Tunne tietokonenäön sovelluskohteet!

Tietokonenäkö (Computer Vision) on viime vuosina noussut yhdeksi keskeisimmistä koneoppimisen osa-alueista. Sen sovellusalueiden laajaan kirjoon kuuluvat muun muassa itseajavat autot, kasvontunnistus ja robotiikka. Tietokonenäkö on myös saavuttanut riittävän maturiteettitason, jotta sitä voidaan tehokkaasti hyödyntää liiketoiminnassa.

 

Liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi on tosin ymmärrettävä, mitä sovellettu koneoppiminen (Applied Machine Learning) liiketoiminnassa vaatii. Kurssi lähestyykin aihetta kriittisesti, holistisesta ja liiketoimintalähtöisestä näkökulmasta. Kurssilla et siis tule kuulemaan tyypillistä tekoälymarkkinointiin liittyvää epärealistista hypetystä.

 

Kurssin aamupäivän osassa käydään läpi neuroverkkojen toimintaa ja syväoppimisen teoriaa sekä näiden sovelluksia tietokonenäössä. Teoriasisältöä havainnollistetaan demoilla. Opettavat asiat käydään läpi yleistajuisesti, joten osallistujilta ei vaadita ohjelmointitaustaa. Mikäli osallistujilla on perusosaaminen Python 3:sta, he voivat halutessaan ladata demot itselleen. Aamupäivän tavoitteena on luoda riittävä teoreettinen pohja iltapäivän soveltavalle osiolle.

 

Aamupäivän oppeja sovelletaan käytäntöön iltapäivän osassa, jossa koneoppimista ja tietokonenäköä lähestytään ratkaisukeskeisesti. Tarkoituksena on löytää strukturoitu lähestymistapa, jossa käytetään ajatusmallina design-ajattelua ja työkaluna entuudestaan tuttua business model canvasia, joka on muokattu relevantiksi koneoppimisen näkökulmasta. Iltapäivän osion jälkeen osallistujat pystyvät arvioimaan tietokonenäköprojektin eri osa-alueita ja ymmärtävät, miten liiketoimintaongelmaan löydetään oikea tekninen ratkaisu.

 

Vaikka kurssi keskittyy tietokonenäköön, sen opit ovat sovellettavissa strategisesta näkökulmasta mihin tahansa muuhun koneoppimisen osa-alueeseen. Kurssin keskeisenä oppimistavoitteena on myös tarjota osallistujille riittävä ymmärrys, jotta he pystyvät arvioimaan kriittisesti koneoppimisratkaisuja ostajan roolissa.

 

Koulutus on perustasoinen eikä vaadi käsiteltävien aiheiden syvää teknistä osaamista. Päivästä saa eniten irti, jos osallistujalla on jo ymmärrystä koneoppimisesta ja tietotekniikasta.

Ohjelma

 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Neuroverkot ja tietokonenäkö

 • Noin 15 minuutin oppimäärä koneoppimisen perusteista
 • Syväoppiminen ja neuroverkot
 • Neuroverkot tietokonenäössä

 

Demo: Mitä kuvalle tapahtuu, kun se ajetaan neuroverkon läpi?

10.15 Kahvitauko
10.30 Tietokonenäkö liikkuvan kuvan analysoinnissa

 • Tietokonenäön soveltaminen liikkuvaan kuvaan
 • Sovellusalueet liiketoiminnassa
 • Esimerkkiprojekti Advianilta

 

Demo: Liikkuvan kuvan analysointi

12.00 Lounas
13.00 Tietokonenäön soveltaminen liiketoiminnassa I

 • Design-ajattelu ja koneoppiminen
 • Työkalu: Deep Learning Canvas
 • Value Propositions: Mitä arvoa olemme tuottamassa?
 • Features: Minkälaista ongelmaa olemme ratkaisemassa?
 • Decision Support: Miten ehdotettu ratkaisu tukee päätöksentekoa?

 

Harjoitus: Deep Learning Canvas

14.15 Kahvitauko
14.30 Tietokonenäön soveltaminen liiketoiminnassa II

 • Key Metrics: Miten mittaamme parannusta?
 • Data Logistics: Miten tarvittava data saadaan käyttöön?
 • Technical Debt: Minkälaista teknistä velkaa ratkaisusta syntyy?
 • Yhteenveto päivästä

 

Harjoitus: Deep Learning Canvas

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori, etuhinta 24.7. asti (norm. 1295 €)1245 €
Julkinen sektori, etuhinta 24.7. asti (norm. 895 €)845 €
Yksityinen sektori1295 €
Julkinen sektori895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäosallistuminen

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, vaan pelkkä internetyhteys riittää. Kaikille etäosallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livestriimaus. Koulutuksen striimauksesta ei tehdä tallennetta. Seminaarin striimauksesta tehdään tallenne ja se on katsottavissa kolmen päivän ajan seminaarin jälkeen. Striimiosallistuminen on henkilökohtainen.