Tee henkilöstölähtöistä sisäistä viestintää!

Sisäisen viestinnän rooli on murroksessa. Modernilla työpaikalla jokainen on viestijä ja vastuussa siitä, että tieto kulkee. Viestintäfunktion rooli muuttuu organisaatiolähtöisestä sisällöntuottajasta viestinnän mahdollistajaksi ja fasilitoijaksi.

 

 • Miten viestintäfunktion edustajana ymmärrän, mitkä viestintäkanavat ja -käytännöt ovat henkilöstöllemme sopivimmat?
 • Millaista tukea eri viestijäpersoonat tarvitsevat?
 • Miten varmistan, että strategiaviestintä ja työnantajaviestintä saavuttavat koko henkilöstön?
 • Millainen kanavapalettimme tulisi olla?
 • Millainen intranet palvelisi henkilöstöä paremmin?
 • Mitä viestinnän palveluiden tuottaminen vaatii? Miten palveluiden tuotanto ja kehittäminen resurssoidaan oikein?

 

Muun muassa näihin kysymyksiin löydetään vastauksia, kun viestintää tarkastellaan palveluna, jonka kehittämiseen voi hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä. Tästä on monia hyötyjä. Palvelumuotoilu tuo luovaan prosessiin systemaattisuutta ja rakentaa holistista asiakasymmärrystä. Osallisuus edistää lopputuloksiin sitoutumista, kun sidosryhmien välisessä dialogissa syntyy jaettuja oivalluksia ja ymmärrystä. Ratkaisuvaihtoehtojen havainnollistaminen näkyviksi, iterointi ja testaaminen jo suunnitteluvaiheessa tuottaa koeteltuja ja kestävämpiä ratkaisuja.

 

Tällä kurssilla tutustutaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiin yleisesti sekä syväsukelletaan niiden soveltamiseen käytännössä sisäisen viestinnän kehittämisessä. Kurssin tavoitteena on selkeyttää se, mitä palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu ovat, ja kuinka niitä voi soveltaa sisäisen viestinnän kontekstissa. Kurssin jälkeen koulutettavilla on valmius soveltaa palvelumuotoilua sisäisen viestinnän kehittämiseen.

 

Kurssin ensimmäisenä päivänä perehdymme palvelumuotoiluun ja sen menetelmiin. Tutustumme esimerkkeihin ja testaamme muutamaa menetelmää käytännössä.

 

Kurssin toisena päivänä sovellamme näitä menetelmiä kurssilaisten sisäisen viestinnän haasteisiin. Ota siis mukaan jokin viestinnällinen ongelma, jota haluaisit työstää. Suunnittelemme, kuinka haasteen voisi ratkaista palvelumuotoilun avulla.

Ohjelma

Palvelumuotoilu ja sen työkalut
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tutustuminen

Johdatus palvelumuotoiluun

 • Mitä on palvelumuotoilu ja miksi se on relevanttia?
 • Palvelumuotoiluajattelun periaatteet
 • Soveltamiskohteet

 

Harjoitus

10.15 Kahvitauko
10.30 Viestinnän murros ja palvelumuotoilu

 • Viestinnän rooli fasilitoijana ja arvon tuottajana
 • Palvelumuotoilun vahvuudet ja heikkoudet viestinnän kehittämisessä
 • What’s in it for me?

 

Palvelumuotoiluprosessi

 • Kehittämisessä
 • Uuden luomisessa
 • Esimerkkejä

 

Palvelumuotoilun työkalut 1: Ymmärryksen kerääminen

 • Luotain, kyselyt
 • Kontekstuaaliset haastattelut
 • Palvelupolku, kohtaamispisteet
 • Merkitykset
12.00 Lounas
13.00 Palvelumuotoilun työkalut 2: Haastekentän kiteytys

 • Sidosryhmäkartta
 • Informaatiokartta
 • Asiakaspersoonat; viestijäpersoonat
 • Priorisointi ja tavoitteiden asetanta

 

Harjoitus

14.15 Kahvitauko
14.30 Palvelumuotoilun työkalut 3: Ratkaisujen ideointi ja testaaminen

 • Ideointi, ideoiden valinta ja jatkokehittäminen.
 • Konseptointi, prototypointi ja kokeilut
 • Työpajamenetelmät

 

Palvelumuotoilun työkalut 4: Ratkaisujen suunnittelu ja toteutettavuuden arviointi

 • Palvelukonseptit
 • Service blueprinting

 

Harjoitus

Keskustelu ja päivän yhteenveto

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Palvelumuotoilun soveltaminen hands-on
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Keskustelu ensimmäisen päivän annista

Palvelumuotoiluprosessin aloittaminen

 • Toteuttajat ja sidosryhmät
 • Aikajänne
 • Resurssit

 

Harjoitus

10.15 Kahvitauko
10.30 Case: Sisäisen viestinnän palvelumuotoilua

 • ”Meillä on jo kaikki hyvin” – muutosvastarinta ja kehittämistarve kilpasilla
 • Eräs työpaja: vaiheet ja oivallukset

Jaana Jetzinger, viestintäasiantuntija, VTM, sosionomi AMK 

 

Harjoitus: Palvelumuotoiluprosessin suunnittelu omiin viestintähaasteisiin

 • Casen valinta
 • Kartoita ja löydä – Nykytilanteen, tuskien ja muutostarpeiden kartoitus.
 • Kiteytä – Ymmärryksen muodostaminen. Löydösten dokumentointi. Priorisointi ja tavoitteiden asettaminen.
 • Kehitä – Ideointi, ideoiden valinta ja jatkokehittäminen. Konseptointi, prototypointi ja kokeilut.
 • Toteuta
12.00 Lounas
13.00 Keskustelu harjoituksen oivalluksista

Ratkaisuja tyypillisiin pulmiin

 • Syväsukellus työpajojen fasilitointiin
 • Olennaisen poimiminen: Priorisointimenetelmiä

 

Ideoista toteutukseen

 • Viestintäkonseptien toteutettavuuden arviointi
 • Toteutuksen suunnittelu service blueprintingin avulla
14.15 Kahvitauko
14.30 Toteutus ja käyttöönotto

 • Ripaus muutosjohtamista: Muutosten osallistava suunnittelu ja johtaminen
 • Toimintatavat käytäntöön: menetelmät, aikataulutus ja resurssointi

 

Keskustelu ja päivän yhteenveto

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1 645 €
Julkinen sektori1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Taitotalo kongressikeskus

Valimotie 8

00380 Helsinki

Koulutus järjestetään Taitotalon Kongressikeskuksessa Helsingin Pitäjänmäellä, osoitteessa Valimotie 8, 00380 Helsinki.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta