Osaatko hallita riskejä sopimuksissa? Miten voit varautua sopimusriitaan?

Sopimustekniikka -seminaarisarjassa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytäntöjä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Käytännönläheinen seminaari on suunniteltu yritysten sopimusasioista vastaaville henkilöille sekä juristien moninaisiin tarpeisiin.

Seminaarin osat I ja II toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Sopimustekniikka I, 27.9.2023

 • Aie- ja esisopimusten sitovuus
 • Sopimuksen johdanto, vakioehdot ja boilerplate-lausekkeet
 • Kokemuksia sopimusneuvotteluista meiltä ja maailmalta
 • Projektisopimusten keskeiset ehdot ja riskien hallinta
 • Kilpailukiellot ja salassapitosopimukset
 • Kansainvälisen kaupan sopimukset
 • Tutkimus- ja kehityssopimukset

Sopimustekniikka II – häiriöihin ja virheisiin varautuminen ja niiden seuraamukset, 31.10.2023

 • Neuvottelu vai oikeudenkäynti? Neuvottelutaktiikkaa ja -tekniikkaa riidan uhatessa
 • Sopimuksen vastuuehdot ja vastuumuodot – vahingonkorvaus, sopimussakko, hinnanalennus
 • Suoritusten ja saatavien turvaaminen sopimussuhteissa
 • Kansainvälisen kaupan ajankohtaisia haasteita – miten selvitän ja huomioin sanktiot ja vientirajoitukset sopimuksissa
 • Riidanratkaisulausekkeet ja täytäntöönpanokysymykset käytännössä
 • Sopimusrikkomuksen seuraamukset; erilaiset oikeusseuraamukset, milloin osapuolella on oikeus purkaa sopimus?
 • Vastuuvakuutukset sopimuksissa ja riidoissa

Seminaarien puheenjohtajana toimii Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #sopimustekniikka #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Kaisa Fahllund

Kaisa Fahllund,

Partner, Head of Contracts, Berggren Oy (pj.)

”Pidin esityksestä erityisen paljon! Hyviä käytännön vinkkejä ja sopimuslausekkeita.Todella asiantunteva ja hyvä esiintyjä.”

”Erinomainen esimerkkien varaan rakentuva esitys, josta jäi paljon mieleen ja mietittävää. Pidin erityisesti siitä, että erilaisia vaihtoehtoisia lausekkeita esiteltiin rinnakkain ja osissa niin, että esimerkeistä sai irti konkreettisia ajatuksia myös omaan käytännön työhön. Esityksen perusteella sopimusehtoja katsoo huomenna ihan erilaisella mielenkiinnolla!”

Kaisalla on mittava kokemus sopimusten laatimisesta ja neuvottelemisesta ja niihin liittyvien riitojen hoitamisesta. Toimittuaan asianajajana kahdenkymmenen vuoden ajan Kaisa neuvoi valtion hankintayksiköitä niiden ICT-hankinnoissa Hansel Oy:ssä. Nykyisin Kaisa vastaa sopimustoiminnasta Berggren Oy:llä, joka on immateriaalioikeuksiin (IPR) erikoistunut täyden palvelun yritys.

Heikki Huhtamäki

Asianajaja, varatuomari, OTT, KTM

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

 

Asianajaja, varatuomari, oikeustieteen tohtori ja kauppatieteiden maisteri Heikki Huhtamäki on kokenut oikeudenkäyntijuristi sekä tuomioistuin- että välimiesmenettelyissä. Hän neuvoo päämiehiään muun...

Lue lisää

Eeva Impiö-Loimaala

Lakiasiainjohtaja, VT, FM

Metsä Board Oyj

 

Eeva Impiö-Loimaala toimii Metsä Groupilla...

Lue lisää

Mikko Iso-Aho

asianajaja, varatuomari, Senior Associate

Asianajotoimisto Krogerus Oy

 

Mikko Iso-Aho työskentelee Krogeruksella Senior Associate -juristina ja on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisemiseen. Hän edustaa asiakkaita niin tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissä....

Lue lisää

Tarmo Nikkilä

Director, Legal Services

YIT Oyj

Lue lisää

Jasse Ritakallio

Asianajaja, osakas

Asianajotoimisto Lindfors & CO Oy

Lue lisää

Marko Mononen

Asianajaja, osakas, OTT

Properta Asianajotoimisto Oy

Marko Mononen toimii siviilioikeuden dosenttina Helsingin yliopistossa ja asianajajana Properta Asianajotoimistossa. Monosen erityisosaamisalueita ovat sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, kilpailuoikeus ja julkiset...

Lue lisää

Thomas Kolster

Asianajaja, varatuomari ja osakas

Asianajotoimisto Krogerus Oy

Thomas Kolster työskentelee Krogeruksella osakkaana ja on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisemiseen. Hän auttaa asiakkaita kaikissa riidan vaiheissa aina alustavan analyysin...

Lue lisää

Rauna Irjala

Head of Complex & International Claims, Business Claims, Finland

If

Rauna Irjalalla on 20 vuoden kokemus vakuutusalalta keskittyen suurasiakkaiden vaativimpien vastuuvahinkojen hoitoon sekä vastuu- ja sopimusriskienhallintaan. Rauna Irjala vetää Ifin...

Lue lisää

Alexander Bützow

Senior Associate

Asianajotoimisto Krogerus Oy

 

Alexander Bützow työskentelee Krogeruksella Senior Associatena. Hän neuvoo asiakkaita erityisesti immateriaalioikeuksiin, kaupallisiin sopimuksiin, teknologiaan ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Hänellä on...

Lue lisää

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheisiin

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

9.05 Aie- ja esisopimukset: laatiminen, käyttötarkoitukset ja sitovuus

 • Aie- ja esisopimukset; käyttötarkoitukset ja keskeiset erot
 • Käytännön esimerkkejä keskeisistä sopimusehdoista
 • Sopimuksentekotuottamus ja muut riskit
 • Aiesopimus ja esisopimus oikeuskäytännön valossa

asianajaja, varatuomari Mikko Iso-Aho, Asianajotoimisto Krogerus Oy

9.55

 

Rakennusprojektien sopimustekniikasta ja sopimusehdoista

 • Rakennusprojektin kohteen määrittelystä ja rakennushankkeiden sopimuksista
 • Vastuun- ja riskienjaosta rakennusprojekteissa
 • Sopimusten dynaamisuus ja muutosten hallinta projektin aikana

Director, Legal Services Tarmo Nikkilä, YIT Oyj

10.45 Kahvia ja keskustelua
11.05 Kansainvälisen kaupan sopimuksista

 • Miten kansainväliset vakioehdot toimivat ostajan ja myyjän näkökulmista?
 • Battle of forms -tilanteet
 • Miten eri toimitusehdot toimivat käytännössä?
 • Miten kuljetusoikeus vaikuttaa sopimuksiin?

Lakiasiainjohtaja, VT, FM Eeva Impiö-Loimaala, Metsä Board Oyj

12.00 Lounas
13.00 Tutkimus- ja kehityssopimukset

 • Eri tyyppisiä tutkimushankkeita; tilaustutkimus, yhteistyöhankkeet, kotimaiset ja EU-konsortiot
 • IPR:n omistus- ja käyttöoikeudet; tausta- ja tulosaineistot
 • Muut keskeiset sopimusehdot
 • Kilpailunormien huomiointi T&K-sopimuksissa

Senior Associate, Alexander Butzow, Asianajotoimisto Krogerus Oy

13.50 Kahvia ja keskustelua
14.10 Kilpailukiellot ja salassapitosopimukset

 • Normipohja
 • Kilpailukielloista sopiminen muuttuneen lainsäädännön valossa
 • Salassapitosopimukset

Asianajaja, varatuomari, OTT, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

15.00 Kahvia ja keskustelua
15.15 Sopimuksen johdanto, vakioehdot ja boilerplate-lausekkeet

 • Sopimuksen johdannon merkityksestä
 • Vakioehtojen käyttö
 • Boilerplate lausekkeet; laatiminen ja sisällöt

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy.

16.00 Seminaarin yhteenveto ja lopetus
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheisiin

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

9.10 Suoritusten ja saatavien turvaaminen sopimussuhteissa

 • Maksuehdot ja -järjestelyt; mm. remburssi
 • Omistuksenpidätys- ja kuittausehdot
 • Vakuudet ja vakuutukset
 • Turvaamistoimista

osakas, asianajaja Jasse Ritakallio, Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy

9.50

 

Riidanratkaisulausekkeet ja täytäntöönpanokysymykset käytännössä

 • Välimiesmenettely, tuomioistuin vai sovittelu, entä oikeuspaikka
 • Välityslausekkeista
 • Epäselvät tai ristiriitaiset riidanratkaisulausekkeet
 • Tuomioiden ja välitystuomioiden täytäntöönpanosta

osakas, asianajaja Thomas Kolster, Asianajotoimisto Krogerus Oy

10.30 Kahvia ja keskustelua
10.50 Sopimusrikkomuksiin varautuminen

 • Lakiin perustuvat ja sopimusperusteiset vastuut
 • Viivästys
 • Suoritusvirhe
 • Reklamointi
 • Viivästyssakko-, vahingonkorvaus-, hinnanalennus- ja purkuehdot

asianajaja, osakas, OTT Marko Mononen, Properta Asianajotoimisto Oy

12.00 Lounas
13.00 Miten yrityksen vastuuvakuutus toimii sopimusriidoissa?

 • Mitä vahinkoja vastuuvakuutus kattaa ja mitä ei?
 • Vakuutuksen huomioiminen sopimuksissa

Head of Complex & International Claims, Business Claims, Rauna Irjala, Finland If

14.00 Kahvia ja keskustelua
14.20 Kansainvälisen kaupan ajankohtaisia aiheita  

 • Mitä opimme viimeaikaisista kriiseistä?
 • Force majeure -ja hardship ehdot sopimuksissa ja ehtoihin vetoaminen käytännössä

Lakiasiainjohtaja, VT, FM, Eeva Impiö-Loimaala

Metsä Board Oyj

15.05 Sopimusriitojen ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen

 • Miksi sopimusriitoja syntyy?
 • Sopimusriitojen ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen sopimusehdoissa; työkaluja riitojen ratkaisuun
 • Oikeudenkäynti vai neuvotteluratkaisu?
 • Neuvottelutaktiikkaa ja -tekniikkaa

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

15.55 Seminaarin yhteenveto ja lopetus
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori1350 €
Julkinen sektori1250 €
Lakimiesliiton jäsen1250 €
Striimi, yksityinen sektori1350 €
Striimi, julkinen sektori1250 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen1250 €

Hintaan lisätään alv 24%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Tiia-Maria Rytsälä

Koulutuspäällikkö

tiia-maria.rytsala@almamedia.fi

040 764 0691

Paikka

Helsinki