Osaatko hallita riskejä sopimuksissa? Miten voit varautua sopimusriitaan?

Sopimustekniikka -seminaarisarjassa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytäntöjä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Käytännönläheinen seminaari on suunniteltu yritysten sopimusasioista vastaaville henkilöille sekä juristien moninaisiin tarpeisiin.

Seminaarin osat I ja II toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Sopimustekniikka I, 22.9.2022

 • Aie- ja esisopimusten sitovuus
 • Sopimuksen johdanto, vakioehdot ja boilerplate-lausekkeet
 • Kokemuksia sopimusneuvotteluista meiltä ja maailmalta
 • Projektisopimusten keskeiset ehdot ja riskien hallinta
 • Kilpailukieltosopimukset työsuhteissa
 • Kansainvälisen kaupan sopimukset
 • Tutkimus- ja kehityssopimukset

Sopimustekniikka II – häiriöihin ja virheisiin varautuminen ja niiden seuraamukset, 12.10.2022

 • Neuvottelu vai oikeudenkäynti? Neuvottelutaktiikkaa ja -tekniikkaa riidan uhatessa
 • Sopimuksen vastuuehdot ja vastuumuodot – vahingonkorvaus, sopimussakko, hinnanalennus
 • Suoritusten ja saatavien turvaaminen sopimussuhteissa
 • Sopimuksen purkaminen ja force majeure-ehdot
 • Riidanratkaisulausekkeet ja täytäntöönpanokysymykset käytännössä
 • Sopimusrikkomuksen seuraamukset; erilaiset oikeusseuraamukset, milloin osapuolella on oikeus purkaa sopimus?
 • Vastuuvakuutukset sopimuksissa ja riidoissa

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #sopimustekniikka #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Kaisa Fahllund

Kaisa Fahllund,

Partner, Head of Contracts, Berggren Oy (pj.)

”Pidin esityksestä erityisen paljon! Hyviä käytännön vinkkejä ja sopimuslausekkeita.Todella asiantunteva ja hyvä esiintyjä.”

”Erinomainen esimerkkien varaan rakentuva esitys, josta jäi paljon mieleen ja mietittävää. Pidin erityisesti siitä, että erilaisia vaihtoehtoisia lausekkeita esiteltiin rinnakkain ja osissa niin, että esimerkeistä sai irti konkreettisia ajatuksia myös omaan käytännön työhön. Esityksen perusteella sopimusehtoja katsoo huomenna ihan erilaisella mielenkiinnolla!”

Kaisalla on mittava kokemus sopimusten laatimisesta ja neuvottelemisesta ja niihin liittyvien riitojen hoitamisesta. Toimittuaan asianajajana kahdenkymmenen vuoden ajan Kaisa neuvoi valtion hankintayksiköitä niiden ICT-hankinnoissa Hansel Oy:ssä. Nykyisin Kaisa vastaa sopimustoiminnasta Berggren Oy:llä, joka on immateriaalioikeuksiin (IPR) erikoistunut täyden palvelun yritys.

Juha Pekka Katainen

Asianajaja, osakas

Asianajotoimisto Krogerus

Asianajaja Juha Pekka Katainen toimii ylimmän johdon neuvonantajana merkittävissä riita-asioissa ja sisäisissä selvityksissä. Katainen omaa pitkäaikaisen kokemuksen erityisesti teknologia-, media-...

Lue lisää

Tarmo Nikkilä

lakimies

YIT Oyj

Lue lisää

Eeva Impiö-Loimaala

Lakiasiainjohtaja, VT, FM

Metsä Board Oyj

 

Eeva Impiö-Loimaala toimii Metsä Groupilla...

Lue lisää

Rauna Irjala

Head of Complex & International Claims, Business Claims, Finland

If

Rauna Irjalalla on 20 vuoden kokemus vakuutusalalta keskittyen suurasiakkaiden vaativimpien vastuuvahinkojen hoitoon sekä vastuu- ja sopimusriskienhallintaan. Rauna Irjala vetää Ifin...

Lue lisää

Mikko Iso-Aho

asianajaja, varatuomari

Asianajotoimisto Krogerus Oy

Mikko Iso-Aho työskentelee Krogeruksella Senior Associate -juristina ja on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisemiseen. Hän edustaa asiakkaita niin tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissä....

Lue lisää

Alexander Bützow

Senior Associate

Asianajotoimisto Krogerus Oy

 

Alexander Bützow työskentelee Krogeruksella Senior Associatena. Hän neuvoo asiakkaita erityisesti immateriaalioikeuksiin, kaupallisiin sopimuksiin, teknologiaan ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Hänellä on...

Lue lisää

Jasse Ritakallio

Asianajaja, osakas

Asianajotoimisto Lindfors & CO Oy

Lue lisää

Thomas Kolster

Asianajaja, varatuomari ja osakas

Asianajotoimisto Krogerus Oy

Thomas Kolster työskentelee Krogeruksella osakkaana ja on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisemiseen. Hän auttaa asiakkaita kaikissa riidan vaiheissa aina alustavan analyysin...

Lue lisää

Marko Mononen

Asianajaja, osakas, OTT

Properta Asianajotoimisto Oy

Marko Mononen toimii siviilioikeuden dosenttina Helsingin yliopistossa ja asianajajana Properta Asianajotoimistossa. Monosen erityisosaamisalueita ovat sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, kilpailuoikeus ja julkiset...

Lue lisää

Tapio Rantala

Asianajaja, varatuomari

Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy

Lue lisää

Suvi Knaapila

Asianajaja, osakas

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Asianajaja, osakas Suvi Knaapila on toinen Dittmar & Indreniuksen Employment, Benefits & Pensions -praktiikan vetäjistä. Hän työskentelee laaja-alaisesti suomalaisten ja...

Lue lisää

Ohjelma

 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheisiin

Kaisa Fahllund, Partner, Berggren Oy

9.05 Aie- ja esisopimusten sitovuus

 • Aie- ja esisopimukset; käyttötarkoitus ja keskeiset riskit
 • Esimerkkejä keskeisistä ehdoista
 • Aiesopimus ja esisopimus oikeuskäytännön valossa

Mikko Iso-Aho, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Krogerus Oy

9.55

 

Projektisopimusten keskeiset ehdot ja riskien hallinta

 • Projektisopimusten keskeisiä ehtoja
 • Projektin kohteen määrittely
 • Muutosten hallinta sopimuksessa ja projektin aikana
 • Aikataulu ja viivästysten ennaltaehkäisy

Tarmo Nikkilä, lakimies, YIT

10.45 Kahvia ja keskustelua
11.05 Kansainvälisen kaupan sopimuksista

 • Miten kansainväliset vakioehdot toimivat ostajan ja myyjän näkökulmista?
 • Battle of forms -tilanteet
 • Miten eri toimitusehdot toimivat käytännössä?
 • Miten kuljetusoikeus vaikuttaa sopimuksiin?

Eeva Impiö-Loimaala, Lakiasiainjohtaja, VT, FM, Metsä Board Oyj

12.00 Lounas
13.00 Tutkimus- ja kehityssopimukset

 • Tutkimus- ja kehityssopimuksien eri muodot
 • Aineettomien oikeuksien omistajuus
 • Vastuuehdot ja muut T&K-sopimusten erityispiirteet
 • Henkilötietojen käsittely ja datasta sopiminen

 Alexander Bützow, Senior Associate, Asianajotoimisto Krogerus Oy

13.50 Kahvia ja keskustelua
14.10 Kilpailukieltosopimukset työsuhteissa

Suvi Knaapila, asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

15.00 Kahvia ja keskustelua
15.15 Sopimuksen johdanto, vakioehdot ja boilerplate-lausekkeet

 • Sopimuksen johdannon merkityksestä
 • Vakioehtojen käyttö
 • Boilerplate lausekkeet; laatiminen ja sisällöt

Kaisa Fahllund, Partner, Berggren Oy

16.00 Seminaarin yhteenveto ja lopetus
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheisiin

Kaisa Fahllund, Partner, Berggren Oy

9.10 Suoritusten ja saatavien turvaaminen sopimussuhteissa

 • Suoritusten ja saatavien turvaaminen sopimusehdoissa
 • Suoritusten ja saatavien turvaaminen vakuuksilla
 • Suoritusten ja saatavien turvaaminen turvaamistoimilla

Jasse Ritakallio, osakas, Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy

9.50

 

Riidanratkaisulausekkeet ja täytäntöönpanokysymykset käytännössä

 • Välimiesmenettely, tuomioistuin vai jokin muu riidanratkaisumenettely – oikeuspaikan valinnassa huomioitavia kysymyksiä
 • Välityslausekkeen käyttöala ja sitovuus
 • Epäselvät tai ristiriitaiset riidanratkaisulausekkeet
 • Kotimaisten ja ulkomaisten tuomioiden täytäntöönpano
 • Kotimaisten ja ulkomaisten välitystuomioiden täytäntöönpano

Thomas Kolster, asianajaja, osakas, varatuomari, Asianajotoimisto Krogerus Oy

Mikko Iso-Aho, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Krogerus Oy

10.30 Kahvia ja keskustelua
10.50 Sopimuksen vastuuehdot ja vastuumuodot

 • vahingonkorvaus, sopimussakko, hinnanalennus

Tapio Rantala, asianajaja, VT, Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy

11.50 Lounas
12.50 Sopimuksen purkaminen ja force majeure-ehdot 

Marko Mononen, asianajaja, osakas, OTT, Properta Asianajotoimisto Oy

13.35 Kahvia ja keskustelua
13.55 Vastuuvakuutukset sopimuksissa ja riidoissa

 • mitä sopimusriskejä voidaan vakuuttaa?
 • mitä vakuutus korvaa sopimusriitatilanteessa?
 • miten vakuutuksen olemassaolo huomioidaan sopimuksessa ja riidassa?
 • käytännön esimerkkejä

Rauna Irjala, Head of Complex & International Claims, If

14.45 Kahvia ja keskustelua
15.00 Neuvottelu vai oikeudenkäynti? Neuvottelutaktiikkaa ja -tekniikkaa riidan uhatessa

 • miten voit varautua sopimusriitaan?

Kaisa Fahllund, Partner, Berggren Oy

15.50 Seminaarin yhteenveto ja lopetus
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori1250 €
Julkinen sektori1150 €
Lakimiesliiton jäsen1150 €
Striimi, yksityinen sektori1250 €
Striimi, julkinen sektori1150 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen1150 €

Hintaan lisätään alv 24%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Anna Hedman

Sisältöpäällikkö

anna.hedman@almamedia.fi

050 433 8867

Paikka

Clarion Hotel

Tyynenmerenkatu 2

Helsinki

Hotelli sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääovista, jonka jälkeen opasteet ohjaavat edelleen tapahtuma-alueelle. Clarion Hotel Helsinki puh. 010 850 3820

Julkiset kulkuvälineet

Raitiovaunut 9, 7 ja 6T tuovat sinut rautatieasemalta aivan hotellin läheisyyteen (Huutokonttorin pysäkki). Katso lisää julkisesta liikenteestä reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla

Autolla saapuessa käytössä on maanalainen pysäköintihalli Rokkiparkki noin 450 metrin kävelymatkan päässä hotellilta, osoitteessa Välimerenkatu 12. Pysäköintiä varten tarvitaan EasyPark -sovellus. Pysäköinti maksetaan myös tämän sovelluksen kautta. Lue EasyParkista lisää täältä.

 

Majoitus

Majoittuville osallistujille Clarion tarjoaa varauskoodia EVENTS, jonka mainitsemalla osallistujat saavat 15% alennusta päivän hinnasta. Tarjouskoodi on käytössä kaikkiin huoneluokkiin, niin kauan kuin hotellihuoneita riittää. Varaukset varauskoodilla EVENTS voi tehdä helposti sivuilta: https://www.nordicchoicehotels.fi/

Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.