Ratkaisuja yhtiöoikeuden ajankohtaisiin kysymyksiin

Yritysten toimintaympäristö muuttuu yhä monimutkaisemmaksi. Lainsäädännön ja compliance-liitännäisten kysymysten määrän jatkaessa kasvuaan myös viranomaiset ovat aktiivisempia. Epävarmat taloudelliset ajat tuovat lisähaastetta. Osakeyhtiö-iltapäivät seminaarisarjassa ajankohtaisia yhtiöoikeudellisia kysymyksiä lähestytään käytännönläheisesti ratkaisuja etsien.

 

Osakeyhtiö-iltapäivät toteutetaan verkossa. Seminaaritallenne on katsottavissa 2 viikkoa seminaarin päättymisen jälkeen.

 

Kenelle

Seminaarisarja on suunniteltu yritysjohdolle ja hallitusammattilaisille, lakiasiainjohtajille ja yritysjuristeille, lakimiehille, asianajajille sekä muille neuvonantajille ja asiantuntijoille.

 

Seminaarisarjan osat

I Corporate governance 12.3.

Miten liiketoimia ja päätöksentekoa käytännössä arvioidaan osakeyhtiölain keskeisten periaatteiden valossa? Miten luottamusta pidetään yllä ja vastuuriskejä minimoidaan kriisitilanteissa?

Ensimmäisessä osassa keskitytään hallitusohjauksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Hallitusohjauksen merkitys kasvaa erilaisissa kriisitilanteissa ja poikkeukselliset olot testaavat hallitustyöskentelyä.

Seminaarin ohjelmassa

 • Yhtiöoikeuden keskeiset periaatteet
 • Osakeyhtiön hallinto ja corporate governance
 • Päätöksenteko ja toimiminen kriisiyhtiössä
 • Käytännön kokemuksia päätöksenteosta kriisiyhtiössä

 

II Osakeyhtiön rahoitus ja varojen käyttö 26.3.

Mihin osakeyhtiölain keinovalikoima taipuu pääomanhankinnassa? Miten osakeyhtiön varojen käytön lainmukaisuutta arvioidaan käytännön valossa?

Toisessa osassa saat ratkaisuja osakeyhtiön rahoituksen järjestämiseen ja pääomanhankintakysymyksiin, sekä kuulet, millaisia riskejä järjestelyihin liittyy. Lisäksi perehdytään osakeyhtiön varojen käytön lainmukaisuuden arviointia ohjaaviin periaatteisiin ja käytännön ongelmatilanteisiin.

Seminaarin ohjelmassa

 • Varojen käyttö ja jako – kielletyt toimenpiteet ja ongelmatilanteet
 • Osakeannit ja oman pääoman hankinta
 • Muu osakeyhtiön rahoitus käytännössä

 

III Julkiset ostotarjoukset 23.4.

Ratkaisuja yksityiskohtaisesti säännellyn julkisen ostotarjousprosessin ongelmakohtiin tarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön näkökulmasta

Kolmannessa osassa perehdytään julkisia ostotarjouksia koskevaan monitahoiseen sääntelykehykseen ja itsesääntelyn tuleviin uudistuksiin, valvovan viranomaisen rooliin, tarjouksen tekemiseen sekä kohdeyhtiön hallituksessa toimimiseen käytännön näkökulmasta.

Seminaarin ohjelmassa

 • Julkisia ostotarjouksia koskeva sääntelykehikko ja periaatteet
 • Valvonta ja Finanssivalvonnan rooli
 • Takeover -koodin uudistaminen
 • Tarjouksen tekeminen
 • Kohdeyhtiön hallituksen toiminta julkisissa ostotarjouksissa

 

IV Pörssiyhtiön sulautuminen ja jakautuminen 7.5.

Millaisia ratkaisuja pörssiyhtiön sulautumis- ja jakautumisprosessin juridisiin kysymyksiin on käytännössä löydetty?

Pörssiyhtiön sulautumiset ja jakautumiset ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joissa tulee samanaikaisesti arvioida lukuisia eri oikeudellisia kysymyksiä. Molempien suosio suurten yritysten rakennejärjestelyjen keinona on viime vuosina kasvanut. 

Seminaarin ohjelmassa

 • Pörssiyhtiön sulautumisprosessin monitahoinen sääntelykehikko ja sulautumisprosessin erityiskysymyksiä
 • Sulautumissuunnitelma ja muu dokumentaatio
 • Ostotarjous vai fuusio?
 • Rajat ylittävän sulautumisen erityispiirteet
 • Osakkeiden listaus ja muut arvopaperimarkkinaoikeudelliset kysymykset
 • Pörssiyhtiön jakautuminen

  

V Vastuullisuus yhtiön näkökulmasta 21.5.

Mitä yrityksen vahva ja heikko yhteiskuntavastuu tarkoittavat käytännössä? Miten ohjausta edellyttävät teemat saadaan nousemaan hallituksen pöydälle?

Viidennessä osassa pureudutaan vastuullisuuteen. Eettinen mielipideilmasto kiristyy ja digitalisaatio on tehnyt yritysten toiminnasta läpinäkyvämpää. Yrityksen maine ja luottamus yritykseen ovat helpommin vaakalaudalla. Pitkällä aikavälillä vain vastuullisesti toimiva yritys voi olla kannattava. Toisaalta vain kannattava yritys voi toimia vastuullisesti. Vapaaehtoisten vastuullisuustoimien lisäksi EU:ssa pyritään tiukentamaan yhtiöoikeutta ja yritysten hallintotapaa koskevaa sääntelykehystä..

Seminaarin ohjelmassa

 • Vastuullisuus yhtiön näkökulmasta
 • Vastuullisuus ja yrirysjuristin & compliance-toiminnon muuttunut rooli
 • Vastuullisuus ja hallitusohjaus

 

Yhteishinta 

1 450 € + alv. yksityinen sektori ja 1250 € + alv. julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Hinnat erikseen 345 € + alv. / seminaari.

 

Useampi osallistuja samasta organisaatiosta?

Ota yhteyttä leena.kalaoja@almamedia.fi, niin teemme sinulle tarjouksen pakettihinnasta.

 

Asiantuntijoina muun muassa

Manne Airaksinen

Senior Advisor

Roschier Asianajotoimisto Oy

Manne Airaksinen on osakkaana Roschier Asianajotoimisto Oy:ssä. Airaksinen on osallistunut osakeyhtiölain valmisteluun mm. lakia valmistelleen osakeyhtiölakityöryhmän puheenjohtajana. Päätoimensa ohella hän...

Lue lisää

Jorma Eloranta

Vuorineuvos, DI

Jorma Eloranta on toiminut mm. Stora Enson ja Nesteen hallituksen puheenjohtajana ja Metso-konsernin toimitusjohtajana.

Jorma Elorannalla on poikkeuksellisen pitkä sekä hallitus-...

Lue lisää

Antti Ihamuotila

Asianajaja, osakas

Roschier Asianajotoimisto Oy

Antti Ihamuotila toimii Roschierin pääomamarkkinaryhmän vetäjänä. Hän on toiminut 15 vuotta pääomamarkkinajuristina johtavissa kansainvälisissä asianajotoimistoissa Lontoossa, viimeksi Latham & Watkinsin...

Lue lisää

Suzanne Innes-Stubb

Head of Global Compliance

KONE Corporation

Suzanne Innes-Stubb is Head of Global Compliance at KONE Corporation, the global elevator and escalator company headquartered in Helsinki. Before...

Lue lisää

Ville Kajala

Johtava asiantuntija

Keskuskauppakamari

Lue lisää

Seppo Kymäläinen

Asianajaja, osakas

Roschier Asianajotoimisto Oy

Seppo Kymäläinen toimii osakkaana Roschierin Corporate Advisory, Public M&A ja Equity Capital Markets -praktiikoissa Helsingissä. Hänellä on kattava kokemus listayhtiöiden...

Lue lisää

Lue lisää

Vesa Rasinaho

Counsel

Roschier Asianajotoimisto Oy

Vesa Rasinaho on yhtiöoikeuden asiantuntija, joka toimii asianajotoimistossa verosuunnittelu- ja strukturointi -asiantuntijaryhmän vetäjänä. Lisäksi hän on osallistunut uuden osakeyhtiölain valmisteluun...

Lue lisää

Lauri Ratia

Hallituksen puheenjohtaja

Stockmann Oyj

Lauri Ratia on yritysjohtaja ja hallitusammattilainen. Hänelle on myönnetty teollisuusneuvoksen arvo.

Diplomi-insinööriksi kouluttautunut Ratia teki pitkän ja kansainvälisen uran Nokialla. Vuosina...

Lue lisää

Seppo Villa

Professori

Helsingin yliopisto

OTT Seppo Villa on Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori sekä yritysjuridiikan dosentti Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja kauppaoikeuden dosentti Lapin yliopistossa ja...

Lue lisää

Ohjelma

14.00 Keskeiset periaatteet

 • Yhdenvertaisuusperiaate eri tilanteissa
 • Voiton tuottamisen tarkoitus
 • Johdon huolellisuusvelvollisuus
 • Vastuun samastus
 • Corporate benefit

 

Manne Airaksinen

Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

Vesa Rasinaho

Counsel, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

14.40 Osakeyhtiön hallinto ja corporate governance

 • Hallituksen tehtävistä ja vastuusta eri tilanteissa
 • Riskienhallinnasta
 • Corporate Governance -suositukset

 

Manne Airaksinen

Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

Vesa Rasinaho

asianajaja, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

15.20 Keskustelua ja tauko
15.30 Päätöksenteko ja toimiminen kriisiyhtiössä

 • Käytännön ohjeita kriisiyhtiön hallitustyöskentelyyn
 • Yhtiön etu, velkojansuoja ja osakkeenomistajien etu

 

Manne Airaksinen

Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

Vesa Rasinaho

asianajaja, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

16.00 Käytännön kokemuksia päätöksenteosta kriisiyhtiössä

 

Lauri Ratia

Hallituksen puheenjohtaja

Stockmann Oyj

 

16.30 Tilaisuuden päätös
14.00 Varojen käyttö ja jako – kielletyt toimenpiteet ja ongelmatilanteet

 

Milloin varojen käyttö on osakeyhtiölain mukaista?
 • Liiketaloudellinen peruste
 • Yhtiön etu (corporate benefit)
 • Milloin laitonta varojenjakoa?
 • Kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen merkitys
 • Seuraamukset osakeyhtiölain vastaisesta varojen käytöstä

 

Ongelmallisia tilanteita?
 • Konserniavustus
 • Vierasvelat ja -vakuudet
 • Markkinaehtoperiaatteen vastaisuus

 

Milloin varojen jakaminen on osakeyhtiölain mukaista?
 • Varojen jaon oikeudellinen luonne
 • Tilinpäätössidonnaisuus
 • Päätöksenteko
 • Tase- ja maksukykyisyystesti
 • Milloin varojenjako voi olla laitonta varojenjakoa?
 • Seuraamukset laittomasta jaosta

 

Ongelmallisia tilanteita?
 • Taseen oikeellisuus
 • Maksukyvyn varmistaminen

 

Seppo Villa

Professori

Helsingin yliopisto

 

14.50 Keskustelua ja tauko
15.00  

Osakeannit ja oman pääoman hankinta

 

Manne Airaksinen

Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

Vesa Rasinaho

Counsel, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

 

 

15.40 Muu osakeyhtiön rahoitus käytännössä

 

 

Manne Airaksinen

Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

Vesa Rasinaho

asianajaja, Roschier Asianajotoimisto Oy

16.30 Tilaisuuden päätös

 

14.00 Julkisia ostotarjouksia koskeva sääntelykehikko ja periaatteet

 • Valvonta ja Finanssivalvonnan rooli
 • Takeover -koodin uudistaminen

 

Ville Kajala

johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

 

 

14.45 Tarjouksen tekeminen

 • Edellytykset tarjouksen tekemiselle ja velvollisuus tarjouksen tekemiseen
 • Tarjousasiakirjan sisältö
 • Rahoitus
 • Ilmoitukset
 • Peruutus- ja toteutusehdot, peruutus- ja hyväksymisaika
 • Tarjouksen muuttaminen

 

Antti Ihamuotila

asianajaja, osakas, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

 

15.30 Keskustelua ja tauko
15.45 Kohdeyhtiön hallituksen toiminta julkisissa ostotarjouksissa

 • Kohdeyrityksen osakkeenomistajien tasavertainen kohtelu
 • Kohdeyrityksen hallituksen rooli ja eturistiriitojen hallinta
 • Kohdeyhtiön hallituksen lausunto tarjouksesta
 • Uutta tarjousta koskevat rajoitukset

 

Manne Airaksinen

Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

Antti Ihamuotila

asianajaja, osakas, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

 

16.30 Tilaisuuden päätös
14.00 Pörssiyhtiön sulautuminen

 

 • Pörssiyhtiön sulautumisprosessin monitahoinen sääntelykehikko ja sulautumisprosessin erityiskysymyksiä
 • Sulautumissuunnitelma ja muu dokumentaatio
 • Ostotarjous vai fuusio?
 • Rajat ylittävän sulautumisen erityispiirteet
 • Osakkeiden listaus ja muut arvopaperimarkkinaoikeudelliset kysymykset

 

 

Seppo Kymäläinen

asianajaja, osakas, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

Vesa Rasinaho

Counsel, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

15.30 Keskustelua ja tauko
15.40 Pörssiyhtiön jakautuminen

 

 • Jakautumisprosessi ja sen sääntely
 • Jakautumissuunnitelma ja muu dokumentaatio
 • Varojen ja velkojen allokoinnissa huomioitavat seikat

 

Seppo Kymäläinen

asianajaja, osakas, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

Vesa Rasinaho

Counsel, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

16.30 Tilaisuuden päätös

 

14.00 Vastuullisuus yhtiön näkökulmasta

 

Manne Airaksinen

asianajaja, osakas, Roschier Asianajotoimisto Oy

 

 

14.45 How Sustainability impacts the role of in-house counsel and compliance team

 

 

Suzanne Innes-Stubb

Head of Global Compliance, KONE Corporation

 

15.30  

Keskustelua ja tauko

15.45 Vastuullisuus ja hallitusohjaus -paneelikeskustelu

 

Jorma Eloranta

Vuorineuvos, DI

Stora Enson hallituksen puheenjohtaja

 

Erityisasiantuntija, yhteiskuntavastuu

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Sijoittajan näkökulma

Anna Hyrske
Johtava vastuullisuusasiantuntija

Suomen Pankki

16.45 Tilaisuuden päätös

Etäosallistuminen

Yksityinen sektori, etäosallistuminen1450 €
Julkinen sektori, etäosallistuminen1250 €
Lakimiesliiton jäsen, etäosallistuminen1250 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit. Hinnasta ei myönnetä alennuksia.

Lisätietoja

Ann-Marie Söderholm

Koulutuspäällikkö, CIPP/E

ann-marie.soderholm@almamedia.fi

050 570 4957

Etäosallistuminen

Seminaari järjestetään kokonaan verkossa, joten voit osallistua siihen haluamastasi paikasta. Tarvitset osallistumista varten Internet-yhteyden sekä tavallisen tietokoneen. Osallistujille lähetetään pari päivää ennen tapahtumaa henkilökohtainen osallistumislinkki. Seminaaritallenne on katsottavissa 2 viikon ajan.