Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä. Käsittelyssä ovat muun muassa säännöllisen työajan määräytymiseen, lisä- ja ylityöhön, työaikajoustoihin ja lepoaikoihin liittyvät kysymykset. Lisäksi käydään läpi vuosilomalain olennaisia kysymyksiä sekä vuorottelu-, opinto- ja perhevapaiden saamisen edellytyksiä ja vaikutuksia työsuhde-etuuksiin.

 

Seminaarin asiantuntijoina:

Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö, seminaarin puheenjohtaja
Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

 

Seminaari on seitsemänjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman viides osa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

Puhujat

Tarja Kröger

Hallitusneuvos

työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos, OTL, VT Tarja Kröger on työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan ryhmän päällikkö ja osallistunut keskeisen työlainsäädännön ja merityölainsäädännön...

Lue lisää

Markus Äimälä

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Nico Steiner

Hallitusneuvos

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Marjaana Maisonlahti

Hallitusneuvos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lue lisää

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö

Työaikasääntelyä koskevien esitysten asiantuntijoina ovat työ- ja elinkeinoministeriöstä hallitusneuvos Tarja Kröger ja hallitusneuvos Nico Steiner.

8.45 Tervetuloa, etäyhteys aukeaa
9.00 Seminaarin avaus ja johdanto aiheisiin
9.05 Lain soveltamisala

 • lain soveltamisalan piiriin kuuluvat
 • soveltamisalapoikkeukset (direktiivin näkökulma)
 • laajan soveltamisalan vastinparina laajemmat jouston mahdollisuudet
 • KKO soslapsikylä 2018:10
 9.40 Työajaksi luettava aika ja varallaolo

 • opt out ja matka-aika
10.15 Keskustelua ja tauko
10.30 Lakiin perustuvat säännöllisen työajan järjestelyt

 • yleissääntö
 • jaksotyö
 • vuorotyö
 • yötyö
 11.15 Sopimukseen perustuvat säännöllisen työajan järjestelyt

 • työnantajan ja työntekijän välinen sopimus
 • työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika normaalisitovuus- ja yleissitovuuskentässä
 • joustotyö
 • liukuva työaika
 • työaikapankki
12.00 Lounas
13.00 Lisä- ja ylityö, enimmäistyöaika
13.45 Lepoajat
14.15 Työaika-asiakirjat ja erinäiset säännökset
14.45 Iltapäiväkahvi
15.00 Vuorotteluvapaa ja opintovapaa

 • vapaan saamiset edellytykset
 • vapaiden ajalta maksettavat tuet
 • vaikutus työsuhde-etuuksiin
 • työsuhdeturva

Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, Sosiaali- ja terveysministeriö

16.15 Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja seminaarin päätös
Seminaarin puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö
8.45 Tervetuloa, etäyhteys aukeaa
9.00 Vuosilomalaki

 • soveltamiskysymykset
 • vuosiloman ansainta

Hallitusneuvos Tarja Kröger

10.30 Keskustelua ja tauko
10.45 Vuosilomalaki-esitys jatkuu

 • vuosilomapalkka ja -lomakorvaus
 • vuosiloman antaminen
 • erityiskysymyksiä

Hallitusneuvos Tarja Kröger

12.30 Lounas
13.30 Poissaolo työkyvyttömyyden vuoksi

 • poissaolo-oikeus työstä
 • sairausajan palkan määräytyminen

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

14.30 Kahvi
14.45 Perhevapaat

 • perhevapaiden edellytykset
 • perhevapaista ilmoittaminen ja ilmoitusten muuttaminen
 • työsuhde-etuudet perhevapaiden aikana
 • vuosilomakustannusten korvaaminen

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä

16.00 Toisen seminaaripäivän päättäminen

Hinnat

Striimi, yksityinen sektori1395 €
Striimi, julkinen sektori1046 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen1046 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Paikka

Etäosallistuminen

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, vaan pelkkä internetyhteys riittää. Kaikille etäosallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livestriimaus, joka on katsottavissa vielä kolmen päivän ajan seminaarin jälkeen. Striimiosallistuminen on henkilökohtainen.