Älykäs automaatio julkishallinnon tehokkuuden ja vaikuttavuuden tukena

RoboJulkishallinto 2019 -seminaari tarjoaa katsauksen robotiikan, automatisaation ja tekoälyn ajankohtaissisältöihin ja tulevaisuuden kysymyksiin erityisesti julkisen sektorin näkökulmasta.

 

Puheenvuoroissa ja luennoissa käsitellään robotiikan, automatisaation ja tekoälyn tarjoamia ratkaisuja ja mahdollisuuksia hallinnon kehittämiseksi, tehostamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Ohjelma sisältää uutta tietoa ja tutkimustuloksia, käytännön esimerkkejä sekä keskustelua ratkaisuista ja uhkatekijöistä juridisia reunaehtoja unohtamatta.

 

Robotiikkaa, automatisaatiota ja tekoälyä lähestytään seminaarissa käytännönläheisesti ja ihmiskeskeisesti. Aihetta tarkastellaan työelämän ja johtamisen, hallinnon prosessien ja julkisten asiakaspalvelutehtävien kehittämisen lähtökohdista.

 

Seminaarin sisällöt on räätälöity julkisella sektorilla hallinnollisten tehtävien ja palvelujen kehittämisen parissa toimiville johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille esimerkiksi talous-, henkilöstö- ja tietohallinnossa. Ohjelma soveltuu kaikille hallinnon ja julkisten palvelujen teknologisista ratkaisuista, digitalisaatiosta ja  kehittämisestä kiinnostuneille.

 

Osallistu seminaariin, ja saat ensimmäisten joukossa tiedon missä mennään ja mitä on tulossa!

Ohjelma

1. Päivä
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Maria Vuontisvaara, partneri ja johtava konsultti, MOST Digital

9.10 Digitaalisen aikakauden julkinen hallinto

 • Kuinka hallinto voi muuttua vastatakseen uuden aikakauden kansallisiin haasteisiin?
10.00 Miten sujuu Suomen matka kohti ihmiskeskeistä ja ennakointikykyistä yhteiskuntaa?

 • Julkinen hallinto siirtyy vauhdilla kohti tekoälyaikaa. Muutos on paljon suurempi kuin pelkästään älykkäiden sovellusten kehittämistä ja käyttöönottoa. Mikä on julkisen hallinnon tekoälyistymisen tila?
 • Valta vaihtui ja uudella hallituksella on uudet tavoitteet. Miten uusi hallitus rakentaa ihmiskeskeistä yhteiskuntaa?
 • Mitä muutos tarkoittaa kansalaisille ja yrityksille?
 • Älykkäiden sovellusten keskinäinen vuorovaikutus mahdollistaa sujuvat palvelupolut eri elämäntilanteissa. Mitä mutkia toimeenpanon matkalla sijaitsee?

Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija, Valtiovarainministeriö

10.50 Kahvitauko
11.10 Ohjelmistorobotti: hakkeri, uhri vai vähän molempia?

 • Kuinka ohjelmistorobotiikka muuttaa tietoturvan kenttää
 • Mitä jokaisen tulisi tietää tietoturvasta arkityössä
 • Kokemuksia kentältä hyvistä ja huonoista käytännöstä

Matti Suominen, johtava tietoturva-asiantuntija, Nixu

11.35 Ohjelmistorobotiikka: Tietoturva edellä älykkääseen automaatioon

 • Uusia haasteita ja vanhoja uusissa vaatteissa
 • Huomioi ainakin nämä asiat
 • Ei pelkkiä haasteita – Uudet mahdollisuudet

Sami Säisä, Director, Head of Strategic Development, MOST Digital

12.00 Lounas
13.00 Kohti kestävää tekoälyn hyödyntämistä julkisessa päätöksenteossa: digitalisaation oikeudelliset ja eettiset reunaehdot

 • Mitä tarkoittavat digitalisaatio, automaatio, tekoäly, ohjelmistorobotiikka ja datavetoiset teknologiat oikeudellisessa päätöksenteossa
 • Digitalisaatio viranomaisprosessien uudelleenarviointina ja käyttäjäystävällisten julkisten palveluiden lupaus
 • Tekoälyn etiikka ja algoritminen oikeudenmukaisuus: algoritmien hyödyntämisen oikeudelliset ja eettis-moraaliset reunaehdot Euroopassa

Riikka Koulu, OTT, VT, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto, University of Helsinki Legal Tech Lab

13.50 Kahvitauko
14.10 Moderni johtaminen ja digitalisaatio

Sami Honkonen, toimitusjohtaja, Tomorrow Tech

15.00 Kuka vastaa, kun robotti mokaa?

 • Tekoälyyn, automaatioon ja robotiikkaan liittyvät vahingot ja vastuut julkisella sektorilla ja viranomaistoiminnassa

Mika Viljanen, OTT, Turun yliopisto

15.50 Puheenjohtajan yhteenveto

Maria Vuontisvaara, partneri ja johtava konsultti, MOST Digital

16.00 Seminaaripäivä päättyy

 

