Tietosuojavastaavan koulutusohjelman seminaareihin osallistuvat saavat osallistumisestaan CPE -pisteitä, joita vaaditaan IAPP:n myöntämien sertifikaattien ylläpitämiseen.

Huippusuosittu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma etenee tiedon elinkaarimallin mukaisesti henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta tietojen suojaukseen ja sisäisten ohjeistusten ja koulutusten laatimisesta tietojen auditointiin ja sieltä edelleen tietojen luovutukseen saakka. Tietosuoja ei ole dokumenttiharjoitus, jolla oikeutetaan aiemmat toiminnot, vaan prosessien tulee olla kunnossa yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Koulutusohjelmassa kuulet muun muassa, mitä osoitusvelvollisuuden täyttäminen käytännössä vaatii, mihin tietosuojaviranomaiset kiinnittävät erityistä huomiota, ja kuinka tietosuoja ja -turva jalkautetaan läpi prosessien.

Koulutusohjelman osallistujilla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitumiseen muiden tietosuojavastaavien ja tietosuojan ammattilaisten kesken.

 

Koulutusohjelma on suunniteltu kaikille tietosuojavastaavan tehtäväkentästä ja uudistuneesta tietosuojan sääntelystä kiinnostuneille koulutustaustasta ja tehtävästä riippumatta. Yksittäiset seminaarit toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koulutusohjelman osat:

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen 14. – 15.1.2020
Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen – palveluntarjoajien vastuut ja velvoitteet, käsittelyyn liittyvät sopimukset, markkinointi 9.– 10.3.2020
Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvontakeinot – yksilön oikeuksien käyttäminen, viranomaisvalvonta, seuraamukset 12. – 13.5.2020
Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja sisäinen raportointi 25.8.2020

 

Tietosuojavastaavan koulutusohjelman aiempien toteutusten osallistujat kertovat,

miksi he osallistuivat ohjelmaan ja mitä hyötyjä he saivat ohjelmasta irti.

 

”Tietosuojasääntelyn tavoitteena on pelisääntöjen luominen”, kertoo

koulutusohjelman ideoija ja puheenjohtaja Eija Warma-Lehtinen haastattelussa.

 

Palautetta aiemmista Tietosuojavastaavan koulutusohjelmista:

”Yhden päivän seminaareista poiketen tässä päästiin syvemmälle itse asiaan, kun puheenvuorot olivat riittävän pitkiä. Esitykset oli hyvin valmisteltuja.”

”Monipuolinen ohjelma ja asiaa esitetty hyvin useasta näkökulmasta. Harjoitukset myös hyviä, samoin mahdollisuus keskustella esittäjien kanssa.”

”Yhteispalautteena esiintyjät olivat hyviä, lakiasioita tuntemattomalle tuli erinomainen pieni pilkahdus siihen puoleen.”

”Erityiset plussapisteet workshop-tyyppisestä koulutuksesta. Kädet savessa oppii”

”Olen omassa organisaatiossa sähköisten järjestelmien kehitykseen osallistuva henkilö. Tulin koulutukseen esimiehen lähettämänä jo valmiiksi hieman ahdistuneena. Seminaarissa onnistuttiin luomaan tunnelma, että tietosuoja on iloinen asia, toimintakulttuurit kehittyvät ja suuri joukko ihmisiä haluaa kehittää asiaa hyvässä hengessä ja löytää ratkaisuja.”

”Esiintyjiltä tuli hyviä käytännön neuvoja tietoturvan/-suojan jalkauttamiseen organisaatioissa.”

Suunnittelusta vastaavat:

Eija Warma-Lehtinen

Asianajaja, LL.M.

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen vastaa henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä ja hän...

Lue lisää

Reijo Aarnio

Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Oikeustieteen kandidaatti Reijo Aarnio on toiminut tietosuojavaltuutettuna vuodesta 1997. Tietosuojavaltuutettu valvoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien...

Lue lisää

Helena Eronen

Tietosuojavastaava

Itä-Suomen yliopisto

Lue lisää

Oskari Rovamo

Chief Privacy Officer

Fortum Oyj

Lue lisää

Ahti Saarenpää

Professori

Lapin yliopisto

Ahti Saarenpää on toiminut Lapin yliopiston yksityisoikeuden professorina vuodesta 1979 ja johtaa oikeusinformatiikan instituuttia. Hän on osallistunut akateemisen uransa lisäksi...

Lue lisää

Puhujat

Ari Andreasson

Tietosuojavastaava

Tampereen kaupunki

Lue lisää

Tanja Jaatinen

lainsäädäntöneuvos

oikeusministeriö

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Tanja Jaatinen työskentelee EU-tasoisten ja kansallisten tietosuojaa koskevien lainvalmistelutehtävien parissa. Hän oli valmistelemassa Suomen yleistä tietosuojalainsäädäntöä, jota uudistettiin...

Lue lisää

Päivi Konttila-Lokio

Tietosuojavastaava

Accountor

Lue lisää

Pasi Korhonen

Principal Consultant

F-Secure

Pasi on toiminut tietoturvan johtamisen ja IT-riskienhallinnan toimissa yli 20 vuotta, vuodesta 2005 lähtien hän on toiminut täysipäiväisenä konsulttina useiden...

Lue lisää

Kai Kuohuva

Senior Legal Counsel

Tieto Oyj

Lue lisää

Leena Kuusniemi

Legal Adviser, Leegal

Special Adviser, Fipra

Leena Kuusniemi on teknologiajuristi ja ennen Leegal Oy:n perustamista ollut lakimiehenä mm Roviolla ja Nokialla. Leena on Helsingin yliopiston Legal...
Lue lisää

Hanna Lankinen

tietosuojan tiimipäällikkö

OP Ryhmä 

Hanna Lankinen toimii tietosuojan tiimipäällikkönä OP Ryhmässä ja johtaa tietosuojan asiantuntijaorganisaatiota. Hän ohjaa digitaalisen liiketoiminnan ja älykkäiden palveluiden kehittämistä tietosuojan...

Lue lisää

Jukka Lång

Partner, CIPP/E, asianajaja

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Jukka Lång johtaa Dittmar & Indreniuksen Data Protection, Marketing & Consumers -praktikkaa ja on erikoistunut monimutkaisiin tietosuojaan ja  kyberturvallisuuteen liittyviin...

Lue lisää

Kim Parviainen

Counsel, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman

Lue lisää

Heljä-Tuulia Pihamaa

Tietosuojavastaava

SOK

Lue lisää

Hannes Saarinen

Senior Privacy Consultant

F-Secure Oyj

Vastattuaan kansainvälisen tietoturvayrityksen tietosuojatoimista kaikilla yrityksen toimialueilla, Hannes johtaa nykyään F-Secure Oyj’n tietosuojakonsultointia. Hän myös konsultoi asiakkaita useilla eri liiketoiminta-aloilla...

Lue lisää

Heikki Tolvanen

Chief Legal Engineer

PrivacyAnt Oy

Heikki Tolvasella on laajaa kokemusta niin tietojenkäsittelystä ja koodaamisesta kuin juridiikasta. Hän on työskennellyt sekä rekisterinpitäjien että henkilötietojen käsittelijöiden palveluksessa....

Lue lisää

Mikko Viemerö

tietosuojavastaava

Finnair

Mikko on sertifioitu tietosuojan ja tietoturvan ammattilainen sekä kokenut kouluttaja. Johdettuaan tietosuojatiimiä isossa konsulttiyrityksessä hän siirtyi vuodenvaihteessa Finnairille, jossa hän...

Lue lisää

Taito von Konow

Erityisasiantuntija

Verohallinto

Lue lisää

Ohjelma 2019 - 2020

 

1.      päivä 14.1.2020
Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Missä mennään kansallisten lainsäädäntöhankkeiden kanssa?

Miten arviointityö tietosuoja-asetuksen vaikutuksista sen voimaantulon jälkeen on sujunut?

 

Tanja Jaatinen,

lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö

 

10.30 Keskustelua ja tauko
Tietosuojavastaavan tehtävät – tietosuoja ja tietoturva

 

10.45 Tietosuojavaatimusten toteuttaminen käytännössä

 • rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet
 • osaavan tietosuojavastaavan merkitys organisaatiolle
 • tietojen elinkaaren hallinta
 • käytännön tietosuojariskejä ja niihin varautuminen

Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki

12.00 Lounas
13.00 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden tunnistaminen ja varmistaminen

Tietosuojavastaava Päivi Konttila-Lokio, Accountor

14.00 Iltapäiväkahvi
14.20 Käyttöoikeuksien määrittelyn ja hallinnan tärkeys ja vaikutus tiedon käytettävyyteen, sekä pääsynhallintaan

 • 1. Älä kerää 2. Estä 3. Valvo käyttöä
 • Valvonta osana tiedon suojaamista ja käytön kontrollointia läpi tiedon elinkaaren
 • Toteutus tukemaan käytettyjä teknologioista ja tiedonkäsittelyn tapoja

 

Pasi Korhonen, Principal Consultant, Security Management, CSS, F-Secure

15.15 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien identifiointi ja hallinta

 • Riskilähtöisyys tietosuojan hallinnassa
 • Edellytykset tehokkaalle tietosuojariskien hallinnalle
 • Käytännön riskienhallintatoimet ja työkalut

Data Protection Officer Mikko Viemerö, Finnair

16.30 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös
17.00-
18.00
Cocktails

 

 

2.      päivä 15.1.2020

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.
8.30 Aamukahvi
9.00 Kertaus edellisen päivän teemoista

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat 

 • käytännön esimerkkejä millaisia uhkia organisaatioiden tietoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuu

Erka Koivunen

Chief Information Security Officer, F-Secure Corporation

 

10.15 Keskustelua ja tauko
10.30 Kuinka tietosuoja- ja tietoturvariskejä voi hallita sopimuksin?

 • Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelevän palveluntarjoajan roolit ja vastuut
 • Vastuiden kohdentuminen eri toimijoiden välillä
 • Sopimusten merkitys riskienhallinnassa ja sopimusvapauden rajat

Asianajaja Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

12.00 Lounas
13.00 HARJOITUS: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa osa I

 • Osapuolten roolien ymmärtäminen ja vaikutukset
 • Tietosuojasopimusten rakentaminen ja sujuva sopiminen
 • Tietosuojasopimusten erityiskysymyksiä

Data Protection Officer Hannes Saarinen, F-Secure Oyj

Senior Legal Counsel Kai Kuohuva, Tieto Oyj

14.30 Iltapäiväkahvi
14.45 HARJOITUS: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa osa II

 

 • Käytännön harjoitus tietosuojasopimusten katselmoinnista ja neuvottelusta

 

Data Protection Officer Hannes Saarinen, F-Secure Oyj
Senior Legal Counsel Kai Kuohuva, Tieto Oyj

16.15 Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30 Seminaarin päätös

 

1. seminaaripäivä 9.03.
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 HARJOITUS: Tietovarantojen kartoitus
Chief Legal Engineer Heikki Tolvanen, PrivacyAnt Oy
12.00 Lounas
13.00 Käsittelyperusteet ja käsittelyperusteen oikean valinnan merkitys viimeaikaisen ratkaisukäytännön valossa
14.30 Iltapäiväkahvi
14.50 Lähtökohdat tietojen kaupalliseen hyödyntämiseen

Otto Lindholm, Tech & Data Lawyer, Senior Legal Counsel, Fonecta Oy

16.00 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös
Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
16.00-
17.30
Cocktails

 

2. seminaaripäivä 10.3.
8.30 Aamukahvi
9.00 Kertaus edellisen päivän teemoista
Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
9.15 Henkilötietojen luovutukset

Legal Adviser Leena Kuusniemi, Leegal Oy

10.30 Keskustelua ja tauko
10.45 Tietojen minimointi ja poistaminen
12.15 Lounas
13.15 Henkilötietojen käsittely kaupallisessa toiminnassa ja suoramarkkinoinnissa
Tietosuojan tiimipäällikkö Hanna Lankinen, OP Ryhmä
14.30 Iltapäiväkahvi
14.50 Case Verohallinto – Tietosuoja-asetuksen soveltaminen – henkilötietojen käsittely verotuksessa

 • Miten verotuksessa ja Verohallinnon toiminnassa huomioidaan tietosuojasääntelyn velvoitteet, esimerkkejä käytännön tilanteista

Erityisasiantuntija Taito von Konow, Verohallinto

 16.00 Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto
Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
16.30 Seminaarin päätös
Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.
1. seminaaripäivä 12.05.2020
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen

 • tiedonkäsittelyn elinkaari
 • tietosuojakuvaus
 • informointi
 • oikeuksien käyttöön liittyvät kysymykset
 • käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvät kysymykset
10.10 Keskustelua ja tauko
10.30 Yksilön oikeudet ja valvontaviranomaisen rooli tietojen käsittelyssä
11.30 Kysymyksiä ja keskustelua
12.00 Lounas
13.00 HARJOITUS: Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen

Riikka Turunen, Director – Data Protection & Privacy, Sanoma Oyj

14.15 Iltapäiväkahvi
14.45 Harjoituksen purku
16.00 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30-
18.00
Cocktails

 

2. seminaaripäivä 13.05.2020
8.30 Aamukahvi
9.00 Kertaus edellisen päivän teemoista

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen

 • Tarkastuspyyntöön vastaaminen ja muut rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavastaava Heljä-Tuulia Pihamaa, SOK

10.30 Keskustelua ja tauko
11.00 Kansainväliset tietojen siirrot
12.15 Lounas
13.15 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

Asianajaja Kim Parviainen ja asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

14.45 Iltapäiväkahvi
15.15 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

Asianajaja Kim Parviainen ja asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

                  

Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

 

 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, henkilökunnan koulutus ja omavalvonta

 

10.15 Keskustelua ja tauko
10.30 Tietotilinpäätöksen laatiminen

 • Mitä tietosuoja tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan Traficomin arkipäivässä?
 • Käytännön vinkkejä tietotilinpäätöksen laatimiseksi
 • Tietotilinpäätös luottamuksenrakentajana
11.30 Lounas
12.30 Sisäisen tarkastuksen rooli tietosuoja-asioiden valvonnassa

 

13.30 Iltapäiväkahvi
13.45 Privacy by Design -workshop

 

 

15.30 Kertaus ja yhteenveto koulutusohjelman sisällöstä ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

 

16.00 Kuohuvaa ja todistusten jako

Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

 

Kuplivaa, keskustelua, kokemusten vaihtoa…

 

16.30 Seminaarin päätös

 

Sertifioi osaamisesi!

Osallistu Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaan ja suorita CIPP/E ja CIPM sertifikaatit yhteishintaan 5790 €.

Normaalihinnat 8300 € yksityinen sektori, 6800 € julkinen sektori/ Lakimiesliiton jäsen.

CIPP/E ja CIPM -sertifikaatteihin valmentavia kursseja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Voit suorittaa kurssin ja kokeen valitsemanasi ajankohtana. Lue lisää sertifikaateista täältä.

Voit suorittaa myös yksittäisen sertifikaatin CIPP/E tai CIPM ja Tietosuojavastaavan koulutusohjelman yhteishintaan 4590 €.

Normaalihinnat: 6600 € yksityinen sektori, 5350 € julkinen sektori/ Lakimiesliiton jäsen.

Hintoihin lisätään alv. 24 %.

 

Hinnat

Yksityinen sektori3 800 €
Julkinen sektori3 000 €
Lakimiesliiton jäsen3 000 €
Tietosuojavastaava + CIPP/E ja CIPM sertifikaatti5 790 €
Tietosuojavastaava + CIPP/E tai CIPM sertifikaatti4 590 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut. PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT KOKO KOULUTUSOHJELMAAN OSALLISTUVILLE: Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin yksi kuukausi ennen koulutusohjelman alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % koko sarjan hinnasta. Kaksi viikkoa ennen ohjelman alkua ja sen jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi kuluitta luovuttaa kollegalle. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Yhteyshenkilöt

Ann-Marie Söderholm

Koulutuspäällikkö

ann-marie.soderholm@almamedia.fi

050 570 4957

Paikka

Finlandia-talo

Mannerheimintie 13 e

00100 Helsinki

Finlandia-taloon Helsingissä on helppo saapua kaikkialta Suomesta. Suosittelemme käyttämään julkisia liikennevälineitä mahdollisuuksien mukaan!

Julkiset kulkuvälineet

Raitiovaunut 4, 7 ja 10 sekä kaikki Mannerheimintietä kulkevat linja-autot pysähtyvät Finlandia-talolla (Kansallismuseon pysäkki). Katso lisätietoja reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla

Finlandia-talon vierestä löytyy parkkihalli josta on maanalainen kulkuyhteys Finlandia-taloon. Ajo-ohjeet parkkihalliin löydät täältä.

Majoitus

Olemme neuvotelleet erikoishinnat  useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan, niin etuhinta tulee huomioitua. Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.

 

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta
 • Hotel Katajanokka: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta nettisivujen kautta etukoodilla JAZ (koodi syötetään Special Rates -valikon Corporate-kenttään) tai olemalla yhteydessä hotellin vastaanottoon