Laadukas prosessijohtaminen vaikuttaa koko organisaatioon

Sulavat prosessit, asiakastyytyväisyys, tehokas työn resursointi. Sertifioitu prosessin johtaja -koulutus tarjoaa sinulle näköalapaikan parhaimpiin prosessinjohdollisiin käytäntöihin. Uudistettu sisältö tarjoaa entistä enemmän käytännön harjoituksia, ryhmätöitä sekä uudistettuja teemoja. Työkalut, johtamismenetelmät, mittaristot sekä strategian ja prosessien yhdistäminen ovat esimerkkejä aiheista, joita käydään läpi tiivistetyn nelipäiväisen koulutuksen aikana. Tapahtumaan osallistuneet kollegasi ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutukseen.

 

Voit halutessasi suorittaa lopputentin. Tentin läpäistyäsi saat henkilökohtaisen sertifikaatin. Sertifioijana toimii Aalto yliopiston professori Paul Lillrank.

 

“Jos haluat luoda kokonaisvaltaisen kuvan liiketoiminnan prosesseista, prosessijohtamisesta ja prosessinomistajuudesta, voin lämpimästi suositella tätä kurssia.”  Paul Lillrank, professori, AALTO YLIOPISTO

 

Osallistu koulutukseen, ja nouse uudelle tasolle projektin omistajana!

Ohjelma

 

PROSESSIEN JOHTAMINEN

Kouluttajana: Pertti Melonen, toimitusjohtaja, PRO HR CONSULTING OY

 

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Koulutusohjelman esittely ja tavoitteet

 • Osallistujien esittely ja kehittämisodotukset
Prosessien johtamisen tulevaisuuden toimintaympäristössä

 • Organisaation kehitysfoorumit ja kehittämisympäristöt
 • Prosessien johtaminen johtamistoimintana ja osana johtamisjärjestelmää-toteuttamismalleja
 • Prosessijohtamisen hyödyt ja vaikuttavuus organisaatiossa
 • Prosessit ja verkostot tulevaisuuden johtamisympäristöinä
Prosessin johtajan vastuut ja roolit

 • Mitkä ovat prosessin johtajan keskeisimmät roolit ja vastuut ?
 • Miten sovitetaan yhteen eri toimijoiden vastuut / roolit prosessien johtamisessa?
 • Mitkä ovat prosessien johtamisen kriittiset onnistumistekijät?
 • Prosessien suunnittelu, resursointi ja prosessien kehittäminen
11.45 Lounas
12.45 Prosessien johtamisen kriittiset onnistumistekijät

 • Mitkä ovat prosessien johtamisen kriittiset onnistumistekijät?
Muutoksen johtaminen prosessien avulla

 • Prosessien johtajan rooli muutoksen johtajana
 • Muutoksen johtamisen kriittiset onnistumistekijät
 • Muutoksen toimeenpanon johtaminen läpi koko organisaation
16.00 Koulutuspäivän yhteenveto ja päätös

 

MITTAA, ARVIOI JA ANALYSOI PROSESSEJA

Kouluttajana: Aki Kärnä, konsultti, Arter Oy

 

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Prosessien strategiaan kytkeytyvät mittarit

 • Mittarien tunnistamisen valmisteluja
 • Strategisten tavoitteiden vyöryttäminen prosessien tavoitteiksi ja mittareiksi
 • Suora vyörytys tai tuloskorttien hyödyntäminen
Prosessien operatiiviset mittarit

 • ”Effectiveness & efficiency”-näkökulma tunnistamisessa
 • Laatu-, aika-, kustannus-, kapasiteetti-, joustavuusnäkökulmat
 • Asiakas- ja sidosryhmävaatimusten soveltaminen
 • Liian yleisluonteisten asiakas- ym. vaatimusten purkaminen tarkemmalle tasolle
Mittariston luonti ja arviointi

 • Reaktiivisiin mittareihin vaikuttavien ennakoivien mittarien tunnistaminen (syötteet, toiminnot ja prosessien rajapinnat ennakoivien mittareiden aihioina)
 • Mittariston hierarkia ja jäsentely
 • Mittariston jatkuva kehittäminen
12.00 Lounas
13.00 Lean näkökulma prosessien kehittämisessä

 • Lean-periaatteet prosessin / arvovirtojen kehittämisessä
 • Prosessit arvon tuottajina

Arvovirta ja hukan vähentäminen

 • Hukka, arvoa lisäävä toiminta, ei arvoa lisäävä toiminta
 • Hukan tunnistus ja vähentäminen
 • Arvovirtakäsite kehittämisessä
 • Arvovirran tunnistaminen

Virtaustehokkuuden parantaminen

 • Resurssitehokkuuden ja virtaustehokkuuden ristiriita
 • Virtauksen jatkuva parantaminen

 

Tilastollinen ajattelu

16.00 Koulutuspäivän yhteenveto ja päätös

 

PROSESSIT STRATEGIAN TOTEUTTAJINA JA TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESSÄ

Kouluttajana: Kimmo Järvelin, DI, toimitusjohtaja, SIMBAIN CONSULTING

 

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Prosessien, strategian ja tietojärjestelmien yhtäaikainen kehittäminen

 • Prosessien määrittely arvon luomisen näkökulmasta
 • Tietojärjestelmien kehittäminen tukemaan arvon luomista, ei vain rutiinien tehokkuutta
 • Prosessin johtaja linjajohdon ja tietojärjestelmien kehittäjien yhteistoiminnan mahdollistajana
 • Ketteryys kehittämisessä
12.00 Lounas
13.00 Case-harjoitus

 • Prosessien, strategian ja tietojärjestelmien yhtäaikainen ketterä kehittäminen
Toimintajärjestelmän kehittäminen

 • Uuden luominen vahvuuksia ja toimivia menettelyjä tuhoamatta
 • Prosessien kautta johdettavan yrityksen toimintajärjestelmä: strategian toteutuminen, laatu, turvallisuus, ympäristö, riskit
16.00 Koulutuspäivän yhteenveto ja päätös

 

PROSESSITOIMINNAN ARKI

Kouluttajana: Kimmo Järvelin, DI, toimitusjohtaja, SIMBAIN CONSULTING

 

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Kehittämisprosessin erityispiirteet

 • Vaiheisiin ja etappeihin perustuva kehittämisprosessi
 • Ketterä kehittäminen
 • Kehittämisprosessin kriittiset tekijät
Toimitusprosessin erityispiirteet

 • Erilaiset tuotteet ja palvelut tarvitsevat erilaisen toimitusprosessin
 • Toimitusprosessin elementit
 • Toimitusprosessin kriittiset tekijät
12.00 Lounas
13.00 Palveluprosessin erityispiirteet

 • Asiakaslähtöisyys prosessien mullistajana
 • Palveluprosessin kriittiset tekijät
Loppukeskustelu

 • Prosessien kehittämisen ja johtamisen sudenkuopat
14.00-
16.00
Valvottu lopputentti sertifikaattia varten

(Osallistujien, jotka eivät halua suorittaa tenttiä ja sertifikaattia, koulutuspäivä päättyy klo 14.00.)

16.00 Koulutuksen yhteenveto ja päätös

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori2195 €
Julkinen sektori1645 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäosallistuminen

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, vaan pelkkä internetyhteys riittää. Kaikille etäosallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livestriimaus. Koulutuksen striimauksesta ei tehdä tallennetta. Seminaarin striimauksesta tehdään tallenne ja se on katsottavissa kolmen päivän ajan seminaarin jälkeen. Striimiosallistuminen on henkilökohtainen.