Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää

Kuluvan vuosituhannen aikana otsikkoihin päässeet laajamittaiset väärinkäytökset sekä sidosryhmien kasvaneet vaatimukset yrityksen toiminnan ja talouden läpinäkyvyydestä ovat lisänneet yritysten tarvetta kiinnittää enemmän huomiota sisäisen valvonnan järjestämiseen ja siitä raportoimiseen. Tarve ymmärtää sisäistä valvontaa ei enää kuulu vain kirjanpitäjille vaan kokonaisvaltaisesti yrityksen eri osa-alueille, mukaan lukien yritysjohto, esimiehet, taloushallinto, lakimiehet, HR, hankinta, asiakaspalvelu, tuotekehitys, IT, myynti ja niin edelleen.

 

Sisäinen valvonta on kriittinen osa minkä tahansa organisaation johtamista ja hallintotapaa. Hyvin järjestetty sisäinen valvonta auttaa organisaatiota johtamaan toimintaansa kohti tavoitteitaan, hallitsemaan liiketoimintaansa liittyviä riskejä, suojamaan julkisuuskuvaansa ja näin luomaan itsellensä pysyvän kilpailuedun. Käytännön tasolla jokaisen organisaation tulee ymmärtää omia valvontamekanismejaan. Nämä koostuvat formaaleista ohjauskäytännöistä (työnkuvaukset, valtuutukset, hyväksymysprosessit, järjestelmäkontrollit jne) sekä yrityskulttuuriin sidoksissa olevista kirjoittamattomista säännöistä.

 

Tämä koulutuksen tavoitteena on luoda osallistujille kokonaiskuva siitä, mistä elementeistä rakentuu hyvä sisäinen valvonta. Se ei koostu ainoastaan kovista kontrolleista ja tarkastamisesta, vaan tärkeä osa sisäistä valvontaa on organisaation johdon esimerkkiin pohjautuva ohjausympäristö, joka toimii perustana päivittäiselle päätöksenteolle ja toiminnalle. Myös esimiehillä ja jokaisella työntekijällä on tärkeä vastuu sisäistä valvonnasta.

 

Koulutuksen lukuisat käytännön esimerkit havainnollistavat, miten sisäisen valvonnan voi tuoda konkreettiseksi työkaluksi osaksi organisaation johtamisjärjestelmää. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, miten sisäinen valvonta voidaan järjestää niin, että se lainsäädännön noudattamisen lisäksi myös tukee yrityksen liiketoimintaprosesseja ja on niihin sisäänrakennettuna.

 

Koulutuksessa käsitellään mm. sisäisen valvonnan tavoitteita ja osa-alueita, käytännön näkökulmia sisäisen valvontajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen sekä sisäisen valvonnan toimivuuden arviointia. Lisäksi pohditaan useasta eri näkökulmasta, miten sisäisen valvonnan avulla voidaan edistää eettisen organisaatiokulttuurin muodostumista sekä ehkäistä ja havaita väärinkäytöksiä. Mukana on paljon erilaisia käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, joiden avulla esitellään ajatuksia sisäisen valvonnan ja sen arvioinnin kehittämiseksi hyvin konkreettisella tavalla. Päivien aikana toteutetaan paljon interaktiivisia ryhmätehtäviä, joiden tavoitteena on herättää keskustelua ja vaihtaa ajatuksia osallistujien kesken sisäisen valvonnan teemoista. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ohjelma

Mitä on sisäinen valvonta?

 

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu koulutuspaikalla
08.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
09.00 Tervetuloa
09.15 Sisäinen valvonta – Mitä ja miksi?

 • Mitä sisäinen valvonta on ja miksi se on tärkeää?
 • Ohjeistukset ja lainsäädäntö sisäisen valvonnan järjestämisestä
09.45 Roolit ja vastuut sisäisessä valvonnassa (Kolme puolustuslinjaa)

 • Ylimmän johdon vastuu
 • Esimiesten vastuu
 • Jokaisen työntekijän vastuu
 • Sisäisen tarkastuksen ja Compliance-toiminnon vastuu
10.30 Tauko
10.45 Sisäisen valvonnan osa-alueet – Ohjausympäristö

 • Sitoutuminen rehellisyyteen ja eettisiin arvoihin
 • Valvontavastuun toteuttaminen
 • Rakenteet, toimivalta ja vastuu
 • Henkilöstön pätevyys
 • Henkilöstön tilivelvollisuus
11.30 Sisäisen valvonnan osa-alueet – Riskien arviointi

 • Asianmukaiset tavoitteet
 • Riskien tunnistaminen ja analysointi
 • Väärinkäytösriskien arviointi
 • Merkittävien muutosten tunnistaminen ja analysointi
12.00 Lounas
13.00 Sisäisen valvonnan osa-alueet – Valvontatoimenpiteet

 • Valvontatoimien valinta ja kehittäminen
  • Ehkäisevät, paljastavat ja korjaavat kontrollit
  • Automaattiset ja manuaaliset kontrollit
  • Pehmeät ja kovat kontrollit
  • Työtehtävien eriyttäminen
 • Yleisten IT-kontrollien valinta ja kehittäminen
 • Politiikat ja menettelytavat
14.00 Tauko
14.15 Sisäisen valvonnan osa-alueet – Tieto ja viestintä

 • Relevantin informaation käyttäminen
 • Sisäinen kommunikointi
 • Ulkoinen kommunikointi
 15.00 Sisäisen valvonnan osa-alueet – Seurantatoimenpiteet

 • Jatkuva arviointi ja/tai erilliset arvioinnit
  • Sisäinen tarkastus
  • Sisäisen valvonnan ja riskien itsearviointi – Control Self Assessment
  • Vertaisarviointi
  • Ulkopuolisen toteuttama sisäisen valvonnan arviointi
 • Puutteiden arviointi ja kommunikointi
 15.55 Ensimmäisen päivän yhteenveto
 16.00 Ensimmäinen koulutuspäivä loppuu
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

 

Käytännön esimerkkejä

 

08.30 Aamukahvitarjoilu koulutuspaikalla
08.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
09.00 Käytännön näkökulmia sisäisen valvontajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen

 • Esimerkkejä sisäisen valvonnan osa-alueista
 • Sisäisen valvonnan kehittämisprojektit
 • Prosessien ja kontrollien dokumentointi
 • Sisäisen valvonnan tason ulkopuolinen arviointi
10.15 Tauko
10.30 Konkreettisia esimerkkejä: Hankintaprosessin avainkontrollit ja niihin liittyvät erityiskysymykset

 • Toimittajan valinta
 • Sopimushallinta
 • Toimittaja-masterdatan hallinta
 • Hankintaehdotus ja ostotilaus
 • Tavaran tai palvelun vastaanotto
 • Ostolaskun käsittely
12.00 Lounas
13.00 Konkreettisia esimerkkejä: Henkilöstöhallinnon avainkontrollit ja niihin liittyvät erityiskysymykset

 • Rekrytointi
 • Henkilötietojen käsittely
 • Palkanmaksu ja palkitseminen
 • Työsuhteen päättyminen
14.15 Tauko
14.30 Sisäinen valvonta keinona väärinkäytösten ehkäisemiseen ja raportoimiseen

 • Mikä on ja ei ole väärinkäytös?
 • Miksi ja miten väärinkäytöksiä tehdään?
 • Väärinkäytöksiä ehkäisevät ja paljastavat kontrollit
 • Eettiset ilmoituskanavat ja ilmoitusten käsittely
 • Väärinkäytösten selvittäminen ja tutkinta
 • Roolit ja vastuut väärinkäytösriskin hallinnassa
 15.45 Toisen päivän yhteenveto ja palaute
 16.00 Koulutus loppuu
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

 

Kouluttaja

Hinnat

Etuhinta 15.7. asti (norm. 1285 €)1185 €
Etäosallistuminen, etuhinta 15.7. asti (norm. 1285 €)1185 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut koulutuspäivän aikana. Etäosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Helsinki