Varmista teknologiainvestointiesi hyödyt – johda muutos menestyksekkäästi!

Työkulttuurin muutos ja oman henkilöstön sitoutuminen uusiin toimintatapoihin on merkittävä tekijä digitaalisessa transformaatiossa. Uusien teknologioiden hyötyjä ei saavuteta, jos niitä ei saada laajamittaiseen käyttöön, mikäli uusien digitaalisten työvälineiden käyttöönottoihin liittyvää toimintatapojen ja työkulttuurin muutosta ei johdeta systemaattisesti. Asiakaskokemus kärsii ja teknologiahankintaan käytetty investointi valuu hukkaan.

 

Miten toteuttaa uusien digitaalisten ryhmätyövälineiden käyttöönotto onnistuneesti?
Miten edistää työkulttuurin muutosta ja ketteriä toimintatapoja?
Miten varmistaa laajojen tietojärjestelmien menestyksekäs haltuunotto?

 

Tässä IT-projektipäälliköille suunnatussa koulutuksessa käsittelemme muutosjohtamista organisaatiossa digitaalisen transformaation toteuttamisessa. Kasvatat osaamistasi muutosjohtamisen ja -viestinnän menetelmistä soveltaen niitä työkulttuurin muutoksen ja tietojärjestelmien käyttöönottojen läpivientiin organisaatiossa. Kasvatat ymmärrystäsi muutoksesta organisaatiossa, yksilöstä muutoksessa, ketterästä transformaatiosta, muutosviestinnästä, liiketoimintalähtöisestä muutoksesta ja muutoksen mittaamisesta

.

Koulutus koostuu syksyllä 2019 kolmesta lähipäivästä: 8.10., 30.10. ja 19.11.

 

Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia ja yhteiskehittämisen menetelmiä, joita voit hyödyntää omassa organisaatiossasi muutoksen läpiviennissä. Koulutuksen aikana koostat työhösi liittyvään muutos- tai käyttöönottohankkeeseen muutoksen tiekartan.

Ohjelma

Muutoksen ja muutosjohtamisen teoriaa

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Kurssin johdanto

Tutustuminen ja odotukset

Osallistujien caset

Digitalisaatio ja työn muutos

10.00 Kahvitauko
10.15 Yksilön muutosvalmius

 

Simo Levanto, psykologi, Shortum Oy

 • Miksi järkeväkin muutos voi tuntua hankalalta? Ja miten se silti onnistuu
 • Stressi, tunteet ja muutosvalmius
 • Resilienssi ja psykologinen pääoma
 • Luottamus, reiluuden ja merkityksellisyyden kokemukset

 

Muutos sosiaalisena prosessina

 

Simo Levanto, psykologi, Shortum Oy

 • Ryhmän ja yhteisön kehitysvaihe ja vastaanottavuus
 • Psykologinen turvallisuus oppimiselle ja kokeiluille
 • Motivoiminen muutoksiin
12.00 Lounas
13.00 Muutos ja muutosjohtaminen

 • Miksi muutoksen johtaminen on tärkeää?
 • Suunniteltu vs. ei-suunniteltu muutos
 • Mitä muutoksen läpiviemiseksi tarvitaan?
 • Tyypillisiä muutosmalleja
 • Muutoksen askeleet ja vaiheistus
14.15 Kahvitauko
14.30 Muutoksen läpivienti

 • Lähtötilanteen tunnistaminen
 • Muutoskyvykkyyden kehittäminen
 • Vision ja tavoitteiden asettaminen
 • Yhteiskehittäminen ja osallistaminen
 • Muutosta edistäviä käytäntöjä: agentit, task force teamit, roolimallit, kokeilut, pilotit, koulutukset, valmennukset, tukikanavat
 • Muutoksen vakiinnuttaminen
15.30 Koulutuspäivän yhteenveto
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Muutoksen valmistelu ja liiketoimintalähtöinen muutos

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Case

Keskustelu ja poiminnat omaan työhön

10.15 Kahvitauko
10.30 Muutoksen valmistelu

 • Muutoksen syyt ja driverit
 • Muutoksen kohde ja laajuus
 • Yksilön, organisaation ja johtamisen muutosvalmius
 • Suunnitelmallisen muutoksen askeleet ja vaiheistus
 • Harjoitus: Lähtötila-analyysi

 

Ketkä tekevät muutoksen?

 • Ketä/mitä osaamista muutosta johtavassa ydintiimissä tulisi olla?
 • Muutostiimin kokoaminen
 • Järjestelmän käyttäjäryhmät
 • Muutokseen ja käyttöönottoon liittyvät sidosryhmät
 • Palvelumuotoilu muutoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • Harjoitus: Sidosryhmäanalyysi
12.00 Lounas
13.00 Liiketoimintalähtöinen muutos

 

Teemu Toivonen, Principal Consultant & Co-Founder, Triari

 • Muutoksen liiketoimintavisio
 • Muutoksen mittaaminen
 • Yhteisen pelisuunnitelman luominen
 • Harjoitus: Muutosvisio
14.15 Kahvitauko
14.30 Ketterä toimintamallin muutos

 

Teemu Toivonen, Principal Consultant & Co-Founder, Triari

 • Ketterät menetelmät muutoksen läpiviennissä
 • Muutoksen pedagogiikkaa – miten opetetaan tehokkaasti uusi toimintatapa
 • Tavoitteiden saavuttaminen systemaattisten kokeilujen kautta
15.30 Koulutuspäivän yhteenveto
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Muutoksen toteutus ja muutosviestintä

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Case

Keskustelu ja poiminnat omaan työhön

10.15 Kahvitauko
10.30 Harjoitus: Muutoksen tiekartta

 • Harjoitus toteutetaan omaan muutos- tai käyttöönottocaseen
 • Vision saavuttamisen strategia
 • Tiekartan rakenne: aikajänne ja uimaradat
 • Riippuvuudet ja vaikuttimet
 • Tehtävät ja toimenpiteet
 • Vastuut ja resurssit
 • Etenemisen seuraaminen ja mittarit
 • Uhkat ja riskit
12.00 Lounas
13.00 Muutosviestintä

 • Informatiivinen ja persuasiivinen viestintä
 • Vaikuttavan muutosviestinnän käytäntöjä (ja esimerkkejä)
 • Muutoksen etenemisen näkyväksi tekeminen
 • ADKAR-malli muutosviestinnän suunnittelun ja toteutuksen työvälineenä
 • Viestintäsuunnitelma
 • Harjoitus: Muutosviestinnän toimenpiteiden suunnittelu
 • Harjoitus: Tiekartan täydentäminen
14.15 Kahvitauko
14.30 Muutoksen vakiinnuttaminen

 • Muutoksen vahvistaminen
 • Institutionalisointi
 • Harjoitus: Tiekartan täydentäminen

 

Muutoksen tiekarttojen esittely

15.30 Loppukeskustelu ja yhteenveto
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttajat

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 9.8 asti)2 250 €
Julkinen sektori (etuhinta 9.8 asti)2 050 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956