Varmista teknologiainvestointiesi hyödyt – johda muutos menestyksekkäästi!

Työkulttuurin muutos ja oman henkilöstön sitoutuminen uusiin toimintatapoihin on merkittävä tekijä digitaalisessa transformaatiossa. Uusien teknologioiden hyötyjä ei saavuteta, jos niitä ei saada laajamittaiseen käyttöön, mikäli uusien digitaalisten työvälineiden käyttöönottoihin liittyvää toimintatapojen ja työkulttuurin muutosta ei johdeta systemaattisesti. Asiakaskokemus kärsii ja teknologiahankintaan käytetty investointi valuu hukkaan.

 

Miten toteuttaa uusien digitaalisten ryhmätyövälineiden käyttöönotto onnistuneesti?
Miten edistää työkulttuurin muutosta ja ketteriä toimintatapoja?
Miten varmistaa laajojen tietojärjestelmien menestyksekäs haltuunotto?

 

Tässä IT-projektipäälliköille suunnatussa koulutuksessa käsittelemme muutosjohtamista organisaatiossa digitaalisen transformaation toteuttamisessa. Kasvatat osaamistasi muutosjohtamisen menetelmistä soveltaen niitä työkulttuurin muutoksen ja tietojärjestelmien käyttöönottojen läpivientiin organisaatiossa. Kasvatat ymmärrystäsi muutoksesta organisaatiossa, yksilöstä muutoksessa, ketterästä transformaatiosta, muutosviestinnästä, liiketoimintalähtöisestä muutoksesta ja muutoksen mittaamisesta.

 

Koulutus koostuu kolmesta lähipäivästä:

 

 • 27.3. Muutos organisaatiossa ja muutosjohtaminen
 • 9.4. Yksilö muutoksessa ja ketterä ja liiketoimintalähtöinen muutos
 • 25.4. Muutoksen toteutus ja muutosviestintä

 

Koulutuksen aikana koostat työhösi liittyvän muutos- tai käyttöönottohankkeeseen muutosjohtamisen ja muutosviestinnän suunnitelman.

Ohjelma

Muutos organisaatiossa ja muutosjohtaminen

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Kurssin johdanto

 

Tutustuminen ja odotukset

 

Digitalisaatio ja työn muutos

 • Digitaalinen transformaatio työpaikalla
 • Läpileikkaava digitaalisuus, uudet tietotyöläiset ja uudet osaamistarpeet
 • Digitaalinen työntekijäkokemus
 • IT:n roolin murros
10.15 Kahvitauko
10.30 Muutos ja muutosjohtaminen

 • Miksi muutoksen johtaminen on tärkeää?
 • Muutos organisaatiossa ja kulttuurissa
 • Suunnitelmallisen, strategisen muutoksen johtaminen
 • Muutosprosessi
 • Muutosta edistävät ja muutosta estävät tekijät

 

Keskustelu ja poiminnat omaan työhön

12.00 Lounas
13.00 Case Neste: Digitaalinen työympäristö uusien työskentelytapojen mahdollistajana

 

Jatta Pakkanen, Communication Officer, Neste

 

Keskustelut ja poiminnat omaan työhön

14.15 Kahvitauko
14.30 Muutoksen valmistelu

 • Muutoksen syyt ja driverit
 • Käyttäjä- ja liiketoimintalähtöisyys, yhteiskehittämisen merkitys
 • Muutoksen kohde ja laajuus
 • Muutosvalmius, riskianalyysi
 • Harjoitus
15.30 Koulutuspäivän yhteenveto

 • Keskustelu ja poiminnat omaan työhön
 • Kotitehtävä
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Yksilö muutoksessa & Ketterä ja liiketoimintalähtöinen muutos

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Yksilön muutosvalmius

 • Miksi järkeväkin muutos voi tuntua hankalalta? Ja miten se silti onnistuu
 • Stressi, tunteet ja muutosvalmius
 • Resilienssi ja psykologinen pääoma
 • Luottamus, reiluuden ja merkityksellisyyden kokemukset

 

Simo Levanto, psykologi, Shortum Oy

10.00 Kahvitauko
10.15 Muutos sosiaalisena prosessina

 • Ryhmän ja yhteisön kehitysvaihe ja vastaanottavuus
 • Psykologinen turvallisuus oppimiselle ja kokeiluille
 • Motivoiminen muutoksiin

 

Simo Levanto, psykologi, Shortum Oy

11.00 Muutoksen tekijät

 • Sidosryhmät
 • Muutosagentit
 • Harjoitus: Sidosryhmäanalyysi
12.00 Lounas
13.00 Liiketoimintalähtöinen muutos

 • Muutoksen liiketoimintavisio
 • Muutoksen mittaaminen
 • Yhteisen pelisuunnitelman luominen
 • Harjoitus: Muutosvisio

 

Teemu Toivonen, Principal Consultant & Co-Founder, Triari

14.15 Kahvitauko
14.30 Ketterä toimintamallin muutos

 • Ketterät menetelmät muutoksen läpiviennissä
 • Muutoksen pedagogiikkaa – miten opetetaan tehokkaasti uusi toimintatapa
 • Tavoitteiden saavuttaminen systemaattisten kokeilujen kautta

 

Teemu Toivonen, Principal Consultant & Co-Founder, Triari

15.30 Koulutuspäivän yhteenveto

 • Keskustelu ja poiminnat omaan työhön
 • Kotitehtävä
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Muutoksen toteutus ja muutosviestintä

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Muutoksen toteutus

 • Suunnitelmallisen muutoksen askeleet ja vaiheistus
 • Vision ja tavoitteiden asettaminen
 • Hyvät käytännöt: agentit, task force teamit, roolimallit, yhteiskehittäminen, kokeilut, pilotit, koulutukset, valmennukset, tukikanavat
 • Palautteenkeruu ja arviointi
 • Tiekartan visualisointi
10.15 Kahvitauko
10.30 Muutosviestintä

 • Vision viestiminen
 • Informatiivinen viestintä
 • Persuasiivinen viestintä
 • Hyvät käytännöt: sidosryhmäkohtaiset toimenpiteet, säännöllisyys, toisto, ennustettavuus, monikanavaisuus, roolimallit ja agentit, kaksisuuntaisuus
 • Viestintästrategia ja -suunnitelma
12.00 Lounas
13.00 Harjoitus: Muutoksen tiekartta/pelisuunnitelma

 • Harjoitus toteutetaan omaan caseen, esim. tietojärjestelmän käyttöönottosuunnitelma
 • Muutoksen tiekartan/pelisuunnitelman laatiminen
 • Viestintäsuunnitelman laatiminen
 • Resurssien arviointi
14.15 Kahvitauko
14.30 Muutoksen vakiinnuttaminen

 • Muutosta tukevat toimenpiteet
 • Institutionalisointi
 • Viestintä vakiinnuttamisen välineenä
15.30 Loppukeskustelu ja yhteenveto
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttajat

Hinnat

Yksityinen sektori2 450 €
Julkinen sektori2 250 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Kallion kortteli- Kokous- ja kongressikeskus

Toinen linja 14

00530 Helsinki

Koulutus järjestetään Kallion kortteli- Kokous- ja kongressikeskuksessa, osoitteessa Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta