Suomi on terveysteknologian innovaatiotoiminnan kärkimaita. Laitteiden ja ohjelmistojen toiminnallinen monimutkaisuus on lisääntynyt ja terveysteknologia kulkee yhä useammin mukanamme. Kehittämiseen ja käyttöön osallistuvien tahojen on tunnettava terveysteknologian viranomaisvaatimukset turvallisuuden, suorituskyvyn ja vaikuttavuuden varmistamiseksi tuotteen koko elinkaaren ajan.

 

Käyttövirheet aiheutuvat usein puutteista laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Käyttöliittymän suunnitteluvirheet voivat vaarantaa potilaan tai käyttäjän turvallisuuden. Turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelu vaatii erityisosaamista, kehittäjien ja käyttäjien välistä yhteistyötä sekä viranomaisvaatimusten tunnistamista.

 

Tämä koulutus pureutuu edellä mainittuihin tärkeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Koulutukseen osallistuttuasi tunnistat terveysteknologian käyttötilanteisiin liittyvät erityispiirteet, ajankohtaiset trendit sekä keskeiset viranomaisvaatimukset (EU), jotka ohjaavat terveysteknologian tuotekehitystä ja liiketoimintaa. Osallistumalla syvennät ymmärrystäsi terveysteknologian käytettävyyden vaatimuksista, tärkeistä asiaa koskettavista tiedonlähteistä, yhteistyön merkityksestä sekä toimialan

 

käytettävyyssuunnitteluprosessista. Opit tunnistamaan käyttövirheen käsitteen sekä oivaltamaan millaisin käyttöliittymäratkaisuin ja toimenpitein voidaan käyttövirhe estää tai sen aiheuttamia seurauksia minimoida.

 

Koulutus muodostaa poikkeuksellisen kokonaisuuden, jossa käytettävyyden merkitystä lähestytään viranomaisvaatimusten pohjalta (EU ja US FDA). Sääntely vaikuttaa myös toimialalla toimivien ammattilaisten osaamisvaatimuksiin. Koulutuksen jälkeen osallistuja saa uutta näkökulmaa toiminnalleen ja näyttäytyy terveysteknologian toimialan erityispiirteet tunnistavana ammattilaisena asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Kahden koulutuspäivän tavoitteena on luoda mahdollisimman perusteellinen kokonaiskuva. Siihen voi osallistua myös ilman suoranaista kokemusta käsiteltävistä asioista.

Ohjelma

Terveysteknologian käytettävyyssuunnitteluprosessi – kokonaiskuva ja viranomaisvaatimukset
8.30  Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.00-  Terveysteknologian viranomaisvaatimukset (EU pääasiassa, mutta myös US FDA)

 • Terveysteknologiaa koskettava lainsäädäntö, keskeiset osapuolet ja määritelmät
 • Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja dokumentaatiovaatimukset
 • Post-market velvoitteet ja vaaratilanneilmoitusmenettelyt
 • Viranomaisvaatimukset sekä laatu, potilasturvallisuus ja markkinoilla menestyminen
10.15  Kahvitauko 
10.30  Terveysteknolologia, käytettävyys ja viranomaisvaatimukset

 • Terveysteknologian käyttökonteksti ja käytettävyyssuunnittelun erityispiirteet
 • Käytettävyyden ja käyttöliittymän käsitteet toimialan näkökulmasta
 • EU ja US FDA viranomaisvaatimukset – mitä käytettävyyden osalta vaaditaan?
12.00  Lounas 
13.00  Terveysteknologian trendit ja käytettävyyden uudet ulottuvuudet  

 • Terveysteknologian murros ja käytettävyyden uudet vaatimukset
 • Harjoitus 1: Viranomaisvaatimusten tunnistaminen ja analysointi
 • Harjoituksen purku ja yhteenveto
14.15  Kahvitauko 
14.30  Terveysteknologian käytettävyyssuunnitteluprosessi

 • Toimialan käytettävyyssuunnitteluprosessi vaiheittain sekä liitännäiset standardit
 • Käytettävyyden suhde riskien hallintaan
 • Dokumentaatiovaatimuksista
 • Ohjeet ja oppaat käytettävyyssuunnitteluprosessin läpivientiin
 • Yhteistyön tarve ja merkitys
16.00  Päivä päättyy
Aamupäivä – Terveysteknologian käyttöliittymät – inhimilliset tekijät ja käyttöturvallisuus
8.30  Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.00  Terveysteknologian käyttöliittymät – käyttövirhe ja käyttöliittymäsuunnittelu

 • Keskeiset inhimilliset tekijät, käyttövirheen käsite, tyypit ja tunnistamisen keinot eri asiayhteyksissä
 • Käyttöliittymän suunnittelu ja käyttövirheen mahdollisuuden välttäminen esimerkkien valossa
 • Keskeiset standardit, ohjeet ja oppaat toimialan käytännön käyttöliittymäsuunnittelun tueksi
10.15  Kahvitauko 
10.30  Terveysteknologian käyttöliittymien arviointia ja suunnitteluratkaisut

 • Harjoitus 2: Käyttöliittymäratkaisujen arviointi, käyttövirheen tunnistaminen ja suunnitteluratkaisut
 • Harjoituksen purku ja yhteenveto
12.00  Lounas 
Iltapäivä – Terveysteknologian käytettävyystestaus
13.00  Käytettävyystestaus viranomaisvaatimusten näkökulmasta

 • Käytettävyystestauksen rooli osana käytettävyyssuunnittelua
 • Terveysteknologian käytettävyystestaukseen liittyvät ominaispiirteet
 • Käytettävyystestaus sekä viranomaisvaatimukset ja liitännäisyys riskienhallintaan
14.15  Kahvitauko 
14.30  Terveysteknologian käytettävyystestaus käytännössä

 • Käytettävyystestauksen suunnittelu, toteutus, tulosten analysointi ja dokumentointi
 • Keskeiset standardit, ohjeet ja oppaat toimialan käytettävyystestauksen toteutusta ohjaamassa
 • Päivien yhteenveto ja take aways
16.00  Koulutuspäivä päättyy 

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1 645 €
Julkinen sektori1 045 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuusvastaava

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Kallion kortteli- Kokous- ja kongressikeskus

Toinen linja 14

00530 Helsinki

Koulutus järjestetään Kallion kortteli- Kokous- ja kongressikeskuksessa, osoitteessa Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta