Sisäinen tarkastus on organisaation johtamisen tukitoiminto, jonka perustehtäviin kuuluu arvioida sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hyvän hallintotavan noudattamista sekä antaa suosituksia toiminnan parantamiseksi. Sisäisen tarkastuksen rooli, asema ja työnkuva ovat muuttuneet viime vuosina toimintaympäristön vaatimusten ja lainsäädännön kehityksen mukana. Siltä odotetaan entistä parempaa kykyä tuottaa todellista lisäarvoa yrityksen toiminnalle.

Koulutuksessa annetaan eväitä sisäisen tarkastuksen toiminnon kehittämiseen tai perustamiseen. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, miten sisäinen tarkastus voi toimia tehtävänsä mukaisesti organisaatiolle lisäarvoa tuottavana elimenä. Koulutuksessa käsitellään mm. sisäisen tarkastuksen tehtäviä ja roolia organisaatiossa sekä sisäisen tarkastuksen toimeksiantojen suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehys ja ammattistandardit luovat perustan koulutuksessa käsiteltäville teemoille. Mukana on runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, joiden tavoitteena on herättää uusia ajatuksia sekä vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä osallistujien kesken sisäiselle tarkastukselle tärkeistä teemoista.

Ohjelma

Sisäisen tarkastuksen rooli ja tehtävät

08.45 Etäyhteys avautuu
09.00 Tervetuloa
 09.15 Sisäinen tarkastus tänään

 • Mihin sisäistä tarkastusta tarvitaan?
 • Miten sisäinen tarkastus eroaa muista varmennustoiminnoista?
 • Sisäisen tarkastuksen strateginen rooli organisaatiossa
 • Ammatillisten käytäntöjen viitekehys
 • Varmennus vs. konsultointi
10.00 Kahvitauko
10.15 Edellinen aihe jatkuu

 • Case: Eettiset säännöt
10.45 Sisäiseltä tarkastajan tiedot, taidot ja pätevyys

 • Minkälainen on hyvä sisäinen tarkastaja?
 • Vuorovaikutustaidot
 • Case: Haastattelutaidot
12.00 Lounas
13.00 Sisäisen tarkastuksen rooli riskienhallinnan, valvonnan ja johtamisjärjestelmän arvioimisessa ja kehittämisessä

 • Käsitteistö tutuksi
 • Sisäisen tarkastuksen avainriskit ja niiden hallinta
 • Väärinkäytösriskit
 • Case: Mitä käytännössä tarkastetaan?
14.00 Kahvitauko
14.15 Sisäisen tarkastuksen rooli eettisen kulttuurin edistäjänä

 • Case: Organisaatiokulttuurin tarkastaminen
15.45 Ensimmäisen päivän yhteenveto

Sisäisen tarkastuksen käytännön toteutus

08.45 Etäyhteys avautuu
09.00 Sisäinen tarkastuksen suunnittelu

 • Vuosisuunnittelu
 • Yksittäisen tarkastustoimeksiannon suunnittelu
 • Tarkastuskohteen ymmärtäminen
 • Walk-through / Läpimenotestaus
 • Työsuunnitelma
 • Viestintä asiakkaalle
 • Case: Ulkoistetut palvelut
10.15 Kahvitauko
10.30 Edellinen aihe jatkuu
 11.00 Tarkastuksen toteuttaminen

 • Toimeksiannon ohjaus ja työpaperit
 • Minkälaista evidenssiä tarvitaan?
 • Evidenssin keräämistekniikoita
 • Perussyiden ymmärtäminen
12.00 Lounas
13.00 Harjoitus
 13.30 Tarkastus havainnot, suositukset ja niiden viestintä

 • Havainnot, suositukset ja niiden viestintä
 • Johdon vastine havainnoille
 • Case: Havainnon kirjoittaminen ja analysointi
14.00 Kahvitauko
14.15 Tarkastusraportointi ja korjaavien toimenpiteiden seuranta

 • Havaintojen yhteenveto ja kokonaisarvio toimeksiannosta
 • Korjaavien toimenpiteiden seuranta
15.00 Väärinkäytöstutkintojen ymmärtäminen

 • Miten väärinkäytöstutkinnat eroavat sisäisestä tarkastuksesta?
 • Tutkintaprosessi
15.45
Yhteenveto ja palaute
16.00 Koulutus päättyy

Aktivoivia harjoituksia sopivissa väleissä läpi koulutuksen!

Kouluttaja

Hinnat

Striimi, yksityinen sektori1420 €
Striimi, julkinen sektori945 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.