PSD2 avasi pankkien ovia – Miten uusia pankkidataan perustuvia liiketoimintamalleja säännellään?

PSD2 on muuttamassa maksupalveluiden tarjoamisen pelikenttää esittelemällä uusina säänneltyinä pelaajina toimiluvanvaraiset maksutoimeksiantopalvelutarjoajat (PISP) ja rekisteröitymisvelvolliset tilitietopalveluntarjoajat (AISP).

PSD2 on maksupalvelumarkkinoilla erittäin ajankohtainen, ja maksupalvelun käyttäjille (PSU) tarjottavat uudet palvelut ottamassa ensiaskeliaan.

AIS- ja PIS-liiketoimintamallit perustuvat tilipankeille (ASPSP) säänneltyyn yhteistyövelvoitteeseen sekä tilipankeilla olevaan dataan tilipankin asiakkaasta. Euroopan laajuisesti näitä uusia ns. kolmansia palveluntarjoajia (TPP) on esittäytynyt markkinassa PSD2:n voimaan tulon jälkeen, ensimmäisen kolmen vuoden aikana, noin 400.

 

PSD2 määrittelee uusien maksupalveluiden liiketoimintamallien raamit sääntelemällä mm. maksupalveluja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta, sopimusehdoista ja maksupalvelujen toteuttamisesta. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä uusille maksupalveluntarjoajille, tilipankeille ja näiden yksityis- sekä yritysasiakkaille?

Tässä koulutuksessa pääset syventymään pankkidatan murrokseen uusien PSD2-maksupalveluiden näkökulmasta mm. näiden aiheiden kautta:

 • AISP:n, PISP:n ja ASPSP:n roolit sekä keskinäiset vastuut ja velvoitteet uusien maksupalvelujen tarjoamisessa;
 • AIS- ja PIS-palvelun tarjoaminen yksityisasiakkaalle vs. yritysasiakkaalle;
 • PSD2 ja Beyond PSD2 palveluiden erojen tunnistaminen ja käytännön merkitys.

Ohjelma

8.45 Tervetuloa, etäyhteys avautuu!
9.00 Uusien PSD2 maksupalveluiden perusteet haltuun

 • Päivän sisältö ja tavoitteet
 • Tilitieto- ja maksutoimeksiantopalvelut muuttamassa maksupalvelumarkkinoita
 • Määritelmät haltuun esimerkkien avulla
 • Osapuolien säännellyt roolit ja tehtävät
 • Erityiskysymyksenä: Liiketoiminnan rakentuminen tilipankin yhteistyövelvoitteeseen

Keskustelu/Harjoitus

10.15 Kahvitauko
10.30 Maksutoimeksiantopalvelun (PIS) tarjoaminen

 • Esimerkkitapaus: Verkkokaupassa maksaminen muutoksessa
 • Maksupalvelun käyttäjän suostumuksen merkitys
 • Maksaja PISPin asiakkaana – huomioi kuluttajansuojasääntely
 • Mitä tilipankin toimintoja PISP saa hyödyntää?
 • PISPin vastuu oikeudettomasta maksutapahtumasta

Tilitietopalvelun (AIS) tarjoaminen

 • Tilitietopalvelun lukuisat muodot – tili- ja maksutapahtumadatan hyödyntäminen tilipankin ulkopuolella
 • AIS-data ja sen hyödyntämisen säännellyt edellytykset
 • Erityiskysymyksenä: TPP-as-a-service liiketoimintamalli sääntelyn näkökulmasta
 • Tilitietopalvelun tarjoajan vastuu pankkidatan väärinkäytöksistä

Keskustelu/Harjoitus

12.00 Lounas
13.00 Syventyminen tiedonantovelvollisuuteen ja sopimusehtoihin

 • Osapuolien väliset säännellyt sopimussuhteet
 • PISPin säännelty tiedonantovelvollisuus ja sopimusehdot
 • AISPin säännelty tiedonantovelvollisuus ja sopimusehdot
 • Sääntelyn laiminlyönnin seuraukset

Keskustelu/Harjoitus

14.15 Kahvitauko
14.30 PSD2 vain osatotuutena – katsaus muuhun relevanttiin sääntelyyn

 • Toimilupa- ja rekisteröitymisedellytykset
 • PSD2 palvelut AML ja KYC sääntelyn näkökulmasta
 • GDPR:n vaatimukset uusille maksupalveluille
 • Kuluttajansuojasääntelyn huomioiminen

Keskustelu/Harjoitus

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Striimi, yksityinen sektori1195 €
Striimi, julkinen sektori795 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.