Johtaminen tehostuu – seuraako henkilöstösi osaaminen mukana kehityksessä?

Johtaminen on muuttumassa yhä itseohjautuvampaan suuntaan.  Tällöin organisaatiot madaltuvat ja ihmisille jaetaan enenevässä määrin aiemmin esimiehille ja johtajille kuulunutta valtaa.  Tässä kehityksessä toiset ottavat vastuuta kantaakseen ja toiset jatkavat työtään niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.  Tämä koulutus auttaa saamaan edes osan jälkimmäisistä mukaan kehityksen junaan!

 

”Tulevaisuutta ei voi ennustaa, kassaa voi” -koulutuspäivä tehostaa johtamista ja seurantaa sekä antaa eväät tarkempaan toiminnan ohjaukseen ennustamista automatisoimalla, ennakoitavuutta lisäämällä ja reaktionopeutta parantamalla. Päivän aikana esitellyistä caseista selviää myös, miten kassavirtavastuuta ja työyhteisön roolijakoja korostavat kannustinjärjestelmät toimivat käytännössä.

 

Koulutuksessa opitaan laskemaan kassavirtatulos ja vertaamaan sitä erilaisissa tilanteissa virallisiin, kirjanpidon tuottamiin tuloksiin.  Koulutuksessa kerrotaan käytännön esimerkkien avulla myös, miten vastuullinen kassavirtatulosjohtaminen toimii omistajan vastuun, hallituksen vastuun ja toimitus-/toiminnan johtajan vastuun näkökulmista.

 

Lisäksi esitellään useita tuoreita tutkimustuloksia siitä, miten johtamisen laatu, hyvä organisaatioilmapiiri ja esimerkiksi moderni markkinointi vaikuttavat investointi- ja/tai osinko- sekä lainojen hoitomahdollisuuksiin.

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Johtaminen muuttuu – entä johtamisen työvälineet?

  • Hinta-, kustannus-, laatu-, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskilpailusta johtamisen tehostamiskilpailuun
  • Kassavirtatulos johtamisen, seurannan ja toiminnan ohjauksen tukena

 

Useita tosielämään pohjaavia esimerkkejä

10.15 Kahvitauko
10.30 Miten kassavirtatulos lasketaan ja mitä tällä tiedolla tehdään?

  • Konsernien, tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen sekä tiimien johtamisen, seurannan ja ohjauksen tehostaminen kassavirtatulosodotusten ja automaattiennusteiden avulla

 

Valmis Excel-pohja kassavirtatuloslaskentaan

12.00 Lounas
13.00 Tuotannon (toiminnan), markkinoinnin, henkilöstö- ja muiden resurssien näkökulmat?

  • Investointien ja toimintavaihtoehtojen simulointi päätösten teon, johtamisen, seurannan ja toiminnan ohjauksen tueksi

 

Esimerkkejä tosielämästä

14.15 Kahvitauko
14.30 Kannustinjärjestelmät ja muut tavoitteisiin pääsemistä edistävät työvälineet

  • Kassavirtatulosodotteen määrittely, joukkuepeli ja roolit kannustinjärjestelmien osatekijöinä
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1195 €
Julkinen sektori795 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäosallistuminen

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, vaan pelkkä internetyhteys riittää. Kaikille etäosallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livestriimaus, eikä striimauksesta tehdä tallennetta. Striimiosallistuminen on henkilökohtainen.