Hallitsetko vastuukysymykset ja sopimustekniikan?

Huolellisesti laaditulla sopimuksella voi välttää ongelmia ja ehkäistä riitojen syntymistä. Hyvä sopimus myös joustaa osapuolten tarpeiden mukaan ja tarjoaa työkaluja riitojen sopimiseen sekä riittävät oikeussuojakeinot rikkomusten varalle. Koulutuksissamme kuulet kokeneiden asiantuntijoiden parhaita käytäntöjä ja kokemuksia sopimus- ja neuvottelutekniikasta sekä analyysejä sopimusten tulkintakäytännöstä ja vastuukysymyksistä.

 

Teknologiajuristi - Tekoäly 2021

9.3.2021, Etäosallistuminen

Mitkä ovat automaattisen päätöksenteon reunaehdot?

Lue lisää

Teknologiajuristi-seminaarisarja

9.3.2021-27.5.2021, Helsinki

Lue lisää

Vakuusoikeuspäivä

10.3.2021, Etäosallistuminen

Tule kuulemaan ajankohtaista tietoa huoneistotietojärjestelmästä ja osakehuoneistorekisteristä.

Lue lisää

Osakeyhtiö-iltapäivät

12.3.2021-21.5.2021

Lue lisää

Corporate governance (Osakeyhtiö-iltapäivät osa 1)

12.3.2021

Miten liiketoimia ja päätöksentekoa käytännössä arvioidaan osakeyhtiölain keskeisten periaatteiden valossa? Miten luottamusta pidetään yllä ja vastuuriskejä minimoidaan kriisitilanteissa?

Lue lisää

Allianssi - uudet vakiosopimusehdot

17.3.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Vahingonkorvaus ja sopimukset

25.3.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Osakeyhtiön rahoitus ja varojen käyttö (Osakeyhtiö-iltapäivät osa 2)

26.3.2021

Mihin osakeyhtiölain keinovalikoima taipuu pääomanhankinnassa? Miten osakeyhtiön varojen käytön lainmukaisuutta arvioidaan käytännön valossa?

Lue lisää

Julkiset ostotarjoukset (Osakeyhtiö-iltapäivät osa 3)

23.4.2021

Ratkaisuja yksityiskohtaisesti säännellyn julkisen ostotarjousprosessin ongelmakohtiin tarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön näkökulmasta

Lue lisää

Pörssiyhtiön sulautuminen ja jakautuminen (Osakeyhtiö-iltapäivät osa 4)

7.5.2021

Millaisia ratkaisuja pörssiyhtiön sulautumis- ja jakautumisprosessin juridisiin kysymyksiin on käytännössä löydetty?

Lue lisää

Vastuullisuus yhtiön näkökulmasta (Osakeyhtiö-iltapäivät osa 5)

21.5.2021

Mitä yrityksen vahva ja heikko yhteiskuntavastuu tarkoittavat käytännössä? Miten ohjausta edellyttävät teemat saadaan nousemaan hallituksen pöydälle?

Lue lisää

Teknologiajuristi – teknologia ja sopimukset

27.5.2021, Etäosallistuminen

Miten selvität monitoimittajaympäristön haasteet? Miten ratkaiset t&k -projektien keskeisimmät rahoitus- ja sopimuskysymykset?

Lue lisää

Riitapäivä – prosessin vireillepano ja turvaamistoimet

27.5.2021, Etäosallistuminen

Miten riitaprosessin strategiset valinnat heijastuvat menettelyn myöhempiin vaiheisiin? Miten käytät turvaamistoimia tehokkaasti kotimaisissa ja kansainvälisissä riidoissa?

Lue lisää