Kaikki koulutuksemme etäyhteydellä!

Tiesitkö, että voit osallistua seminaareihimme myös etäyhteydellä? Katso hinnat ja ilmoittaudu mukaan! 

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä

Käsittelyssä ovat muun muassa säännöllisen työajan määräytymiseen, lisä- ja ylityöhön, työaikajoustoihin ja lepoaikoihin liittyvät kysymykset. Lisäksi käydään läpi vuosilomalain olennaisia kysymyksiä sekä vuorottelu-, opinto- ja perhevapaiden saamisen edellytyksiä ja vaikutuksia työsuhde-etuuksiin.

Seminaarin asiantuntijoina:

Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö, seminaarin puheenjohtaja
Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Seminaari on seitsemänjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman viides osa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:
 #TyöoikeudenAsiantuntijaohjelma #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Tarja Kröger

Hallitusneuvos

työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos, OTL, VT Tarja Kröger on työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan ryhmän päällikkö ja osallistunut keskeisen työlainsäädännön ja merityölainsäädännön...

Lue lisää

Markus Äimälä

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Nico Steiner

Hallitusneuvos

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Marjaana Maisonlahti

Hallitusneuvos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lue lisää

Ohjelma 26.-27.1.2022

Seminaarin puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö

Työaikasääntelyä koskevien esitysten asiantuntijoina ovat työ- ja elinkeinoministeriöstä hallitusneuvos Tarja Kröger ja hallitusneuvos Nico Steiner.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi paikan päällä
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdanto aiheisiin
9.05 Lain soveltamisala

 • lain soveltamisalan piiriin kuuluvat
 • soveltamisalapoikkeukset (direktiivin näkökulma)
 • laajan soveltamisalan vastinparina laajemmat jouston mahdollisuudet
 • KKO soslapsikylä 2018:10
 9.40 Työajaksi luettava aika ja varallaolo

 • opt out ja matka-aika
10.15 Lakiin perustuvat säännöllisen työajan järjestelyt

 • yleissääntö
 • jaksotyö
 • vuorotyö
 • yötyö
10.45 Tauko
11.00 Vuorotteluvapaa ja opintovapaa

 • vapaan saamiset edellytykset
 • vapaiden ajalta maksettavat tuet
 • vaikutus työsuhde-etuuksiin
 • työsuhdeturva

Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, Sosiaali- ja terveysministeriö

 

12.00 Lounas
 12.45 Sopimukseen perustuvat säännöllisen työajan järjestelyt

 • työnantajan ja työntekijän välinen sopimus
 • työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika normaalisitovuus- ja yleissitovuuskentässä
 • joustotyö
 • liukuva työaika
 • työaikapankki
13.30 Lisä- ja ylityö, enimmäistyöaika
14.15 Kahvitauko
14.30 Lepoajat
15.00 Työaika-asiakirjat ja erinäiset säännökset
16.15 Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin
Seminaarin puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi paikan päällä
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Vuosilomalaki

 • soveltamiskysymykset
 • vuosiloman ansainta

Hallitusneuvos Tarja Kröger

10.30 Keskustelua ja tauko
10.45 Vuosilomalaki-esitys jatkuu

 • vuosilomapalkka ja -lomakorvaus
 • vuosiloman antaminen
 • erityiskysymyksiä

Hallitusneuvos Tarja Kröger

12.30 Lounas
13.30 Poissaolo työkyvyttömyyden vuoksi

 • poissaolo-oikeus työstä
 • sairausajan palkan määräytyminen

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

14.30 Kahvi
14.45 Perhevapaat

 • perhevapaiden edellytykset
 • perhevapaista ilmoittaminen ja ilmoitusten muuttaminen
 • työsuhde-etuudet perhevapaiden aikana
 • vuosilomakustannusten korvaaminen

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä

16.00 Toisen seminaaripäivän päättäminen
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 26.11. asti) (norm.1395€)1295 €
Julkinen sektori (etuhinta 26.11 asti) (norm. 1046€)996 €
Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 26.11. asti) (norm.1046€)996 €
Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 26.11 asti) (norm. 1395 €)1295 €
Striimi, julkinen sektori (etuhinta 26.11 asti) (norm. 1046 €)996 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 26.11 asti) (norm. 1046 €)996 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut paikan päällä. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Paikka

Helsinki