Osaatko hallita riskejä sopimuksissa? Miten voit varautua sopimusriitaan?

Sopimustekniikka -seminaarisarjassa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytäntöjä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Käytännönläheinen seminaari on suunniteltu yritysten sopimusasioista vastaaville henkilöille sekä juristien moninaisiin tarpeisiin.

Seminaarin osat I ja II toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Sopimustekniikka I, 23.9.2024 – ohjeita sopimusten laadintaan ja riskien hallintaan

 • Aie- ja esisopimusten sitovuus
 • Sopimuksen johdanto, vakioehdot ja boilerplate-lausekkeet
 • Kokemuksia sopimusneuvotteluista meiltä ja maailmalta
 • Projektisopimusten keskeiset ehdot ja riskien hallinta
 • Kilpailukiellot ja salassapitosopimukset
 • Kansainvälisen kaupan sopimukset
 • Vastuuvakuutukset sopimuksissa ja riidoissa

Sopimustekniikka II – häiriöihin ja virheisiin varautuminen ja niiden seuraamukset, 29.10.2024

 • Neuvottelu vai oikeudenkäynti? Neuvottelutaktiikkaa ja -tekniikkaa riidan uhatessa
 • Sopimuksen vastuuehdot ja vastuumuodot – vahingonkorvaus, sopimussakko, hinnanalennus
 • Suoritusten ja saatavien turvaaminen sopimussuhteissa
 • Tutkimus- ja kehityssopimukset
 • Kansainvälisen kaupan ajankohtaisia haasteita – miten selvitän ja huomioin sanktiot ja vientirajoitukset sopimuksissa
 • Riidanratkaisulausekkeet ja täytäntöönpanokysymykset käytännössä
 • Sopimusrikkomuksen seuraamukset; erilaiset oikeusseuraamukset, milloin osapuolella on oikeus purkaa sopimus?

Seminaarien puheenjohtajana toimii Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:#sopimustekniikka #almakoulutus #lakikoulutus #juristiliitonkoulutus

Puhujat

Kaisa Fahllund

Kaisa Fahllund,

Partner, Head of Contracts, Berggren Oy (pj.)

”Pidin esityksestä erityisen paljon! Hyviä käytännön vinkkejä ja sopimuslausekkeita.Todella asiantunteva ja hyvä esiintyjä.”

”Erinomainen esimerkkien varaan rakentuva esitys, josta jäi paljon mieleen ja mietittävää. Pidin erityisesti siitä, että erilaisia vaihtoehtoisia lausekkeita esiteltiin rinnakkain ja osissa niin, että esimerkeistä sai irti konkreettisia ajatuksia myös omaan käytännön työhön. Esityksen perusteella sopimusehtoja katsoo huomenna ihan erilaisella mielenkiinnolla!”

Kaisalla on mittava kokemus sopimusten laatimisesta ja neuvottelemisesta ja niihin liittyvien riitojen hoitamisesta. Toimittuaan asianajajana kahdenkymmenen vuoden ajan Kaisa neuvoi valtion hankintayksiköitä niiden ICT-hankinnoissa Hansel Oy:ssä. Nykyisin Kaisa vastaa sopimustoiminnasta Berggren Oy:llä, joka on immateriaalioikeuksiin (IPR) erikoistunut täyden palvelun yritys.

Eeva Impiö-Loimaala

Lakiasiainjohtaja, VT, FM

Metsä Board Oyj

 

Eeva Impiö-Loimaala toimii Metsä Groupilla...

Lue lisää

Thomas Kolster

Asianajaja, varatuomari ja osakas

Asianajotoimisto Krogerus Oy

Thomas Kolster työskentelee Krogeruksella osakkaana ja on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisemiseen. Hän auttaa asiakkaita kaikissa riidan vaiheissa aina alustavan analyysin...

Lue lisää

Rauna Irjala

Head of Complex & International Claims, Business Claims, Finland

If

Rauna Irjalalla on 20 vuoden kokemus vakuutusalalta keskittyen suurasiakkaiden vaativimpien vastuuvahinkojen hoitoon sekä vastuu- ja sopimusriskienhallintaan. Rauna Irjala vetää Ifin...

Lue lisää

Klaus Nyblin

osakas, asianajaja

Nyblin Asianajotoimisto Oy

.

Lue lisää

Laura Tuure-Fallström

Senior Associate,

Asianajotoimisto Krogerus Oy

Lue lisää

Jasse Ritakallio

Asianajaja, osakas

Asianajotoimisto Lindfors & CO Oy

Lue lisää

Alexander Bützow

Senior Associate

Asianajotoimisto Krogerus Oy

 

Alexander Bützow työskentelee Krogeruksella Senior Associatena. Hän neuvoo asiakkaita erityisesti immateriaalioikeuksiin, kaupallisiin sopimuksiin, teknologiaan ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Hänellä on...

