Lesken eri rooleihin aviopuolisona, hallintaoikeuden käyttäjänä, testamentinsaajana ja perillisenä liittyy kysymyksiä, joita luennoitsijat käyvät läpi sekä sääntelyn että oikeuskäytännön avulla antaen seminaariosallistujille työkaluja käytännön työhön. Yhä useammassa pesässä on myös kansainvälisiä liityntöjä ja seminaarissa käsitellään myös lesken asemaan liittyviä kansainvälis-yksityisoikeudellisia säännöksiä. Lisäksi tarkastellaan jäämistöositukseen liittyviä verokysymyksiä.

 

Seminaarin aiheina muun muassa:

 • Lesken perintö PK 3 luvun mukaan kattavasti käsiteltynä
 • Oikeuskäytäntöä lesken asemaan liittyen
 • Ulkomaisten parisuhteiden merkitys Suomalaiseen perinnönjakoon
 • Lesken hallintaoikeus ja kuolinpesä – oikeudet ja velvollisuudet
 • Jäämistöosituksen tulkintakysymykset
 • Osituksen sovittelu jäämistöosituksessa
 • Jäämistöosituksen verokysymykset.

 

Seminaarin asiantuntijoina:

OTT, asianajaja Pekka Tuunainen, Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakanen Oy, puheenjohtaja

Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto
Finanssioikeuden professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto

Puhujat

Pekka Tuunainen

OTT, asianajaja 

Asianajotoimisto Pekka Tuunainen Oy

Pekka Tuunainen on väitellyt Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta perintövarallisuuden käytöstä perillisen omien velkojen maksuun. Tuunainen toimii usein asiantuntijana täytäntöönpano- ja...

Lue lisää

Tuulikki Mikkola

Professori

Turun yliopisto

Lue lisää

Jaakko Ossa

Finanssioikeuden professori

Turun yliopisto

Lue lisää

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, asianajaja Pekka Tuunainen, Asianajotoimisto Pekka Tuunainen Oy.

 

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Seminaarin avaus ja johdanto päivän teemoihin
09.05 Ajankohtaista oikeuskäytäntöä lesken asemaan liittyen

 • puolison kuolema avioeroasian muutoksenhaun aikana
 • vireillä oleva avioero ja lesken PK 3 luvun mukaiset oikeudet
 • tasinkoetuoikeus lesken henkilökohtaisena oikeutena
 • entisen puolison asema testamentin edunsaajana
 • vallinnanrajoitusjärjestelmän alaisuuteen kuuluva omaisuus

 

Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto

9.45 Kansainvälinen leski – leskeä koskevat kansainvälis-yksityisoikeudelliset säännökset

 • perintöasetus ja lesken suoja
 • ulkomaisen omistamisen jäämistöoikeuteen heijastuvat vaikutukset
 • jäämistösuunnittelu kansainvälisissä tilanteissa: riskit ja mahdollisuudet
 • esimerkkitapauksia

 

Professori Tuulikki Mikkola

10.30 Tauko
10.45 Lesken perintö PK 3 luvun mukaan

 • perintö lain ja testamentin mukaan
 • lesken määräämisvalta
 • puolittamisperiaatteesta poikkeaminen ja sen laskeminen
 • laskennalliset erät: vaurastuminen ja vastikkeet
 • lahjansaajan palautusvastuu

 

OTT, asianajaja Pekka Tuunainen, Asianajotoimisto Pekka Tuunainen Oy

12.00 Lounas
13.00 Lesken hallintaoikeus ja kuolinpesä

 • lesken oikeus asuntoon, asunnon vaihto ja muut muutokset
 • lesken ja omistajan vastuu asunnon kuluista
 • lesken oikeus irtaimistoon

 

OTT, asianajaja Pekka Tuunainen

13.30 Jäämistöosituksen erityiskysymyksiä

 • onko ja missä laajuudessa ositus on jo tehty
 • omaisuuden ja arvon muutokset viivästyneessä osituksessa
 • osituksen sovittelu jäämistöosituksessa

 

OTT, asianajaja Pekka Tuunainen

14.30 Iltapäiväkahvi
14.45 Jäämistöosituksen verokysymykset

 • kuolinpesän erityiskysymyksiä
 • ositus ja ulkopuoliset varat
 • lahjaveroriskit osituksessa ja perinnönjaossa
 • ositus- vai perintösaanto
 • ei rintaperillisiä – ositus (KHO 2013:106)
 • osituksessa saadun omaisuuden myynti

 

Finanssioikeuden professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto

16.15 Tilaisuus päättyy

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 11.3. asti) (norm. 845 €)745 €
Julkinen sektori (etuhinta 11.3. asti) (norm. 633 €)583 €
Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 11.3. asti) (norm. 633 €)583 €
Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 11.3. asti) (norm. 845 €)745 €
Striimi, julkinen sektori (etuhinta 11.3. asti) (norm. 633 €)583 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 11.3. asti) (norm. 633 €)583 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Paikka

Helsinki