työsuhteen ehdot

20.9.2022, Helsinki

Työsuhde 2022 -seminaarissa käsitellään erilaisia työnteon muotoja sekä niihin liittyviä työsuhteen ehtoja ja ehtojen muuttamiseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä.

Lue lisää

Pakotepäivä

21.9.2022, Helsinki

Tiedätkö, mitkä ovat pakotteisiin liittyvät keskeisimmät sopimusoikeudelliset kysymykset? Entä ymmärrätkö pakotteiden oikeusvaikutukset ja niiden hyödyntämisvaihtoehdot yrityksissä?

Lue lisää

Sopimustekniikka I & II

22.9.2022-12.10.2022, Helsinki

Seminaarisarjassa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka I

22.9.2022, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin.

Lue lisää

Osakeyhtiön varojen käyttö ja jako

27.9.2022, Helsinki

Seminaarissa ratkotaan yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. varojenjaosta ja käytöstä sekä johdon vastuista että eri toimielinten kelpoisuudesta ja toimivallasta.

Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla

27.9.2022, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Uusi rakentamislaki

28.9.2022

Kokosimme kolmen tunnin kohdennetun koulutuksen rakentamiseen liittyvistä lakimuutoksista ja käytännön kysymyksistä.

Lue lisää

ICT-sopimukset I – ICT sopimukset käytännössä

28.9.2022, Helsinki

ICT-sopimukset käytännössä -seminaarissa saat vastauksia it-sopimusten ajankohtaisiin ja keskeisimpiin kysymyksiin toimittajan ja ostajan näkökulmasta.

Lue lisää

ICT-sopimukset I–II

28.9.2022-22.11.2022

Miten hallitset riskejä sopimuksilla? Miten ennaltaehkäiset riitoja? Valmistaudu sopimusneuvotteluihin ja ilmoittaudu seminaarisarjaan.

Lue lisää

Privacy Pro

29.9.2022-9.12.2022, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Urheiluoikeuspäivä

29.9.2022, Helsinki

Millaisia oikeudellisia haasteita urheilija, urheiluseurat, sponsorit ja muut urheilun sidosryhmät kohtaavat?

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

29.9.2022-30.9.2022, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Tavaramerkkipäivä

30.9.2022

Käsittelyssä on Madridin protokollan ajankohtaiset kysymykset ja tavaramerkkien suojaaminen metaversumissa.

Lue lisää

Liiketoiminnan luovutus ja sen vaikutukset työ- ja virkasuhteisiin

4.10.2022, Helsinki

Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?

Lue lisää

Jäämistösuunnittelu

4.10.2022, Helsinki

Jäämistösuunnittelu on merkittävä oikeudellisen elämän osaamisalue. Monissa maissa se on myös merkittävä osa laajempaa vanhuusoikeuden kokonaisuutta.

Lue lisää

Osakeyhtiöriitapäivä

5.10.2022, Helsinki

Osakeyhtiöriitapäivä kokoaa yhteen riidanratkaisun ja yhtiöoikeuden asiantuntijat käsittelemään yhtiöoikeudellisia riitatilanteita.

Lue lisää

Hallituskoodi-seminaarisarja

5.10.2022-1.12.2022, Helsinki

Miten voit varautua yhtiön sisäisiin riitoihin osakassopimuksessa? Miten hallituksen jäsenen korvausvastuu eroaa yhtiön tai muiden yhtiön toimijoiden vastuusta? Millä kriteereillä johdon toimintaa arvioidaan erilaisissa kriisitilanteissa?

Lue lisää

Rakentamisvaiheen kauppa ja RS-järjestelmä

6.10.2022, Helsinki

Päivän aikana käydään läpi asuntokauppalain määritelmät, asunnon ostajien oikeuksia asunnon rakentamisvaiheessa suojaava RS-järjestelmä ja muut keskeiset asiakirjat.

Lue lisää

Asuntokaupan juridiikkaa I-III

6.10.2022-23.11.2022, Helsinki

Tunnetko asuntokauppalain säännökset? Mitä RS-vakuudet kattavat? Mikä on virhe uuden asunnon kaupassa?

Lue lisää

Kiinteistökehitys ja kaavoitus

6.10.2022, Helsinki

Seimaarissa käydään läpi uudiskohteiden ja olemassa olevien kiinteistöjen kehittämistä, asemakaavamääräyksiä sekä käyttötarkoitusmuutoksia käytännönläheisellä otteella.

Lue lisää

Yritysjohdon sopimukset ja kannustinjärjestelmät

11.10.2022, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan johtajasopimuksia ja kannustinjärjestelmiä työ-, sopimus- ja vero-oikeudellisista näkökulmista.

Lue lisää

Vahingonkorvauspäivä

11.10.2022, Helsinki

Miten vahingonkorvausvaatimus kannattaa rakentaa? Miten voit hallita sopimusriskejä ennakoivasti?

Lue lisää

Onnistunut sukupolvenvaihdos

12.10.2022, Helsinki

Seminaarissa perehdytään osakeyhtiöiden sukupolvenvaihdoksiin tuloverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen näkökulmasta.

Lue lisää

Sopimustekniikka II

12.10.2022, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää

Insolvenssipäivä

12.10.2022, Helsinki

Tässä seminaarissa saat itsellesi uusimman tiedon insolvenssioikeuden ajankohtaisista kysymyksistä yhdessä tehopäivässä.

Lue lisää

Verotus ja yrittäjyys

13.10.2022, Helsinki

Seminaarissa kuulet tärkeimmät aloittelevan tai toimintansa vakiinnuttaneen yrittäjän verotukselliset asiat sekä samalla kaikille yleisesti oleellista veroasiaa.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja online ja offline

13.10.2022, Helsinki

Minkälaisia tietosuojahaasteita kohdataan, kun työnteko monimuotoistuu ja työympäristö digitalisoituu? Miten haasteet ratkaistaan?

Lue lisää

Julkiset rakennusurakat

13.10.2022

Seminaarissa perehdytään kattavasti rakennushankkeiden julkisten hankintojen käytännön kysymyksiin.

Lue lisää

Asunto-osakeyhtiöpäivä

25.10.2022, Helsinki

Seminaarissa perehdytään asunto-osakeyhtiöiden ajankohtaisiin kysymyksiin ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Lue lisää

Projektirahoitus

26.10.2022, Helsinki

Projektirahoitus-seminaari vastaa monipuolisesti kysymyksiin projektirahoituksesta eri sidosryhmien näkökulmasta.

Lue lisää

Virkasuhdepäivä 2022

26.10.2022

Päivässä aiheina ajankohtaiset julkishallintoa koskevat työ- ja virkamiesoikeudelliset kysymykset ja oikeuskäytäntö.

Lue lisää

Kilpailuoikeus 2022

27.10.2022-28.10.2022, Helsinki

Kilpailuoikeus 2022-seminaari tarjoaa korkeatasoisia kotimaisia ja kansainvälisiä puheenvuoroja kilpailuoikeuden ajankohtaisimmista aiheista ja ilmiöistä.

Lue lisää

Competition Law 2022

27.10.2022, Helsinki

The annual Competition Law 2022 Conference is designed to help you gain insight of the key changes and developments in competition law over the past year.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osat I-II

28.10.2022-13.12.2022, Helsinki

Miten tietosuojakysymykset on huomioitava julkisissa hankinnoissa? Miksi riitoja syntyy ja miten tulee toimia, jos toimitusprojekti alkaa käydä riitaisaksi?

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa I

28.10.2022, Helsinki

Millainen on hyvä hankintasopimus? Miten tietosuojakysymykset on huomioitava julkisissa hankinnoissa?

Lue lisää

Todistelupäivä

1.11.2022, Helsinki

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja oppimaan todisteluun liittyvistä keskeisistä käytännön kysymyksistä prosessioikeuden kokeneiden ammattilaisten johdolla!

Lue lisää

Osakassopimuspäivä

2.11.2022

Seminaarin ohjelmassa: Osakassopimukset sijoittajan suojana ja riitatilanteissa.

Lue lisää

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

3.11.2022-4.11.2022, Helsinki

IAPP:n täysin uudistettu CIPT-kurssi auttaa sinua ymmärtämään, miten tietosuojaperiaatteet, kontrollit ja standardit kääntyvät teknisiksi toiminnallisuuksiksi ja laadullisiksi vaatimuksiksi.

Lue lisää

ESG-päivä

3.11.2022

Viimeistään nyt tulisi yrityksen toiminnassa huomioida yhteiskuntavastuun näkökulmat. Seminaarissa kuulet kokeneilta alan asiantuntijoilta ESG:n ajankohtaisimmista aiheista.

Lue lisää

Uuden asunnon kauppa

3.11.2022, Helsinki

Seminaarissa perehdytään asunnon vuositarkastukseen, perustajaosakkaan 10-vuotisvastuuseen ja uuden asunnon kaupan virhetilanteisiin, joita sääntelee asuntokauppalain 4 luku.

Lue lisää

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

8.11.2022, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

Häirintäpäivä − näin puutut häirintään ja hoidat selvitysprosessin työpaikalla

10.11.2022, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan häirintätilanteen selvittämiseen työpaikalla Suomen johtavien työoikeusammattilaisten johdolla.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2022-2023

10.11.2022-24.8.2023, Helsinki

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon tehostuessa osaava tietosuojavastaava on yhä kriittisempi tekijä organisaatiossa. Osaamaton tietosuojavastaava on huomattava tietosuojariski.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan tehtävät ja osoitusvelvollisuus

10.11.2022

Seminaarin jälkeen ymmärrät tietosuojasääntelyn tarkoituksen, tulkintaperiaatteet ja systematiikan sekä viranomaisen roolin tietojen käsittelyssä.

Lue lisää

ICT-sopimukset II - ICT -riitapäivä

22.11.2022

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Työoikeuden ajankohtaispäivä 2022

22.11.2022, Helsinki

Marraskuulle vakiintuneessa ajankohtaispäivässä käsitellään kiinnostavia ja ajankohtaisia työoikeuden teemoja.

Lue lisää

Asuntokauppariidat ja oikeuskäytäntö

23.11.2022

Seminaarissa tarkastellaan asunto- ja kiinteistökaupoissa esiintyviä virheitä ja riidanaiheita.

Lue lisää

Hallitustyöskentely ja vastuu

1.12.2022, Helsinki

Seminaarissa keskitytään osakeyhtiön hallitustyöskentelyn ja vastuun sekä vahingonkorvauksen ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin.

Lue lisää

Muutoksenhaku − valituksen kohdentaminen ja rajaaminen

1.12.2022, Helsinki

Päivän aikana saat johdonmukaisen kuvan muutoksenhakujärjestelmästä ja muutoksenhakuprosessin etenemisestä oikeusastejärjestyksessä – käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus.

Lue lisää

Kollektiivi-irtisanominen – yleisiä ja erityiskysymyksiä

1.12.2022, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi kollektiivi-irtisanomiseen liittyviä yleisiä ja erityiskysymyksiä sekä lainsäädännön että oikeustapausten avulla.

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukieltosopimukset

8.12.2022, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

8.12.2022-9.12.2022, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa II

13.12.2022, Helsinki

Miksi riitoja syntyy ja miten tulee toimia, jos toimitusprojekti alkaa käydä riitaisaksi? Mitkä ovat kiellettyjä sopimusmuutoksia?

Lue lisää

Urakka- ja hankintasopimusten laatiminen ja kirjaukset

15.12.2022, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan urakkasopimusten solmimista, urakkasopimuksista neuvottelemista ja YSE 1998 -rakennusehtojen riitaherkkiä kohtia, kun urakka toteutetaan.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

25.1.2023-26.1.2023

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

7.3.2023-8.3.2023, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

18.4.2023-19.4.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää