Mielenterveyspalvelut tänään ja tulevaisuudessa

Mielenterveyspalvelut 2019 -seminaari tarjoaa tietoa ja näkökulmia mielenterveystyön ja palvelujen nykytilanteesta ja tulevaisuuden kysymyksistä. Ohjelmassa käsitellään eri tarkastelukulmista mielenterveystyön tämän hetken haasteita ja ratkaisuja sekä sitä, mitä mahdollisuuksia digitaalisuus ja teknologian kehitys tarjoavat mielenterveyshäiriöiden hoitamiselle.

 

Seminaarissa pohditaan vastauksia kysymyksiin, kuinka tuottaa ja järjestää laadukkaat ja vaikuttavat mielenterveyspalvelut muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä? Miten varmistaa asiakas- ja potilaslähtöisyys mielenterveysongelmien hoidossa? Mitä juridisia kysymyksiä on huomioitava?

 

Puheenvuoroissa ja luennoissa käsitellään mm. palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä sekä tulevaisuuden malleja, psyykkistä traumatisoitumista koskevia kysymyksiä, digitaalisia mielenterveyspalveluja ja lyhytterapeuttisia interventioita sekä niiden vaikuttavuuden parantamista. Päivien aikana tarkastellaan myös mm. mielenterveyspalvelujen johtamisen erityispiirteitä ja haasteita.

 

Ohjelma soveltuu mielenterveyspalvelujen johtajille ja asiantuntijoille. Voit olla esimerkiksi lääkäri, psykiatri, psykologi, työterveyspsykologi, ylihoitaja, mielenterveyshoitaja tai psykiatrinen sairaanhoitaja.

 

Tervetuloa mukaan, ilmoittaudu pian!

Ohjelma

1. Päivä 
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Stephan Salenius, Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, neurofysiologian dosentti ja johtava lääkäri, Terapiatalo Noste

9.10 Mielenterveyspalvelujen nykytilanne haastaa päättäjät

 • Miten mielenterveyshäiriöt kuormittavat yhteiskuntaa?
 • Miksi mielenterveyspotilaita alihoidetaan?
 • Miten turvataan hyvä mielenterveyshoito tulevaisuudessa?

Jukka Kärkkäinen, OTK, LT, psykiatri, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

10.00 Mielenterveyspalvelujen kehittäminen perusterveydenhuollossa ja psykiatrian avohoidossa

 • Mielenterveyspalvelujen saatavuus ja hoitoon pääsy
 • Oikea-aikainen interventio ja matalan kynnyksen palvelut
 • Case: krooniset depressiopotilaat kuormittavat järjestelmää – mitä tehdä?
 • Tulevaisuuden mallit: uudet työtavat ja tehokas työnjako, integraatio, e-mental health?

Heidrun Faninger-Lund, Dr. med., psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti (YET), Auxilium

10.50 Kahvitauko
11.10 Potilaan/asiakkaan itsemääräämisoikeus nyt ja tulevaisuudessa

 • Onko laitosvallalle juridista oikeutusta? Käytännöt esim. käteisen rahan, alkoholin, siisteyden, kulkemisen suhteen
 • Omaisen mielipiteen juridinen merkitys
 • Potilaan/asiakkaan itsemääräämisoikeus suhteessa työntekijän oikeuksiin; esim. väkivalta, nettikirjoittelu, haukkuminen

Kaija Kess, OTM, varatuomari, Proffs

12.00 Lounas
13.00 Asiakaslähtöinen työote

 • Käytännössä rajattoman variaation hallinta standardoiduin menetelmin tuottaa ongelmia
 • Kuulluksi tuleminen tarkoittaa asiakkaan näkökulman tavoittamista
 • Asiakkaan suhtautuminen itseensä ratkaisee elintapaohjauksen tuloksellisuuden
 • Asiakasymmärrystä jäsentävät käsitteet työntekijän työvälineinä

Mikael Leiman, PsT, emeritusprofessori, toimitusjohtaja, Laudito Oy

13.50 Kahvitauko
14.10 Psyykkinen traumatisoituminen

 • Traumatisoitumiseen liittyvät psyykkiset häiriöt
 • Traumaperäisten häiriöiden hoitomenetelmiä
 • Haasteita hoidon ja kuntoutuksen järjestämisessä

Päivi Maaranen, LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, Sensomotorisen psykoterapian I- ja II-taso, Kuopion Terapiakeskus

15.00

 

Näkökulmia työikäisten työkyvyn tukemisesta

 • Työterveyshuolto mielenterveysasiakkaan hoitopolun osana ja moniammatillinen yhteistyö
 • Lyhyesti: uni, työkyky ja mielenterveys

Helena Aatsinki, Työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti ja työnohjaaja, Lääkärikeskus Aava Oy

15.25 Työelämän psykologiset ilmiöt ja työhyvinvointi

 • Työuupumuksesta työnimuun – mitä se edellyttää työnantajalta ja työntekijältä? Ammattilaisten keinot työhyvinvoinnin ilmiöiden tukemiseen
 • Katsaus työuupumuksen ja työnimun taustalla vaikuttavista työelämän psykologisista ilmiöistä
 • Palautuminen kulmakivenä työhyvinvoinnin säilyttämiseen

Susanna Paarlahti, Työterveyspsykologian kehityspäällikkö ja vastaava työterveyspsykologi, Pihlajalinna

15.55 Puheenjohtajan yhteenveto

Stephan Salenius, Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, neurofysiologian dosentti ja johtava lääkäri, Terapiatalo Noste

16.00 Seminaaripäivä päättyy

 

 

2. Päivä
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Emmi Tuomisto, Toimittaja, Mediuutiset

9.10 Ajankohtaista neuropsykiatriassa

 • Neuropsykiatriset oirekuvat ja sairastavuus aikuisilla
 • Näkökulmia haasteista, ratkaisuista ja palvelujen kehittämisestä

Elina Santti, LKT, psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri, ProNeuron ja Eteva

10.00 Mielenterveyspalvelujen asiakkaiden oikeudet ja potilasturvallisuus

 • Mitkä ovat mielenterveyspalvelujen asiakkaan oikeudet ja kuinka ne toteutuvat?
 • Millaisia potilasvahinkoilmoituksia Potilasvakuutuskeskus saa mielenterveyspotilailta?
 • Miten potilas- ja asiakasturvallisuutta voidaan parantaa mielenterveyspalveluissa?

Maiju Welling, LT, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus

10.50 Kahvitauko
11.10 Digitaaliset mielenterveyspalvelut eilen, tänään ja huomenna

 • Mitkä mielenterveyden etähoidot toimivat ja miksi
 • Digitaaliset mielenterveyspalvelut – case mielenterveystalo ja nettiterapiat

Jan-Henry Stenberg, Head of Division, ICT Psychiatry and Psychosocial Treatments, HUS

12.00 Lounas
13.00 Lyhytterapeuttiset interventiot mahdollisuutena ja haasteena

 • Tutkimuksen ja käytännön näkökulmaa siihen, milloin lyhytterapeuttiset interventiot ovat paikallaan ja milloin ei?
 • Mitä MT alan ammattilaisen täytyy osata, jotta lyhyistä interventioista saadaan tehokkaita?
 • Tulevaisuuden näkökulmia lyhyiden interventioiden vaikuttavuuden parantamiseen

Katri Kanninen, PsT, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja toimitusjohtaja, Shortum

13.50 Kahvitauko
14.10 Mielenterveyspalvelujen johtamisen haasteita ja erityispiirteitä

 • Mielenterveyspalvelut yhteiskuntavastuun toteuttajana
 • Monialaisuus mielenterveyspalveluissa
 • Asiakaskokemus palvelujärjestelmän muutoksen ohjaajana
 • Tulevaisuuden haasteet johtamisen mahdollisuuksina: Digitalisaatio, ekosysteemi ja alustataloudet

Timo Salmisaari, psykiatri, psykoterapeutti ja johtava asiantuntija, Kumma Consulting ja Ecoworks Oy

15.00

 

Näkökulmia psykiatrisen hoidon kustannusvaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja laadusta

 • Miten kehittää palvelujen suunnitelmallisuutta ja kokonaisvaltaisuutta
 • Joustavat ja tehokkaat toimintatavat asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi
 • Laatu ja vaikuttavuus. Miten mitata yksinkertaisesti ja riittävän kattavasti?

Kalle Horjamo, DI, varatoimitusjohtaja, Solutos Oy

15.50 Puheenjohtajan yhteenveto

Emmi Tuomisto, Toimittaja, Mediuutiset

16.00 Seminaaripäivä päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Puhujat

Jukka Kärkkäinen

OTK, LT, psykiatri, ylilääkäri

THL

Lue lisää

Katri Kanninen

PsT, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, toimitusjohtaja

Shortum

Katri on kirjoittanut mm. kirjan Lyhytterapeuttinen työote ja kouluttaa aiheesta laajalti. Katrin intohimona on olla mukana parantamassa mielenterveysalan ammattilaisten osaamista...

Lue lisää

Päivi Maaranen

LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, Sensomotorisen psykoterapian I- ja II-taso

Kuopion Terapiakeskus

Lue lisää

Heidrun Faninger-Lund

Dr. med., psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti (YET)

Auxilium

Heidrun Faninger-Lund toimii konsultoivana psykiatrina ja hän on aiemmin työskennellyt mm. psykiatrian ylilääkärinä Helsingin kaupungilla. Hänen kiinnostuksen kohteita ovat hoitoprosessien...

Lue lisää

Timo Salmisaari

Psykiatri, psykoterapeutti ja johtava asiantuntija

Kumma Consulting ja Ecoworks Oy

Timo toimii konsulttina Kumma Consulting ja Ecoworks –nimisissä startup -yrityksissä. Hänellä on erittäin laaja kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yhteiskunnan...

Lue lisää

Mikael Leiman

PsT, emeritusprofessori, toimitusjohtaja

Laudito Oy

Mikaelilla on yli neljänkymmenen vuoden kokemus mielenterveyspalvelujen ja psykoterapian kehittämistyössä. Hän toimi 1970-luvulla Lääkintöhallituksen psykologina, ohjasi ehkäisevän mielenterveystyön valtakunnallista kehittämistä...

Lue lisää

Helena Aatsinki

Työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti, työnohjaaja

Lääkärikeskus Aava Oy

Työterveyshuollon erikoislääkäri, jonka kiinnostuksen kohteina erityisesti työikäisten mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen ja hoito, subspesiliteettina unilääketiede. 

Lue lisää

Maiju Welling

LT, Potilasturvallisuuslääkäri

Potilasvakuutuskeskus

Maiju Welling on Potilasvakuutuskeskuksen ensimmäinen potilasturvallisuuslääkäri, mikä on tarjonnut mahdollisuuden tehdä uraauurtavaa työtä potilasturvallisuuden edistämisessä. Hän on tehnyt runsaasti sairaala-...

Lue lisää

Susanna Paarlahti

Työterveyspsykologian kehityspäällikkö, vastaava työterveyspsykologi

Pihlajalinna

Susanna on työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, joka toimii työterveyspsykologian palvelupäällikkönä Pihlajalinnassa. Hän on työskennellyt aiemmin työterveyspsykologina ja rekrytointikonsulttina.

Lue lisää

Emmi Tuomisto

Toimittaja

Mediuutiset

Emmi Tuomisto on Mediuutisten toimittaja. Ennen Mediuutisia Tuomisto työskenteli pitkään sote-asioista vastaavana uutistoimittajana sanomalehti Etelä-Suomen Sanomissa.

Lue lisää

Kaija Kess

OTM, varatuomari

Proffs

Kaija on tehnyt juristin töitä yli 30 v sekä julkisella että yksityisellä puolella. Viimeiset 10 vuotta hän on keskittynyt ennaltaehkäisemään...

Lue lisää

Kalle Horjamo

DI, varatoimitusjohtaja

Solutos Oy

DI Kalle Horjamo perusti Solutos Oy:n vuonna 2012 yhdessä psykiatri Veijo Nevalaisen ja Turun yliopiston psykiatrian professorin Jyrki Korkeilan kanssa....

Lue lisää

Elina Santti

LKT, psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri

ProNeuron ja Eteva

Elinalla on pitkä kokemus neuropsykiatristen potilaiden hoidosta ja kuntoutuksesta julkisella, yksityisellä ja 3.sektorilla. Elina on kehittänyt merkittävästi mm tarkkaavuushäiriöpotilaiden diagnostiikkaa...

Lue lisää

Stephan Salenius

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, neurofysiologian dosentti, johtava lääkäri

Terapiatalo Noste

Stephan Salenius on psykiatri, neurofysiologi (dosentti, HY) ja psykoterapeutti (KAT). Hän on toiminut mm. psykiatrian ylilääkärinä (HUS), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin psykiatrian...

Lue lisää

Jan-Henry Stenberg

Head of Division, ICT Psychiatry and Psychosocial Treatments

HUS

Lue lisää

Hinnat

Julkinen sektori895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Yhteyshenkilöt

Paikka

Radisson Blu Royal

Runeberginkatu 2

00100 Helsinki

Hotelli sijaitsee Helsingin keskustassa, Kampin liikekeskuksen naapurissa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääovista, josta opasteet ohjaavat aulasta oikealle kokoustiloihin.

Julkiset kulkuvälineet

Helsingin linja-autoasema ja metroasema ovat kadun toisella puolella ja rautatieasemallekin on matkaa vain noin 500 metriä. Katso lisää pääkaupunkiseudun julkisesta liikenteestä  reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla

Radisson Blu Royal Hotel sijaitsee aivan Helsingin sydämessä, Kampin liikekeskuksen naapurissa. Hotellissa on maksullinen pysäköintihalli.  Katso  pysäköintiohje täältä.

Majoitus

Olemme neuvotelleet erikoishinnat  useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan, niin etuhinta tulee huomioitua. Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.

 

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta
 • Hotel Katajanokka: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta nettisivujen kautta etukoodilla JAZ (koodi syötetään Special Rates -valikon Corporate-kenttään) tai olemalla yhteydessä hotellin vastaanottoon