Lue lisää

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Tervetuloa! Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheisiin

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

9.05 Aie- ja esisopimukset: laatiminen, käyttötarkoitukset ja sitovuus

 • Aie- ja esisopimukset; käyttötarkoitukset ja keskeiset erot
 • Käytännön esimerkkejä keskeisistä sopimusehdoista
 • Sopimuksentekotuottamus ja muut riskit
 • Aiesopimus ja esisopimus oikeuskäytännön valossa

Senior Associate, Laura Tuure-Fallström, Asianajotoimisto Krogerus Oy

10.10 Kahvia ja keskustelua
10.30

 

Projekti- ja palvelusopimukset  IT-hankintojen riskienhallinnan näkökulmasta

 • Keskeiset ehdot
 • Vertailevia huomioita ostajan ja myyjän näkökulmasta

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

11.30 Lounas
12.30 Kansainvälisen kaupan sopimuksista

 • Vakioehtojen (erityisesti Incoterms) käyttö
 • Miten eri toimitusehdot toimivat käytännössä?
 • Miten kuljetusoikeus vaikuttaa sopimuksiin?
 • Battle of forms -tilanteet
 • Mitä opimme pandemiasta?
 • Force majeure -ja hardship- ehdot yleisesti

Lakiasiainjohtaja, VT, FM Eeva Impiö-Loimaala, Metsä Board Oyj

13.50 Kahvia ja keskustelua
14.05 Kilpailukiellot ja salassapitosopimukset käytännössä

 • Työnantajan ja työntekijän välinen salassapitosopimus, erityisesti ratkaisun KKO 2022:16 valossa
 • Liikesalaisuuden suojaaminen pätevänä perusteena työntekijän kanssa tehtävälle kilpailukieltosopimukselle
 • Työntekijän kanssa tehtävien salassapito- ja kilpailukieltosopimusten pitäminen toisistaan erillään
 • Työntekijän kanssa tehtävän kilpailukieltosopimuksen edellytykset nykyisen TSL 3:5:n mukaan
 • Yritysten väliset salassapitosopimukset
 • Salassapitosopimusten suhde liikesalaisuuksien lakisääteiseen suojaan
 • Rajat ylittäviä näkökulmia liikesalaisuusdirektiivissä edellytetyn sääntelyn pohjalta

osakas, asianajaja, Klaus Nyblin, Nyblin Asianajotoimisto Oy

14.55 Jaloittelutauko
15.00 Miten yrityksen vastuuvakuutus toimii sopimusriidoissa?

 • Mitä vahinkoja vastuuvakuutus kattaa ja mitä ei?
 • Vakuutuksen huomioiminen sopimuksissa

Head of Complex & International Claims, Business Claims, Rauna Irjala, Finland, If

16.00 Seminaarin yhteenveto ja lopetus
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Tervetuloa! Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheisiin

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

9.05 Tutkimus- ja kehityssopimukset

 • Eri tyyppisiä tutkimushankkeita; tilaustutkimus, yhteistyöhankkeet, kotimaiset ja EU-konsortiot
 • IPR:n omistus- ja käyttöoikeudet; tausta- ja tulosaineistot
 • Muut keskeiset sopimusehdot
 • Kilpailunormien huomiointi T&K-sopimuksissa

Senior Associate, Alexander Bützow, Asianajotoimisto Krogerus Oy

10.15 Kahvitauko
10.35 Sopimuksen johdanto, vakioehdot ja boilerplate-lausekkeet

 • Sopimuksen johdannon merkityksestä
 • Vakioehtojen käyttö
 • Boilerplate lausekkeet; laatiminen ja tulkinta

Partner Kaisa Fahllund, Berggren Oy

11.35

 

Riidanratkaisulausekkeet ja täytäntöönpanokysymykset käytännössä

 • Välimiesmenettely, tuomioistuin vai sovittelu, entä oikeuspaikka
 • Välityslausekkeista
 • Epäselvät tai ristiriitaiset riidanratkaisulausekkeet
 • Tuomioiden ja välitystuomioiden täytäntöönpanosta

osakas, asianajaja Thomas Kolster, Asianajotoimisto Krogerus Oy

12.05 Lounas
13.00 Suoritusten ja saatavien turvaaminen sopimussuhteissa

 • Maksuehdot ja -järjestelyt; mm. remburssi
 • Omistuksenpidätys- ja kuittausehdot
 • Vakuudet ja vakuutukset
 • Turvaamistoimista
 • Kuittaus
 • Esimerkkejä sopimusehdoista
14.00 Kahvia ja keskustelua
14.20 Sopimusrikkomusten seuraamuksista ja niiden täytäntöönpanosta
15.20 Seminaarin yhteenveto ja lopetus
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori1350 €
Julkinen sektori1250 €
Juristiliiton jäsen1250 €
Striimi, yksityinen sektori1350 €
Striimi, julkinen sektori1250 €
Striimi, Juristiliiton jäsen1250 €

Hintaan lisätään alv 24%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Tiia-Maria Rytsälä

Koulutuspäällikkö

tiia-maria.rytsala@almamedia.fi

040 764 0691

Puhuja

Koulutusten asiakaspalvelu

koulutus@almainsights.fi

+358-(0)20 442 4110

Paikka

Helsinki