Terveysteknologian laitteiden ja ohjelmistojen toiminnallinen monimutkaisuus on lisääntynyt. Kehittämiseen ja käyttöön osallistuvien tahojen on tunnettava terveysteknologian viranomaisvaatimukset turvallisuuden, suorituskyvyn ja vaikuttavuuden varmistamiseksi tuotteen koko elinkaaren ajan.

 

Käyttövirheet aiheutuvat usein puutteista laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Käyttöliittymän suunnitteluvirheet voivat vaarantaa potilaan tai käyttäjän turvallisuuden. Turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelu vaatii erityisosaamista, kehittäjien ja käyttäjien välistä yhteistyötä sekä viranomaisvaatimusten tunnistamista.

 

Tämä koulutus pureutuu edellä mainittuihin tärkeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Koulutukseen osallistuttuasi tunnistat terveysteknologian käyttötilanteisiin liittyvät erityispiirteet, ajankohtaiset trendit sekä keskeiset viranomaisvaatimukset (pääpaino EU), jotka ohjaavat terveysteknologian tuotekehitystä ja liiketoimintaa. Osallistumalla syvennät ymmärrystäsi terveysteknologian käytettävyyden vaatimuksista, tärkeistä asiaa koskettavista tiedonlähteistä, yhteistyön merkityksestä sekä toimialan käytettävyyssuunnitteluprosessista. Opit tunnistamaan käyttövirheen käsitteen sekä oivaltamaan millaisin käyttöliittymäratkaisuin ja toimenpitein voidaan käyttövirhe estää tai sen aiheuttamia seurauksia minimoida.

 

Koulutus muodostaa poikkeuksellisen kokonaisuuden, jossa käytettävyyden merkitystä lähestytään viranomaisvaatimusten pohjalta. Sääntely vaikuttaa myös toimialalla toimivien ammattilaisten osaamisvaatimuksiin. Koulutuksen jälkeen osallistuja saa uutta näkökulmaa toiminnalleen ja näyttäytyy terveysteknologian toimialan erityispiirteet tunnistavana ammattilaisena asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Koulutuspäivän tavoitteena on luoda mahdollisimman perusteellinen ymmärrys teemasta. Siihen voi osallistua myös ilman suoranaista kokemusta käsiteltävistä asioista.

Ohjelma

9.00 Terveysteknologian viranomaisvaatimukset ja käytettävyys (EU pääosin)

 • Terveysteknologian käyttökonteksti ja käytettävyyssuunnittelun erityispiirteet
 • Terveysteknologiaa koskettava asetus MDR 2017/745 yleisesti
 • Viranomaisvaatimukset – mitä käytettävyyden osalta vaaditaan?
 • Käyttöliittymän ja käytettävyyden käsite viranomaisvaatimusten näkökulmasta
10.15  Kahvitauko 
10.30  Terveysteknolologian käytettävyyssuunnitteluprosessi

 • Toimialan käytettävyyssuunnitteluprosessi vaiheittain sekä liitännäiset standardit
 • Käytettävyyden suhde riskien hallintaan
 • Dokumentaatiovaatimuksista
 • Ohjeet ja oppaat käytettävyyssuunnitteluprosessin läpivientiin
12.00  Lounas 
13.00  Terveysteknologian käyttöliittymät – inhimillset tekijät ja käyttöturvallisuus

 • Keskeiset inhimilliset tekijät, käyttövirheen käsite, tyypit ja tunnistamisen keinot eri asiayhteyksissä
 • Käyttöliittymän suunnittelu ja käyttövirheen mahdollisuuden välttäminen esimerkkien valossa
 • Keskeiset standardit, ohjeet ja oppaat toimialan käytännön käyttöliittymäsuunnittelun tueksi
14.15  Kahvitauko 
14.30  Käytettävyystestaus viranomaisvaatimusten näkökulmasta

 • Käytettävyystestauksen rooli osana käytettävyyssuunnittelua
 • Terveysteknologian käytettävyystestaukseen liittyvät ominaispiirteet
 • Käytettävyystestaus sekä viranomaisvaatimukset ja liitännäisyys riskienhallintaan
 • Käytettävyystestauksen suunnittelu, toteutus, tulosten analysointi ja dokumentointi
16.00  Päivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1545 €
Julkinen sektori945 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäosallistuminen

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, vaan pelkkä internetyhteys riittää. Kaikille etäosallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livestriimaus. Koulutuksen striimauksesta ei tehdä tallennetta.