 

2. Päivä
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Mikko Wennberg, VTT, toimitusjohtaja, Owal Group Oy

9.10 Juridisia näkökulmia robotiikan ja tekoälyn soveltamiseen ja hyödyntämiseen 

 • Lainsäädännölliset mahdollisuudet, esteet ja rajoitukset
 • Vastuu- ja vahinkokysymykset virhetilanteissa

Kari-Matti Lehti, asianajaja ja osakas, Asianajotoimisto HPP Oy

10.00 Tekoälyn etiikka, läpinäkyvyys ja vastuullisuus

 • Tekoälyn etiikka – miksi meidän pitäisi välittää? Mitkä ovat tärkeimmät kysymykset ratkaistavaksi?
 • Algoritminen päätöksenteko, ihmisen roolin ja työn sisällön muuttuminen
 • Suurimmat haasteet algoritmisen päätöksenteon ja tekoälyn hallittavuudessa
 • Mitä tarkoittavat vastuullinen ja läpinäkyvä tekoäly?
 • Alueen governance, regulaatio ja standardointi (Euroopassa ja kansainvälisesti)
 • Julkinen sektori johtamassa alueen innovointia

Teemu Birkstedt, Chairman of Board & Senior Partner, Saidot

10.50 Kahvitauko
11.10 Kansallinen tiedonhallinta-alusta – julkinen tieto hyötykäyttöön

 • Tieto-ohjautuvasssa organisaatiossa tieto on osa päivittäistä toimintaa
 • Organisaatioriippumaton vertailutieto tekee tiedosta näkyvää
 • Tietoetiikka – Julkisen tiedon saatavuuden ja liikkuvuuden este vai mahdollisuus?
 • Robotiikan uudet mahdollisuudet – Kattavan päätöksenteon tietopohja

Peter Soinu, johtava tuoteomistaja, ICT-palvelukeskus Vimana Oy

11.35 Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen vaikuttavuus organisaatioissa

 • Julkishallinnolle tyypilliset RPA-sovelluskohteet – onko sellaisia?
 • Ohjelmistorobotiikan hyötyjen mittaaminen – yleiset mittarit ja kompastuskivet
 • Bisnesraportoinnista kohti vaikuttavuuden mittaamista

Justus Tirronen, consultant, Sisua Digital Oy

12.00 Lounas
13.00 Automaatio 2.0 – miten automaatiota lisätään tekoälyn ja datan avulla?

 • Robotit oppivat uusia taitoja
 • Datan hyödyntäminen automaatiokohteiden valinnassa
 • Käytännön esimerkkejä älykkäästä automaatiosta

Teemu Vieruaho, Head of Business Consulting, Digital Workforce

13.50 Kahvitauko
14.10 Henkilötiedot piiloon – asiakirjojen automaattinen pseudonymisointi

 • Tekoälyn ja kieliteknologian hyödyntäminen viranomaisasiakirjojen pseudonymisoinnissa

Aki Hietanen, kehittämispäällikkö, Oikeusministeriö

 14.35 Koneoppimisratkaisut automatisaation mahdollistajina

Käytännön kokemuksia koneoppimisratkaisujen käyttöönotossa julkishallinnon tieto-organisaatiossa

 • Tarvittava osaaminen?
 • Välineiden rooli onnistumisessa?
 • Organisaation rooli onnistumisessa?

Jussi Ritola, projektipäällikkö, Tilastokeskus

15.00

 

Palveluprosessien automaation tulevaisuus – 10 myyttiä tekoälystä asiakaspalvelussa

Seuraavan sukupolven vuorovaikutteiset tekoälyratkaisut tulevat mullistamaan tapamme ajatella digitaalisia palveluita ja kommunikoida yritysten kanssa. Saumattomasti taustajärjestelmiin integroituvat palvelubotit kommunikoivat luonnollisella kielellä ja automatisoivat palveluprosessit suoraan siellä missä vaikutus on suurin: asiakasrajapinnassa.

 • Mihin seuraavan sukupolven tekoälypohjaiset palvelubotit kykenevät?
 • Miten asiakasrajapinnan automaatio onnistuu ja taipuuko härmä?
 • Vaikuttaako palveluautomaatio asiakaskokemukseen?

Matti Toivonen, Chief Experience Officer, Partner, Front AI

15.50 Puheenjohtajan yhteenveto

Mikko Wennberg, VTT, toimitusjohtaja, Owal Group Oy

16.00 Seminaaripäivä päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Puhujat

Matti Suominen

johtava tietoturva-asiantuntija

Nixu

Matti on vuosien varrella vetänyt Nixulla useampaa liiketoiminta-aluetta sekä vastannut laajoista hankkeista ja avainasiakkaille tarjottavista palveluista. Hän toimii esiintyjänä erilaisissa...

