Sovella palvelumuotoilun metodeja sisäisessä viestinnässä!

Sisäisen viestinnän rooli on murroksessa. Modernilla työpaikalla jokainen on viestijä ja vastuussa siitä, että tieto kulkee. Viestintäfunktion rooli muuttuu organisaatiolähtöisestä sisällöntuottajasta viestinnän mahdollistajaksi ja fasilitoijaksi.

 

 • Miten viestintäfunktion edustajana ymmärrän, mitkä viestintäkanavat ja -käytännöt ovat henkilöstöllemme sopivimmat? Mihin tarvitsemme yhteisiä käytäntöjä?
 • Millaista tukea eri viestijäpersoonat tarvitsevat?
 • Miten varmistan, että strategiaviestintä ja työnantajaviestintä saavuttavat koko henkilöstön?
 • Millainen kanavapalettimme tulisi olla?
 • Millainen intranet palvelisi henkilöstöä paremmin?
 • Mitä viestinnän palveluiden tuottaminen vaatii? Miten palveluiden tuotanto ja kehittäminen resurssoidaan oikein?

 

Muun muassa näihin kysymyksiin löydetään vastauksia, kun viestintää tarkastellaan palveluna, jonka kehittämiseen voi hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä. Tästä on monia hyötyjä. Palvelumuotoilu tuo kehitysprosessiin systemaattisuutta ja rakentaa holistista ymmärrystä. Osallisuus prosessiin edistää lopputuloksiin sitoutumista, kun sidosryhmien välisessä dialogissa syntyy jaettuja oivalluksia ja ymmärrystä. Ratkaisuvaihtoehtojen havainnollistaminen näkyviksi, iterointi ja testaaminen jo suunnitteluvaiheessa tuottaa koeteltuja ja kestävämpiä ratkaisuja.

 

Tällä kurssilla tutustutaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiin yleisesti sekä syväsukelletaan niiden soveltamiseen käytännössä sisäisen viestinnän kehittämisessä. Testaamme muutamia menetelmiä myös käytännössä.

 

Kurssin tavoitteena on selkeyttää se, mitä palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu ovat, ja kuinka niitä voi soveltaa sisäisen viestinnän kontekstissa. Kurssin jälkeen koulutettavilla on valmius soveltaa palvelumuotoilua sisäisen viestinnän kehittämiseen.

 

Kurssin aikana sovellamme ryhmissä palvelumuotoilun menetelmiä käytännön työssä ilmeneviin sisäisen viestinnän haasteisiin. Ota siis mukaan jokin viestinnällinen ongelma, jota haluaisit työstää. Suunnittelemme ryhmissä, kuinka haasteen voisi ratkaista palvelumuotoilun avulla. Ryhmät muodostetaan aiheiden mukaan.

Ohjelma

8.45 Etäyhteys avautuu
9.00 Sisäisen viestinnän roolin ja roolituksen murros

 • Viestinnän ammattilainen kehittäjänä ja fasilitoijana

 

Johdatus palvelumuotoiluun

 • Mitä on palvelumuotoilu?
 • Case-esimerkki pamusta viestinnän kehittämisessä
 • Soveltamiskohteet
10.15 Kahvitauko
10.30 Palvelumuotoiluprosessi

 • Periaatteet
 • Prosessin vaiheet

 

Mitä palvelumuotoilu vaatii?

 • Hyötyjen osoittaminen
 • Toteuttajat ja sidosryhmät
 • Sitouttaminen
 • Aikataulu
 • Resurssit

 

Yhteenveto aamupäivästä

Harjoitusryhmien muodostaminen

12.00 Lounas
13.00 Palvelumuotoilun vaihe 1: Ymmärryksen lisääminen

 • Vaiheen esittely, tavoitteet ja työtavat
 • Luotain, kyselyt
 • Haastattelut
 • Case-esimerkkejä

 

Harjoitus ryhmissä

14.15 Kahvitauko
14.30 Palvelumuotoilun vaihe 2: Haastekentän kiteytys

 • Vaiheen esittely, tavoitteet ja työtavat
 • Sidosryhmäkartta
 • Informaatiokartta
 • Asiakaspersoonat; viestijäpersoonat
 • Case-esimerkkejä

 

Harjoitus ryhmissä

Keskustelu ja päivän yhteenveto

16.00 Koulutuspäivä päättyy
8.45 Etäyhteys avautuu
9.00 Keskustelu ensimmäisen päivän annista

Palvelumuotoilun vaihe 3: Ratkaisujen ideointi ja testaaminen

 • Vaiheen esittely, tavoitteet ja työtavat
 • Ideointi ja priorisointi; mitä ja miten
 • Kehityskohteen valinta, testaus ja ketterä kehittäminen
  • Prototypointi
  • Pilotointi
  • Kokemuksellistaminen
 • Case-esimerkki

 

Harjoitus ryhmissä

10.15 Kahvitauko
10.30 Palvelumuotoilun vaihe 3: Ratkaisujen ideointi ja testaaminen jatkuu
12.00 Lounas
13.00 Palvelumuotoilun vaihe 4: Ratkaisujen toteuttaminen ja muutoksen johtaminen

 • Vaiheen esittely, tavoitteet ja työtavat
 • Palvelukonseptit, service blueprinting
 • Muutoksen tiekartta
 • Systemaattiset kokeilut
 • Jatkuva kehittäminen
 • Virheiden ja taka-askelten sietäminen ja niistä oppiminen
 • Case-esimerkkejä

 

Keskustelu ryhmäharjoitusten oivalluksista

14.15 Kahvitauko
14.30 Palvelumuotoilun heikkoudet ja vahvuudet sisäisen viestinnän kehittämisessä

Keskustelu ja päivän yhteenveto

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori, etuhinta 26.3. asti (norm. 1545 €)1445 €
Julkinen sektori, etuhinta 26.3. asti (norm. 945 €)895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.