Alma Talent tuottaa vuosittain yli 100 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja sisäinen raportointi

25.8.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi henkilötietojen käsittelyn ohjeistusta, omavalvontaa, raportointia ja tietotilinpäätöksen laatimista.

Lue lisää

Osakeyhtiön kriisirahoitus

10.9.2020

Seminaarissa ratkotaan yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta sekä johdon vastuista.

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

17.9.2020-18.9.2020, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Privacy Pro

17.9.2020-25.9.2020

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Hallituskoodi

18.9.2020-29.10.2020, Helsinki

Miten voit varautua yhtiön sisäisiin riitoihin osakassopimuksessa? Miten hallituksen jäsenen korvausvastuu eroaa yhtiön tai muiden yhtiön toimijoiden vastuusta? Millä kriteereillä johdon toimintaa arvioidaan erilaisissa kriisitilanteissa?

Lue lisää

Osakassopimuspäivä

18.9.2020, Helsinki

Päivässä syvennytään osakassopimusten problematiikkaan yrityskaupoissa, perheyrityksissä, startupeissa, sukupolvenvaihdostilanteissa ja oikeudenkäyntiuhkien varalta käytännönläheisten esimerkkien avulla.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

24.9.2020-25.9.2020, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Sopimustekniikka I

24.9.2020, Helsinki

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka I & II

24.9.2020-21.10.2020

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Kauppa- ja kuljetussopimukset - poikkeustilanteet käytännössä

24.9.2020, Helsinki

Aiheena muun muassa, miten viime aikojen poikkeuksellinen tilanne on johtanut erilaiseen sopimuksien ”boiler plate” -ehtojen lukemiseen.

Lue lisää

Yhteistoimintalakipäivä

29.9.2020, Helsinki

Yhteistoimintalaki - osaatko soveltaa oikein? Seminaarissa käydään läpi suunnitteilla olevat yhteistoimintalain muutokset.

Lue lisää

ICT-sopimukset käytännössä (ICT-sopimukset I)

30.9.2020, Helsinki

Osaatko välttää ohjelmistolisenssien ja pilvipalvelusopimusten ongelmkohdat? Millaisia riskejä tekoälyä tai ICT-alustaa kehittävän yrityksen tulisi ottaa huomioon sopimuksissa?

Lue lisää

ICT-sopimukset 2020

30.9.2020-20.11.2020

Miten hallitset riskejä sopimuksilla? Miten ennaltaehkäiset riitoja?

Lue lisää

Rakennusurakan toteutusmuodot

30.9.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään toteutusmuotojen valintaan liittyviä käytännön kysymyksiä, kuten eri toteutusmuodon hyötyjä ja haasteita, sekä soveltuvuutta ja mahdollisuuksia erilaisissa rakennushankkeissa.

Lue lisää

Konkurssioikeuspäivä 2020

30.9.2020, Helsinki

Takaisinsaanti- ja muut oikeudenkäynnit: kansallinen ja unionin lainsäädäntö & KKO:n ja EUT:n ratkaisuja. Entä mitkä ovat GDPR:n vaikutukset konkurssipesän hoitoon - Missä tilanteessa konkurssipesällä on rekisterinpitäjän vastuut?

Lue lisää

Testamentin erityiskysymyksiä

30.9.2020

Tärkeimmät testamenttioikeudelliset kysymykset

Lue lisää

Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja yhteistoiminta yrityksissä

1.10.2020-2.10.2020, Helsinki

Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan? YT-laki ja yhteistoiminta yrityksissä – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?

Lue lisää

Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2020-2021

1.10.2020-14.4.2021

Saat syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka.

Lue lisää

Liiketoiminnan luovutus ja sen vaikutukset työ- ja virkasuhteisiin

6.10.2020, Helsinki

Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?

Lue lisää

Asuntokauppariidat ja oikeuskäytäntö

21.10.2020, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan asunto- ja kiinteistökaupoissa esiintyviä virheitä ja riidanaiheita.

Lue lisää

Sopimustekniikka II

21.10.2020, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää

Häirintäpäivä

22.10.2020, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan häirintätilanteen selvittämiseen työpaikalla Suomen johtavien työoikeusammattilaisten johdolla.

Lue lisää

IPR-riidat ja sopimustekniikka

23.10.2020, Helsinki

Käytännönläheisessä seminaarissa käsitellään IP-oikeuksia koskevia sopimuksia sekä riitoihin varautumista sopimuksissa ja oikeussuojakeinoja loukkaustilanteissa.

Lue lisää

Tieliikennelaki

26.10.2020, Helsinki

Uusi tieliikennelaki on tullut voimaan. Seminaarissa kuulet käytännönläheisiä asiantuntipuheenvuoroja lain keskeisimmistä muutoksista. Tarkastelussa on rikosoikeuden yleiset opit ja lain periaatteet. Entä miten uusi laki vaikuttaa valvontaan ja seurantaan – kuule mm. puuttumiskynnyksestä! Osallistu ja tule hyödyntämään alan parhaiden asiantuntijoiden osaaminen lakimuutoksesta!

Lue lisää

Aviovarallisuuspäivä

28.10.2020, Helsinki

Aviovarallisuuspäivässä tarkastellaan puolisoiden välisiä varallisuussuhteita, niistä sopimista ja varallisuussuhteiden purkamista

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmiin

29.10.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää

Hallitustyöskentely ja vastuu

29.10.2020, Helsinki

Seminaarissa keskitytään osakeyhtiön hallitustyöskentelyn ja vastuun sekä vahingonkorvauksen ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin.

Lue lisää

Kilpailuoikeus 2020

29.10.2020-30.10.2020, Helsinki

Kilpailuoikeus 2020 -seminaari tarjoaa korkeatasoisia kotimaisia ja ulkomaisia puheenvuoroja kilpailuoikeuden ajankohtaisimmista aiheista ja ilmiöistä.

Lue lisää

Valtiontuet ja kilpailuoikeus

30.10.2020, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan alan ajankohtaisiin kysymyksiin ja käsitellään rahoitusta monipuolisesti.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja

3.11.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi työelämän tietosuojavaatimukset konkreettisten esimerkkien kautta ja jaetaan parhaat käytännön vinkit henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

Lue lisää

Arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä

5.11.2020, Helsinki

Markkinatilannekatsauksen lisäksi seminaarissa käydään kattavasti läpi ajankohtaisia aiheita alan parhaiden osaajien johdolla.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2020-2021

6.11.2020-27.8.2021, Helsinki

Suosittu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Lue lisää

Tietosuojasääntelyn tarkoitus ja tietosuojavastaavan rooli

6.11.2020, Helsinki

Seminaarin jälkeen ymmärrät tietosuojasääntelyn tarkoituksen, tulkintaperiaatteet ja systematiikan sekä viranomaisen roolin tietojen käsittelyssä.

Lue lisää

Rakennusriitapäivä

11.11.2020

Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä.

Lue lisää

Työrikospäivä 2020

12.11.2020, Helsinki

Työrikoksiin liittyy monenlaisia erityiskysymyksiä, joista työpaikoilla on tärkeää tietää.

Lue lisää

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

18.11.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

Työoikeuden ajankohtaispäivä 2020

19.11.2020, Helsinki

Marraskuulle vakiintuneessa ajankohtaispäivässä käsitellään kiinnostavia ja ajankohtaisia työoikeuden teemoja.

Lue lisää

Verorikospäivä

20.11.2020

Millaisia oikeuksia verotarkastuksen kohteeksi valikoituneella yrityksellä on, ja miten verotarkastukseen kannattaa valmistautua?

Lue lisää

ICT -riitapäivä (ICT-sopimukset II)

20.11.2020

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa

15.12.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja

12.1.2021-16.2.2021, Helsinki

Kun riita tulee pöydälle, työoikeuden substanssiosaaminen ei yksin riitä. Tule oppimaan käytännön prosessitaitoja kokeneilta työ- ja prosessioikeuden ammattilaisilta.

Lue lisää

Työoikeusriitaan valmistautuminen ennen oikeudenkäyntiä: Työriitojen oikeudenkäyntitaidot, jakso 1:

12.1.2021, Helsinki

Joudummeko oikeuteen vai harkitsemmeko sovintoa? Mitä tapahtuu ennen kuin asia etenee oikeudenkäyntiin asti? Miten yhteydenpito asianosaisiin hoituu prosessin alkuvaiheessa?

Lue lisää

Oikeudenkäyntikirjelmät ja työoikeusriidan valmisteluvaihe tuomioistuimessa: Työriitojen oikeudenkäyntitaidot, jakso 2:

26.1.2021, Helsinki

Oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen, riita-asian käytännön valmistelut, asian käsittely ja eteneminen tuomioistuimessa sekä vakuuttavan ja oikeakielisen juridisen tekstin kirjoittaminen.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

27.1.2021-28.1.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä vuoden 2020 alusta voimaan tulevan työaikalain näkökulmasta.

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2021

28.1.2021, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä!

Lue lisää

Työoikeusriidan pääkäsittely ja oikeussalikäyttäytyminen: Työriitojen oikeudenkäyntitaidot, jakso 3:

16.2.2021, Helsinki

Työriita-asian pääkäsittelyn kulku käytännössä sekä loppupuheenvuoroihin liittyvät haasteet ja oikeudenkäyntikululaskujen käsittely.

Lue lisää

Riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

18.2.2021-19.2.2021, Helsinki

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

2.3.2021-3.3.2021, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen ja tietovarantojen kartoitus

25.3.2021-26.3.2021, Helsinki

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

13.4.2021-14.4.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

6.5.2021-7.5.2021, Helsinki

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

27.8.2021, Helsinki

Lue lisää