Osaatko ratkaista rahoitusjärjestelyiden ja -sopimusten ongelmakohdat?

 

Rahoitusjuristi -seminaarisarja tarjoaa kevään rahoitukseen keskittyvät koulutukset edulliseen yhteishintaan.

 

Bondipäivä vastaa monipuolisesti kysymyksiin joukkolainojen käyttämisestä ja Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi -seminaari pureutuu tyypillisimpiin rahoituksen vapaaehtoisiin uudelleenjärjestelykeinoihin ja niihin liittyviin takaisinsaantiriskeihin. Seminaarit toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

 

Bondipäivän ohjelmassa:

 • Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuprosessi
 • Kommenttipuheenvuoro: bondisijoittajien edustajien näkökulma
 • Viimeaikainen kehitys vihreiden joukkovelkakirjalainojen markkinaa ohjaavissa viitekehyksissä, periaatteissa ja sääntelyssä
 • Rahoituskovenantit ja muut kaupalliset ehdot joukkovelkakirjalainassa
 • Markkinointi­- ja myyntivaiheessa huomioitavat vaatimukset
 • Uudistunut esiteasetus
 • Bondien uudelleenjärjestelyt ja bondiehtojen muutosprosessi
 • Pohjoismainen joukkolainamarkkina ja trustee-rakenteen käyttö lainaehtojen muutostilanteissa

 

 

Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi -seminaarin ohjelmassa:

 • Vakuusperiaatteet
 • Kansainväliset vakuusperiaatteet
 • Vakuuksien ongelma-alueet realisaatiota ajattelen
 • Defensiivinen ja ofensiivinen vakuus
 • Rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot ja niihin liittyvät takaisinsaantiriskit
 • Vakuusrealisaatio velkojan näkökulmasta

Puhujat

Tero Tuomisto

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Tero johtaa Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin Rahoitus-palvelukategoriaa. Tero on toiminut pääneuvonantajana kaikentyyppisissä kotimaisissa ja kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä sekä vastannut muun muassa...

Lue lisää

Mikko Heinonen

Counsel, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Mikko Heinonen on rahoitusjuridiikkaan erikoistunut asianajaja, joka on suorittanut myös kauppatieteiden maisterin tutkinnon Aalto-yliopistossa sekä Master of Laws tutkinnon Columbia...

Lue lisää

Niko Johansson

Asianajaja, Counsel

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Niko työskentelee Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin Rahoitus-palvelukategoriassa. Niko neuvoo asiakkaita kotimaisissa ja kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä keskittyen erityisesti yrityskaupparahoitukseen ja velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskuihin....

Lue lisää

Klaus Majamäki

Senior Counsel, asianajaja

HPP Asianajotoimisto Oy

Klaus on erikoistunut insolvenssioikeuteen. Hänellä on laaja kokemus lukuisista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä toimien sekä pesänhoitaja- ja selvittäjähallinnossa että velkojien edustajana....

Lue lisää

Sami Miettinen

Partner

Translink Corporate Finance Oy

Lue lisää

Juha Mustonen

Head of Debt Capital Markets

Handelsbanken Finland

Juha on työskennellyt bondi- ja lainamarkkinoilla 15 vuoden ajan ja vastaa tällä hetkellä Handelsbankenin syndikoiduista luotoista ja  bondirahoitustoiminnoista Suomessa. Ennen...

Lue lisää

Elina Pesonen

Counsel, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Lue lisää

Antti Rintakoski

Osakas, asianajaja

HPP Asianajotoimisto Oy

Ant­ti on eri­kois­tu­nut ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyi­hin. Hä­nel­lä on laa­ja ko­ke­mus ko­ti­mai­sis­ta ja ra­jat ylit­tä­vis­tä ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyis­tä. Hä­nen eri­kois­osaa­mi­seen­sa kuu­lu­vat esi­mer­kik­si yri­tys- ja kiin­teis­tö­jär­jes­te­ly­jen...

Lue lisää

Alli Seppänen

Managing Director

Intertrust Finland

Alli on toiminut Intertrust (Finland) Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2017, kehittäen ja kasvattaen samalla yhtiön Capital Markets -praktiikkaa. Intertrust Group on...

Lue lisää

Christer Svartström

Senior Associate, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Lue lisää

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän ohjelmaan

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Tero Tuomisto, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.10 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuprosessi

 • Liikkeeseenlaskuprosessin kuvaus
 • Joukkovelkakirjalainan listaamisen merkitys
 • Liikkeeseenlaskuprosessit eri Pohjoismaissa

 

 

10.00 Kommenttipuheenvuoro: Bondisijoittajien edustajien näkökulma

 • Itsenäinen toimiminen vs. ohjeistuksen hakeminen sijoittajilta

 

Alli Seppänen

Managing Director, Intertrust Finland

10.35 Keskustelua ja tauko
10.50 Viimeaikainen kehitys vihreiden joukkovelkakirjalainojen markkinaa ohjaavissa viitekehyksissä, periaatteissa ja sääntelyssä

 • ICMA:n periaatteet vihreille ja yhteiskunnallisille joukkovelkakirjalainoille
 • ICMA:n periaatteet kestävän kehityksen tavoitteisiin kytkettäville joukkovelkakirjalainoille
 • Euroopan unionin vihreiden bondien standardi
 • Euroopan unionin taksonomia ja direktiivi muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnista

 

Juha Mustonen

Head of Debt Capital Markets Finland, Handelsbanken Capital Markets

 

11.40 Lounas
12.40 Rahoituskovenantit ja muut kaupalliset ehdot joukkovelkakirjalainassa

 • Mitä ovat nk. maintenance ja incurrence kovenantit?
 • Muut keskeiset kovenantit
 • Liikkeeseenlaskijan lunastusoikeus
 • Viimeaikainen käytäntö

 

13.30 Markkinointi­ ja myyntivaiheessa huomioitavat vaatimukset

 • Vaatimukset markkinointimateriaalille
 • Myyntirajoitukset
 • Jvk­lainan pörssilistaus ja esitevaatimukset
 • Uudistunut esiteasetus

 

 

14.15 Keskustelua ja kahvitauko
14.30 Bondien uudelleenjärjestelyt ja bondiehtojen muutosprosessi

 

Niko Johansson

Asianajaja, Counsel, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

15.15 Pohjoismainen joukkolainamarkkina ja trustee-rakenteen käyttö lainaehtojen muutostilanteissa

 • Pohjoismaisen joukkolainamarkkinan rakenne ja muutos
 • Trustee-rakenteen käyttö lainaehtojen muutostilanteissa ns. kirjallisella menettelyllä
 • Markkinan kehitystrendejä: Direct Lending ja Fintech

 

Sami Miettinen,

Translink Corporate Finance Oy

15.50 Seminaarin päätös

 

 

 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän ohjelmaan

Seminaarin puheenjohtajana osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Tero Tuomisto, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Vakuuspaketti

 • Vakuusperiaatteet
 • Kv -vakuusperiaatteet
 • Ongelma-alueet realisaatiota ajattelen
 • Defensiivinen ja ofensiivinen vakuus

 

Mikko Heinonen

Counsel, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

10.30 Keskustelua ja tauko
10.45 Rahoituksen restrukturointikeinot ja takaisinsaantiriskit

 • Tyypilliset rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot ja niihin liittyvät takaisinsaantiriskit

 

Antti Rintakoski,

osakas, asianajaja, HPP Asianajotoimisto Oy

ja

Klaus Majamäki,

Senior Counsel, HPP Asianajotoimisto Oy

12.15 Lounas
13.15 Vakuusrealisaatio velkojan näkökulmasta

 • Realisaatiovaihtoehdot vakuuslajeittain
 • Vaihtoehtojen analysointi ja realisaatioon valmistautuminen
 • Realisointi viranomaismenettelyssä vs. vapaaehtoinen realisaatio
 • Realisoinnin sudenkuopat

 

Elina Pesonen,

Counsel, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

ja

Christer Svartström,

Senior Associate, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

14.30 Seminaarin päätös

Hinnat

Yksityinen sektori1250 €
Julkinen sektori1150 €
Lakimiesliiton jäsen1150 €
Striimi, yksityinen sektori1250 €
Striimaus, julkinen sektori1150 €
Striimaus, Lakimiesliiton jäsen1150 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Yhteyshenkilöt

Ann-Marie Söderholm

Koulutuspäällikkö, CIPP/E

ann-marie.soderholm@almamedia.fi

050 570 4957

Paikka

Helsinki