Taloushallinnon järjestelmän vaihtaminen on hanke, joka vaatii monien eri näkökulmien huomioimista sekä jo ennen järjestelmän kilpailutusta ja hankintaa että myös käyttöönottoprojektin aikana sekä varsinaisen järjestelmän toteutusprojektin jälkeen. Syitä vaihtamiseen voi olla monia, mutta usein tarvetta ohjaa tarve tehostaa toimintaa tai ulkoinen pakko, esim. fuusioiden tai muissa toiminnan muutosten yhteydessä. Tarve voi syntyä organisaation sisäisestä painostuksesta esimerkiksi vanhentuvan ohjelmiston puutteiden vuoksi tai johdon halusta parantaa tuottavuutta ja alentaa kustannuksia tehostamalla taloushallintoa. 

Huolimatta siitä mistä tarve syntyy, on tärkeää ymmärtää, millaisesta kokonaisuudesta on kyse, kun ollaan vaihtamassa taloushallinnon järjestelmää. Se pitää sisällään monia vaiheita, ja uuden järjestelmän vaihtaminen voi olla isokin projekti koko organisaatiolle. Jo tietojärjestelmän hankinnassa vaaditaan osaamista, jotta ei harhauduta esim. vaatimaan vanhaa toimintamallia uudessa ympäristössä. Myös järjestelmän käyttöönottoprojektissa on useita johtamisen ja suunnittelun näkökulmia, joihin tulee tarttua, jotta luodaan parhaat edellytykset onnistuneen järjestelmäkokonaisuuden läpiviemiseksi. 

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi taloushallinnon järjestelmien uudistamisessa huomioitavat vaiheet ja miten välttää pahimmat järjestelmäuudistuksen sudenkuopat. Järjestelmävaihdon läpivientiä käydään lävitse käytännön toimintaohjeiden, hyväksi havaittujen toimintatapojen ja case-esimerkkien avulla. Koulutus antaa osallistujalle työvälineitä järjestelmäuudistuksen sekä siihen liittyvän muutosten läpiviemiseksi. 

Tervetuloa koulutukseen ottamaan haltuun taloushallinnon järjestelmäuudistus!  

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu koulutuspaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00  Järjestelmäuudistuksen tarpeen tunnistaminen 

 • Mistä tunnistaa tarvitaanko järjestelmänvaihdosta vai tehostetaanko vanhaa? 
 • Modernit teknologiat osana järjestelmäuudistusta (mm. robotiikka, tekoäly) 
 • Kuinka edetä taloushallinnon järjestelmän järjestelmäarkkitehtuurin uudistuksessa? 
 • Minkälaisia kumppaneita ja palveluita on tarjolla mihinkin uudistumisprosessin vaiheeseen? 
10.15 Kahvitauko  
10.30  Hankintaprosessin läpivieminen 

 • Vaatimuksien listaamista vai tavoitetilan prosesseja? 
 • Järjestelmävaihtoehtojen shortlistaus; räätälöity, konfiguroitu vai valmisohjelma? 
 • Konfiguroitavan järjestelmän modulaarisuuden hyödyntäminen 
 • Tarjousten vertailussa huomioitavat asiat  
12.00 Lounas 
13.00  Uuden taloushallintojärjestelmän tai -työkalun käyttöönoton läpivieminen 

 • Miten muodostaa mahdollisimman tehokas projektiorganisaatio? 
 • Agilet projektimallit vs. vesiputousmallit projektin ohjauksessa 
 • Muutosjohtamisen rooli talousjärjestelmän vaihdoksessa 
 • Erityishuomiota vaativat kokonaisuudet: muutostenhallinta ja räätälöinnit, master data ja konversiot, testi- ja käyttötapaukset 
 • Datasta kaikki irti: päivitä samalla laskentarakenteet ja raportointi 
14.15  Kahvitauko 
14.30 Tuotannon tuki ja jatkokehitys 

 • Tukiorganisaation rakentaminen; in-house vai palveluna ostetut tukitoiminnot? 
 • Tukipalvelujen sisältö ja vaatimukset 
 • Jatkokehityksen johtaminen osana palvelutuotantoa 
16.00  Koulutuspäivä päättyy  
  Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Kouluttaja

Hinnat

Etuhinta 12.8. asti (norm. 1095 €)995 €
Etäosallistuminen, etuhinta 12.8. asti (norm. 1095 €)995 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut koulutuspäivän aikana. Etäosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Helsinki