Kokonaisarkkitehtuurin rakentamisessa on kysymys organisaation kehittämisestä – kehitystarpeiden ja -mahdollisuuksien innovoinnista, skenaarioiden arvioinnista sekä muutosten suunnittelusta ja toteuttamisesta. Laajojen suunnitelmien tuottaminen varastoon ei enää vastaa kokeilevan ja ketterän kehittämisen pyrkimyksiä nopeisiin kehitystuloksiin ja oppimissykliin. Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa edelleen oivat ja systemaattiset rakennesuunnittelun näkökulmat sekä työkalut, mutta sen soveltaminen on muuttumassa asiakaslähtöiseen ja iteratiiviseen suuntaan integroituen palvelumuotoiluun ja lean-filosofiaan. Lean kokonaisarkkitehtuurin keskiössä on asiakasarvo ja sen virtaus.

 

Koulutus luo pohjan virtaustehokkaalle kehitystoiminnalle ja sen suunnittelulle. Se avaa lean-filosofian periaatteet kehittämistoiminnan suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta sekä antaa valmiudet ketterään arkkitehtuurikehittämiseen. Koulutuksessa käydään läpi virtaukseen perustuva kanban-ohjattu kehittämisen valmisteluprosessi ja siihen liittyviä suunnittelumalleja esimerkkitapausten kautta. Koulutus tarjoaa opit menetelmien hyödyntämiseen liiketoimintamallien ja ekosysteemien kehittämisessä.

 

Koulutuksen osallistujapaikkoja on rajoitetusti ja maksimiosallistujamäärä on 15 henkilöä! 

Ohjelma

08.45 Etäyhteys avautuu
09.00 Johdanto – vesiputouksista ketterään kehitysvirtaan

 • Perinteisen suunnittelun haasteet ja muutos kohti kokeilevampaa kehittämiskulttuuria
 • Ketteryys kokonaisarkkitehtuurisuunnittelussa
Asiakasarvo ja asiakaslähtöinen kehitystoiminta

 • Asiakasarvo ja asiakaslähtöinen kehittäminen
 • Lean-filosofian perusteet kehitystoiminnassa
Lean kehittämismalli ja portfolionhallinta

 • Kehitystoiminnan arvovirta ja sen virtauttaminen
 • Kanban-ohjattu portfolionhallinta
12.00 Lounas
13.00 Lean-kehittämismalli ja portfolionhallinta (jatkuu)

 •  Kanbanin rakentaminen ja soveltaminen käytännössä
Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu leanisti

 • Kokonaisarkkitehtuurin hukat ja niiden leanaus
 • Arkkitehtuurisuunnittelu lean-kehitysmallin eri vaiheissa
 • Arvovirtaan pohjautuva suunnittelupolku ja sen mallit
 • Arkkitehtuuri- ja kehittämisvision muodostus
15.30 Yhteenveto
16.00 Päivä päättyy
08.45 Etäyhteys avautuu
09.00 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu leanisti (jatkuu)

 • Kehityskohteen arvovirran määrittely
 • Arvovirtaa toteuttavan ratkaisukonseptin suunnittelu ja integraatiopisteiden tunnistus
 • MVP:n ja kehitysjonon muodostus
12.00 Lounas
13.00 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu leanisti (jatkuu)

 • Roadmapin rakentaminen ja arkkitehtuurinen kiitotie
Arkkitehtuurikyvykkyys lean-kehityksen perustana

 • Arkkitehtuurikyvykkyyden luominen
 • Landscape planning: perusta kuntoon – mitä on, missä ollaan ja mihin ollaan menossa
 • Viitearkkitehtuurilla ohjaus (arkkitehtuuriset patternit)
15.30 Yhteenveto
16.00 Koulutus päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1545 €
Julkinen sektori945 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäosallistuminen

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, vaan pelkkä internetyhteys riittää. Kaikille etäosallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livestriimaus. Koulutuksen striimauksesta ei tehdä tallennetta.