Lue lisää

Sami Honkonen

Toimitusjohtaja

Tomorrow Tech ja Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy

Lue lisää

Aleksi Kopponen

Erityisasiantuntija

Valtiovarainministeriö

Aleksi Kopponen on ihmiskeskeisen digitalisaation ja elämäntapahtuma-ajatteluun perustuvan toiminnan puolestapuhuja ja edellytysten luoja. Aleksi työskentelee valtiovarainministeriön JulkICT-osastolla, joka ohjaa julkisen...

Lue lisää

Kari-Matti Lehti

Asianajaja, osakas

Asianajotoimisto HPP Oy

Kari-Matti Lehti on yksi Suomen johtavista informaatioteknologiaan ja ulkoistuksiin erikoistuneista juristeista. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus liikejuridiikasta, erityisesti sopimuksiin,...

Lue lisää

Riikka Koulu

OTT, VT, apulaisprofessori

Helsingin yliopisto, University of Helsinki Legal Tech Lab

OTT, VT Riikka Koulu on oikeuden ja digitalisaation apulaisprofessori Helsingin yliopistossa, jossa hän toimii myös University of Helsinki Legal Tech...

Lue lisää

Justus Tirronen

Consultant

Sisua Digital Oy

Justus Tirronen työskentelee Sisua Digital Oy:ssä RPA-konsulttina auttaen asiakkaita eteenpäin RPA:n hyödyntämisessä. Justuksella on kokemusta vajaan kolmen vuoden ajalta lukuisista...

Lue lisää

Johannes Koponen

Demos Helsinki

Lue lisää

Matti Toivonen

Chief Experience Officer, Partner

Front AI

Matti on palvelujohtamisen ammattilainen, jonka intohimona on asiakaskokemuksen ja -palvelun kehittäminen. Aikaisemmin hän on mm. johtanut Itella Informationin, OpusCapitan ja...

Lue lisää

Peter Soinu

Johtava tuoteomistaja

ICT-palvelukeskus Vimana Oy

Peter Soinu on tietojohtamiseen erikoistunut asiantuntija Vimana Oy:ssa. Hän on viime aikoina syventynyt niin tietojohtamisen kuin analytiikan ratkaisuihin ja teknologioihin....

Lue lisää

Teemu Vieruaho

Head of Business Consulting

Digital Workforce

Lue lisää

Teemu Birkstedt

Chairman of Board & Senior Partner

Saidot

Teemu Birkstedt on datan ja tekoälyn johtava kehittäjä yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella markkinasta. Erikoisalueena “impactful and responsible AI and data...

Lue lisää

Aki Hietanen

Kehittämispäällikkö

Oikeusministeriö

Lue lisää

Maria Vuontisvaara

partneri, johtava konsultti

MOST Digital

Marialla on liki 20 vuoden ajalta kokemusta ja näkemystä prosessien kehittämisestä, automatisoinnista ja digitalisoinnista sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Koneälyn, robotiikan...

Lue lisää

Mikko Wennberg

Toimitusjohtaja, VTT

Owal Group Oy

Mikko Wennberg työskentelee yhteiskunnallisiin kysymyksiin erikoistuneen tutkimus- ja konsulttitoimisto Owal Group Oy:n toimitusjohtajana. Ennen nykyisiä tehtäviään hän on toiminut useissa kansainvälisissä konsulttitoimistoissa johtotehtävissä, viimeisimpänä Rambollin johdon konsultointiyhtiön toimitusjohtajana...

Lue lisää

Mika Viljanen

OTT, yksityisoikeuden apulaisprofessori

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta

Lue lisää

Jussi Ritola

Projektipäällikkö

Tilastokeskus

Jussi Ritola vastaa edistyneen analytiikan ja automaation kyvykkyyksien kasvattamisen projektien toteutuksesta Tilastokeskuksessa. Taustana yli kymmenen vuotta data- ja analytiikkaprojektien parissa...

Lue lisää

Sami Säisä

Head of Strategic Development

MOST Digital

Lue lisää

Hinnat

Hinta895 €
Striimi695 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Yhteyshenkilöt

Sirpa Sulku

Sirpa Sulku

Koulutuspäällikkö

sirpa.sulku@almamedia.fi

050 543 9300

Paikka

Radisson Blu Seaside

Ruoholahdenranta 3

00180 Helsinki

Tapahtuma järjestetään Radisson Blu Seaside hotellilla Helsingissä, Hietalahdenrannassa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääoven kautta, josta opasteet ohjaavat edelleen kokoustiloihin. Suosittelemme käyttämään julkisia liikennevälineitä mahdollisuuksien mukaan!

Julkiset kulkuvälineet

Raitiovaunut 6 ja 9 pysähtyvät hotellin edessä (Kalevankadun pysäkki ja Länsilinkki). Katso lisätietoja reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla

Radisson Blu Seaside sijaitsee osoitteessa Ruoholahdenranta 3, Hietalahden pienvenesataman vieressä. Hotellissa on maksullinen pysäköintihalli. Katso lisätietoja »

Majoitus

Olemme neuvotelleet erikoishinnat  useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan, niin etuhinta tulee huomioitua. Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.

 

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta