Sisäisen viestinnän rooli on murroksessa. Modernilla työpaikalla jokainen on viestijä ja vastuussa siitä, että tieto kulkee. Viestintäfunktion rooli muuttuu organisaatiolähtöisestä sisällöntuottajasta viestinnän mahdollistajaksi ja fasilitoijaksi.

 

 • Miten viestintäfunktion edustajana ymmärrän, mitkä viestintäkanavat ja -käytännöt ovat henkilöstöllemme sopivimmat?
 • Millaista tukea eri viestijäpersoonat tarvitsevat?
 • Miten varmistan, että strategiaviestintä ja työnantajaviestintä saavuttavat koko henkilöstön?
 • Millainen kanavapalettimme tulisi olla?
 • Millainen intranet palvelisi henkilöstöä paremmin?
 • Mitä viestinnän palveluiden tuottaminen vaatii? Miten palveluiden tuotanto ja kehittäminen resurssoidaan oikein?

 

Muun muassa näihin kysymyksiin löydetään vastauksia, kun viestintää tarkastellaan palveluna, jonka kehittämiseen voi hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä. Tästä on monia hyötyjä. Palvelumuotoilu tuo luovaan prosessiin systemaattisuutta ja rakentaa holistista asiakasymmärrystä. Osallisuus edistää lopputuloksiin sitoutumista, kun sidosryhmien välisessä dialogissa syntyy jaettuja oivalluksia ja ymmärrystä. Ratkaisuvaihtoehtojen havainnollistaminen näkyviksi, iterointi ja testaaminen jo suunnitteluvaiheessa tuottaa koeteltuja ja kestävämpiä ratkaisuja.

 

Kurssin tavoitteena on selkeyttää se, mitä palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu ovat, ja kuinka niitä voi soveltaa sisäisen viestinnän kontekstissa. Kurssin jälkeen koulutettavilla on valmius soveltaa palvelumuotoilua sisäisen viestinnän kehittämiseen.

 

Kurssin ensimmäisenä päivänä perehdymme palvelumuotoiluun ja sen menetelmiin. Tutustumme yhteiskehittämisen menetelmiin ja testaamme muutamaa menetelmää käytännössä.

 

Kurssin toisena päivänä syväsukelletaan palvelumuotoilun menetelmien soveltamiseen käytännössä sisäisen viestinnän kehittämisessä, kurssilaisten omiin viestinnän haasteisiin.

 

Ota siis mukaan jokin viestinnällinen ongelma, jota haluaisit työstää! Suunnittelemme ryhmissä, kuinka haasteen voisi ratkaista palvelumuotoilun avulla.

Ohjelma

Palvelumuotoilu ja sen työkalut
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tutustuminen

 

Johdatus palvelumuotoiluun

 • Mitä on palvelumuotoilu ja miksi se on relevanttia?
 • Soveltamiskohteet
 • Ominaispiirteet
 • Ilman asiakasta ei ole palvelumuotoilua
10.15 Kahvitauko
10.30 Palvelumuotoiluprosessi

 • Palvelumuotoilun tuplatimanttiviitekehys

 

Palvelumuotoilun työkalut 1: Ymmärryksen kerääminen

 • Luotain, kyselyt
 • Kontekstuaaliset haastattelut
 • Palvelupolku, kohtaamispisteet
 • Harjoitus
12.00 Lounas
13.00 Palvelumuotoilun työkalut 2: Haastekentän kiteytys

 • Sidosryhmäkartta
 • Informaatiokartta
 • Asiakaspersoonat; viestijäpersoonat
 • Kehityskohteiden priorisointi ja rajaaminen
 • Harjoitus
14.15 Kahvitauko
14.30 Palvelumuotoilun työkalut 3: Ratkaisujen ideointi ja testaaminen

 • Ideointimenetelmiä
 • Ideoiden valinta ja jatkokehittäminen
 • Prototypointi
 • Harjoitus

 

Palvelumuotoilun työkalut 4: Ratkaisujen suunnittelu ja toteutettavuuden arviointi

 • Palvelukonseptit
 • Service blueprinting
 • Systemaattiset kokeilut
 • Harjoitus

 

Keskustelu päivän annista ja johdatus toiseen koulutuspäivään

 • Palvelumuotoilun ja ketterien menetelmien yhteys
 • Palvelumuotoilun vahvuudet ja heikkoudet
 • Palvelumuotoilun soveltaminen viestinnän kehittämiseen
 • What’s in it for me?
16.00 Koulutuspäivä päättyy
Palvelumuotoilun soveltaminen sisäisen viestinnän haasteisiin
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Palvelumuotoilu viestinnän kehittämisessä

 • Sisäinen viestintä ja viestinnän murros
 • Viestinnän ja markkinoinnin palvelumuotoilun periaatteet
 • Palvelumuotoilun sovelluskohteet viestinnän kehittämisessä

 

Osallistujien kehityskohteiden ja sparrausryhmien valinta

 

Palvelumuotoiluprosessin aloittaminen

 • Toteuttajat ja sidosryhmät
 • Aikajänne
 • Resurssit
10.45 Kahvitauko
11.00 Case: Meillähän on kaikki hyvin” – sisäisen viestinnän pamu, ystävä vai vihollinen? Sisäisen viestinnän palvelumuotoilun prosessi tarveymmärryksen, motivoinnin ja sisäisen luotauksen näkökulmista

Jaana Jetzinger, viestinnän ja palvelumuotoilun asiantuntija

12.00 Lounas
13.00 Käytännön esimerkkejä palvelumuotoilun soveltamisesta sisäisen viestinnän haasteisiin

 • Eri henkilöstöryhmien tavoittaminen
 • Kanavapaletin kehittäminen
 • Intranetin ja digitaalisen työympäristön uudistaminen

 

Harjoitus: Palvelumuotoiluprosessin suunnittelu omiin viestintähaasteisiin

 

 • Kartoita ja löydä – Nykytilanteen, tuskien ja muutostarpeiden kartoitus.
 • Kiteytä – Ymmärryksen muodostaminen. Löydösten dokumentointi. Priorisointi ja tavoitteiden asettaminen.
 • Kehitä – Ideointi, ideoiden valinta ja jatkokehittäminen. Konseptointi, prototypointi ja kokeilut.
 • Toteuta
14.15 Kahvitauko
14.30 Suunnitelmien esittely ja keskustelu harjoituksen oivalluksista

 

Ideoista toteutukseen

 • Viestintäkonseptien toteutettavuuden arviointi
 • Toteutuksen suunnittelu service blueprintingin avulla
 • Ripaus muutosjohtamista: Muutosten osallistava suunnittelu ja johtaminen
 • Toimintatavat käytäntöön: menetelmät, aikataulutus ja resurssointi

 

Keskustelu ja koulutuksen yhteenveto

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1 645 €
Julkinen sektori1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Tapahtumatalo Bank sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Unioninkadulla. Sisäänkäynti on Unioninkadulta tapahtumatalon pääovista, josta opasteet ohjaavat edelleen portaita ylös kokoustiloihin. Kokoustilat sijaitsevat toisessa kerroksessa.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta