Toimitusketjun kilpailukyvyn merkitys korostuu – Mitä johtamisessa ja kehittämisessä tulee huomioida? 

 Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimitusketjun johtamisen kehittämiseen, siihen, mitkä ajurit muuttavat toimitusketjujamme: 

 • Toimitusketju strategiat puuttuvat monilta yrityksiltä tai ovat puutteellisia. 
 • Toimitusketjua kehitetään teknologisilla ratkaisuilla (tekoäly). 
 • Yritykset ovat aloittamassa toimitusketjun johtamisen, tulee SCM-päälliköitä ja SCM-johtajia. 
 • Liiketoiminta ja toimitusketju yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, johtamisen haasteet. 
 • Logistiikka käsitteenä voidaan jo unohtaa, edustaa mennyttä aikaa. 
 • Toimitusketjun syväosaajista on merkittävä pula työmarkkinoilla. 
 • Monella yrityksellä on alkeelliset ohjaus- ja skenarointityökalut, taulukkolaskenta yleistä. 
 • Kehittämisen potentiaali on huikea ja hyvin rakennetulla johtamisjärjestelmällä vaikutukset suuria.  

Koulutus on tarkoitettu suoraan SCM (supply chain management) tehtävissä oleville sekä eri toimitusketjun funktioiden johtamisen kanssa työskenteleville asiantuntijoille, esimiehille ja johtajille. 

 

Toimitusketju muodostuu yrityksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen tuottamiseen osallistuvien toimintojen tehtävistä. Toimitusketjun kyvykkyys paljastaa myös organisaation toiminnan tuottavuuden ja vuorovaikutustaidot luodessaan palvelulupauksien mukaisen toiminnan asiakkailleen. Suurin osa työskentelemme eri toimintojen kuten hankinnan, varastoinnin, kuljetuksen, tuotannon ja myynnin tai tukifunktioiden esim. johtamisen, talouden tai informaatioteknologian alueilla. Yleensä yrityksillä toimintojen sisällä osaoptimoidaan ja huomaamatta annetaan muille monenlaisia haasteita. Yrityksen kilpailukyvyn keskeisiä onnistumisen perusteita on laadukkaan toimitusketjun hallinta. 

 

Tervetuloa koulutukseen kehittämään toimitusketjun johtamista! 

Ohjelma

8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
9.00 Toimitusketjun johtamisen viitekehys 

 • Toimitusketjun kehityspolku materiaalitaloudesta tuotto-ohjaukseen 
 • Toimintaympäristön muutosajurit ja trendit 
 • Tavoiteltavat hyödyt ja mittaaminen 

 

Tervetuloa: Esittelykierros ja odotukset koulutukselle 

10.15 Kahvitauko 
10.30  Toimitusketjun johtaminen ja ohjaus 

 • Strategisen suunnitelman laadinta 
 • Operatiivisen johtamisen työkalut, tavoitteet ja mittaaminen 
 • Henkilöstön hallinnan menetelmät ja tavoitteet 

 

Harjoitus: Havaitut haasteet omassa toimintaympäristössä? 

12.00  Lounas 
13.00 Hankinta ja kuljetus osana johtamista 

 • Kansainvälinen kauppa ja toimittajayhteistyö 
 • Operatiivinen ostaminen ja kuljetusmuodon valinta 
 • Huolinta ja kuljetusliike yhteistyö 

 

Harjoitus: Mitä hankinnan ongelmia on tiedossanne? 

14.15 Kahvitauko 
14.30 Varastointi osana johtamista 

 • Varastoinnin rooli ja eritysipiirteet toimitusketjussa 
 • Varaston prosessitpalvelutasot ja teknologiat 
 • Varaston keskeiset ongelmat ja ratkaisut 

 

Harjoitus: Oman varaston ohjaushaasteet? 

16.00  Koulutuspäivä päättyy 
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tuotanto ja prosessi- ja laadun hallinta osana johtamista

 • Tuotannonohjauksen keskeiset toteutustavat
 • Prosessien ja laadun johtaminen
 • Tuottavuuden ja ohjauksen kehittäminen

 

Harjoitus: Miten tuotantonne on järjestäytynyt (tuote, palvelu, ratkaisut)?

10.15 Kahvitauko 
10.30 Asiakkuudenhallinta osana johtamista

 • Markkinoinnin tavoite ja menettelytavat
 • Myyntiprosessien hallinta ja myyntitekniikat
 • Asiakaspalvelun rooli asiakaskokemuksessa

 

Harjoitus: Mitkä ovat asiakassegmenttinne?

12.00 Lounas
13.00 Esimiestaidot ja vuorovaikutus

 • Työnjohtamisen toimintatavat ja tavoitteet, oma johtajuuteni
 • Tiimidynamiikka testi ja tuloksien purkaminen
 • Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

 

Harjoitus: Mikä on oma johtamistyylini?

14.15 Kahvitauko
14.30 Toimitusketjun operatiiviset haasteet ja ratkaisut

 • Toimitusketjuun ohjauksen haasteet
 • Osaamisen ja tiedon haasteet
 • Vuorovaikutuksen haasteet

 

Harjoitus: Mitä tietoa kaipaan organisaatioltani?

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1 645 €
Julkinen sektori1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Tapahtumatalo Bank sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Unioninkadulla. Sisäänkäynti on Unioninkadulta tapahtumatalon pääovista, josta opasteet ohjaavat edelleen portaita ylös kokoustiloihin. Kokoustilat sijaitsevat toisessa kerroksessa.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta