Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia työaikasääntelyn kysymyksiä, mukana myös perhevapaauudistus ja uusi perhevapaajärjestelmä

Seminaarissa käydään läpi muun muassa säännöllisen työajan määräytymiseen, lisä- ja ylityöhön, työaikajoustoihin ja lepoaikoihin liittyvät kysymykset. Lisäksi käsitellään vuosilomalain olennaisia kysymyksiä sekä vuorottelu-, opinto- ja perhevapaiden saamisen edellytyksiä ja vaikutuksia työsuhde-etuuksiin.

Seminaarin asiantuntijoina:

Hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö, seminaarin puheenjohtaja
Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, Sosiaali- ja terveysministeriö
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Seminaari on kahdeksanjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman kuudes osa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:
#Työsuhdevapaat #TAO_AlmaTalent #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Markus Äimälä

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Nico Steiner

Hallitusneuvos

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Marjaana Maisonlahti

Hallitusneuvos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lue lisää

Ohjelma 24.-25.1.2024

Seminaarin puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö

Työaikasääntelyä koskevien esitysten asiantuntijana on työ- ja elinkeinoministeriöstä hallitusneuvos Nico Steiner.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdanto aiheisiin
9.05 Lain soveltamisala

 • lain soveltamisalan piiriin kuuluvat
 • soveltamisalapoikkeukset (direktiivin näkökulma)
 • laajan soveltamisalan vastinparina laajemmat jouston mahdollisuudet
 • KKO soslapsikylä 2018:10
 9.40 Työajaksi luettava aika ja varallaolo

 • opt out ja matka-aika
10.15 Lakiin perustuvat säännöllisen työajan järjestelyt

 • yleissääntö
 • jaksotyö
 • vuorotyö
 • yötyö
10.45 Tauko
11.00 Sopimukseen perustuvat säännöllisen työajan järjestelyt

 • työnantajan ja työntekijän välinen sopimus
 • työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika normaalisitovuus- ja yleissitovuuskentässä
 • joustotyö
 • liukuva työaika
 • työaikapankki
11.45 Lounastauko
 12.30 Lisä- ja ylityö, enimmäistyöaika
13.15 Lepoajat
13.45 Iltapäivän tauko
14.00 Työaika-asiakirjat ja erinäiset säännökset
15.15 Vuorotteluvapaa ja opintovapaa

 • vapaan saamiset edellytykset
 • vapaiden ajalta maksettavat tuet
 • vaikutus työsuhde-etuuksiin
 • työsuhdeturva

Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, Sosiaali- ja terveysministeriö

16.15 Ensimmäisen seminaaripäivän päättäminen
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.
Seminaarin puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Vuosilomalaki

 • soveltamiskysymykset
 • vuosiloman ansainta
 • vuosiloman antaminen

Hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö

10.30 Tauko
10.45 Vuosilomalaki-esitys jatkuu

 • vuosilomapalkka ja -lomakorvaus

Hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö

12.30 Lounastauko
13.30 Poissaolo työkyvyttömyyden vuoksi

 • poissaolo-oikeus työstä
 • sairausajan palkan määräytyminen

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

14.30 Tauko
14.45 Perhevapaat

 • perhevapaiden edellytykset
 • perhevapaista ilmoittaminen ja ilmoitusten muuttaminen
 • työsuhde-etuudet perhevapaiden aikana
 • vuosilomakustannusten korvaaminen

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

16.00 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 24.11. asti) (norm.1445€)1345 €
Julkinen sektori (etuhinta 24.11. asti) (norm. 1082€)1032 €
Juristiliiton jäsen (etuhinta 24.11. asti) (norm.1082€)1032 €
Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 24.11. asti) (norm. 1445 €)1345 €
Striimi, julkinen sektori (etuhinta 24.11. asti) (norm. 1082 €)1032 €
Striimi, Juristiliiton jäsen (etuhinta 24.11. asti) (norm. 1082 €)1032 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Paikka

Helsinki